BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Angeliki Katsarou, Ioannis I Moustakas, Iryna Pyrina, Panagiotis Lembessis, Michael Koutsilieris, Antonios Chatzigeorgiou 
World J Gastroenterol 26(17):1993-2011. Published online May 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i17.1993
Minireviews
Basic Study
Yu Wang, Hei-Ying Jin, Ming-Zhi Fang, Xiao-Feng Wang, Hao Chen, Shu-Liang Huang, De-Song Kong, Min Li, Xiu Zhang, Yu Sun, Shui-Ming Wang 
World J Gastroenterol 26(17):2064-2081. Published online May 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i17.2064
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Elisabeth Hannah Adam, Madara Möhlmann, Eva Herrmann, Sonia Schneider, Kai Zacharowski, Stefan Zeuzem, Christian Friedrich Weber, Nina Weiler 
World J Gastroenterol 26(17):2097-2110. Published online May 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i17.2097
Case Report