BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Antonietta Gerarda Gravina, Rocco Maurizio Zagari, Cristiana De Musis, Lorenzo Romano, Carmelina Loguercio, Marco Romano 
World J Gastroenterol 24(29):3204-3221. Published online Aug 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i29.3204
Minireviews
Basic Study
Rui-Zhong Zhang, Xin-Hao Zeng, Ze-Feng Lin, Ming-Fu, Yan-Lu Tong, Vincent CH Lui, Paul KH Tam, Jonathan R Lamb, Hui-Min Xia, Yan Chen 
World J Gastroenterol 24(29):3260-3272. Published online Aug 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i29.3260
Jing-Bo Wang, Ye Gu, Ming-Xiang Zhang, Shun Yang, Yan Wang, Wei Wang, Xi-Ran Li, Yi-Tong Zhao, Hai-Tao Wang 
World J Gastroenterol 24(29):3273-3280. Published online Aug 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i29.3273
Retrospective Study
Wei-Yu Xu, Hao-Hai Zhang, Jian-Ping Xiong, Xiao-Bo Yang, Yi Bai, Jian-Zhen Lin, Jun-Yu Long, Yong-Chang Zheng, Hai-Tao Zhao, Xin-Ting Sang 
World J Gastroenterol 24(29):3281-3292. Published online Aug 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i29.3281
Observational Study
Svein Oskar Frigstad, Marte Lie Høivik, Jørgen Jahnsen, Milada Cvancarova, Tore Grimstad, Ingrid Prytz Berset, Gert Huppertz-Hauss, Øistein Hovde, Tomm Bernklev, Bjørn Moum, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen 
World J Gastroenterol 24(29):3293-3301. Published online Aug 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i29.3293
Meta-Analysis