BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Marko Duvnjak, Ivan Lerotić, Neven Baršić, Vedran Tomašić, Lucija Virović Jukić, Vedran Velagić 
World J Gastroenterol 13(34):4539-4550. Published online Sep 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i34.4539
Liver Cancer
Viral Hepatitis
Tatsuji Maeshiro, Shingo Arakaki, Takako Watanabe, Hajime Aoyama, Joji Shiroma, Tsuyoshi Yamashiro, Tetsuo Hirata, Akira Hokama, Fukunori Kinjo, Tomofumi Nakayoshi, Tomokuni Nakayoshi, Masashi Mizokami, Jiro Fujita, Hiroshi Sakugawa 
World J Gastroenterol 13(34):4560-4565. Published online Sep 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i34.4560
Basic Research
Clinical Research
Rapid Communication
Emmanuel A Ojo-Amaize, Howard B Cottam, Olusola A Oyemade, Joseph I Okogun, Emeka J Nchekwube 
World J Gastroenterol 13(34):4586-4588. Published online Sep 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i34.4586
Shozo Mori, Tokihiko Sawada, Kiyoshige Hamada, Junji Kita, Mitsugi Shimoda, Nobumi Tagaya, Keiichi Kubota 
World J Gastroenterol 13(34):4589-4592. Published online Sep 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i34.4589
Masaharu Ishida, Makoto Sunamura, Toru Furukawa, Masanori Akada, Hiroko Fujimura, Emiko Shibuya, Shinichi Egawa, Michiaki Unno, Akira Horii 
World J Gastroenterol 13(34):4593-4597. Published online Sep 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i34.4593
Vassilios Koussoulas, Spyridon Vassiliou, Ekaterini Spyridaki, Maria Demonakou, Ilia Vaki, Charalambos Barbatzas, Helen Giamarellou, Evangelos J Giamarellos-Bourboulis 
World J Gastroenterol 13(34):4610-4614. Published online Sep 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i34.4610
Yong Diao, Jian Ma, Wei-Dong Xiao, Jia Luo, Xin-Yan Li, Kin-Wah Chu, Peter WC Fung, Nagy Habib, Farzin Farzaneh, Rui-An Xu 
World J Gastroenterol 13(34):4615-4619. Published online Sep 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i34.4615
Case Report
Shin-ichi Ikuta, Chiaki Yasui, Masahiro Kawanaka, Tsukasa Aihara, Hidenori Yoshie, Hidenori Yanagi, Masao Mitsunobu, Ayako Sugihara, Naoki Yamanaka 
World J Gastroenterol 13(34):4649-4652. Published online Sep 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i34.4649
David Casado, Luis Sabater, Julio Calvete, Empar Mayordomo, Luis Aparisi, Juan Sastre, Salvador Lledo 
World J Gastroenterol 13(34):4655-4657. Published online Sep 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i34.4655
Letters To The Editor