BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Yang Zhou, Jun-Ting Cheng, Zi-Xian Feng, Ying-Ying Wang, Ying Zhang, Wen-Qi Cai, Zi-Wen Han, Xian-Wang Wang, Ying Xiang, Hui-Yu Yang, Bing-Rong Liu, Xiao-Chun Peng, Shu-Zhong Cui, Hong-Wu Xin 
World J Gastrointest Oncol 13(2):92-108. Published online Feb 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i2.92
Basic Study
Clinical and Translational Research
Meta-Analysis
Case Report