BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Yong-Ru Liu, Rui-Xue Tang, Wen-Ting Huang, Fang-Hui Ren, Rong-Quan He, Li-Hua Yang, Dian-Zhong Luo, Yi-Wu Dang, Gang Chen 
World J Hepatol 7(28):2781-2791. Published online Dec 8, 2015. doi: 10.4254/wjh.v7.i28.2781
Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Hideki Fujii, Takeshi Nishimura, Atsushi Umemura, Taichiro Nishikawa, Kanji Yamaguchi, Michihisa Moriguchi, Yoshio Sumida, Hironori Mitsuyoshi, Chihiro Yokomizo, Saiyu Tanaka, Hiroki Ishikawa, Kenichi Nishioji, Hiroyuki Kimura, Shiro Takami, Yasuyuki Nagao, Takayuki Takeuchi, Toshihide Shima, Yoshihiko Sawa, Masahito Minami, Kohichiroh Yasui, Yoshito Itoh 
World J Hepatol 7(28):2841-2848. Published online Dec 8, 2015. doi: 10.4254/wjh.v7.i28.2841
Systematic Reviews