BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Luis Fernando Calimano-Ramirez, Taher Daoud, Dheeraj Reddy Gopireddy, Ajaykumar C Morani, Rebecca Waters, Kazim Gumus, Albert Russell Klekers, Priya R Bhosale, Mayur K Virarkar 
World J Gastroenterol 28(40):5827-5844. Published online Oct 28, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i40.5827
Basic Study
Si-Yi Wei, Tian-Tian Wu, Jia-Qi Huang, Zeng-Ping Kang, Meng-Xue Wang, You-Bao Zhong, Wei Ge, Bu-Gao Zhou, Hai-Mei Zhao, Hai-Yan Wang, Duan-Yong Liu 
World J Gastroenterol 28(40):5865-5880. Published online Oct 28, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i40.5865
Observational Study