BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Annegrit Decker, Franziska Schauer, Adhara Lazaro, Carmen Monasterio, Arthur Robert Schmidt, Annette Schmitt-Graeff, Wolfgang Kreisel 
World J Gastroenterol 28(41):5893-5909. Published online Nov 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i41.5893
Retrospective Study
Martin Philipp, Theresia Blattmann, Jörn Bienert, Kristian Fischer, Luisa Hausberg, Jens-Christian Kröger, Thomas Heller, Marc-André Weber, Georg Lamprecht 
World J Gastroenterol 28(41):5944-5956. Published online Nov 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i41.5944
Xiao-Bo Yang, Long-Hao Zhang, Jing-Nan Xue, Yun-Chao Wang, Xu Yang, Nan Zhang, Dan Liu, Yan-Yu Wang, Zi-Yu Xun, Yi-Ran Li, Hui-Shan Sun, Li-Jin Zhao, Hai-Tao Zhao 
World J Gastroenterol 28(41):5982-5992. Published online Nov 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i41.5982
Case Report
Qing-Hua Zheng, Jie Hu, Xiao-Yuan Yi, Xu-Hua Xiao, Li-Na Zhou, Bin Li, Xiao-Tong Bo 
World J Gastroenterol 28(41):5993-6001. Published online Nov 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i41.5993