BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Giandomenico Roviello, Daniele Lavacchi, Lorenzo Antonuzzo, Martina Catalano, Enrico Mini 
World J Gastroenterol 28(15):1503-1507. Published online Apr 21, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i15.1503
Review
Lavinia-Patricia Mocan, Maria Ilieș, Carmen Stanca Melincovici, Mihaela Spârchez, Rareș Crăciun, Iuliana Nenu, Adelina Horhat, Cristian Tefas, Zeno Spârchez, Cristina Adela Iuga, Tudor Mocan, Carmen Mihaela Mihu 
World J Gastroenterol 28(15):1508-1525. Published online Apr 21, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i15.1508
Minireviews
Ming-Ke Wang, Xue-Lu Yu, Li-Yun Zhou, Hong-Mei Si, Ju-Fen Hui, Deng-Yong Hou, Wei-Peng Li, Ji-Shun Yang 
World J Gastroenterol 28(15):1526-1535. Published online Apr 21, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i15.1526
Basic Study
Shuang-Shuang Lu, Wen-Jia Liu, Qiu-Ya Niu, Chun-Yan Huo, Yu-Qing Cheng, En-Jing Wang, Rong-Nan Li, Fang-Fang Feng, Yi-Ming Cheng, Rong Liu, Jin Huang 
World J Gastroenterol 28(15):1536-1547. Published online Apr 21, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i15.1536
Case Control Study
Jiyoung Yoon, Seung-Yeon Yoo, Young Soo Park, Kee Don Choi, Beom Su Kim, Moon-Won Yoo, In Seob Lee, Jeong Hwan Yook, Ga Hee Kim, Hee Kyong Na, Ji Yong Ahn, Jeong Hoon Lee, Kee Wook Jung, Do Hoon Kim, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung 
World J Gastroenterol 28(15):1548-1562. Published online Apr 21, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i15.1548
Retrospective Cohort Study
Thaninee Prasoppokakorn, Wah-Kheong Chan, Vincent Wai-Sun Wong, Panyavee Pitisuttithum, Sanjiv Mahadeva, Nik Raihan Nik Mustapha, Grace Lai-Hung Wong, Howard Ho-Wai Leung, Pimsiri Sripongpun, Sombat Treeprasertsuk 
World J Gastroenterol 28(15):1563-1573. Published online Apr 21, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i15.1563
Retrospective Study
Letter to the Editor