BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Emanuele Sinagra, Matteo Badalamenti, Marcello Maida, Marco Spadaccini, Roberta Maselli, Francesca Rossi, Giuseppe Conoscenti, Dario Raimondo, Socrate Pallio, Alessandro Repici, Andrea Anderloni 
World J Gastroenterol 26(39):5911-5918. Published online Oct 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i39.5911
Review
Minireviews
Giovanni Di Nardo, Gianluca Esposito, Chiara Ziparo, Federica Micheli, Luigi Masoni, Maria Pia Villa, Pasquale Parisi, Maria Beatrice Manca, Flavia Baccini, Vito Domenico Corleto 
World J Gastroenterol 26(39):5944-5958. Published online Oct 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i39.5944
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Erica S Tsang, Howard J Lim, Daniel J Renouf, Janine M Davies, Jonathan M Loree, Sharlene Gill 
World J Gastroenterol 26(39):6027-6036. Published online Oct 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i39.6027
Moniek HP Verstegen, Mitchell Harker, Carlijn van de Water, Jolanda van Dieren, Niek Hugen, Iris D Nagtegaal, Camiel Rosman, Rachel S van der Post 
World J Gastroenterol 26(39):6037-6046. Published online Oct 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i39.6037
Masaki Inoue, Yuichi Shimizu, Marin Ishikawa, Satoshi Abiko, Yoshihiko Shimoda, Ikko Tanaka, Sayoko Kinowaki, Masayoshi Ono, Keiko Yamamoto, Shoko Ono, Naoya Sakamoto 
World J Gastroenterol 26(39):6047-6056. Published online Oct 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i39.6047
Observational Study
Jia-Kui Sun, Ying Liu, Lei Zou, Wen-Hao Zhang, Jing-Jing Li, Yu Wang, Xiao-Hua Kan, Jiu-Dong Chen, Qian-Kun Shi, Shou-Tao Yuan 
World J Gastroenterol 26(39):6087-6097. Published online Oct 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i39.6087
Randomized Controlled Trial
Quan Wen, Kang-Jian Liu, Bo-Ta Cui, Pan Li, Xia Wu, Min Zhong, Lu Wei, Hua Tu, Yu Yuan, Da Lin, Wen-Hung Hsu, Deng-Chyang Wu, Hong Yin, Fa-Ming Zhang 
World J Gastroenterol 26(39):6098-6110. Published online Oct 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i39.6098