BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Marwan Ghosn, Tony Ibrahim, Tarek Assi, Elie El Rassy, Hampig Raphael Kourie, Joseph Kattan 
World J Gastroenterol 22(46):10124-10130. Published online Dec 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i46.10124
Basic Study
Kyung Sik Park, Kwang Bum Cho, Il Seon Hwang, Jae Hyung Park, Byung Ik Jang, Kyeong Ok Kim, Sung Woo Jeon, Eun Soo Kim, Chang Sik Park, Joong Goo Kwon 
World J Gastroenterol 22(46):10131-10139. Published online Dec 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i46.10131
Case Control Study
Anna Chiara Piscaglia, Lucrezia Laterza, Valentina Cesario, Viviana Gerardi, Rosario Landi, Loris Riccardo Lopetuso, Giovanni Calò, Giovanna Fabbretti, Massimo Brisigotti, Maria Loredana Stefanelli, Antonio Gasbarrini 
World J Gastroenterol 22(46):10198-10209. Published online Dec 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i46.10198
Retrospective Study
Marcelo Campos Appel-da-Silva, Suelen Aparecida da Silva Miozzo, Isabella de Azevedo Dossin, Cristiane Valle Tovo, Fernanda Branco, Angelo Alves de Mattos 
World J Gastroenterol 22(46):10219-10225. Published online Dec 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i46.10219
Prospective Study
Mark R Pedersen, Amit Patel, David Backstedt, Myunghan Choi, Anil B Seetharam 
World J Gastroenterol 22(46):10226-10231. Published online Dec 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i46.10226
Hiroaki Ito, Jun Sato, Yukio Tsujino, Noriko Yamaguchi, Satoshi Kimura, Keigo Gohda, Katsuhiro Murakami, Manabu Onimaru, Tohru Ohmori, Fumihiro Ishikawa, Haruhiro Inoue 
World J Gastroenterol 22(46):10232-10241. Published online Dec 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i46.10232
Randomized Controlled Trial
Case Report
Yuan Xie, Yan Jiang, Xiao-Bo Yang, An-Qiang Wang, Yong-Chang Zheng, Xue-Shuai Wan, Xin-Ting Sang, Kai Wang, Da-Dong Zhang, Jia-Jia Xu, Fu-Gen Li, Hai-Tao Zhao 
World J Gastroenterol 22(46):10254-10259. Published online Dec 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i46.10254