BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Mirko D’Onofrio, Stefano Crosara, Riccardo De Robertis, Stefano Canestrini, Emanuele Demozzi, Anna Gallotti, Roberto Pozzi Mucelli 
World J Gastroenterol 19(30):4841-4849. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.4841
Review
Xin-Wu Cui, Christian Jenssen, Adrian Saftoiu, Andre Ignee, Christoph F Dietrich 
World J Gastroenterol 19(30):4850-4860. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.4850
Original Article
Hiroshi Matsumura, Kazushige Nirei, Hitomi Nakamura, Teruhisa Higuchi, Yasuo Arakawa, Masahiro Ogawa, Naohide Tanaka, Mitsuhiko Moriyama 
World J Gastroenterol 19(30):4887-4896. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.4887
Jian-Hua Wang, Gao-Feng Sun, Jian Zhang, Cheng-Wei Shao, Chang-Jing Zuo, Jun Hao, Jian-Ming Zheng, Xiao-Yuan Feng 
World J Gastroenterol 19(30):4897-4906. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.4897
Brief Article
Jan Söderman, Elisabeth Norén, Malin Christiansson, Hanna Bragde, Raphaele Thiébaut, Jean-Pierre Hugot, Curt Tysk, Colm A O’Morain, Miquel Gassull, Yigael Finkel, Jean-Frédéric Colombel, Marc Lémann, Sven Almer 
World J Gastroenterol 19(30):4935-4943. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.4935
Narimantas Evaldas Samalavicius, Audrius Dulskas, Alfredas Kilius, Kestutis Petrulis, Darius Norkus, Arvydas Burneckis, Konstantinas Povilas Valuckas 
World J Gastroenterol 19(30):4944-4949. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.4944
Dusan Dj Popovic, Nada V Kovacevic, Darija B Kisic Tepavcevic, Goran Z Trajkovic, Tamara M Alempijevic, Milan M Spuran, Miodrag N Krstic, Rada S Jesic, Zobair M Younossi, Tatjana D Pekmezovic 
World J Gastroenterol 19(30):4950-4957. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.4950
Zheng Lou, En-Da Yu, Wei Zhang, Rong-Gui Meng, Li-Qiang Hao, Chuan-Gang Fu 
World J Gastroenterol 19(30):4979-4983. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.4979
Ji-Yao Wang, Ning-Ping Zhang, Bao-Rong Chi, Yu-Qing Mi, Li-Na Meng, Ying-Di Liu, Jiang-Bin Wang, Hai-Xing Jiang, Jin-Hui Yang, Yun Xu, Xiao Li, Jian-Ming Xu, Guo Zhang, Xin-Min Zhou, Yu-Zheng Zhuge, De-An Tian, Jin Ye, Yu-Lan Liu 
World J Gastroenterol 19(30):4984-4991. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.4984
Xue-Feng Luo, Ling Nie, Zhu Wang, Jiaywei Tsauo, Ling-Jun Liu, Yang Yu, Biao Zhou, Cheng-Wei Tang, Xiao Li 
World J Gastroenterol 19(30):5000-5005. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.5000
Case Report
Hiroyuki Kawabata, Ichiro Oda, Haruhisa Suzuki, Satoru Nonaka, Shigetaka Yoshinaga, Hitoshi Katai, Hirokazu Taniguchi, Ryoji Kushima, Yutaka Saito 
World J Gastroenterol 19(30):5016-5020. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.5016
Motoyuki Tsuda, Yukitaka Yamashita, Shunjiro Azuma, Takuji Akamatsu, Takeshi Seta, Shunji Urai, Yoshito Uenoyama, Yasunori Deguchi, Kazuo Ono, Tsutomu Chiba 
World J Gastroenterol 19(30):5021-5024. Published online Aug 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i30.5021