BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Brief Article
Parichut Thummarati, Sitsom Wijitburaphat, Aruna Prasopthum, Apaporn Menakongka, Banchob Sripa, Rutaiwan Tohtong, Tuangporn Suthiphongchai 
World J Gastroenterol 18(3):244-250. Published online Jan 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i3.244
Cheng-Jueng Chen, Tsang-Pai Liu, Jyh-Cherng Yu, Sheng-Der Hsua, Tsai-Yuan Hsieh, Heng-Cheng Chu, Chung-Bao Hsieh, Teng-Wei Chen, De-Chuan Chan 
World J Gastroenterol 18(3):251-256. Published online Jan 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i3.251
Ming-Zhe Ma, Dong-Feng Cheng, Jin-Hua Ye, Yong Zhou, Jia-Xiang Wang, Min-Min Shi, Bao-San Han, Cheng-Hong Peng 
World J Gastroenterol 18(3):257-267. Published online Jan 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i3.257
Zhou-Rui Tang, Kai Li, Yu-Xun Zhou, Zhen-Xian Xiao, Jun-Hua Xiao, Rui Huang, Guo-Hao Gu 
World J Gastroenterol 18(3):268-274. Published online Jan 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i3.268
Su-Wen Qi, Zhi-Guang Tu, Wu-Jian Peng, Lin-Xian Wang, Xin Ou-Yang, An-Ji Cai, Yong Dai 
World J Gastroenterol 18(3):285-290. Published online Jan 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i3.285
Case Report