BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Observation
Original Article
Bo-Lin Yang, Yun-Fei Gu, Wan-Jin Shao, Hong-Jin Chen, Gui-Dong Sun, Hei-Ying Jin, Xin Zhu 
World J Gastroenterol 16(46):5822-5829. Published online Dec 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i46.5822
Brief Article
Johannes W Rey, Andrea Noetel, Aline Hardt, Ali Canbay, Hakan Alakus, Axel zur Hausen, Hans Peter Dienes, Uta Drebber, Margarete Odenthal 
World J Gastroenterol 16(46):5830-5837. Published online Dec 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i46.5830
Zoi Kollia, Evridiki Patelarou, Victoria Vivilaki, Eleni Kollia, Florentia Kefou, Ioannis Elefsiniotis, Spyros P Dourakis, Hero Brokalaki 
World J Gastroenterol 16(46):5838-5844. Published online Dec 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i46.5838
Hanne Rintamäki, Taina Sipponen, Harri M Salo, Outi Vaarala, Kaija-Leena Kolho 
World J Gastroenterol 16(46):5845-5851. Published online Dec 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i46.5845
Madileine F Américo, Marjorie V Ietsugu, Fernando G Romeiro, Luciana A Corá, Ricardo B Oliveira, José Ricardo A Miranda 
World J Gastroenterol 16(46):5861-5868. Published online Dec 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i46.5861
Mauricio Garcia-Saenz-de-Sicilia, Francisco Sanchez-Avila, Norberto C Chavez-Tapia, Gustavo Lopez-Arce, Sandra Garcia-Osogobio, Roberto Ruiz-Cordero, Felix I Tellez-Avila 
World J Gastroenterol 16(46):5869-5873. Published online Dec 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i46.5869
Fang-Hua Li, Lin Shen, Zhuang-Hua Li, Hui-Yan Luo, Miao-Zhen Qiu, Hui-Zhong Zhang, Yu-Hong Li, Rui-Hua Xu 
World J Gastroenterol 16(46):5881-5888. Published online Dec 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i46.5881
Guang-Cheng Ding, Jing-Li Ren, Fu-Bao Chang, Ji-Lin Li, Ling Yuan, Xin Song, Sheng-Li Zhou, Tao Guo, Zong-Min Fan, Yi Zeng, Li-Dong Wang 
World J Gastroenterol 16(46):5901-5906. Published online Dec 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i46.5901