BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Spiros G Delis, Juan Madariaga, A Bakoyiannis, Ch Dervenis 
World J Gastroenterol 13(6):826-829. Published online Feb 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i6.826
Viral Hepatitis
Yusuf Yilmaz, Enver Dolar, Engin Ulukaya, Semra Akgoz, Murat Keskin, Murat Kiyici, Sibel Aker, Arzu Yilmaztepe, Selim Gurel, Macit Gulten, Selim Giray Nak 
World J Gastroenterol 13(6):837-844. Published online Feb 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i6.837
H Pylori
Basic Research
Kei Moriya, Masahide Yoshikawa, Ko Saito, Yukiteru Ouji, Mariko Nishiofuku, Noriko Hayashi, Shigeaki Ishizaka, Hiroshi Fukui 
World J Gastroenterol 13(6):866-873. Published online Feb 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i6.866
Clinical Research
Hossein Khedmat, Farahnaz Fallahian, Hassan Abolghasemi, Bashir Hajibeigi, Zohre Attarchi, Farshid Alaeddini, Mohammad Taghi Holisaz, Masoumeh Pourali, Shahin Sharifi, Nasrin Zarei 
World J Gastroenterol 13(6):889-894. Published online Feb 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i6.889
Rapid Communication
P Delia, G Sansotta, V Donato, P Frosina, G Messina, C De Renzis, G Famularo 
World J Gastroenterol 13(6):912-915. Published online Feb 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i6.912
Michael Safioleas, Constantinos Chatziconstantinou, Evangelos Felekouras, Michael Stamatakos, Ioannis Papaconstantinou, Anastasios Smirnis, Panagiotis Safioleas, Alkiviades Kostakis 
World J Gastroenterol 13(6):921-924. Published online Feb 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i6.921
Bin Liu, Lu-Nan Yan, Wen-Tao Wang, Bo Li, Yong Zeng, Tian-Fu Wen, Ming-Qing Xu, Jia-Yin Yang, Zhe-Yu Chen, Ji-Chun Zhao, Yu-Kui Ma, Jiang-Wen Liu, Hong Wu 
World J Gastroenterol 13(6):955-959. Published online Feb 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i6.955
Case Report
Yuka Suzuki, Hiroshi Yotsuyanagi, Chiaki Okuse, Yoshihiko Nagase, Hideaki Takahashi, Kyoji Moriya, Michihiro Suzuki, Kazuhiko Koike, Shiro Iino, Fumio Itoh 
World J Gastroenterol 13(6):964-969. Published online Feb 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i6.964
Guo-Shiou Liao, Huan-Fa Hsieh, Meng-Hang Wu, Teng-Wei Chen, Jyh-Cherng Yu, Yao-Chi Liu 
World J Gastroenterol 13(6):973-974. Published online Feb 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i6.973