BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Esophageal Cancer
Colorectal Cancer
Basic Research
Yuji Naito, Kazuhiro Katada, Tomohisa Takagi, Hisato Tsuboi, Masaaki Kuroda, Osamu Handa, Satoshi Kokura, Norimasa Yoshida, Hiroshi Ichikawa, Toshikazu Yoshikawa 
World J Gastroenterol 12(13):2024-2030. Published online Apr 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2024
Clinical Research
Hironobu Makino, Hiroaki Shimizu, Hiroshi Ito, Fumio Kimura, Satoshi Ambiru, Akira Togawa, Masayuki Ohtsuka, Hiroyuki Yoshidome, Atsushi Kato, Hideyuki Yoshitomi, Shigeaki Sawada, Masaru Miyazaki 
World J Gastroenterol 12(13):2053-2059. Published online Apr 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2053
Rapid Communication
Fabio Farinati, Romilda Cardin, Marina Bortolami, Maria Guido, Massimo Rugge 
World J Gastroenterol 12(13):2065-2069. Published online Apr 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2065
Rafael Barcena, Gloria Moraleda, Javier Moreno, M Dolores Martín, Emilio de Vicente, Jesús Nuño, M Luisa Mateos, Santos del Campo 
World J Gastroenterol 12(13):2070-2074. Published online Apr 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2070
Atsushi Hiraoka, Teru Kumagi, Masashi Hirooka, Takahide Uehara, Kiyotaka Kurose, Hidehito Iuchi, Yoichi Hiasa, Bunzo Matsuura, Kojiro Michitaka, Seishi Kumano, Hiroaki Tanaka, Yoshimasa Yamashita, Norio Horiike, Teruhito Mochizuki, Morikazu Onji 
World J Gastroenterol 12(13):2075-2079. Published online Apr 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2075
Hideyuki Kojima, Shinya Sakurai, Masahiko Matsumura, Norie Umemoto, Masahito Uemura, Hiroyo Morimoto, Yasuhiro Tamagawa, Hiroshi Fukui 
World J Gastroenterol 12(13):2080-2085. Published online Apr 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2080
Hirotada Akiho, Yorinobu Sumida, Kazuya Akahoshi, Atsuhiko Murata, Jiro Ouchi, Yasuaki Motomura, Taisuke Toyomasu, Mitsuhide Kimura, Masaru Kubokawa, Masahiro Matsumoto, Shingo Endo, Kazuhiko Nakamura 
World J Gastroenterol 12(13):2086-2088. Published online Apr 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2086
John Griniatsos, Othon P Michail, Stamatios Theocharis, Antonios Arvelakis, Ioannis Papaconstantinou, Evangelos Felekouras, Emmanouel Pikoulis, Ioannis Karavokyros, Chris Bakoyiannis, George Marinos, John Bramis, Panayiotis O Michail 
World J Gastroenterol 12(13):2109-2114. Published online Apr 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2109
Case Report
Haruyo Iwadate, Hiromasa Ohira, Hironobu Saito, Atsushi Takahashi, Tsuyoshi Rai, Junko Takiguchi, Tomomi Sasajima, Hiroko Kobayashi, Hiroshi Watanabe, Yukio Sato 
World J Gastroenterol 12(13):2136-2138. Published online Apr 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2136
Yil Sik Hyun, Ho Soon Choi, Joong Ho Bae, Dae Won Jun, Hang Lak Lee, Oh Young Lee, Byung Chul Yoon, Min Ho Lee, Dong Hoo Lee, Choon Shuk Kee, Jung Ho Kang, Moon Hyang Park 
World J Gastroenterol 12(13):2139-2142. Published online Apr 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i13.2139