BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Jun Yang, Zheng-Ping Xu, Yun Huang, Hope E. Hamrick, Penelope J. Duerksen-Hughes, Ying-Nian Yu 
World J Gastroenterol 10(2):155-160. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.155
Gastric Cancer
Liver Cancer
Colorectal Cancer
Long Cui, Hei-Ying Jin, Hui-Yu Cheng, Yu-Di Yan, Rong-Gui Meng, De-Hong Yu 
World J Gastroenterol 10(2):209-213. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.209
Qing-Yong Ma, Kate E Williamson, Brian J Rowlands 
World J Gastroenterol 10(2):218-222. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.218
H Pylori
Sang Kil Lee, Yong Chan Lee, Jae Bock Chung, Chae Yoon Chon, Young Myoung Moon, Jin Kyung Kang, In-Suh Park, Chang Ok Suh, Woo Ik Yang 
World J Gastroenterol 10(2):223-226. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.223
Hao Zhang, Dian-Chun Fang, Rong-Quan Wang, Shi-Ming Yang, Hai-Feng Liu, Yuan-Hui Luo 
World J Gastroenterol 10(2):227-230. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.227
Yi Wan, Yong-Yong Xu, Jian-Hui Jiang, Fan-Shu Kong, Fu-Bo Xue, Yu-Xiang Bai, Bo-Rong Pan, Jun Ren, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 10(2):231-233. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.231
Basic Research
Guang-Fu Xu, Xin-Yue Wang, Gui-Ling Ge, Peng-Tao Li, Xu Jia, De-Lu Tian, Liang-Duo Jiang, Jin-Xiang Yang 
World J Gastroenterol 10(2):238-243. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.238
Si-Yuan Wen, Xiao-Hong Wang, Li Lin, Wei Guan, Sheng-Qi Wang 
World J Gastroenterol 10(2):244-249. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.244
Jun-Wang Xu, Jun Gong, Xin-Ming Chang, Jin-Yan Luo, Lei Dong, Ai Jia, Gui-Ping Xu 
World J Gastroenterol 10(2):250-254. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.250
Ru-Xiang Wang, Greet J. Boland, Jan van Hattum, Gijsbert C. de Gast 
World J Gastroenterol 10(2):260-263. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.260
Jian-Zhong Li, Xia Chen, Hua Yang, Shui-Liang Wang, Xue-Lian Gong, Hao Feng, Bao-Yu Guo, Long Yu, Zhu-Gang Wang, Ji-Liang Fu 
World J Gastroenterol 10(2):264-267. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.264
Clinical Research
Ke-Jun Nan, Yong-Chang Wei, Fu-Ling Zhou, Chun-Li Li, Chen-Guang Sui, Ling-Yun Hui, Cheng-Ge Gao 
World J Gastroenterol 10(2):268-272. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.268
Brief Reports
Ying-Sheng Cheng, Ming-Hua Li, Wei-Xiong Chen, Ni-Wei Chen, Qi-Xin Zhuang, Ke-Zhong Shang 
World J Gastroenterol 10(2):284-286. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.284
Jun-Feng Liu, Jun Zhang, Zi-Qiang Tian, Qi-Zhang Wang, Bao-Qing Li, Fu-Shun Wang, Fu-Min Cao, Yue-Feng Zhang, Yong Li, Zhao Fan, Jian-Jing Han, Hui Liu 
World J Gastroenterol 10(2):287-291. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.287
Lian-Zhen Yu, Heng-Jun Gao, Jian-Feng Bai, Gu Sun, Han-Lin Zhao, Liang Sun, Kun Miu, Zhi-Quan Zhao 
World J Gastroenterol 10(2):292-294. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.292
Cui-Ping Zhang, Zi-Bin Tian, Xi-Shuang Liu, Qing-Xi Zhao, Jun Wu, Yong-Xin Liang 
World J Gastroenterol 10(2):295-298. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.295
Ru-Xiang Wang, Ying Guo, Chang-Hong Yang, Yu Song, Juan Chen, Fu-Sheng Pang, Shao-Ping Lei, Xiao-Ming Jia, Jin-Ying Wen, Christina Y. Shi 
World J Gastroenterol 10(2):306-308. Published online Jan 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i2.306