BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cai L, Yu SZ, Zhang ZF. Glutathione S-transferases M1, T1 genotypes and the risk of gastric cancer: A case-control study. World J Gastroenterol 2001; 7(4): 506-509 [PMID: 11819818 DOI: 10.3748/wjg.v7.i4.506]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v7/i4/506.htm
Number Citing Articles
1
Jian-Hui Zhang, Xia Jin, Yan Li, Rui Wang, Wei Guo, Na Wang, Deng-Gui Wen, Zhi-Feng Chen, Gang Kuang, Li-Zhen Wei, Shi-Jie Wang. Epoxide hydrolase <italic>Tyr</italic>113<italic>His</italic> polymorphism is not associated with susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma in population of North ChinaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2654-2657 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2654
2
Yu Zhu, Qian He, Jing Wang, Hai-Feng Pan. The association between GSTM1 polymorphism and gastric cancer risk: a meta-analysisMolecular Biology Reports 2012; 39(1): 685 doi: 10.1007/s11033-011-0786-2
3
Juan Ren, Lei Dong, Cang-Bao Xu, Bo-Rong Pan. Expression of sphingosine kinase gene in the interactions between human gastric carcinoma cell and vascular endothelial cellWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 602-607 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.602
4
Yan Zeng, Jian Bai, Li-Cong Deng, Yu-Ping Xie, Fen Zhao, Ying Huang. Association of the Glutathione S-transferase T1 Null Genotype with Risk of Gastric Cancer: a Meta-analysis in Asian PopulationsAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2016; 17(3): 1141 doi: 10.7314/APJCP.2016.17.3.1141
5
Yuesheng Zhang, Gary B. Gordon. A strategy for cancer prevention: Stimulation of the Nrf2-ARE signaling pathwayMolecular Cancer Therapeutics 2004; 3(7): 885 doi: 10.1158/1535-7163.885.3.7
6
Mostafa Saadat. GSTM1 Null Genotype Associated with Age-standardized Cancer Mortality Rate in 45 Countries from Five Continents: An Ecologic StudyInternational Journal of Cancer Research 2007; 3(2): 74 doi: 10.3923/ijcr.2007.74.91
7
Bo Chen, Lei Cao, Yong Zhou, Ping Yang, Hong-Wei Wan, Gui-Qing Jia, Liu Liu, Xiao-Ting Wu. Glutathione S-Transferase T1 (GSTT1) Gene Polymorphism and Gastric Cancer Susceptibility: A Meta-Analysis of Epidemiologic StudiesDigestive Diseases and Sciences 2010; 55(7): 1831 doi: 10.1007/s10620-009-1000-4
8
Li-Xin Qiu, Ke Wang, Fang-Fang Lv, Zhi-Yu Chen, Xin Liu, Chun-Lei Zheng, Wen-Hua Li, Xiao-Dong Zhu, Wei-Jian Guo, Jin Li. GSTM1 null allele is a risk factor for gastric cancer development in AsiansCytokine 2011; 55(1): 122 doi: 10.1016/j.cyto.2011.03.004
9
Bao-Ying Fei, Bing Xia, Chang-Sheng Deng, Xiao-Qing Xia, Min Xie, J Bart A Crusius, A Salvador Pena. Association of tumor necrosis factor genetic polymorphism with chronic atrophic gastritis and gastric adenocarcinoma in Chinese Han populationWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(9): 1256-1261 doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1256
10
Mostafa Saadat. Genetic polymorphisms of glutathione S‐transferase T1 (GSTT1) and susceptibility to gastric cancer: a meta‐analysisCancer Science 2006; 97(6): 505 doi: 10.1111/j.1349-7006.2006.00207.x
11
Lin Cai, Zong-Li Zheng, Zuo-Feng Zhang. Risk factors for the gastric cardia cancer: A case-control study in Fujian ProvinceWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 214-218 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.214
12
Carmen Martínez, Felipe Martín, Juana M Fernández, Elena García-Martín, Javier Sastre, Manuel Díaz-Rubio, José AG Agúndez, José M Ladero. Glutathione S -Transferases μ1, θ1, π1, α1 and μ3 Genetic Polymorphisms and the risk of Colorectal and Gastric Cancers in Humans Pharmacogenomics 2006; 7(5): 711 doi: 10.2217/14622416.7.5.711
13
Xianjun Lao, Qiliu Peng, Yu Lu, Shan Li, Xue Qin, Zhiping Chen, Junqiang Chen. Glutathione S-transferase gene GSTM1, gene-gene interaction, and gastric cancer susceptibility: evidence from an updated meta-analysisCancer Cell International 2014; 14(1) doi: 10.1186/s12935-014-0127-3
14
Yuan-Biao Meng, Xiao-Yong Cai, Wen-Qi Lu, Li-Hua Yang, Ting-Qing Gan, Gregor P. C. Drummen. Meta-analysis of the association of glutathione S-transferase T1 null/presence gene polymorphism with the risk of gastric carcinomaMolecular Biology Reports 2014; 41(2): 639 doi: 10.1007/s11033-013-2902-y
15
Manzoor A. Malik, Rohit Upadhyay, Rama D. Mittal, Showket A. Zargar, Dinesh R. Modi, Balraj Mittal. Role of Xenobiotic-Metabolizing Enzyme Gene Polymorphisms and Interactions with Environmental Factors in Susceptibility to Gastric Cancer in Kashmir ValleyJournal of Gastrointestinal Cancer 2009; 40(1-2): 26 doi: 10.1007/s12029-009-9072-0
16
Xin-Han Zhao, Shan-Zhi Gu, Shan-Xi Liu, Bo-Rong Pan. Expression of estrogen receptor and estrogen receptor messenger RNA in gastric carcinoma tissuesWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 665-669 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.665
17
Gaurav Verma, Nikita Aggarwal, Suhail Chhakara, Abhishek Tyagi, Kanchan Vishnoi, Mohit Jadli, Tejveer Singh, Ankit Goel, Durgatosh Pandey, Ankita Sharma, Kiran Agarwal, Urmi Sarkar, Dinesh Chandra Doval, Shashi Sharma, Ravi Mehrotra, Sukh Mahendra Singh, Alok Chandra Bharti. Detection of human papillomavirus infection in oral cancers reported at dental facility: assessing the utility of FFPE tissuesMedical Oncology 2022; 39(1) doi: 10.1007/s12032-021-01608-5
18
Bo Chen, Yong Zhou, Ping Yang, Xiao-ting Wu. Glutathione S-transferase M1 Gene Polymorphism and Gastric Cancer Risk: An Updated AnalysisArchives of Medical Research 2010; 41(7): 558 doi: 10.1016/j.arcmed.2010.09.003
19
Manzoor Ahmad Malik, Rohit Upadhyay, Rama Devi Mittal, Showket Ali Zargar, Balraj Mittal. Association of Xenobiotic Metabolizing Enzymes Genetic Polymorphisms With Esophageal Cancer in Kashmir Valley and Influence of Environmental FactorsNutrition and Cancer 2010; 62(6): 734 doi: 10.1080/01635581003605904
20
Souvik Ghatak, Ravi Prakash Yadav, Freda Lalrohlui, Payel Chakraborty, Soumee Ghosh, Sudakshina Ghosh, Madhusudan Das, Jeremy L. Pautu, John Zohmingthanga, Nachimuthu Senthil Kumar. Xenobiotic Pathway Gene Polymorphisms Associated with Gastric Cancer in High Risk Mizo‐Mongoloid Population, Northeast IndiaHelicobacter 2016; 21(6): 523 doi: 10.1111/hel.12308
21
Ying Han, Zhe-Yi Han, Xin-Min Zhou, Ru Shi, Yue Zheng, Yong-Quan Shi, Ji-Yan Miao, Bo-Rong Pan, Dai-Ming Fan. Expression and function of classical protein kinase C isoenzymes in gastric cancer cell line and its drug-resistant sublinesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 441-445 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.441
22
Hong Wang, Yong Zhou, Wen Zhuang, Yi-Qiong Yin, Guan-Jian Liu, Tai-Xiang Wu, Xun Yao, Liang Du, Mao-Ling Wei, Xiao-Ting Wu. Glutathione S-Transferase M1 Null Genotype Associated with Gastric Cancer Among AsiansDigestive Diseases and Sciences 2010; 55(7): 1824 doi: 10.1007/s10620-009-0971-5
23
Mridul Malakar, K. Rekha Devi, Rup Kumar Phukan, Tanvir Kaur, Manab Deka, Lalhriat Puia, Debajit Barua, Jagadish Mahanta, Kanwar Narain. Genetic Polymorphism of Glutathione S-transferases M1 and T1, Tobacco Habits and Risk of Stomach Cancer in Mizoram, IndiaAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(9): 4725 doi: 10.7314/APJCP.2012.13.9.4725
24
Tomomitsu Tahara, Tomiyasu Arisawa, Tomoyuki Shibata, Ichiro Hirata, Hiroshi Nakano. Multi‐drug resistance 1 polymorphism is associated with reduced risk of gastric cancer in the Japanese populationJournal of Gastroenterology and Hepatology 2007; 22(10): 1678 doi: 10.1111/j.1440-1746.2007.04848.x
25
Tabakabhängigkeit2008; : 113 doi: 10.1007/978-3-540-73309-6_5
26
Qing Wang, Ying Chen, Yong Zhang, Weiqiang Xu, Hua He, Xu Li, Hengguan Cui. Quantitative assessment of the influence of glutathione S-transferase T1 null variant on gastric cancer riskTumor Biology 2014; 35(1): 849 doi: 10.1007/s13277-013-1118-z
27
Jianchun Gu, Hanqing Zou, Leizhen Zheng, Xiaoping Li, Siyu Chen, Li Zhang. GSTM1 null genotype is associated with increased risk of gastric cancer in both ever-smokers and non-smokers: a meta-analysis of case–control studiesTumor Biology 2014; 35(4): 3439 doi: 10.1007/s13277-013-1454-z
28
Essential Oil Safety2014; : 677 doi: 10.1016/B978-0-443-06241-4.09996-3
29
Jeremy D. Bartos, Daniel L. Stoler, Sei-ichi Matsui, Helen Swede, Lyndsay J. Willmott, Sheila N. Sait, Nicholas J. Petrelli, Garth R. Anderson. Genomic heterogeneity and instability in colorectal cancer: spectral karyotyping, glutathione transferase-Ml and rasMutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 2004; 568(2): 283 doi: 10.1016/j.mrfmmm.2004.06.052
30
Wei Sun, Li Yao, Benchun Jiang. Meta-analysis: glutathione S-transferase T1 null allele is associated with gastric cancer riskTumor Biology 2014; 35(1): 239 doi: 10.1007/s13277-013-1029-z
31
Jin-Ying Ning, Guo-Xun Sun, Su Huang, Hong Ma, Ping An, Lin Meng, Shu-Mei Song, Jian Wu, Cheng-Chao Shou. Identification of antigens by monoclonal antibody PD4 and its expression in <italic>Escherichia coli</italic>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2164-2168 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2164
32
Rívian Xavier RIBEIRO, Cícera Isabella Leão Leite NASCIMENTO, Antonio Márcio Teodoro Cordeiro SILVA. GENOTYPE ASSOCIATION GSTM1 NULL AND GASTRIC CANCER: EVIDENCE-BASED META-ANALYSISArquivos de Gastroenterologia 2017; 54(2): 101 doi: 10.1590/s0004-2803.201700000-14
33
Domenico Palli, Calogero Saieva, Simonetta Gemma, Giovanna Masala, Maria Jesus Gomez‐Miguel, Ida Luzzi, Mariarosaria D'Errico, Giuseppe Matullo, Giulio Ozzola, Roberto Manetti, Gabriella Nesi, Francesco Sera, Ines Zanna, Eugenia Dogliotti, Emanuela Testai. GSTT1 and GSTM1 gene polymorphisms and gastric cancer in a high‐risk italian populationInternational Journal of Cancer 2005; 115(2): 284 doi: 10.1002/ijc.20864
34
Guo-Yong Hu, Bao-Ping Yu, Wei-Guo Dong, Mu-Qi Li, Jie-Ping Yu, He-Sheng Luo, Zong-Xue Rang. Expression of TFF2 and <italic>Helicobacter pylori</italic> infection in carcinogenesis of gastric mucosaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 910-914 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.910
35
An-Hui Wang, Chang-Sheng Sun, Liang-Shou Li, Jiu-Yi Huang, Qing-Shu Chen, De-Zhong Xu. Genetic susceptibility and environmental factors of esophageal cancer in Xi&rsquo;anWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 940-944 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.940
36
Xianhong Meng, Yong Liu, Bona Liu. Glutathione S-transferase M1 null genotype meta-analysis on gastric cancer riskDiagnostic Pathology 2014; 9(1) doi: 10.1186/1746-1596-9-122
37
Yu-Mei Zhang, Yan-Qiu Zhao, Yang-Lin Pan, Yong-Quan Shi, Xiao-Hang Jin, Hui Yi, Dai-Ming Fan. Effect of ZNRD1 gene antisense RNA on drug resistant gastric cancer cellsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 894-898 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.894
38
Juan Ren, Lei Dong, Cang-Bao Xu, Bo-Rong Pan. The role of KDR in the interactions between human gastric carcinoma cell and vascular endothelial cellWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 596-601 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.596
39
Jian-Hui Zhang, Yan Li, Rui Wang, Helen Geddert, Wei Guo, Deng-Gui Wen, Zhi-Feng Chen, Li-Zhen Wei, Gang Kuang, Ming He, Li-Wei Zhang, Ming-Li Wu, Shi-Jie Wang. <italic>NQO1</italic> C609T polymorphism associated with esophageal cancer and gastric cardiac carcinoma in North ChinaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1390-1393 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1390
40
William R. Kiffmeyer, Erica Langer, Stella M. Davies, Julie Envall, Leslie L. Robison, Julie A. Ross. Genetic polymorphisms in the Hmong populationCancer 2004; 100(2): 411 doi: 10.1002/cncr.11913
41
Yi Zhao, Xin Deng, Guoqing Song, Shibo Qin, Zhanzhan Liu, Rupesh Chaturvedi. The GSTM1 Null Genotype Increased Risk of Gastric Cancer: A Meta-Analysis Based on 46 StudiesPLoS ONE 2013; 8(11): e81403 doi: 10.1371/journal.pone.0081403
42
Lülüfer Tamer, Nurcan Aras Ateş, Cengiz Ateş, Bahadır Ercan, Tufan Elipek, Hatice Yildirim, Handan Çamdeviren, Uğur Atik, Süha Aydin. GlutathioneS-transferase M1, T1 and P1 genetic polymorphisms, cigarette smoking and gastric cancer riskCell Biochemistry and Function 2005; 23(4): 267 doi: 10.1002/cbf.1148
43
Weiyuan Ma, Le Zhuang, Bo Han, Bo Tang, Alejandro H. Corvalan. Association between Glutathione S-Transferase T1 Null Genotype and Gastric Cancer Risk: A Meta-Analysis of 48 StudiesPLoS ONE 2013; 8(4): e60833 doi: 10.1371/journal.pone.0060833
44
Lin Cai, Shun-Zhang Yu, Zuo-Feng Zhang. Cytochrome P450 2E1 genetic polymorphism and gastric cancer in Changle, Fujian ProvinceWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 792-795 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.792
45
Xi-Mei Chen, Guo-Yu Chen, Zhi-Rong Wang, Feng-Shang Zhu, Xiao-Lei Wang, Xia Zhang. Detection of micrometastasis of gastric carcinoma in peripheral blood circulationWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 804-808 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.804
46
Yan Zhao, Yahong Luo, Bo Huang, Baoli Qin, Tao Zhang, Jianjun Zhang, Xiaohu Gu, Guoliang Zheng, Zhichao Zheng. GSTT1 null genotype contributes to increased risk of gastric cancer in Chinese population: evidence from a meta-analysisTumor Biology 2013; 34(3): 1691 doi: 10.1007/s13277-013-0706-2
47
Yong Li, Lin Yang, Jian-Tao Cui, Wen-Mei Li, Rui-Fang Guo, You-Yong Lu. Construction of cDNA representational difference analysis based on two cDNA libraries and identification of garlic inducible expression genes in human gastric cancer cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 208-212 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.208
48
Giuseppe La Torre, Stefania Boccia, Gualtiero Ricciardi. Glutathione S-transferase M1 status and gastric cancer risk: a meta-analysisCancer Letters 2005; 217(1): 53 doi: 10.1016/j.canlet.2004.08.020
49
Jeongmin Yoon, Myung-Han Hyun, Jong-Pill Yang, Min-Jeong Park, Sungsoo Park. Ethnic differences in the association of the glutathione S-transferase T1 (GSTT1) null genotype and risk of gastric carcinoma: a systematic review and meta-analysisMolecular Biology Reports 2014; 41(6): 3867 doi: 10.1007/s11033-014-3254-y
50
T. Aparicio, M. Yacoub, P. Karila-Cohen, E. René. Adénocarcinome gastrique : notions fondamentales, diagnostic et traitementEMC - Gastro-entérologie 2006; 1(1): 1 doi: 10.1016/S1155-1968(06)74179-7
51
Jucimara Colombo, Andr&eacute;a Regina Baptista Rossit, Alaor Caetano, Aldenis Albaneze Borim, Durval Wornrath, Ana Elizabete Silva. <italic>GSTT1</italic>, <italic>GSTM1</italic> and <italic>CYP2E1</italic> genetic polymorphisms in gastric cancer and chronic gastritis in a Brazilian populationWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(9): 1240-1245 doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1240
52
Jia-Ren Liu, Bai-Xiang Li, Bing-Qing Chen, Xiao-Hui Han, Ying-Ben Xue, Yan-Mei Yang, Yu-Mei Zheng, Rui-Hai Liu. Effect of <italic>cis</italic>-9, <italic>trans</italic>-11-conjugated linoleic acid on cell cycle of gastric adenocarcinoma cell line (SGC-7901)World Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 224-229 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.224
53
Giuseppe La Torre, Giacomina Chiaradia, Francesco Gianfagna, Angelo De Lauretis, Stefania Boccia, Alice Mannocci, Walter Ricciardi. Smoking Status and Gastric Cancer Risk: An Updated Meta-Analysis of Case-Control Studies Published in the past Ten YearsTumori Journal 2009; 95(1): 13 doi: 10.1177/030089160909500103
54
Robert Tisserand, Rodney Young. Essential Oil Safety2014; : 165 doi: 10.1016/B978-0-443-06241-4.00012-6
55
Wanli Zhang, Jing Huang, Gang Peng, Qian Ding, Jing Chen, Yawei Hua, Jun Xue. Null genotype of glutathione S-transferase T1 contributes to increased risk of gastric cancer in Asian populationTumor Biology 2013; 34(3): 1461 doi: 10.1007/s13277-013-0669-3
56
An-Hui Wang, Chang-Sheng Sun, Liang-Shou Li, Jiu-Yi Huang, Qing-Shu Chen. Relationship of tobacco smoking, CYP1A1, GSTM1 gene polymorphism and esophageal cancer in Xi&rsquo;anWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 49-53 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.49
57
Lin Cai, Zong-Li Zheng, Zuo-Feng Zhang. Cytochrome p450 2E1 polymorphisms and the risk of gastric cardia cancerWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(12): 1867-1871 doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1867
58
T Aparicio, M Yacoub, P Karila-Cohen, E René. Adénocarcinome gastrique : notions fondamentales, diagnostic et traitementEMC - Chirurgie 2004; 1(1): 47 doi: 10.1016/j.emcchi.2003.10.003
59
ATSUKO SHIBATA, JULIE PARSONNET. Cancer Epidemiology and Prevention2006; : 707 doi: 10.1093/acprof:oso/9780195149616.003.0037