BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Basic Study
Observational Study
Georgia Vlachonikolou, Paraskevas Gkolfakis, Athanasios D Sioulas, Ioannis S Papanikolaou, Anastasia Melissaratou, Giannis-Aimant Moustafa, Eleni Xanthopoulou, Gerasimos Tsilimidos, Ioanna Tsironi, Paraskevas Filippidis, Chrysoula Malli, George D Dimitriadis, Konstantinos Triantafyllou 
World J Gastrointest Oncol 8(8):629-634. Published online Aug 15, 2016. doi: 10.4251/wjgo.v8.i8.629
Randomized Clinical Trial
Anna Kozak, Renata Talar-Wojnarowska, Aleksandra Kaczka, Anna Borkowska, Leszek Czupryniak, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska 
World J Gastrointest Oncol 8(8):635-641. Published online Aug 15, 2016. doi: 10.4251/wjgo.v8.i8.635