BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Fabio Staderini, Caterina Foppa, Alessio Minuzzo, Benedetta Badii, Etleva Qirici, Giacomo Trallori, Beatrice Mallardi, Gabriele Lami, Giuseppe Macrì, Andrea Bonanomi, Siro Bagnoli, Giuliano Perigli, Fabio Cianchi 
World J Gastrointest Oncol 8(11):757-771. Published online Nov 15, 2016. doi: 10.4251/wjgo.v8.i11.757
Eirini Papadopoulou, Vasiliki Metaxa-Mariatou, Georgios Tsaousis, Nikolaos Tsoulos, Angeliki Tsirigoti, Chrisoula Efstathiadou, Angela Apessos, Konstantinos Agiannitopoulos, Georgia Pepe, Eugenia Bourkoula, George Nasioulas 
World J Gastrointest Oncol 8(11):772-785. Published online Nov 15, 2016. doi: 10.4251/wjgo.v8.i11.772
Minireviews
Takahiro Tsuchikawa, Shintaro Takeuchi, Toru Nakamura, Toshiaki Shichinohe, Satoshi Hirano 
World J Gastrointest Oncol 8(11):786-792. Published online Nov 15, 2016. doi: 10.4251/wjgo.v8.i11.786
Case Report