BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Basic Study
Retrospective Study
Shuai-Shuai Xu, Shuo Li, Hua-Xiang Xu, Hao Li, Chun-Tao Wu, Wen-Quan Wang, He-Li Gao, Wang Jiang, Wu-Hu Zhang, Tian-Jiao Li, Quan-Xing Ni, Liang Liu, Xian-Jun Yu 
World J Gastroenterol 26(8):828-838. Published online Feb 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i8.828
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report