BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Original Articles
Yi-Ran Cai, Li Gong, Xiao-Ying Teng, Hong-Tu Zhang, Cheng-Feng Wang, Guo-Lian Wei, Lei Guo, Fang Ding, Zhi-Hua Liu, Qin-Jing Pan, Qin Su 
World J Gastroenterol 15(37):4695-4708. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4695
Brief Articles
Ching-Chuan Hsieh, Hsu-Huei Weng, Wen-Shih Huang, Wen-Ke Wang, Chiung-Lun Kao, Ming-Shian Lu, Chia-Siu Wang 
World J Gastroenterol 15(37):4709-4714. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4709
Case Report