BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Ming-Cheng Guan, Ming-Da Wang, Si-Yu Liu, Wei Ouyang, Lei Liang, Timothy M Pawlik, Qiu-Ran Xu, Dong-Sheng Huang, Feng Shen, Hong Zhu, Tian Yang 
World J Gastrointest Oncol 13(4):197-215. Published online Apr 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i4.197
Minireviews
Anusri Kadakuntla, Tiffany Wang, Karen Medgyesy, Enxhi Rrapi, James Litynski, Gillian Adynski, Micheal Tadros 
World J Gastrointest Oncol 13(4):238-251. Published online Apr 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i4.238
Retrospective Study
Marcus Fernando Kodama Pertille Ramos, Marina Alessandra Pereira, Leonardo Cardili, Evandro Sobroza de Mello, Ulysses Ribeiro Jr, Bruno Zilberstein, Ivan Cecconello 
World J Gastrointest Oncol 13(4):265-278. Published online Apr 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i4.265
Observational Study
Guan Sen Kew, Alex Yu Sen Soh, Yeong Yeh Lee, Takuji Gotoda, Yan-Qing Li, Yan Zhang, Yiong Huak Chan, Kewin Tien Ho Siah, Daniel Tong, Simon Ying Kit Law, Andrew Ruszkiewicz, Ping-Huei Tseng, Yi-Chia Lee, Chi-Yang Chang, Duc Trong Quach, Chika Kusano, Shobna Bhatia, Justin Che-Yuen Wu, Rajvinder Singh, Prateek Sharma, Khek-Yu Ho 
World J Gastrointest Oncol 13(4):279-294. Published online Apr 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i4.279
Taichi Yoshida, Kentaro Takahashi, Kengo Shibuya, Osamu Muto, Yuko Yoshida, Daiki Taguchi, Kazuhiro Shimazu, Koji Fukuda, Fuminori Ono, Kyoko Nomura, Hiroyuki Shibata 
World J Gastrointest Oncol 13(4):295-304. Published online Apr 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i4.295
Case Report