BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Tsai-Wing Ow, Olga A Sukocheva, Vy Tran, Richard Lin, Shawn Zhenhui Lee, Matthew Chu, Bianca Angelica, Christopher K Rayner, Edmund Tse, Guru Iyngkaran, Peter A Bampton 
World J Gastrointest Endosc 14(11):672-683. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.4253/wjge.v14.i11.672
Retrospective Study
Osamu Toyoshima, Toshihiro Nishizawa, Shuntaro Yoshida, Tatsuya Matsuno, Toru Arano, Ryo Kondo, Kazunori Kinoshita, Yuki Yasumi, Yosuke Tsuji, Mitsuhiro Fujishiro 
World J Gastrointest Endosc 14(11):694-703. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.4253/wjge.v14.i11.694
Keisuke Kosumi, Kosuke Mima, Kosuke Kanemitsu, Takuya Tajiri, Toru Takematsu, Yuki Sakamoto, Mitsuhiro Inoue, Yuji Miyamoto, Takao Mizumoto, Tatsuo Kubota, Nobutomo Miyanari, Hideo Baba 
World J Gastrointest Endosc 14(11):704-717. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.4253/wjge.v14.i11.704
Meta-Analysis
Maria Fernanda Shinin Merchan, Diogo Turiani Hourneaux de Moura, Guilherme Henrique Peixoto de Oliveira, Igor Mendonça Proença, Epifanio Silvino do Monte Junior, Edson Ide, Caroline Moll, Sergio A Sánchez-Luna, Wanderley Marques Bernardo, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura 
World J Gastrointest Endosc 14(11):718-730. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.4253/wjge.v14.i11.718
Letter to the Editor
Serafino Vanella, Enrico Coppola Bottazzi, Giancarlo Farese, Rosa Murano, Adele Noviello, Tommaso Palma, Maria Godas, Francesco Crafa 
World J Gastrointest Endosc 14(11):731-736. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.4253/wjge.v14.i11.731
Correction