BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Enzo Ierardi, Floriana Giorgio, Andrea Iannone, Giuseppe Losurdo, Mariabeatrice Principi, Michele Barone, Antonio Pisani, Alfredo Di Leo 
World J Gastroenterol 23(14):2453-2458. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2453
Review
Minireviews
Ya-Qi Zhang, Ning Ding, Yong-Fen Zeng, Yuan-Yuan Xiang, Mei-Wen Yang, Fen-Fang Hong, Shu-Long Yang 
World J Gastroenterol 23(14):2505-2510. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2505
Basic Study
Shu-Xian Jiang, Bo Qi, Wen-Jian Yao, Cheng-Wei Gu, Xiu-Feng Wei, Yi Zhao, Yu-Zhen Liu, Bao-Sheng Zhao 
World J Gastroenterol 23(14):2511-2518. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2511
Case Control Study
Kenichi Inaoka, Mitsuro Kanda, Hiroaki Uda, Yuri Tanaka, Chie Tanaka, Daisuke Kobayashi, Hideki Takami, Naoki Iwata, Masamichi Hayashi, Yukiko Niwa, Suguru Yamada, Tsutomu Fujii, Hiroyuki Sugimoto, Kenta Murotani, Michitaka Fujiwara, Yasuhiro Kodera 
World J Gastroenterol 23(14):2519-2526. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2519
Retrospective Cohort Study
Xavier Adhoute, Guillaume Pénaranda, Jean Luc Raoul, Julien Edeline, Jean-Frédéric Blanc, Bernard Pol, Manuela Campanile, Hervé Perrier, Olivier Bayle, Olivier Monnet, Patrick Beaurain, Cyril Muller, Paul Castellani, Yves Patrice Le Treut, Jean Pierre Bronowicki, Marc Bourlière 
World J Gastroenterol 23(14):2545-2555. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2545
Retrospective Study
Yusuke Ome, Kazuki Hashida, Mitsuru Yokota, Yoshio Nagahisa, Michio Okabe, Kazuyuki Kawamoto 
World J Gastroenterol 23(14):2556-2565. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2556
Young Joo Yang, Chang Seok Bang, Suk Pyo Shin, Tae Young Park, Ki Tae Suk, Gwang Ho Baik, Dong Joon Kim 
World J Gastroenterol 23(14):2566-2574. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2566
Clinical Trials Study
Shi-Yuan Liu, Wei Chen, Ehtesham Annait Chughtai, Zhe Qiao, Jian-Tao Jiang, Shao-Min Li, Wei Zhang, Jin Zhang 
World J Gastroenterol 23(14):2585-2591. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2585
Xiao-Qin Ha, Yue-Juan Song, Hong-Bin Zhao, Wei-Wei Ta, Hong-Wei Gao, Qiang-Sheng Feng, Ju-Zi Dong, Zhi-Yun Deng, Hong-Yan Fan, Jun-Hua Peng, Zhi-Hua Yang, Yong Zhao 
World J Gastroenterol 23(14):2592-2600. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2592
Zheng-Chun Wu, Li Xiong, Ling-Xiang Wang, Xiong-Ying Miao, Zi-Ru Liu, Dai-Qiang Li, Qiong Zou, Kui-Jie Liu, Hua Zhao, Zhu-Lin Yang 
World J Gastroenterol 23(14):2601-2612. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2601
Observational Study
Michał Kukla, Marek Waluga, Michał Żorniak, Agnieszka Berdowska, Piotr Wosiewicz, Tomasz Sawczyn, Rafał J Bułdak, Marek Ochman, Katarzyna Ziora, Tadeusz Krzemiński, Marek Hartleb 
World J Gastroenterol 23(14):2613-2624. Published online Apr 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i14.2613