BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Christa Buechler, Josef Wanninger, Markus Neumeier 
World J Gastroenterol 17(23):2801-2811. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2801
Original Article
Xiao-Di Liang, Yuan-Yuan Guo, Ming Sun, Ying Ding, Ning Wang, Li Yuan, Wei De 
World J Gastroenterol 17(23):2812-2820. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2812
Brief Article
Dylan M Glubb, Richard B Gearry, Murray L Barclay, Rebecca L Roberts, John Pearson, Jacqui I Keenan, Judy McKenzie, Robert W Bentley 
World J Gastroenterol 17(23):2829-2837. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2829
Michaela Müller, Ines Gockel, Philip Hedwig, Alexander J Eckardt, Kathrin Kuhr, Jochem König, Volker F Eckardt 
World J Gastroenterol 17(23):2838-2843. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2838
Ming-Hua Wang, Min Long, Bao-Yi Zhu, Shu-Hui Yang, Ji-Hong Ren, Hui-Zhong Zhang 
World J Gastroenterol 17(23):2848-2854. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2848
Jie Chen, Nan-Nan Liu, Jia-Qi Li, Li Yang, Ying Zeng, Xiao-Mei Zhao, Lin-Lin Xu, Xuan Luo, Bin Wang, Xue-Rong Wang 
World J Gastroenterol 17(23):2860-2866. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2860
Case Report
Sook Hee Chung, Yunju Jo, Sang Ryol Ryu, Sang Bong Ahn, Byoung Kwan Son, Seong Hwan Kim, Young Sook Park, Young Ok Hong 
World J Gastroenterol 17(23):2873-2876. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2873
Letters To The Editor