BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Original Article
Bing Han, Xiao-Lei Shi, Jiang-Qiang Xiao, Yue Zhang, Xue-Hui Chu, Jin-Yang Gu, Jia-Jun Tan, Zhong-Ze Gu, Yi-Tao Ding 
World J Gastroenterol 17(22):2774-2780. Published online Jun 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i22.2774