BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Bernardino Rampone, Beniamino Schiavone, Antonio Martino, Carmine Viviano, Giuseppe Confuorto 
World J Gastroenterol 15(26):3210-3216. Published online Jul 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3210
Review
Nimer Assy, Gattas Nasser, Agness Djibre, Zaza Beniashvili, Saad Elias, Jamal Zidan 
World J Gastroenterol 15(26):3217-3227. Published online Jul 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3217
Original Articles
Vincenzo Lamonaca, Antonino Virga, Marta Ida Minervini, Roberta Di Stefano, Alessio Provenzani, Pietro Tagliareni, Giovanna Fleres, Angelo Luca, Giovanni Vizzini, Ugo Palazzo, Bruno Gridelli 
World J Gastroenterol 15(26):3232-3239. Published online Jul 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3232
Ji-Hong Yao, Xue-Song Zhang, Shu-Sen Zheng, Ying-Hua Li, Li-Ming Wang, Zhen-Zhen Wang, Liang Chu, Xiao-Wei Hu, Ke-Xin Liu, Xiao-Feng Tian 
World J Gastroenterol 15(26):3240-3245. Published online Jul 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3240
Brief Articles
Mirjana V Stojković, Vera M Artiko, Irena B Radoman, Slavko J Knežević, Snezana M Lukić, Mirko D Kerkez, Nebojsa S Lekić, Andrija A Antić, Marinko M Žuvela, Vitomir I Ranković, Milorad N Petrović, Dragana P Šobić, Vladimir B Obradović 
World J Gastroenterol 15(26):3269-3275. Published online Jul 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3269
Yuji Sakai, Toshio Tsuyuguchi, Takeshi Ishihara, Seigo Yukisawa, Tadashi Ohara, Masaru Tsuboi, Yoshihiko Ooka, Kazuki Kato, Kiyotake Katsuura, Michio Kimura, Makoto Takahashi, Kazuhisa Nemoto, Masaru Miyazaki, Osamu Yokosuka 
World J Gastroenterol 15(26):3283-3287. Published online Jul 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3283
Case Report
Letters To The Editor
Salvatore Gruttadauria, Fabrizio di Francesco, Marco Spada, Mariapina Milazzo, Bruno Gridelli 
World J Gastroenterol 15(26):3322-3323. Published online Jul 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3322