BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang YK, Kuo FC, Liu CJ, Wu MC, Shih HY, Wang SS, Wu JY, Kuo CH, Huang YK, Wu DC. Diagnosis of Helicobacter pylori infection: Current options and developments. World J Gastroenterol 2015; 21(40): 11221-11235 [PMID: 26523098 DOI: 10.3748/wjg.v21.i40.11221]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i40/11221.htm
Number Citing Articles
1
Yiqi Du, Huiyun Zhu, Jiong Liu, Jingnan Li, Xin Chang, Liya Zhou, Minhu Chen, Nonghua Lu, Zhaoshen Li. Consensus on eradication of Helicobacter pylori and prevention and control of gastric cancer in China (2019, Shanghai) Journal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(4): 624 doi: 10.1111/jgh.14947
2
Remzi Bahşi, Volkan Atmiş, Deniz Mut Sürmeli, Hande Selvi Öztorun, Tuğba Turgut, Çağlar Coşarderelioğlu, Ahmet Yalçin, Sevgi Aras, Murat Varli. Effect of Helicobacter pylori infection on vitamin D levels in old patients with sarcopenia Advances in Digestive Medicine 2022; 9(2): 98 doi: 10.1002/aid2.13247
3
Yasuyoshi Mori, Tsugunori Notomi. Loop-mediated isothermal amplification (LAMP): Expansion of its practical application as a tool to achieve universal health coverageJournal of Infection and Chemotherapy 2020; 26(1): 13 doi: 10.1016/j.jiac.2019.07.020
4
Naima Sayahi, Rania Djemal, Khaireddine Ben Merdes, Mohamed Najib Saidii, Mariem Yengui, Radhouan Gdoura, Chantal Ebel, Samir Aydi, Tahar Mechichi, Moez Hanin. Characterization of Siccibacter sp. Strain C2 a Novel Rhizobacterium that Enhances Tolerance of Barley to Salt StressCurrent Microbiology 2022; 79(8) doi: 10.1007/s00284-022-02930-5
5
Esayas Kebede Gudina, Hiwot Amare, Solomon Ali, Melkamu Berhane Arefayine, Dagmawi Tewolde, Million Tesfaye Eshete, Mulusew Gerbaba Jebena, Andreas Wieser, Guenter Froeschl, Markos Tesfaye, Hailemichael Desalegn, Mulatu Gashaw, Alessandro Granito. Diagnostic Challenges of Helicobacter pylori Infection in Ethiopia: A Community-Based Cross-Sectional StudyCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4013020
6
Ling Yang, Christiana Kartsonaki, Iona Y Millwood, Zhengming Chen. Helicobacter pylori infection and risk of gastric cancer – Authors' replyThe Lancet Public Health 2022; 7(4): e303 doi: 10.1016/S2468-2667(22)00039-1
7
雅莉 蔡. Diagnosis of Helicobacter pylori InfectionAdvances in Clinical Medicine 2020; 10(03): 172 doi: 10.12677/ACM.2020.103028
8
Shamshul Ansari, Yoshio Yamaoka. Helicobacter pylori Infection, Its Laboratory Diagnosis, and Antimicrobial Resistance: a Perspective of Clinical RelevanceClinical Microbiology Reviews 2022;  doi: 10.1128/cmr.00258-21
9
Rebecca FitzGerald, Sinéad M. Smith. Helicobacter PyloriMethods in Molecular Biology 2021; 2283: 1 doi: 10.1007/978-1-0716-1302-3_1
10
Mingyang Yu, Rongguang Zhang, Peng Ni, Shuaiyin Chen, Guangcai Duan. Helicobacter pylori Infection and Psoriasis: A Systematic Review and Meta-AnalysisMedicina 2019; 55(10): 645 doi: 10.3390/medicina55100645
11
Yuan-Yuei Chen, Wen-Hui Fang, Chung-Ching Wang, Tung-Wei Kao, Yaw-Wen Chang, Chen-Jung Wu, Yi-Chao Zhou, Yu-Shan Sun, Wei-Liang Chen, Ying-Ju Lin. Helicobacter pylori infection increases risk of incident metabolic syndrome and diabetes: A cohort studyPLOS ONE 2019; 14(2): e0208913 doi: 10.1371/journal.pone.0208913
12
Amin Talebi Bezmin Abadi. Diagnosis ofHelicobacter pyloriUsing Invasive and Noninvasive ApproachesJournal of Pathogens 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/9064952
13
Willy Sandhika. DETECTION OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN CHRONIC GASTRITIS BIOPSY SPECIMEN USING WARTHIN-STARRY AND MODIFIED GIEMSA STAIN IN DR SOETOMO HOSPITAL SURABAYAIndonesian Journal of Tropical and Infectious Disease 2019; 7(6): 150 doi: 10.20473/ijtid.v7i6.8404
14
Liang Wang, Junyin Chen, Wenxi Jiang, Li Cen, Jiaqi Pan, Chaohui Yu, Youming Li, Weixing Chen, Chunxiao Chen, Zhe Shen, Yousuke Nakai. The Relationship between Helicobacter pylori Infection of the Gallbladder and Chronic Cholecystitis and Cholelithiasis: A Systematic Review and Meta-AnalysisCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8886085
15
Ralf Ignatius, Christiane Berg, Chris Weiland, Angela Darmer, Thilo Wenzel, Marion Lorenz, Jörg Fuhrmann, Michael Müller. Accurate detection of Helicobacter pylori antigen in human stool specimens by two novel immunoassaysEuropean Journal of Microbiology and Immunology 2019; 9(2): 29 doi: 10.1556/1886.2019.00008
16
Dong Wook Jekarl, Hyunyu Choi, Ji Yeon Kim, Seungok Lee, Tae Geun Gweon, Hae Kyung Lee, Yonggoo Kim. Evaluating Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection Without a Reference Standard: Use of Latent Class AnalysisAnnals of Laboratory Medicine 2020; 40(1): 68 doi: 10.3343/alm.2020.40.1.68
17
Phattharaphon Wongphutorn, Chariya Chomvarin, Banchob Sripa, Wises Namwat, Kiatichai Faksri. Detection and genotyping of Helicobacter pylori in saliva versus stool samples from asymptomatic individuals in Northeastern Thailand reveals intra-host tissue-specific H. pylori subtypesBMC Microbiology 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12866-018-1150-7
18
Fatima BOUBRIK, Ahmed BELMOUDEN, Nadia EL KADMIRI. Potential Non-invasive Biomarkers of Helicobacter pylori-Associated Gastric CancerJournal of Gastrointestinal Cancer 2021;  doi: 10.1007/s12029-021-00734-7
19
Xiaotao Jiang, Chenguang Jiang, Cihui Huang, Guoming Chen, Kailin Jiang, Baoyi Huang, Fengbin Liu. Berberine Combined with Triple Therapy versus Triple Therapy for Helicobacter pylori Eradication: A Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/8716910
20
Ben Glover, Julian Teare, Hutan Ashrafian, Nisha Patel. The endoscopic predictors of Helicobacter pylori status: a meta-analysis of diagnostic performanceTherapeutic Advances in Gastrointestinal Endoscopy 2020; 13: 263177452095084 doi: 10.1177/2631774520950840
21
Francis Mégraud, Pauline Floch, Joachim Labenz, Philippe Lehours. Diagnostic of Helicobacter pylori infectionHelicobacter 2016; 21: 8 doi: 10.1111/hel.12333
22
Ido Eisdorfer, Varda Shalev, Sophy Goren, Gabriel Chodick, Khitam Muhsen. Sex differences in urea breath test results for the diagnosis of Helicobacter pylori infection: a large cross-sectional studyBiology of Sex Differences 2018; 9(1) doi: 10.1186/s13293-017-0161-7
23
Manal Diab, Ahmed El-Shenawy, Maged El-Ghannam, Dalia Salem, Moustafa Abdelnasser, Mohamed Shaheen, Mahmoud Abdel-Hady, Effat El-Sherbini, Mohamed Saber. Detection of antimicrobial resistance genes of Helicobacter pylori strains to clarithromycin, metronidazole, amoxicillin and tetracycline among Egyptian patientsEgyptian Journal of Medical Human Genetics 2018; 19(4): 417 doi: 10.1016/j.ejmhg.2018.01.004
24
Hamong Suharsono, Zainul Muttaqin, I Wayan Masa Tenaya, Kadek Karang Agustina, Sumarno Retro Prawiro. Antigen of 49.6-kDa subunit pili protein of Helicobacter pylori as a potential biomarker for early and rapid detection of the infectionVeterinary World 2019; 12(6): 769 doi: 10.14202/vetworld.2019.769-773
25
Michael B. Schmid, Simone Brandt, Fridolin Bannwart, Davide Soldini, Aurelia Noske. Giardia lamblia and Helicobacter pylori coinfection in gastrointestinal biopsies: A retrospective single-center analysis from SwitzerlandAnnals of Diagnostic Pathology 2021; 53: 151756 doi: 10.1016/j.anndiagpath.2021.151756
26
Cebrail Karakus, Zeynep Ulupinar, Fahri Akbas, Duygu Yazici. Detection of Anti-CagA Antibodies in Sera of Helicobacter pylori-Infected Patients Using an Immunochromatographic Test StripJournal of Chromatographic Science 2020; 58(3): 217 doi: 10.1093/chromsci/bmz093
27
Amir Sohrabi, Joar Franzen, Nikolaos Tertipis, Ulrika Zagai, Wanxin Li, Zongli Zheng, Weimin Ye. Efficacy of Loop-Mediated Isothermal Amplification for H. pylori Detection as Point-of-Care Testing by Noninvasive SamplingDiagnostics 2021; 11(9): 1538 doi: 10.3390/diagnostics11091538
28
Bernardo Guevara, Asha Gupta Cogdill. Helicobacter pylori: A Review of Current Diagnostic and Management StrategiesDigestive Diseases and Sciences 2020; 65(7): 1917 doi: 10.1007/s10620-020-06193-7
29
Aina Ichihara, Hinako Ojima, Kazuyoshi Gotoh, Osamu Matsushita, Susumu Take, Hiroyuki Okada, Akari Watanabe, Kenji Yokota. Serodiagnosis and Bacterial Genome of Helicobacter pylori InfectionToxins 2021; 13(7): 467 doi: 10.3390/toxins13070467
30
Yanmei Zhang, Shiwen Wang, Binjie Hu, Fuju Zhao, Ping Xiang, Danian Ji, Fei Chen, Xiaoli Liu, Feng Yang, Yong Wu, Mimi Kong, Li Nan, Yingxin Miao, Wenrong Jiang, Yi Fang, Jinghao Zhang, Zhijun Bao, Michal A Olszewski, Hu Zhao. Direct detection of Helicobacter pylori in biopsy specimens using a high-throughput multiple genetic detection systemFuture Microbiology 2016; 11(12): 1521 doi: 10.2217/fmb-2016-0149
31
Wen-Liang Fang, Kuo-Hung Huang, Shih-Ching Chang, Chien-Hsing Lin, Ming-Huang Chen, Yee Chao, Su-Shun Lo, Anna Fen-Yau Li, Chew-Wun Wu, Yi-Ming Shyr. Comparison of the Clinicopathological Characteristics and Genetic Alterations Between Patients with Gastric Cancer with or Without Helicobacter pylori InfectionThe Oncologist 2019; 24(9): e845 doi: 10.1634/theoncologist.2018-0742
32
Po-Hao Liao, Yu-Chun Lin, Cheng-Hsin Chu, Shou-Chuan Shih, Tai-Cherng Liou. Colonization of Helicobacter pylori in the gastric cardia: A comparison between the UFT300 and CLO testsJGH Open 2018; 2(3): 93 doi: 10.1002/jgh3.12053
33
Yu-Jen Fang, Mei-Jyh Chen, Chieh-Chang Chen, Ji-Yuh Lee, Tsung-Hua Yang, Chien-Chun Yu, Min-Chin Chiu, Chia-Chi Kuo, Yu-Jong Weng, Ming-Jong Bair, Ming-Shiang Wu, Jiing-Chyuan Luo, Jyh-Ming Liou. Accuracy of rapid Helicobacter pylori antigen tests for the surveillance of the updated prevalence of H. pylori in TaiwanJournal of the Formosan Medical Association 2020; 119(11): 1626 doi: 10.1016/j.jfma.2019.12.003
34
Michael Torbenson. Surgical Pathology of Non-neoplastic Gastrointestinal Diseases2019; : 121 doi: 10.1007/978-3-030-15573-5_6
35
Eyad Altamimi, Noor Alsharkhat, Afnan AlJawarneh, Moh`d Rawhi Abu Hamad, Anas Abu Assi, Sarah Alawneh, Majd Al-Ahmad. Declining prevalence of Helicobacter pylori infection in Jordanian children, report from developing countryHeliyon 2020; 6(7): e04416 doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e04416
36
Haosu Huang, Yanting Rong, Meng Wang, Zimeng Guo, Yanghua Yu, Zhenpu Long, Xiaoxiao Chen, Hanyue Wang, Junjie Ding, Lu Yan, Jie Peng. Analysis of gastroscopy results among healthy people undergoing a medical checkup: a retrospective studyBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-01557-9
37
Sameh S. Ali, Manar K. Abd Elnabi, Mohammad M. Alkherkhisy, Abdulkarim Hasan, Fanghua Li, Maha Khalil, Jianzhong Sun, Nessma El-Zawawy. Exploring the potential of Cinnamomum zeylanicum oil against drug resistant Helicobacter pylori-producing cytotoxic genesJournal of Applied Biomedicine 2022; 20(1): 22 doi: 10.32725/jab.2022.003
38
Idalmis Aguilera Matos, Sarah Esther Diaz Oliva, Angel A Escobedo, Oscar Manuel Villa Jiménez, Yamila del Carmen Velazco Villaurrutia. Helicobacter pylori infection in childrenBMJ Paediatrics Open 2020; 4(1): e000679 doi: 10.1136/bmjpo-2020-000679
39
Thomas Bazin, Arouna Nchare Mfondi, Catherine Julie, Jean-François Émile, Josette Raymond, Dominique Lamarque. Contribution of genetic amplification by PCR for the diagnosis of Helicobacter pylori infection in patients receiving proton pump inhibitors United European Gastroenterology Journal 2018; 6(8): 1267 doi: 10.1177/2050640618787055
40
Ji-Hyun Seo, Ji-Sook Park, Kwang-Ho Rhee, Hee-Shang Youn. Diagnosis of Helicobacter pylori Infection in Children and Adolescents in KoreaPediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition 2018; 21(4): 219 doi: 10.5223/pghn.2018.21.4.219
41
Jordi Sánchez Delgado, Pilar García-Iglesias, Llúcia Titó, Ignasi Puig, Montse Planella, Emili Gené, Joan Saló, Francesc Martínez-Cerezo, Javier Molina-Infante, Javier P. Gisbert, Xavier Calvet. Actualización en el manejo de la infección por Helicobacter pylori. Documento de posicionamiento de la Societat Catalana de DigestologiaGastroenterología y Hepatología 2018; 41(4): 272 doi: 10.1016/j.gastrohep.2017.12.009
42
Yuehua Gong, Qiuping Li, Yuan Yuan. Accuracy of testing for anti-Helicobacter pyloriIgG in urine forH. pyloriinfection diagnosis: a systematic review and meta-analysisBMJ Open 2017; 7(4): e013248 doi: 10.1136/bmjopen-2016-013248
43
Wen Zhong Liu, Yong Xie, Hong Lu, Hong Cheng, Zhi Rong Zeng, Li Ya Zhou, Ye Chen, Jiang Bin Wang, Yi Qi Du, Nong Hua Lu. Fifth Chinese National Consensus Report on the management ofHelicobacter pyloriinfectionHelicobacter 2018; 23(2): e12475 doi: 10.1111/hel.12475
44
Chiara Marinoni, Davide G. Ribaldone, Chiara Rosso, Marco Astegiano, Gian Paolo Caviglia. Diagnosis of Helicobacter pylori infection: a look into molecular aspects of urea breath testMinerva Biotecnologica 2019; 31(3) doi: 10.23736/S1120-4826.19.02555-2
45
Juan Camilo Caguazango, Álvaro Jairo Pazos. La microbiota según la topografía gástrica en pacientes con bajo y con alto riesgo de cáncer gástrico en Nariño, ColombiaBiomédica 2019; 39(Supl. 2): 157 doi: 10.7705/biomedica.v39i4.4520
46
Michael J. Wise, Binit Lamichhane, K. Mary Webberley. A Longitudinal, Population-Level, Big-Data Study of Helicobacter pylori-Related Disease across Western AustraliaJournal of Clinical Medicine 2019; 8(11): 1821 doi: 10.3390/jcm8111821
47
Katherine E. Boylan, Shruti Patrey, Phillip D. McMullen, Vera Tesic, Christopher R. Weber, John Hart, Namrata Setia. Objective Visual Analog Scale for Biopsy Diagnosis of Helicobacter pylori Infection in Clinical PracticeAmerican Journal of Surgical Pathology 2021; 45(5): 672 doi: 10.1097/PAS.0000000000001681
48
Aalaa Mahgoub Albasha, Maram M. Elnosh, Esraa Hassan Osman, Duha M. Zeinalabdin, Amira A. M. Fadl, Musa Abdalla Ali, Hisham N. Altayb. Helicobacter pylori 23S rRNA gene A2142G, A2143G, T2182C, and C2195T mutations associated with clarithromycin resistance detected in Sudanese patientsBMC Microbiology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12866-021-02096-3
49
Yiqing Zou, Xiaonan Chen, Yingying Sun, Pengyu Li, Mao Xu, Pengchao Fang, Shuqi Zhang, Gang Yuan, Xin Deng, Haiyan Hu. Antibiotics-free nanoparticles eradicate Helicobacter pylori biofilms and intracellular bacteriaJournal of Controlled Release 2022; 348: 370 doi: 10.1016/j.jconrel.2022.05.044
50
Maxime Pichon, Christophe Burucoa. Impact of the Gastro-Intestinal Bacterial Microbiome on Helicobacter-Associated DiseasesHealthcare 2019; 7(1): 34 doi: 10.3390/healthcare7010034
51
Hosam Mohamed Dawod. A prospective study for evaluating the effect of gastric targeted biopsy sampling with I‐scan optical enhancement on the diagnostic yield of CLOtest for Helicobacter pylori infection Health Science Reports 2022; 5(3) doi: 10.1002/hsr2.621
52
Michael Torbenson. Practical Gastrointestinal Pathology2021; : 67 doi: 10.1007/978-3-030-51268-2_4
53
Kirti Saxena, Nidhi Chauhan, Utkarsh Jain. Advances in diagnosis of Helicobacter pylori through biosensors: Point of care devicesAnalytical Biochemistry 2021; 630: 114325 doi: 10.1016/j.ab.2021.114325
54
Yanmei Zhang, Fuju Zhao, Mimi Kong, Shiwen Wang, Li Nan, Binjie Hu, Michal A. Olszewski, Yingxin Miao, Danian Ji, Wenrong Jiang, Yi Fang, Jinghao Zhang, Fei Chen, Ping Xiang, Yong Wu, Hu Zhao. Validation of a High-Throughput Multiplex Genetic Detection System for Helicobacter pylori Identification, Quantification, Virulence, and Resistance AnalysisFrontiers in Microbiology 2016; 7 doi: 10.3389/fmicb.2016.01401
55
Shuanghua Xie, Shaoming Wang, Liyan Xue, Daniel R. S. Middleton, Chentao Guan, Changqing Hao, Jinwu Wang, Bianyun Li, Ru Chen, Xinqing Li, Wenqiang Wei. Helicobacter pylori Is Associated With Precancerous and Cancerous Lesions of the Gastric Cardia Mucosa: Results of a Large Population-Based Study in ChinaFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.00205
56
Hyelnaya Cletus Sharndama, Ifeanyi Elibe Mba. Helicobacter pylori: an up-to-date overview on the virulence and pathogenesis mechanismsBrazilian Journal of Microbiology 2022; 53(1): 33 doi: 10.1007/s42770-021-00675-0
57
Selma Maluf, João Victor Salgado, Dalila Nunes Cysne, Daniel Monte Freire Camelo, Johnny Ramos Nascimento, Bianca Vitória T. Maluf, Luís Douglas Miranda Silva, Marta Regina de Castro Belfort, Lucilene Amorim Silva, Rosane Nassar Meireles Guerra, Natalino Salgado Filho, Flávia Raquel F. Nascimento. Increased Glycated Hemoglobin Levels in Patients With Helicobacter pylori Infection Are Associated With the Grading of Chronic GastritisFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.02121
58
Necati Balamtekin, Cumhur Artuk, Melike Arslan, Mustafa Gülşen. The Effect of Helicobacter pylori on the Presentation and Clinical Course of Coronavirus Disease 2019Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition 2021; 73(4): e106 doi: 10.1097/MPG.0000000000003176
59
Ana Morilla, Santiago Melón, Marta E. Álvarez-Argüelles, Edisa Armesto, Henar Villar, María de Oña, Oliver Schildgen. Utility of normalized genome quantification of Helicobacter pylori in gastric mucosa using an in-house real-time polymerase chain reactionPLOS ONE 2017; 12(6): e0178674 doi: 10.1371/journal.pone.0178674
60
Simone Puccio, Giorgio Grillo, Arianna Consiglio, Maria Felicia Soluri, Daniele Sblattero, Diego Cotella, Claudio Santoro, Sabino Liuni, Gianluca De Bellis, Enrico Lugli, Clelia Peano, Flavio Licciulli. InteractomeSeq: a web server for the identification and profiling of domains and epitopes from phage display and next generation sequencing dataNucleic Acids Research 2020; 48(W1): W200 doi: 10.1093/nar/gkaa363
61
Anna L. Rundle, Nicole Baron, Rita Marie John. Pediatric Diagnostic Labs for Primary Care: An Evidence-based Approach2022; : 319 doi: 10.1007/978-3-030-90642-9_9
62
Shyam Singh, Hem Chandra Jha. Status of Epstein-Barr Virus Coinfection withHelicobacter pyloriin Gastric CancerJournal of Oncology 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/3456264
63
Bea Van den Poel, Sarah Gils, Isabel Micalessi, Saskia Carton, Paul Christiaens, Pieter-Jan Cuyle, Veerle Moons, Gust Van Olmen, Annick Smismans, Claire Bourgain, Peter Bossuyt, Johan Frans. Molecular detection of Helicobacter pylori and clarithromycin resistance in gastric biopsies: a prospective evaluation of RIDA®GENE Helicobacter pylori assayActa Clinica Belgica 2021; 76(3): 177 doi: 10.1080/17843286.2019.1685741
64
Kelli Ann K. Ifuku, Simon Che, Dean J. Mikami. The SAGES Manual of Flexible Endoscopy2020; : 159 doi: 10.1007/978-3-030-23590-1_10
65
María Fernanda González, Paula Díaz, Alejandra Sandoval-Bórquez, Daniela Herrera, Andrew F. G. Quest. Helicobacter pylori Outer Membrane Vesicles and Extracellular Vesicles from Helicobacter pylori-Infected Cells in Gastric Disease DevelopmentInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(9): 4823 doi: 10.3390/ijms22094823
66
Kim Vaiphei. Interpretation of Endoscopic Biopsy - Gastritis, Gastropathies and Beyond2022; : 47 doi: 10.1007/978-981-16-6026-9_6
67
Lucia Moro, Elena Pomari, Martina Leonardi, Giulia La Marca, Barbara Pajola, Cristina Mazzi, Chiara Piubelli, Anna Beltrame. Tropheryma whipplei, Helicobacter pylori, and Intestinal Protozoal Co-Infections in Italian and Immigrant Populations: A Cross-Sectional StudyMicroorganisms 2022; 10(4): 769 doi: 10.3390/microorganisms10040769
68
Éva Kocsmár, Ildikó Szirtes, Zsófia Kramer, Attila Szijártó, László Bene, György Miklós Buzás, István Kenessey, Peter Bronsert, Agnes Csanadi, Lisa Lutz, Martin Werner, Ulrich Friedrich Wellner, András Kiss, Zsuzsa Schaff, Gábor Lotz. Sensitivity ofHelicobacter pyloridetection by Giemsa staining is poor in comparison with immunohistochemistry and fluorescent in situ hybridization and strongly depends on inflammatory activityHelicobacter 2017; 22(4): e12387 doi: 10.1111/hel.12387
69
Jie Yu, Qiaoxia Xu, Xiaoyu Zhang, Miao Zhu. Circulating microRNA signatures serve as potential diagnostic biomarkers for Helicobacter pylori infection Journal of Cellular Biochemistry 2019; 120(2): 1735 doi: 10.1002/jcb.27462
70
Valentin Mocanu, Jerry T. Dang, Noah Switzer, Daniel Skubleny, Xinzhe Shi, Chris de Gara, Daniel W. Birch, Shahzeer Karmali. The Effect of Helicobacter pylori on Postoperative Outcomes in Patients Undergoing Bariatric Surgery: a Systematic Review and Meta-analysisObesity Surgery 2018; 28(2): 567 doi: 10.1007/s11695-017-3024-8
71
Antonio Salar. Gastric MALT lymphoma and Helicobacter pyloriMedicina Clínica (English Edition) 2019; 152(2): 65 doi: 10.1016/j.medcle.2018.09.009
72
Kevin Pak, Zachary Junga, Andrew Mertz, Manish Singla. The Patterns and Associated Cost of Serologic Testing for Helicobacter pylori in the U.S. Military Health SystemMilitary Medicine 2020; 185(9-10): e1417 doi: 10.1093/milmed/usaa141
73
Jaehoon Cho, Akriti Prashar, Nicola L. Jones, Steven F. Moss. Helicobacter pylori InfectionGastroenterology Clinics of North America 2021; 50(2): 261 doi: 10.1016/j.gtc.2021.02.001
74
Irene Hortelano, Yolanda Moreno, Fidson Juarismi Vesga, María Antonia Ferrús. Evaluation of different culture media for detection and quantification of H. pylori in environmental and clinical samplesInternational Microbiology 2020; 23(4): 481 doi: 10.1007/s10123-020-00135-z
75
A. Ajayi, T. Jolaiya, S. I. Smith. Direct detection of Helicobacter pylori from biopsies of patients in Lagos, Nigeria using real-time PCR—a pilot studyBMC Research Notes 2021; 14(1) doi: 10.1186/s13104-021-05505-y
76
Evariste Tshibangu-Kabamba, Bui Hoang Phuc, Vo Phuoc Tuan, Kartika Afrida Fauzia, Augustin Kabongo-Tshibaka, Nadine Kalenda Kayiba, Angel Rosas-Aguirre, Brecht Devleesschauwer, Alain Cimuanga-Mukanya, Patrick de Jésus Ngoma Kisoko, Takashi Matsumoto, Junko Akada, Ghislain Tumba Disashi, Dieudonné Mumba Ngoyi, Yasutoshi Kido, Niko Speybroeck, Yoshio Yamaoka, Subash Babu. Assessment of the diagnostic accuracy and relevance of a novel ELISA system developed for seroepidemiologic surveys of Helicobacter pylori infection in African settingsPLOS Neglected Tropical Diseases 2021; 15(9): e0009763 doi: 10.1371/journal.pntd.0009763
77
Tarek A. Abdelaziz, Mohamed Almalky, Diana Hanna, Eman Gamal Baz. Prevalence of Helicobacter pylori Infection among Anemic School-Age Children in Egypt: A Cross-Sectional Population-Based StudyJournal of Child Science 2021; 11(01): e317 doi: 10.1055/s-0041-1740465
78
Judith Kim, Timothy Cragin Wang. Helicobacter pylori and Gastric CancerGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2021; 31(3): 451 doi: 10.1016/j.giec.2021.03.003
79
Million Getachew Mesfun, Smaranda Gliga, Andre Fuchs, Hans Martin Orth, Andreas Schönfeld, Tom Luedde, Torsten Feldt. Prevalence of H. pylori among asymptomatic HIV-positive and negative individuals in Central Ethiopia and efficacy of eradication therapyIJID Regions 2022; 2: 169 doi: 10.1016/j.ijregi.2022.01.007
80
Gany Beer-Davidson, Musa Hindiyeh, Khitam Muhsen. Detection ofHelicobacter pyloriin stool samples of young children using real-time polymerase chain reactionHelicobacter 2018; 23(1): e12450 doi: 10.1111/hel.12450
81
Ashraf Fawzy Mosa Ahmed, Mona Hassan El-Sayad, Hala Shehata Ali, Hend Aly El-Taweel. Impact of Coinfection with Schistosoma mansoni on the Antibody Response to Helicobacter pyloriActa Parasitologica 2021; 66(3): 857 doi: 10.1007/s11686-020-00330-y
82
Sung-Hsin Kuo, Kun-Huei Yeh, Ming-Shiang Wu, Chung-Wu Lin, Ming-Feng Wei, Jyh-Ming Liou, Hsiu-Po Wang, Li-Tzong Chen, Ann-Lii Cheng. First-line antibiotic therapy in Helicobacter pylori-negative low-grade gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphomaScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-14102-8
83
Vamanjore A Naushad, Nishan K Purayil, Ahmad Badi, Prem Chandra, Hassan O Abuzaid, Mohamed Milad Abuhmaira, Abdo Lutf, Firjeeth Paramba, Irfan Varikkodan, Abdel-Naser Y Elzouki. Potential Predictors and Prevalence of Helicobacter pylori Infection Among Adult Patients With Dyspepsia: A Retrospective Study From QatarCureus 2021;  doi: 10.7759/cureus.16216
84
Amin Talebi Bezmin Abadi. Helicobacter pylori treatment: New perspectives using current experienceJournal of Global Antimicrobial Resistance 2017; 8: 123 doi: 10.1016/j.jgar.2016.11.008
85
M. Cintrón, J.R. Hauser, C. Otto, D.H. Persing, Yiwei Tang. Reference Module in Biomedical Sciences2019;  doi: 10.1016/B978-0-12-801238-3.02392-8
86
Kamran N. Azad, Susan E. Realegeno, Ron M. Kagan, Dale A. Schwab, Hollis J. Batterman, Elizabeth M. Marlowe. An Easily Digestible Review of Helicobacter pylori DiagnosticsClinical Microbiology Newsletter 2022; 44(6): 51 doi: 10.1016/j.clinmicnews.2022.03.001
87
Kun Xue, Yuwei Liu, Kia Nøhr Iversen, Mohsen Mazidi, Zheng Qu, Chenglin Dong, Tayi Jin, Göran Hallmans, Per Åman, Anders Johansson, Gengsheng He, Rikard Landberg. Impact of a Fermented High-Fiber Rye Diet on Helicobacter pylori and Cardio-Metabolic Risk Factors: A Randomized Controlled Trial Among Helicobacter pylori-Positive Chinese AdultsFrontiers in Nutrition 2021; 7 doi: 10.3389/fnut.2020.608623
88
Yonglin Li, Rixu Lin, Yin Jin, Shuqing Jin, Bicheng Chen, Xiuling Wu. Genotyping Helicobacter pylori antibiotic resistance and virulence-associated genes in patients with gastric cancer in Wenzhou, ChinaArab Journal of Gastroenterology 2021; 22(4): 267 doi: 10.1016/j.ajg.2021.05.017
89
Maram Elnosh, Hisham Altayb, Yousif Hamedelnil, Wafa Elshareef, Aliaa Abugrain, Esraa Osman, Aalaa Albasha, Abdelhamid Abdelhamid, Ehssan Moglad, Ahmed AbdAlla, Ahmed Ismail. Comparison of invasive histological and molecular methods in the diagnosis of Helicobacter pylori from gastric biopsies of Sudanese patients: a cross-sectional studyF1000Research 2022; 11: 113 doi: 10.12688/f1000research.75873.1
90
Michael Doulberis, Noah Thierry Pierre, Giulia Manzini, Apostolis Papaefthymiou, Jannis Kountouras, Jolanta Klukowska-Rötzler, Stergios A. Polyzos, Simone Srivastava, Aristomenis K. Exadaktylos, Jürg Knuchel, Thomas Kuntzen, David S. Srivastava. Helicobacter pylori-Related Metabolic Parameters and Premalignant Gastric Mucosa Histological Lesions in Swiss Bariatric PatientsMicroorganisms 2021; 9(7): 1361 doi: 10.3390/microorganisms9071361
91
Yung-Shuo Kao, Chih-Wei Chen, James Cheng-Chung Wei. Helicobacter pylori infection and risk of gastric cancerThe Lancet Public Health 2022; 7(4): e302 doi: 10.1016/S2468-2667(22)00041-X
92
Yasir Raza, Ayaz Ahmed, Adnan Khan, Arif Ali Chishti, Syed Shakeel Akhter, Muhammad Mubarak, Carol Bernstein, Beryl Zaitlin, Shahana Urooj Kazmi. Helicobacter pylori severely reduces expression of DNA repair proteins PMS2 and ERCC1 in gastritis and gastric cancerDNA Repair 2020; 89: 102836 doi: 10.1016/j.dnarep.2020.102836
93
Rawaa A. Hussein, Mushtak T. S. Al-Ouqaili, Yasin H. Majeed, Sabato D’Auria. Detection of Helicobacter Pylori infection by invasive and non-invasive techniques in patients with gastrointestinal diseases from Iraq: A validation studyPLOS ONE 2021; 16(8): e0256393 doi: 10.1371/journal.pone.0256393
94
Farzaneh Jalalypour, Safar Farajnia, Mohammad Hossein Somi, Zoya Hojabri, Rana Yousefzadeh, Nazli Saeedi. Comparative Evaluation of RUT, PCR and ELISA Tests for Detection of Infection with Cytotoxigenic H. pyloriAdvanced Pharmaceutical Bulletin 2016; 6(2): 261 doi: 10.15171/apb.2016.036
95
Varocha Mahachai, Ratha-korn Vilaichone, Rapat Pittayanon, Jarin Rojborwonwitaya, Somchai Leelakusolvong, Monthira Maneerattanaporn, Peranart Chotivitayatarakorn, Sombat Treeprasertsuk, Chomsri Kositchaiwat, Pises Pisespongsa, Pisaln Mairiang, Aziz Rani, Alex Leow, Swe Mon Mya, Yi-Chia Lee, Sengdao Vannarath, Bouachanh Rasachak, Oung Chakravuth, Moe Myint Aung, Tiing-Leong Ang, Jose D Sollano, Duc Trong Quach, Inchaya Sansak, Olarn Wiwattanachang, Piyathida Harnsomburana, Ari Fahrial Syam, Yoshio Yamaoka, Kwong-Ming Fock, Khean-Lee Goh, Kentaro Sugano, David Graham. Helicobacter pylorimanagement in ASEAN: The Bangkok consensus reportJournal of Gastroenterology and Hepatology 2018; 33(1): 37 doi: 10.1111/jgh.13911
96
D S Bordin, I N Voynovan, S V Kolbasnikov, Yu V Embutnieks. Diagnosis of Helicobacter pylori infection in clinical practiceTerapevticheskii arkhiv 2018; 90(12): 133 doi: 10.26442/00403660.2018.12.000020
97
Isabel Casanovas Moreno-Torres. Encyclopedia of Infection and Immunity2022; : 685 doi: 10.1016/B978-0-12-818731-9.00103-8
98
Li-Jen Hsin, Hai-Hua Chuang, Mu-Yun Lin, Tuan-Jen Fang, Hsueh-Yu Li, Chun-Ta Liao, Chung-Jan Kang, Tse-Ching Chen, Chung-Guei Huang, Tzu-Chen Yen, Li-Ang Lee. Laryngeal Helicobacter pylori Infection and Laryngeal Cancer-Case Series and a Systematic ReviewMicroorganisms 2021; 9(6): 1129 doi: 10.3390/microorganisms9061129
99
Yu Fei, Rong Fang, Lina Xiao, Yuqing Zhang, Ke Fan, Yundi Jiang, Silu Lei, Rui Xu, Dailan Yang, Yan Ye, Shibing Xiang, Ping Wang, Chen Zhou, Tian Tang. The development of a colorimetric biosensing assay for the detection of Helicobacter pylori in fecesAnalytical Biochemistry 2022; 651: 114737 doi: 10.1016/j.ab.2022.114737
100
I-L Liu, C -H Tsai, C -H Hsu, J -M Hu, Y -C Chen, Y -F Tian, S -L You, C -Y Chen, C -W Hsiao, C -Y Lin, Y -C Chou, C -A Sun. Helicobacter pylori infection and the risk of colorectal cancer: a nationwide population-based cohort studyQJM: An International Journal of Medicine 2019; 112(10): 787 doi: 10.1093/qjmed/hcz157
101
Antonio Salar. Linfoma MALT gástrico y Helicobacter pyloriMedicina Clínica 2019; 152(2): 65 doi: 10.1016/j.medcli.2018.09.006
102
I. N. Voynovan, Yu. V. Embutnieks, D. V. Mareeva, S. V. Kolbasnikov, D. S. Bordin. Helicobacter pylori as a risk factor for gastric cancer: the evidence and primary prevention strategyAlmanac of Clinical Medicine 2019; 47(6): 535 doi: 10.18786/2072-0505-2019-47-052
103
Y.-J. Hwang, N. Kim, H. S. Lee, J. B. Lee, Y. J. Choi, H. Yoon, C. M. Shin, Y. S. Park, D. H. Lee. Reversibility of atrophic gastritis and intestinal metaplasia after Helicobacter pylori eradication - a prospective study for up to 10 yearsAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2018; 47(3): 380 doi: 10.1111/apt.14424
104
Cheal Wung Huh, Byung-Wook Kim. Diagnosis of Helicobacter pylori InfectionThe Korean Journal of Gastroenterology 2018; 72(5): 229 doi: 10.4166/kjg.2018.72.5.229
105
Zhi-Ning Ye, Harry Hua-Xiang Xia, Ran Zhang, Lan Li, Li-Hao Wu, Xu-Juan Liu, Wen-Rui Xie, Xing-Xiang He, Fa-Ming Zhang. The Efficacy of Washed Microbiota Transplantation on Helicobacter pylori Eradication: A Pilot StudyGastroenterology Research and Practice 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8825189
106
Alexandra Ioana Cardos, Adriana Maghiar, Dana Carmen Zaha, Ovidiu Pop, Luminita Fritea, Florina Miere (Groza), Simona Cavalu. Evolution of Diagnostic Methods for Helicobacter pylori Infections: From Traditional Tests to High Technology, Advanced Sensitivity and Discrimination ToolsDiagnostics 2022; 12(2): 508 doi: 10.3390/diagnostics12020508
107
Doron Boltin, Olga Ashorov, Lucie Benejat, Dalal Hamouda, Rachel Gingold Belfer, Yaron Niv, Ram Dickman, Tsachi Tsadok Perets. Novel high resolution melt curve assay for the analysis of predominance of Helicobacter pylori clarithromycin resistancePathogens and Disease 2019; 77(4) doi: 10.1093/femspd/ftz042
108
Burcu Güven, Fulya Gülerman, Birgül Kaçmaz. Helicobacter pyloriresistance to clarithromycin and fluoroquinolones in a pediatric population in Turkey: A cross‐sectional studyHelicobacter 2019; 24(3): e12581 doi: 10.1111/hel.12581
109
Dalla Doohan, Kartika Afrida Fauzia, Jeewantha Rathnayake, Meegahalande Durage Lamawansa, Langgeng Agung Waskito, Vo Phuoc Tuan, Azzaya Dashdorj, Evariste Tshibangu Kabamba, Bui Hoang Phuc, Shamshul Ansari, Junko Akada, Takashi Matsumoto, Tomohisa Uchida, Takeshi Matsuhisa, Yoshio Yamaoka. Pepsinogen and Serum IgG Detection Is a Valuable Diagnostic Method for Helicobacter pylori Infection in a Low-Prevalence Country: A Report from Sri LankaDiagnostics 2021; 11(8): 1364 doi: 10.3390/diagnostics11081364
110
Richard F. Knoop, Pauline C. Gaertner, Golo Petzold, Ahmad Amanzada, Volker Ellenrieder, Albrecht Neesse, Sebastian C. B. Bremer, Steffen Kunsch, Maria T. Mascellino. Systematic Retesting for Helicobacter pylori: The Potential Overestimation of Suppressive ConditionsBioMed Research International 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5380001
111
J.L. Rodríguez-García, R. Carmona-Sánchez. Dispepsia funcional y dispepsia asociada a infección por Helicobacter pylori: ¿son entidades con características clínicas diferentes?Revista de Gastroenterología de México 2016; 81(3): 126 doi: 10.1016/j.rgmx.2016.02.009
112
Breno Bittencourt de Brito, Filipe Antônio França da Silva, Aline Silva Soares, Vinícius Afonso Pereira, Maria Luísa Cordeiro Santos, Mariana Miranda Sampaio, Pedro Henrique Moreira Neves, Fabrício Freire de Melo. Pathogenesis and clinical management of <i>Helicobacter pylori</i> gastric infectionWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(37): 5578-5589 doi: 10.3748/wjg.v25.i37.5578
113
Hakan Seyit, Kivanc Derya Peker, Eyup Gemici, Osman Kones, Fatmagul Kusku Cabuk, Mehmet Emin Gunes, Halil Alis. The Sydney Classification for Endoscopic Biopsies Do Not Fully Correlate with Benign Sleeve Gastrectomy SpecimensBariatric Surgical Practice and Patient Care 2019; 14(4): 146 doi: 10.1089/bari.2019.0006
114
Beatriz Prado Noronha, Juliana Vaz de Melo Mambrini, Karen Cecília Lima Torres, Olindo Assis Martins-Filho, Andréa Teixeira-Carvalho, Maria Fernanda Lima-Costa, Sérgio Viana Peixoto. Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori infections and immunological profile of community-dwelling older adultsExperimental Gerontology 2021; 156: 111589 doi: 10.1016/j.exger.2021.111589
115
Luiz Gonzaga Vaz COELHO, James Ramalho MARINHO, Robert GENTA, Laercio Tenório RIBEIRO, Maria do Carmo Friche PASSOS, Schlioma ZATERKA, Paulo Pimentel ASSUMPÇÃO, Alfredo José A BARBOSA, Ricardo BARBUTI, Lucia Libanês BRAGA, Helenice BREYER, Aloisio CARVALHAES, Décio CHINZON, Marcelo CURY, Gerson DOMINGUES, Jorge Luiz JORGE, Ismael MAGUILNIK, Frederico Passos MARINHO, Joaquim Prado de MORAES-FILHO, José Miguel Luz PARENTE, Celso Mirra de PAULA-E-SILVA, José PEDRAZZOLI-JÚNIOR, Ana Flávia Passos RAMOS, Heinrich SEIDLER, José Nonato SPINELLI, José Vitor ZIR. IVTH BRAZILIAN CONSENSUS CONFERENCE ON HELICOBACTER PYLORI INFECTIONArquivos de Gastroenterologia 2018; 55(2): 97 doi: 10.1590/s0004-2803.201800000-20
116
Peter J. Dailey, Tarek Elbeik, Mark Holodniy. Companion and complementary diagnostics for infectious diseasesExpert Review of Molecular Diagnostics 2020; 20(6): 619 doi: 10.1080/14737159.2020.1724784
117
Meng-Shu Hsieh, Fu-Chen Kuo, Meng-Chieh Wu, Jiunn-Wei Wang, Chung-Jung Liu, Neng-Sheng Chu, Pei-Yun Tsai, Ping-I Hsu, I-Chen Wu, Jeng-Yih Wu, Deng-Chyang Wu, Fang-Jung Yu, Chao-Hung Kuo. Tailored susceptibility-guided therapy via gastric juice PCR for the first-line H. pylori eradication, a randomized controlled trialJournal of the Formosan Medical Association 2022; 121(8): 1450 doi: 10.1016/j.jfma.2021.10.011
118
Gerardo Zerbetto De Palma, Nicolas Mendiondo, Andrés Wonaga, Luis Viola, Daniela Ibarra, Esteban Campitelli, Nicolas Salim, Rodolfo Corti, Cinthia Goldman, Mariana Catalano. Occurrence of Mutations in the Antimicrobial Target Genes Related to Levofloxacin, Clarithromycin, and Amoxicillin Resistance inHelicobacter pyloriIsolates from Buenos Aires CityMicrobial Drug Resistance 2017; 23(3): 351 doi: 10.1089/mdr.2015.0361
119
Guofeng Yin, Shuxian Bie, Hongdan Gu, Xiaoli Shu, Wei Zheng, Kerong Peng, Hong Zhao, Fubang Li, Bo Chen, Benson O A Botchway, Marong Fang, Mizu Jiang. Application of gene chip technology in the diagnostic and drug resistance detection of Helicobacter pylori in children Journal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(8): 1331 doi: 10.1111/jgh.14980
120
Peter Dovjak. Ulcus duodeni, Ulcus ventriculi und Helicobacter pyloriZeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2017; 50(2): 159 doi: 10.1007/s00391-017-1190-x
121
Marianela Aguirre Ackermann, Edgardo Emilio Serra, Guillermo Emilio Duza. The Perfect Sleeve Gastrectomy2020; : 37 doi: 10.1007/978-3-030-28936-2_4
122
Ingrid Johana Roldán, Rodrigo Castaño, María Cristina Navas. Mutaciones del gen ARN ribosómico 23S de Helicobacter pylori asociadas con resistencia a claritromicina en pacientes atendidos en una unidad de endoscopia de Medellín, ColombiaBiomédica 2019; 39(Supl. 2): 117 doi: 10.7705/biomedica.v39i4.4377
123
Cornelia Regula Gnägi, Michael Durband, Thomas Kinsbergen. Perforated pyloric ulcer 13 years after Roux-en-Y gastric bypass: A case reportInternational Journal of Surgery Case Reports 2021; 80: 105661 doi: 10.1016/j.ijscr.2021.105661
124
Ting Gao, Mengwen Zhao, Chen Zhang, Peipei Wang, Wenjuan Zhou, Shan Tan, Lingling Zhao. Association of Helicobacter pylori Infection with Vitamin D Deficiency in Infants and Toddlers The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2020; 102(3): 541 doi: 10.4269/ajtmh.19-0523
125
Binjie Hu, Fuju Zhao, Shiwen Wang, Michal A Olszewski, Haipeng Bian, Yong Wu, Mimi Kong, Lingli Xu, Yingxin Miao, Yi Fang, Changqing Yang, Hu Zhao, Yanmei Zhang. A high-throughput multiplex genetic detection system for Helicobacter pylori identification, virulence and resistance analysisFuture Microbiology 2016; 11(10): 1261 doi: 10.2217/fmb-2016-0023
126
Meng‐Shu Hsieh, Chung‐Jung Liu, Wen‐Hung Hsu, Chia‐Jung Li, Pei‐Yun Tsai, Huang‐Ming Hu, Hsiang‐Yao Shih, Chien‐Yu Lu, Fang‐Jung Yu, Fu‐Chen Kuo, Deng‐Chyang Wu, Chao‐Hung Kuo. Gastric juice‐based PCR assay: An alternative testing method to aid in the management of previously treatedHelicobacter pyloriinfectionHelicobacter 2019; 24(2): e12568 doi: 10.1111/hel.12568
127
Maram Elnosh, Hisham Altayb, Yousif Hamedelnil, Wafa Elshareef, Aliaa Abugrain, Esraa Osman, Aalaa Albasha, Abdelhamid Abdelhamid, Ehssan Moglad, Ahmed AbdAlla, Ahmed Ismail. Comparison of invasive histological and molecular methods in the diagnosis of Helicobacter pylori from gastric biopsies of Sudanese patients: a cross-sectional studyF1000Research 2022; 11: 113 doi: 10.12688/f1000research.75873.2
128
Indira Tirado-Hurtado, Cristian Carlos, Luciana Lancho, Alejandro Alfaro, Richard Ponce, Luis J. Schwarz, Layonel Torres, Michael Ayudant, Joseph A. Pinto, Williams Fajardo. Helicobacter pylori: History and facts in PeruCritical Reviews in Oncology/Hematology 2019; 134: 22 doi: 10.1016/j.critrevonc.2018.12.005
129
Ling Deng, Xiao-Yi He, Bin Tang, Yang Xiang, Juan-Juan Yue. An improved quantitative real-time polymerase chain reaction technology for Helicobacter pylori detection in stomach tissue and its application value in clinical precision testingBMC Biotechnology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12896-020-00624-z
130
Bing Dai, An Xiang, Di Qu, Guo Chen, Li Wang, Wenwen Wang, Dongsheng Zhai, Lei Wang, Zifan Lu. Rapid and Sensitive Assay of Helicobacter pylori With One-Tube RPA-CRISPR/Cas12 by Portable Array Detector for Visible Analysis of Thermostatic Nucleic Acid AmplificationFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.858247
131
Montserrat Palau, Marcos Kulmann, María José Ramírez-Lázaro, Sergio Lario, María Elisa Quilez, Rafael Campo, Núria Piqué, Xavier Calvet, David Miñana-Galbis. Usefulness of Housekeeping Genes for the Diagnosis ofHelicobacter pyloriInfection, Strain Discrimination and Detection of Multiple InfectionHelicobacter 2016; 21(6): 481 doi: 10.1111/hel.12304
132
Muhammad Miftahussurur. Noninvasive Helicobacter pylori Diagnostic Methods in IndonesiaGut and Liver 2020; 14(5): 553 doi: 10.5009/gnl19264
133
Yuli Li, Xiaoya Li, Zhoujin Tan. Basic Traditional Chinese Medicinal Compound for Adjuvant Treatment of Helicobacter pylori-Related Gastritis: Implication for Anti-H. pylori-Related Gastritis Drug DiscoveryNatural Product Communications 2022; 17(7): 1934578X2211139 doi: 10.1177/1934578X221113968
134
J.L. Rodríguez-García, R. Carmona-Sánchez. Functional dyspepsia and dyspepsia associated with Helicobacter pylori infection: Do they have different clinical characteristics?Revista de Gastroenterología de México (English Edition) 2016; 81(3): 126 doi: 10.1016/j.rgmxen.2016.06.017
135
Ahmad Hormati, Mohammad Khalifeh Gholi, Alireza Sharifi, Mahdiieh Ghoddoosi, Mehdi Pezeshgi Modarres, Pooya Jafari, Mahdi Zarei, Mojde Bagheri, Mohaddeseh Zojaji. Comparing Diagnostic Accuracy of the fliD Gene and the glmM Gene in Helicobacter pyloriJundishapur Journal of Microbiology 2022; 15(3) doi: 10.5812/jjm-121476
136
Taro Akashi, Hajime Isomoto, Kayoko Matsushima, Mako Kamiya, Tsutomu Kanda, Masayuki Nakano, Takumi Onoyama, Masashi Fujii, Junko Akada, Yuko Akazawa, Ken Ohnita, Fuminao Takeshima, Kazuhiko Nakao, Yasuteru Urano. A novel method for rapid detection of a Helicobacter pylori infection using a γ-glutamyltranspeptidase-activatable fluorescent probeScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-45768-x
137
Laure Brigitte Kouitcheu Mabeku, Mohamadou Bello Epesse, Stephane Fotsing, Roland Kamgang, Magloire Tchidjo. Stool Antigen Testing, a Reliable Noninvasive Method of Assessment of Helicobacter pylori Infection Among Patients with Gastro-duodenal Disorders in CameroonDigestive Diseases and Sciences 2021; 66(2): 511 doi: 10.1007/s10620-020-06219-0
138
Yuanda Zhang, Qingwei Dong, Lei Tian, Shaohui Zhang, Naying Zuo, Sisi Zhang, Zhaolu Ding. Risk factors for recurrence of Helicobacter pylori infection after successful eradication in Chinese children: A prospective, nested case‐control study Helicobacter 2020; 25(5) doi: 10.1111/hel.12749
139
Raed Obaid Saleh, Najwa Shihab Ahmed, Emad A. Ewais, Aqeel Shakir Mahmood, Ahmed R. Sofy. Frequency of virulence factor of Helicobacter pylori and IL17 gene expression related with gastric ulcer patientMaterials Today: Proceedings 2021;  doi: 10.1016/j.matpr.2021.06.345
140
Parisa Sabbagh, Mousa Mohammadnia-Afrouzi, Mostafa Javanian, Arefeh Babazadeh, Veerendra Koppolu, VeneelaKrishna Rekha Vasigala, Hamid Reza Nouri, Soheil Ebrahimpour. Diagnostic methods for Helicobacter pylori infection: ideals, options, and limitationsEuropean Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2019; 38(1): 55 doi: 10.1007/s10096-018-3414-4
141
Mustafa BAYRAKTAR, Reşat DABAK. Screening of Helicobacter pylori in patients with dyspeptic complaints with the urea breath test and its usability in family medicineTurkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2021;  doi: 10.21763/tjfmpc.865772
142
Luz Balsalobre-Arenas, Teresa Alarcón-Cavero. Rapid diagnosis of gastrointestinal tract infections due to parasites, viruses, and bacteriaEnfermedades infecciosas y microbiologia clinica (English ed.) 2017; 35(6): 367 doi: 10.1016/j.eimce.2017.01.033
143
Dina Sabry, Omayma O. Abdelaleem, Enas M. Hefzy, Amal A. Ibrahim, Tarek I. Ahmed, Essam A. Hassan, Nehal D. Abdel-Hameed, Mahmoud A.F. Khalil. Interplay Between Helicobacter pylori Infection, Interleukin-11, and Leukemia Inhibitory Factor in Gastric Cancer Among Egyptian PatientsJournal of Interferon & Cytokine Research 2018; 38(11): 517 doi: 10.1089/jir.2018.0065
144
María Ruiz-Rico, Yolanda Moreno, José M. Barat. In vitro antimicrobial activity of immobilised essential oil components against Helicobacter pyloriWorld Journal of Microbiology and Biotechnology 2020; 36(1) doi: 10.1007/s11274-019-2782-y
145
Jordi Sánchez Delgado, Pilar García-Iglesias, Llúcia Titó, Ignasi Puig, Montse Planella, Emili Gené, Joan Saló, Francesc Martínez-Cerezo, Javier Molina-Infante, Javier P. Gisbert, Xavier Calvet. Update on the management of Helicobacter pylori infection. Position paper from the Catalan Society of DigestologyGastroenterología y Hepatología (English Edition) 2018; 41(4): 272 doi: 10.1016/j.gastre.2018.04.018
146
G.Lakshmi Kavya, B Shankar Sharma, P Swarupa Rani. “PREVALENCE OF H.PYLORI INFECTION IN PEPTIC ULCER DISEASE PATIENTS IN A TERTIARY CARE HOSPITAL, KURNOOL, ANDHRA PRADESH.”INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH 2021; : 26 doi: 10.36106/ijsr/7029209
147
Xin Zhang, Shubhagata Das, Sherry Dunbar, Yi-Wei Tang. Advances in Clinical Chemistry 2020; 99: 49 doi: 10.1016/bs.acc.2020.02.007
148
Miguel Angel Aguilar-Luis, Fernando Palacios-Cuervo, Fátima Espinal-Reyes, Andrea Calderón-Rivera, Saúl Levy-Blitchtein, Carlos Palomares-Reyes, Wilmer Silva-Caso, Victor Zavaleta-Gavidia, Jorge Bazán-Mayra, Angela Cornejo-Tapia, Juana del Valle-Mendoza, Luis J. del Valle. Highly clarithromycin-resistant Helicobacter pylori infection in asymptomatic children from a rural community of Cajamarca-PeruBMC Research Notes 2018; 11(1) doi: 10.1186/s13104-018-3919-z
149
Ronald F. Pfeiffer, Stuart H. Isaacson, Rajesh Pahwa. Clinical implications of gastric complications on levodopa treatment in Parkinson's diseaseParkinsonism & Related Disorders 2020; 76: 63 doi: 10.1016/j.parkreldis.2020.05.001
150
Ante Tonkic, Jonatan Vukovic, Pavle Vrebalov Cindro, Valdi Pesutic Pisac, Marija Tonkic. Diagnosis of Helicobacter pylori infectionWiener klinische Wochenschrift 2018; 130(17-18): 530 doi: 10.1007/s00508-018-1356-6
151
Luz Balsalobre-Arenas, Teresa Alarcón-Cavero. Diagnóstico rápido de las infecciones del tracto gastrointestinal por parásitos, virus y bacteriasEnfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 2017; 35(6): 367 doi: 10.1016/j.eimc.2017.01.002
152
Maria Teresa Mascellino, Massimiliano De Angelis, Dania Al Ismail, Alessandra Oliva. Helicobacter pylori - From First Isolation to 20212021;  doi: 10.5772/intechopen.97026
153
Seon Hee Lim, Nayoung Kim, Sung Eun Kim, Gwang Ho Baik, Ju Yup Lee, Kyung Sik Park, Jeong Eun Shin, Hyun Joo Song, Dae-Seong Myung, Suck Chei Choi, Hyun Jin Kim. A Comparison of Accuracy between IMMULITE2000® and GENEDIA® for Helicobacter pylori InfectionThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2020; 20(1): 54 doi: 10.7704/kjhugr.2019.0014
154
Hang Yang, Bing Hu. Diagnosis of Helicobacter pylori Infection and Recent AdvancesDiagnostics 2021; 11(8): 1305 doi: 10.3390/diagnostics11081305
155
Shigeki Kobayashi, Mayumi Ogura, Naohisa Suzawa, Noriyuki Horiki, Masaki Katsurahara, Toru Ogura, Hajime Sakuma. 18F-FDG uptake in the stomach on screening PET/CT: value for predicting Helicobacter pylori infection and chronic atrophic gastritisBMC Medical Imaging 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12880-016-0161-9
156
Pitchayut Boonyabaramee, Rapat Pittayanon, Anapat Sunpavat, Nathawadee Lerttanatum, Natee Faknak, Naruemon Wisedopas. The Helicobacter pylori detection rate by using combination of rapid urease test at antrum and body vs histopathology in population who stop proton pump inhibitor less than 2 weeks GastroHep 2021; 3(6): 339 doi: 10.1002/ygh2.496
157
Lan Gong, Emad M El‐Omar. Application of molecular techniques in Helicobacter pylori detection: limitations and improvements Helicobacter 2021; 26(5) doi: 10.1111/hel.12841