BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wei XC, Liu LJ, Zhu F. Exosomes as potential diagnosis and treatment for liver cancer. World J Gastrointest Oncol 2022; 14(1): 334-347 [PMID: 35116120 DOI: 10.4251/wjgo.v14.i1.334]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v14/i1/334.htm
Number Citing Articles
1
Tiancheng Jiang, Zepeng Zhu, Jiawei Zhang, Ming Chen, Shuqiu Chen. Role of tumor-derived exosomes in metastasis, drug resistance and diagnosis of clear cell renal cell carcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.1066288
2
Haoran Lu, Rou Zhao, Qianqian Qin, Liyong Tang, Guodong Ma, Baoyu He, Jing Liang, Li Wei, Xutong Wang, Qingli Bie, Xuning Wang, Bin Zhang. MARCKS is a New Prognostic Biomarker in Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of General Medicine 2023; : 1603 doi: 10.2147/IJGM.S408651
3
Ming-He Zhang, Yu-Feng Yuan, Li-Juan Liu, Yu-Xin Wei, Wan-Yue Yin, Lan-Zhuo-Yin Zheng, Ying-Ying Tang, Zhao Lv, Fan Zhu. Dysregulated microRNAs as a biomarker for diagnosis and prognosis of hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(31): 4706-4735 doi: 10.3748/wjg.v29.i31.4706
4
Zhen Fang, Yi-Xuan Ding, Fei Li. Exosomes: Promising biomarkers and targets for cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(8): 1594-1596 doi: 10.4251/wjgo.v14.i8.1594