BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Malay Sharma, Amit Pathak, Abid Shoukat, Chittapuram Srinivasan Rameshbabu, Akash Ajmera, Zeeshn Ahamad Wani, Praveer Rai 
World J Gastrointest Endosc 7(15):1170-1180. Published online Oct 25, 2015. doi: 10.4253/wjge.v7.i15.1170
Minireviews
Hugo Gonçalo Guedes, Roberto Iglesias Lopes, Joel Fernandez de Oliveira, Everson Luiz de Almeida Artifon 
World J Gastrointest Endosc 7(15):1181-1185. Published online Oct 25, 2015. doi: 10.4253/wjge.v7.i15.1181
Basic Study
Su-Yu Chen, Hong Shi, Sheng-Jun Jiang, Yong-Guang Wang, Kai Lin, Zhao-Fei Xie, Xiao-Jing Liu 
World J Gastrointest Endosc 7(15):1186-1190. Published online Oct 25, 2015. doi: 10.4253/wjge.v7.i15.1186
Observational Study
Shao-Ping Yu, Xiao-Dong Lin, Guang-Yao Wu, Song-Hu Li, Zong-Quan Wen, Xiao-Hong Cen, Xian-Guang Huang, Mei-Ting Huang 
World J Gastrointest Endosc 7(15):1191-1196. Published online Oct 25, 2015. doi: 10.4253/wjge.v7.i15.1191