BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Junichi Iwamoto, Yoshifumi Saito, Akira Honda, Yasushi Matsuzaki 
World J Gastroenterol 19(11):1673-1682. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1673
Review
Florian Bär, Christian Sina, Klaus Fellermann 
World J Gastroenterol 19(11):1699-1706. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1699
Liang Shuo Hu, Jacob George, Jian Hua Wang 
World J Gastroenterol 19(11):1707-1717. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1707
Original Article
Norihiro Kato, Hiroyuki Yamamoto, Yasushi Adachi, Hirokazu Ohashi, Hiroaki Taniguchi, Hiromu Suzuki, Mayumi Nakazawa, Hiroyuki Kaneto, Shigeru Sasaki, Kohzoh Imai, Yasuhisa Shinomura 
World J Gastroenterol 19(11):1718-1727. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1718
Hiroshi Yamauchi, Mitsuhiro Kida, Kosuke Okuwaki, Shiro Miyazawa, Tomohisa Iwai, Miyoko Takezawa, Hidehiko Kikuchi, Maya Watanabe, Hiroshi Imaizumi, Wasaburo Koizumi 
World J Gastroenterol 19(11):1728-1735. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1728
Xue-Li Pang, Gang He, Yang-Bo Liu, Yan Wang, Bo Zhang 
World J Gastroenterol 19(11):1736-1748. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1736
Lin-Feng Xu, Jia-Yan Ni, Hong-Liang Sun, Yao-Ting Chen, Yu-Dan Wu 
World J Gastroenterol 19(11):1749-1759. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1749
Bao-Song Zhu, Li-Yan Yu, Kui Zhao, Yong-You Wu, Xiao-Li Cheng, Yong Wu, Feng-Yun Zhong, Wei Gong, Qiang Chen, Chun-Gen Xing 
World J Gastroenterol 19(11):1760-1769. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1760
Brief Article
Yan-Wei Zhang, Sang-Yong Eom, Dong-Hyuk Yim, Young-Jin Song, Hyo-Yung Yun, Joo-Seung Park, Sei-Jin Youn, Byung-Sik Kim, Yong-Dae Kim, Heon Kim 
World J Gastroenterol 19(11):1778-1787. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1778
Chang Whan Kim, Jae Hyuck Chang, Yeon Soo Lim, Tae Ho Kim, In Seok Lee, Sok Won Han 
World J Gastroenterol 19(11):1788-1796. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1788
Shao-Chieh Lin, Po-Chuan Chen, Chung-Ta Lee, Hong-Ming Tsai, Peng-Chan Lin, Helen HW Chen, Yuan-Hwa Wu, Bo-Wen Lin, Wen-Pin Su, Jenq-Chang Lee 
World J Gastroenterol 19(11):1797-1804. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1797
Yung-Kuan Tsou, Jau-Min Lien, Chin-Kuo Chen, Cheng-Hui Lin, Hsing-Yu Chen, Mu-Shien Lee 
World J Gastroenterol 19(11):1805-1810. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1805
Chang Liu, Guang-Qin Xiao, Lu-Nan Yan, Bo Li, Li Jiang, Tian-Fu Wen, Wen-Tao Wang, Ming-Qing Xu, Jia-Yin Yang 
World J Gastroenterol 19(11):1811-1819. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1811
Qiong He, Yang Bai, Fa-Chao Zhi, Wei Gong, Hong-Xiang Gu, Zhi-Min Xu, Jian-Qun Cai, De-Shou Pan, Bo Jiang 
World J Gastroenterol 19(11):1820-1826. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1820
Yu-Fang Wang, Qin Ou-yang, Bing Xia, Li-Na Liu, Fang Gu, Kai-Fang Zhou, Qiao Mei, Rui-Hua Shi, Zhi-Hua Ran, Xiao-Di Wang, Pin-Jin Hu, Kai-Chun Wu, Xin-Guang Liu, Ying-Lei Miao, Ying Han, Xiao-Ping Wu, Guo-Bing He, Jie Zhong, Guan-Jian Liu 
World J Gastroenterol 19(11):1827-1833. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1827
Case Report
Hideki Fujii, Naoki Ohnishi, Kazuho Shimura, Masafumi Sakamoto, Tohru Ohkawara, Yoshihiko Sawa, Koichi Nishida, Yasuo Ohkawara, Tatsuro Kobata, Kanji Yamaguchi, Yoshito Itoh 
World J Gastroenterol 19(11):1834-1840. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1834
Jun Bong Kim, Seong Hwan Kim, Young Kwan Cho, Sang Bong Ahn, Yun Ju Jo, Young Sook Park, Ji Hyun Lee, Dong Hee Kim, Hojung Lee, Yun Young Jung 
World J Gastroenterol 19(11):1841-1844. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1841
Char Loo Tan, Sze Hwa Tan, Jimmy BY So, Fredrik Petersson 
World J Gastroenterol 19(11):1845-1849. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1845
Chih-En Tseng, Ta-Wen Shu, Chih-Wen Lin, Kai-Sheng Liao 
World J Gastroenterol 19(11):1850-1854. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1850