BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zerem E. Treatment of severe acute pancreatitis and its complications. World J Gastroenterol 2014; 20(38): 13879-13892 [PMID: 25320523 DOI: 10.3748/wjg.v20.i38.13879]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i38/13879.htm
Number Citing Articles
1
Anna Waller, Brit Long, Alex Koyfman, Michael Gottlieb. Acute Pancreatitis: Updates for Emergency CliniciansThe Journal of Emergency Medicine 2018; 55(6): 769 doi: 10.1016/j.jemermed.2018.08.009
2
Guotao Lu, Yiyuan Pan, Abudurexiti Kayoumu, Ling Zhang, Tao Yin, Zhihui Tong, Baiqiang Li, Weiming Xiao, Yanbing Ding, Weiqin Li. Indomethacin inhabits the NLRP3 inflammasome pathway and protects severe acute pancreatitis in miceBiochemical and Biophysical Research Communications 2017; 493(1): 827 doi: 10.1016/j.bbrc.2017.08.060
3
Kinya Terao, Hidenori Wake, Naoto Adachi, Keyue Liu, Kiyoshi Teshigawara, Hideo Takahashi, Shuji Mori, Masahiro Nishibori. Histidine-Rich Glycoprotein Suppresses Hyperinflammatory Responses of Lung in a Severe Acute Pancreatitis Mouse ModelPancreas 2018; 47(9): 1156 doi: 10.1097/MPA.0000000000001153
4
Daniel Lew, Bechien U. Wu, Stephen J. Pandol, Catherine A. Sugar, Damla Senturk, Elham Afghani. Disease Course Differences in Acute Pancreatitis Based on Etiology Using the Pancreatitis Activity Scoring SystemPancreas 2018; 47(7): e40 doi: 10.1097/MPA.0000000000001091
5
Nikola M. Stojanović, Milica Stevanović, Pavle Randjelović, Katarina Mitić, Vladmir Petrović, Dušan Sokolović, Bojan Mladenović, Jelena Lalić, Niko S. Radulović. Low dose of carvacrol prevents rat pancreas tissue damage after L-arginine application, while higher doses cause pancreatic tissue impairmentFood and Chemical Toxicology 2019; 128: 280 doi: 10.1016/j.fct.2019.04.010
6
Balamurugan E, Suchithra S, B. Sai Sujeeth Kumar, Bharathidasan Rajamanikkam. CO RELATION OF SERUM TRIGLYCERIDES AND HIGH DENSITY LIPOPROTEINS WITH SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS-A PROSPECTIVE STUDY IN COASTAL AREAS OF KARAIKALINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH 2022; : 55 doi: 10.36106/ijsr/8207495
7
Zhao Zhifeng, Xie Rongli, Li Li, Zhang Jun, Shen Dongjie, Xu Zhiwei, Mao Enqiang, Fei Jian. Risk Factors for Reoperation After Debridement of Acute PancreatitisJournal of Surgical Research 2020; 251: 63 doi: 10.1016/j.jss.2019.11.023
8
Yongjian Xiong, Chenou Wang, Liqiang Shi, Liang Wang, Zijuan Zhou, Dapeng Chen, Jingyu Wang, Huishu Guo. Myosin Light Chain Kinase: A Potential Target for Treatment of Inflammatory DiseasesFrontiers in Pharmacology 2017; 8 doi: 10.3389/fphar.2017.00292
9
AiHua Shen, Hyung-Jin Kim, Gi-Su Oh, Su-Bin Lee, SeungHoon Lee, Arpana Pandit, Dipendra Khadka, Subham Sharma, Seon Young Kim, Seong-Kyu Choe, Sei-Hoon Yang, Eun-Young Cho, Hyuk Shim, Raekil Park, Tae Hwan Kwak, Hong-Seob So. Pharmacological stimulation of NQO1 decreases NADPH levels and ameliorates acute pancreatitis in miceCell Death & Disease 2018; 10(1) doi: 10.1038/s41419-018-1252-z
10
Rakesh Bhatia, Christopher Thompson, Koelina Ganguly, Shailender Singh, Surinder K. Batra, Sushil Kumar. Alcohol and Smoking Mediated Modulations in Adaptive Immunity in PancreatitisCells 2020; 9(8): 1880 doi: 10.3390/cells9081880
11
HONGQIANG ZHAO, QI LIU, HAORUN LIU, WEIMIN LI, JIANGYANG LU. Pseudogene HMGN2P46 as a microRNA sponge to regulate HMGN2 expression via competing for miR-590-3p in severe acute pancreatitisBIOCELL 2022; 46(5): 1299 doi: 10.32604/biocell.2022.017217
12
Chin-Yao Chou, Yu-Jang Su, Hsiu-Wu Yang, Chen-Wang Chang. Risk factors for mortality in emphysematous pancreatitisJournal of Drug Assessment 2020; 9(1): 1 doi: 10.1080/21556660.2019.1684927
13
Guan-Xiu Tang, Ming-Shi Yang, Kai-Min Xiang, Bing-Chang Yang, Zuo-Liang Liu, Shang-Ping Zhao. MiR-20b-5p modulates inflammation, apoptosis and angiogenesis in severe acute pancreatitis through autophagy by targeting AKT3Autoimmunity 2021; 54(7): 460 doi: 10.1080/08916934.2021.1953484
14
Shen Nie, Xiaoya Cui, Jinping Guo, Xiaohua Ma, Haijun Zhi, Shilei Li, Yong Li. Inhibiting role of rosiglitazone in the regulation of inflammatory response and protective effects for severe acute pancreatitis in miceJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(1): 799 doi: 10.1002/jcb.27440
15
Qing-Rui Cui, Yi-Hong Ling, Shi-Hong Wen, Ke-Xuan Liu, Yu-Ke Xiang, Wen-Jing Yang, Jian-Tong Shen, Yun-Sheng Li, Bao-Long Yuan, Wen-Qi Huang. Gut Barrier Dysfunction Induced by Aggressive Fluid Resuscitation in Severe Acute Pancreatitis is Alleviated by Necroptosis Inhibition in RatsShock 2019; 52(5): e107 doi: 10.1097/SHK.0000000000001304
16
Song Ren, Longfei Pan, Linqing Yang, Zequn Niu, Liming Wang, Hui Feng, Miao Yuan. miR-29a-3p transferred by mesenchymal stem cells-derived extracellular vesicles protects against myocardial injury after severe acute pancreatitisLife Sciences 2021; 272: 119189 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119189
17
Longfei Pan, Zequn Niu, Yanxia Gao, Liming Wang, Zhong Liu, Jie Liu, Jiangli Sun, Honghong Pei. RETRACTED ARTICLE: Silencing of CREB Inhibits HDAC2/TLR4/NF-κB Cascade to Relieve Severe Acute Pancreatitis-Induced Myocardial InjuryInflammation 2021; 44(4): 1565 doi: 10.1007/s10753-021-01441-y
18
Qin Wu, Min Fu, Kexin Zheng, Hong Bo, Hao Yang, Xi Zhong, Guanlin Liang, Yujun Xu, Bibo Hao, Zhi Hu, Zhongwei Zhang, Xiaodong Jin, Yan Kang, Zoltán Rakonczay. Elevated triglycerides level in hospital stay as a risk factor of mortality in patients with severe acute pancreatitisPLOS ONE 2018; 13(11): e0207875 doi: 10.1371/journal.pone.0207875
19
Xiaohong Wang, Jing Qian, Yun Meng, Ping Wang, Ruizhi Cheng, Guoxiong Zhou, Shunxing Zhu, Chun Liu. Salidroside ameliorates severe acute pancreatitis-induced cell injury and pyroptosis by inactivating Akt/NF-κB and caspase-3/GSDME pathwaysHeliyon 2023; 9(2): e13225 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e13225
20
Aram Yang, Ben Kang, So Yoon Choi, Joong Bum Cho, Yae-Jean Kim, Tae Yeon Jeon, Yon Ho Choe. Acute Necrotizing Pancreatitis Associated withMycoplasma pneumoniaeInfection in a ChildPediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition 2015; 18(3): 209 doi: 10.5223/pghn.2015.18.3.209
21
Yeon Ji Kim, Dae Bum Kim, Woo Chul Chung, Ji Min Lee, Gun Jung Youn, Yun Duk Jung, Sooa Choi, Jung Hwan Oh. Analysis of factors influencing survival in patients with severe acute pancreatitisScandinavian Journal of Gastroenterology 2017; 52(8): 904 doi: 10.1080/00365521.2017.1310291
22
Lin Gao, Jingzhu Zhang, Kun Gao, Yiyuan Pan, Xiaotao Qin, Jie Zhang, Jing Zhou, Guotao Lu, Weiqin Li, Zhihui Tong. Air Medical Transportation for Severe Acute Pancreatitis Patients over an Extra Long Distance: Is It Safe Enough?Gastroenterology Research and Practice 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/3826084
23
Shilong XING, Jiangtao LI. Clinical analysis of early enteral nutrition through gastric tube in the treatment of severe acute pancreatitisMinerva Gastroenterology 2024; 70(1) doi: 10.23736/S2724-5985.23.03446-0
24
Dan Xu, Rongli Xie, Zhiwei Xu, Zhifeng Zhao, Min Ding, Wei Chen, Jun Zhang, Enqiang Mao, Erzhen Chen, Ying Chen, Kaige Yang, Tong Zhou, Jian Fei. mTOR-Myc axis drives acinar-to-dendritic cell transition and the CD4+ T cell immune response in acute pancreatitisCell Death & Disease 2020; 11(6) doi: 10.1038/s41419-020-2517-x
25
Ramlal Prajapati, Priyadarshini Manay, Kavin Sugumar, Vinay Rahandale, Rajeev Satoskar. Acute pancreatitis: predictors of mortality, pancreatic necrosis and interventionTurkish Journal of Surgery 2021; 37(1): 13 doi: 10.47717/turkjsurg.2021.5072
26
Laparoscopic Pancreatic Pseudocystogastrostomy, Series Case ReportJournal of Gastroenterology & Digestive Systems 2018; 2(2) doi: 10.33140/JGDS/02/02/00005
27
Dong Wu, Xiaoyin Bai, Peter Lee, Yingyun Yang, John Windsor, Jiaming Qian. A systematic review of NSAIDs treatment for acute pancreatitis in animal studies and clinical trialsClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2020; 44: 100002 doi: 10.1016/j.clirex.2019.100002
28
Yun Nah Lee, Jong Ho Moon. Atlas of Interventional EUS2022; : 3 doi: 10.1007/978-981-16-9340-3_1
29
Yazhou Gao, Yanxia Gao, Zequn Niu, Jie Liu, Hui Feng, Jiangli Sun, Liming Wang, Longfei Pan. CCCTC-binding factor-mediated microRNA-340-5p suppression aggravates myocardial injury in rats with severe acute pancreatitis through activation of the HMGB1/TLR4 axisImmunopharmacology and Immunotoxicology 2022; 44(3): 306 doi: 10.1080/08923973.2022.2043898
30
Jie Jian, Shuang Li, Nian Fang, You‑Zhao Cao, Li Zhen, Jian‑Bin Qin, Bin Li. Pim‑3 alleviates lipopolysaccharide‑stimulated AR42J pancreatic acinar cell injury via improving the inflammatory microenvironmentExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.8094
31
Man Zhang, Yan-Qing Wu, Ling Xie, Jiang Wu, Ke Xu, Jian Xiao, Da-Qing Chen. Isoliquiritigenin Protects Against Pancreatic Injury and Intestinal Dysfunction After Severe Acute Pancreatitis via Nrf2 SignalingFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.00936
32
Hafiz Muhammad Asim Riaz, Zara Islam, Lubna Rasheed, Zouina Sarfraz, Azza Sarfraz, Karla Robles-Velasco, Muzna Sarfraz, Ivan Cherrez-Ojeda. The Evaluation of Inflammatory Biomarkers in Predicting Progression of Acute Pancreatitis to Pancreatic Necrosis: A Diagnostic Test Accuracy ReviewHealthcare 2022; 11(1): 27 doi: 10.3390/healthcare11010027
33
Chun-Xia Huang, Xiao-Yan Xu, Dong-Mei Gu, Hui-Ping Xue. Application of psychological intervention in intensive care unit nursing for patients with severe acute pancreatitisWorld Journal of Psychiatry 2024; 14(6): 913-919 doi: 10.5498/wjp.v14.i6.913
34
Ke-Ling Chen, Zhao-Ying Lv, Hong-Wei Yang, Yong Liu, Fei-Wu Long, Bin Zhou, Xiao-Feng Sun, Zhi-Hai Peng, Zong-Guang Zhou, Yuan Li. Effects of Tocilizumab on Experimental Severe Acute Pancreatitis and Associated Acute Lung InjuryCritical Care Medicine 2016; 44(8): e664 doi: 10.1097/CCM.0000000000001639
35
NAN LI, YING TIAN, CHUNLI WANG, PENG ZHANG, SHENGYI YOU. Protective effect of Lai Fu Cheng Qi decoction on severe acute pancreatitis-induced myocardial injury in a rat modelExperimental and Therapeutic Medicine 2015; 9(4): 1133 doi: 10.3892/etm.2015.2250
36
Peter C. Nauka, Toba A. Weinstein, Michael T. Dolinger, Jonathan M. Miller, Nina Kohn, Samuel Bitton, Horacio L. Rodriguez Rilo. Validation of Lipase and Systemic Inflammatory Response Syndrome as Prognostic Indicators in Pediatric Acute PancreatitisJournal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2019; 68(3): 389 doi: 10.1097/MPG.0000000000002217
37
Roberta Fusco, Marika Cordaro, Rosalba Siracusa, Ramona D’Amico, Tiziana Genovese, Enrico Gugliandolo, Alessio Filippo Peritore, Rosalia Crupi, Daniela Impellizzeri, Salvatore Cuzzocrea, Rosanna Di Paola. Biochemical Evaluation of the Antioxidant Effects of Hydroxytyrosol on Pancreatitis-Associated Gut InjuryAntioxidants 2020; 9(9): 781 doi: 10.3390/antiox9090781
38
Victor P. Andriuschenko, Dmytro V. Andriuschenko, Oleg T. Girniak. MINIMALLY INVASIVE AND TRADITIONAL OPERATIVE TECHNIQUES IN SURGICAL TREATMENT OF ACUTE COMPLICATED PANCREATITISWiadomości Lekarskie 2019; 72(9): 1736 doi: 10.36740/WLek201909205
39
Dan Xu, Rongli Xie, Kaige Yang, Zhifeng Zhao, Min Ding, Guohui Xiao, Wenbin Liu, Dan Tan, Dongjie Shen, Zhiwei Xu, Muyan Sun, Enqiang Mao, Tong Zhou, Erzhen Chen, Ying Chen, Jian Fei. Single Cell Transcriptomic Analysis Reveals Signature Cell Types and Gene Sets As Severity Prediction Indicators in Acute PancreatitisSSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4199644
40
Oliver Jack Ladlow, Maree Loveluck, Parm Naidoo, Robert Bohmer. Gastric ischaemia: An unseen complication of pancreatic pseudocystANZ Journal of Surgery 2022; 92(3): 616 doi: 10.1111/ans.17122
41
Uzma D. Siddiqui, Michael J. Levy. EUS-Guided Transluminal InterventionsGastroenterology 2018; 154(7): 1911 doi: 10.1053/j.gastro.2017.12.046
42
Mayur Narayan, Jose J Diaz. Complications in Acute Care Surgery2017; : 129 doi: 10.1007/978-3-319-42376-0_10
43
Ping Chen, Weiyi Wang, Yongping Zhang, Yaozong Yuan, Yunlin Wu. Decreased MIZ1 Expression in Severe Experimental Acute Pancreatitis: A Rat StudyDigestive Diseases and Sciences 2016; 61(3): 758 doi: 10.1007/s10620-015-3951-y
44
Jakub Bukowczan, Zygmunt Warzecha, Piotr Ceranowicz, Beata Kuśnierz-Cabala, Romana Tomaszewska, Artur Dembinski. Pretreatment with obestatin reduces the severity of ischemia/reperfusion-induced acute pancreatitis in ratsEuropean Journal of Pharmacology 2015; 760: 113 doi: 10.1016/j.ejphar.2015.04.016
45
Meng-Er Cen, Feng Wang, Ying Su, Wang-Jun Zhang, Bei Sun, Gang Wang. Gastrointestinal microecology: a crucial and potential target in acute pancreatitisApoptosis 2018; 23(7-8): 377 doi: 10.1007/s10495-018-1464-9
46
Orhan COŞKUN, Mustafa ÇAPRAZ, Mustafa CİHANGİROĞLU, Ahmet Turan KAYA. Is hyperlipazemia a poor prognostic factor in patients with COVID-19 ?Journal of Health Sciences and Medicine 2022; 5(3): 720 doi: 10.32322/jhsm.1057456
47
Guan-Yu Wang, Dong Shang, Gui-Xin Zhang, Hui-Yi Song, Nan Jiang, Huan-Huan Liu, Hai-Long Chen. Qingyi decoction attenuates intestinal epithelial cell injury <i>via</i> the calcineurin/nuclear factor of activated T-cells pathwayWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(29): 3825-3837 doi: 10.3748/wjg.v28.i29.3825
48
Fang Yan, Ping Wang, Zhen Xiong, Fang Yang, Wei Cai, Guo-Xiang Wang, Yun-Hui Tan, Jing Zhang, Li Yang. Pulmonary Artery Catheter in Patients with Severe Acute Pancreatitis: A Single-Center Retrospective StudyDigestive Diseases and Sciences 2022; 67(2): 667 doi: 10.1007/s10620-021-06881-y
49
Asim Ali, Gibson O Anugwom, Warda Naqvi, Mohammad Omar Saeeduddin, Romil Singh. A Case of Carbamazepine-Induced Acute Pancreatitis: A Rare EtiologyCureus 2021;  doi: 10.7759/cureus.15199
50
Stefano Benvenuti, Eleonora Pinese, Ilenia Barbuscio. Multidisciplinary Management of Acute and Chronic Pancreatitis2023;  doi: 10.5772/intechopen.105930
51
Myoung-Jin Kim, Dong-Uk Kim, Ji-Won Choi, Dong-Gu Kim, Ho-Joon Song, Gi-Sang Bae, Sung-Joo Park. Silymarin Attenuates the Severity of Cerulein-Induced Acute PancreatitisPancreas 2020; 49(1): 89 doi: 10.1097/MPA.0000000000001453
52
晓凡 侯. Current Status of Fluid Resuscitation Therapy for Acute PancreatitisAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(02): 2836 doi: 10.12677/ACM.2023.132400
53
R. F. Shavaliev, M. M. Minnullin, R. A. Zefirov, R. N. Akhundov, A. Zh. Bayalieva, Sh. D. Gardanov. Clinical Efficacy of Enteral Saline Solution When Used as Part of Combined Treatment for Various Forms of Acute PancreatitisCreative surgery and oncology 2020; 9(4): 254 doi: 10.24060/2076-3093-2019-9-4-254-260
54
Qingqing Yan, Lin Jia, Biyan Wen, Yao Wu, Yanbo Zeng, Qing Wang. Clostridium butyricum Protects Against Pancreatic and Intestinal Injury After Severe Acute Pancreatitis via Downregulation of MMP9Frontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.919010
55
Murilo Gamba BEDUSCHI, André Luiz Parizi MELLO, Bruno VON-MÜHLEN, Orli FRANZON. THE PANC 3 SCORE PREDICTING SEVERITY OF ACUTE PANCREATITISABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo) 2016; 29(1): 5 doi: 10.1590/0102-6720201600010002
56
Simon P Abi-Saleh, Ethan A Miller, Anil Magge, Mario Perez. Necrotizing Pancreatitis: To Anticoagulate or Not to Anticoagulate?Cureus 2022;  doi: 10.7759/cureus.23267
57
Enver Zerem, Rasim Jusufović, Almin Handanagić, Omar Zerem. Is Abdominal Paracentesis Drainage Too Risky for Patients With Severe Acute Pancreatitis?Journal of Clinical Gastroenterology 2016; 50(2): 182 doi: 10.1097/MCG.0000000000000437
58
Uday Singh Dadhwal. Letter to the Editor: Early Versus Delayed Cholecystectomy for Acute Biliary Pancreatitis: A Systematic Review and Meta‐AnalysisWorld Journal of Surgery 2022; 46(10): 2539 doi: 10.1007/s00268-022-06657-z
59
V. G. Firsova, V. V. Parshikov, M. V. Kukosh, V. A. Gorskiy. Surgical treatment of acute pancreatitisAnnaly khirurgicheskoy gepatologii = Annals of HPB Surgery 2022; 27(1): 72 doi: 10.16931/10.16931/1995-5464.2022-1-72-79
60
I. I. Smachylo, A. D. Bedenyuk, I. V. Smachylo, V. B. Dobrorodniy, Yu. M. Futujma. Дренування рідинних скупчень заочеревинного простору при лікуванні гострого некротичного панкреатитуШпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука 2020; (4): 126 doi: 10.11603/2414-4533.2019.4.10723
61
Yun Wang, Yanjing Li, Shaojingya Gao, Xi Yu, Yu Chen, Yunfeng Lin. Tetrahedral Framework Nucleic Acids Can Alleviate Taurocholate-Induced Severe Acute Pancreatitis and Its Subsequent Multiorgan Injury in MiceNano Letters 2022; 22(4): 1759 doi: 10.1021/acs.nanolett.1c05003
62
Donghuang Hong, Peng Wang, Jingzhu Zhang, Kaiwei Li, Bo Ye, Gang Li, Jing Zhou, Zhihui Tong, Lu Ke, Songjing Shi, Weiqin Li. Plasma metagenomic next-generation sequencing of microbial cell-free DNA detects pathogens in patients with suspected infected pancreatic necrosisBMC Infectious Diseases 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12879-022-07662-2
63
Hetvi R. Patel, Vanessa M. Diaz Almanzar, Joseph F. LaComb, Jingfang Ju, Agnieszka B. Bialkowska. The Role of MicroRNAs in Pancreatitis Development and ProgressionInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(2): 1057 doi: 10.3390/ijms24021057
64
Liangliang Hui, Kui Zang, Min Wang, Futai Shang, Guoxin Zhang. Comparison of the Preference of Nutritional Support for Patients With Severe Acute PancreatitisGastroenterology Nursing 2019; 42(5): 411 doi: 10.1097/SGA.0000000000000331
65
Xiaofang Yang, Huan Geng, Lijiao You, Lin Yuan, Jialei Meng, Yuhui Ma, Xuelian Gu, Ming Lei. Rhein Protects Against Severe Acute Pancreatitis In vitro and In vivo by Regulating the JAK2/STAT3 PathwayFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.778221
66
Antonia Gantschnigg, Franz Singhartinger, Iris Mühlbacher, Oliver Koch, Klaus Emmanuel, Josef Holzinger. Direct retroperitoneal necrosectomy through an insufficient jejunal blind stump after gastrectomy for necrotizing pancreatitisEndoscopy 2022; 54(S 02): E939 doi: 10.1055/a-1882-4603
67
Qingtian Zhu, Xi Lin, Xinnong Liu, Tianyu Hou, Min Zhang, NingZhi Wang, Weiwei Chen, Guotao lu, Weijuan Gong, Yanbing Ding, Weiming Xiao. Dynamic changes of proteasome and protective effect of bortezomib, a proteasome inhibitor, in mice with acute pancreatitisBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 505(1): 126 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.09.066
68
Zhenjiang Wang, Mingyi Guo, Jing Li, Chuangming Jiang, Sen Yang, Shizhuo Zheng, Mingzhe Li, Xinbo Ai, Xiaohong Xu, Wenbo Zhang, Xingxiang He, Yinan Wang, Yuping Chen, Sadjia Bekal. Composition and functional profiles of gut microbiota reflect the treatment stage, severity, and etiology of acute pancreatitisMicrobiology Spectrum 2023; 11(5) doi: 10.1128/spectrum.00829-23
69
Dennis T. Famili, Arti Mistry, Oleg Gerasimenko, Julia Gerasimenko, Rachel M. Tribe, Eirini Kyrana, Anil Dhawan, Michael F. Goldberg, Nicol Voermans, Tracey Willis, Heinz Jungbluth. Pancreatitis in RYR1-related disordersNeuromuscular Disorders 2023; 33(10): 769 doi: 10.1016/j.nmd.2023.09.003
70
Wing Kiu Chou, Stephen Lam, Bhaskar Kumar. Clinical and genetic determinants of severe acute pancreatitis: A genetic association study in the UK BiobankJournal of Gastroenterology and Hepatology 2023; 38(9): 1656 doi: 10.1111/jgh.16284
71
Rasha Mamdouh Salama, Sara Gamal Tayel. Silymarin attenuates escitalopram (cipralex) induced pancreatic injury in adult male albino rats: a biochemical, histological, and immunohistochemical approachAnatomy & Cell Biology 2023; 56(1): 122 doi: 10.5115/acb.22.204
72
Sung Min Kim, Eun-Jung Park, Jong-Yeon Kim, Jihee Choi, Hae-Jeung Lee. Anti-Inflammatory Effects of Fermented Lotus Root and Linoleic Acid in Lipopolysaccharide-Induced RAW 264.7 CellsLife 2020; 10(11): 293 doi: 10.3390/life10110293
73
Alvaro Robin‐Lersundi, Ana Abella Alvarez, Carlos San Miguel Mendez, Almudena Moreno Elalo‐Olaso, Arturo Cruz Cidoncha, Asunción Aguilera Velardo, Federico Gordo Vidal, Miguel‐Angel García‐Ureña. Multidisciplinary Approach to Treating Severe Acute Pancreatitis in a Low‐Volume HospitalWorld Journal of Surgery 2019; 43(12): 2994 doi: 10.1007/s00268-019-05114-8
74
Shan-Shan He, Dan Li, Qi-Yong He, Xiao-Ping Chen, Yong-Xu Lin, Yun-Wen Yu, Feng-Lin Chen, Jian Ding, Roberto Caronna. Establishment of Early Multi-Indicator Prediction Models of Moderately Severe Acute Pancreatitis and Severe Acute PancreatitisGastroenterology Research and Practice 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5142473
75
Yao Li, Yongda Lu, Jiaqing Shen, Chunfang Xu. Elevated Serum Midkine in Patients With Acute PancreatitisThe American Journal of the Medical Sciences 2017; 354(6): 548 doi: 10.1016/j.amjms.2017.07.010
76
Xin Kang, Zhengkai Liang, Xiaoguang Lu, Libin Zhan, Jianbo Song, Yi Wang, Yilun Yang, Zhiwei Fan, Lizhi Bai. Dai-Huang-Fu-Zi-Tang Alleviates Intestinal Injury Associated with Severe Acute Pancreatitis by Regulating Mitochondrial Permeability Transition Pore of Intestinal Mucosa Epithelial CellsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/4389048
77
A. V. Lopushkov, M. I. Turovets, N. Sh. Burchuladze, A. S. Popov, E. N. Zyubina, E. G. Spiridonov, I. G. Kandybina, A. A. Vorobyova, I. V. Mikhin. Personalized prediction of acute kidney injury in patients with pancreatic necrosisMessenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION 2023; 20(3): 59 doi: 10.24884/2078-5658-2023-20-3-59-66
78
Guo-Dong Zhen, Lian-Bin Zhao, Shan-Shan Wu, Ming-Yu Chen, Zhen-He Li, Sheng-Zhi Zhou, Zhen-Fu Li. Associations of MMP-2 and MMP-9 gene polymorphism with ulinastatin efficacy in patients with severe acute pancreatitisBioscience Reports 2017; 37(4) doi: 10.1042/BSR20160612
79
Aman Khurana, Leslie W Nelson, Charles B Myers, Fatih Akisik, Brooke R. Jeffrey, Frank H. Miller, Pardeep Mittal, Desiree Morgan, Koenraad Mortele, Peter Poullos, Dushyant Sahani, Kumar Sandrasegaran, Temel Tirkes, Atif Zaheer, Bhavik N. Patel. Reporting of acute pancreatitis by radiologists-time for a systematic change with structured reporting templateAbdominal Radiology 2020; 45(5): 1277 doi: 10.1007/s00261-020-02468-9
80
Ai-Lin Wei, Qiang Guo, Ming-Jun Wang, Wei-Ming Hu, Zhao-Da Zhang. Early complications after interventions in patients with acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(9): 2828-2836 doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2828
81
Ding Long, Yujun Wang, Hui Wang, Xiaoling Wu, Li Yu. Correlation of Serum and Ascitic Fluid Soluble Form Urokinase Plasminogen Activator Receptor Levels With Patient Complications, Disease Severity, Inflammatory Markers, and Prognosis in Patients With Severe Acute PancreatitisPancreas 2019; 48(3): 335 doi: 10.1097/MPA.0000000000001247
82
Deliang Ma, Pengling Jiang, Yingjian Jiang, Hongbo Li, Dianliang Zhang, Ana Cipak Gasparovic. Effects of Lipid Peroxidation-Mediated Ferroptosis on Severe Acute Pancreatitis-Induced Intestinal Barrier Injury and Bacterial TranslocationOxidative Medicine and Cellular Longevity 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6644576
83
Xinrong Chen, Kun Yang, Guanda Jing, Jie Yang, Ka Li. Meta‐Analysis of Efficacy of Rhubarb Combined With Early Enteral Nutrition for the Treatment of Severe Acute PancreatitisJournal of Parenteral and Enteral Nutrition 2020; 44(6): 1066 doi: 10.1002/jpen.1789
84
Christopher B. Webb, Mathew Leveno, Andrew M. Quinn, James Burner. Effect of TPE vs medical management on patient outcomes in the setting of hypertriglyceridemia‐induced acute pancreatitis with severely elevated triglyceridesJournal of Clinical Apheresis 2021; 36(5): 719 doi: 10.1002/jca.21922
85
Lucky Srivani Reddy, Arpita Jaiswal, Kavyanjali Reddy, Garapati Jyotsna, Pallavi Yadav. Retained Intrauterine Fetal Bone Fragments Causing Secondary Infertility: A ReviewCureus 2023;  doi: 10.7759/cureus.44005
86
Lu Hao, Jun Pan, Dan Wang, Ya‐Wei Bi, Jun‐Tao Ji, Lei Xin, Zhuan Liao, Ting‐Ting Du, Jin‐Huan Lin, Di Zhang, Xiang‐Peng Zeng, Bo Ye, Wen‐Bin Zou, Hui Chen, Ting Xie, Bai‐Rong Li, Zhao‐Hong Zheng, Liang‐Hao Hu, Zhao‐Shen Li. Risk factors and nomogram for pancreatic pseudocysts in chronic pancreatitis: A cohort of 1998 patientsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32(7): 1403 doi: 10.1111/jgh.13748
87
Wei-Ping Tai, Xiang-Chun Lin, Hong Liu, Cang-Hai Wang, Jing Wu, Neng-Wei Zhang, Wei Chen. A Retrospective Research of the Characteristic of Hypertriglyceridemic Pancreatitis in Beijing, ChinaGastroenterology Research and Practice 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/6263095
88
Deepanshu Jain, Byeori Lee, Michael Rajala. Atraumatic Splenic Hemorrhage as a Rare Complication of Pancreatitis: Case Report and Literature ReviewClinical Endoscopy 2020; 53(3): 311 doi: 10.5946/ce.2019.087
89
Michael Hocke, Sean Burmeister, Barbara Braden, Christian Jenssen, PaoloGiorgio Arcidiacono, Julio Iglesias-Garcia, André Ignee, Alberto Larghi, Kathleen Möller, Mihai Rimbas, Sun Siyu, Giuseppe Vanella, ChristophF Dietrich. Controversies in EUS-guided treatment of walled-off necrosisEndoscopic Ultrasound 2022; 11(6): 442 doi: 10.4103/EUS-D-21-00189
90
He Xia, Jing Guo, Jian Shen, Shiman Jiang, Shengyi Han, Lanjuan Li. Ketogenic Diet Exacerbates L-Arginine-Induced Acute Pancreatitis and Reveals the Therapeutic Potential of ButyrateNutrients 2023; 15(20): 4427 doi: 10.3390/nu15204427
91
Jakub Bukowczan, Jakub Cieszkowski, Zygmunt Warzecha, Piotr Ceranowicz, Beata Kusnierz-Cabala, Romana Tomaszewska, Artur Dembinski. Therapeutic Effect of Obestatin in the Course of Cerulein-Induced Acute PancreatitisPancreas 2016; 45(5): 700 doi: 10.1097/MPA.0000000000000517
92
Yi Yang, Wei Xiao, Xingtai Liu, Yan Zhang, Xin Jin, Xiao Li. Machine Learning-Assisted Ensemble Analysis for the Prediction of Acute Pancreatitis with Acute Kidney InjuryInternational Journal of General Medicine 2022; : 5061 doi: 10.2147/IJGM.S361330
93
Jinghua Wu, Ruling Zhang, Guoyong Hu, Helen He Zhu, Wei-Qiang Gao, Jing Xue. Carbon Monoxide Impairs CD11b+Ly-6Chi Monocyte Migration from the Blood to Inflamed Pancreas via Inhibition of the CCL2/CCR2 AxisThe Journal of Immunology 2018; 200(6): 2104 doi: 10.4049/jimmunol.1701169
94
Ying Liu, Ribin Liao, Zhanrong Qiang, Cheng Zhang. Pro-inflammatory cytokine-driven PI3K/Akt/Sp1 signalling and H2S production facilitates the pathogenesis of severe acute pancreatitisBioscience Reports 2017; 37(2) doi: 10.1042/BSR20160483
95
Yu. P. Orlov, A. V. Ershov, V. N. Lukach, N. V. Govorova, E. N. Degovtsov, A. V. Glushchenko. Correction of endotoxemia in patients with pancreatic necrosisKhirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova 2015; (10): 36 doi: 10.17116/hirurgia20151036-42
96
Iyad Khamaysi, Dalit B. Hamo-Giladi, Zaid Abassi. HeparanaseAdvances in Experimental Medicine and Biology 2020; 1221: 703 doi: 10.1007/978-3-030-34521-1_29
97
Jia‐lei Xuan, Ying‐wei Zhu, Wen‐hui Xu, Han Zhao, Jiande D. Z. Chen, Gao‐jue Wu, Lei Gong. Integrative effects of transcutaneous electrical acustimulation on abdominal pain, gastrointestinal motility, and inflammation in patients with early‐stage acute pancreatitisNeurogastroenterology & Motility 2022; 34(4) doi: 10.1111/nmo.14249
98
Changbo Liu, Liya Luo, Shuzhen Suo, Yongkang Song. Effect of Polystyrene Targeting Nanoparticles on Lung Injury in Severe Acute Pancreatitis and NOX2/ROS/NF-κB PathwayJournal of Biomedical Nanotechnology 2024; 20(2): 261 doi: 10.1166/jbn.2024.3783
99
Yong Hu, Wenjun Xiong, Chunyan Li, Yunfeng Cui. Continuous blood purification for severe acute pancreatitisMedicine 2019; 98(12): e14873 doi: 10.1097/MD.0000000000014873
100
Prasong Siriviriyakul, Thidarat Chingchit, Naruemon Klaikeaw, Maneerat Chayanupatkul, Duangporn Werawatganon. Effects of curcumin on oxidative stress, inflammation and apoptosis in L-arginine induced acute pancreatitis in miceHeliyon 2019; 5(8): e02222 doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02222
101
Yun-dong You, Wen-hong Deng, Wen-yi Guo, Liang Zhao, Fang-chao Mei, Yu-pu Hong, Yu Zhou, Jia Yu, Sheng Xu, Wei-xing Wang. 4-Phenylbutyric Acid Attenuates Endoplasmic Reticulum Stress-Mediated Intestinal Epithelial Cell Apoptosis in Rats with Severe Acute PancreatitisDigestive Diseases and Sciences 2019; 64(6): 1535 doi: 10.1007/s10620-018-5437-1
102
Bo Zhang, Shu‑Liang Li, Hua‑Lei Xie, Jia‑Wei Fan, Chuan‑Wei Gu, Chao Kang, Mu‑Jian Teng. Effects of silencing the DUSP1 gene using lentiviral vector-mediated siRNA on the release of proinflammatory cytokines through regulation of the MAPK signaling pathway in mice with acute pancreatitisInternational Journal of Molecular Medicine 2018;  doi: 10.3892/ijmm.2018.3429
103
Xueling Wang, Lingyun Lu, Liu Zi, Hangqi Hu, Hao Li, Ying He, Ning Li, Qian Wen, Zewei Sun. Electroacupuncture at Acupoint ST36 (Zusanli) Improves Intestinal Motility Dysfunction Via Increasing the Proportion of Cholinergic Neurons in Rat Ileal Myenteric Ganglia after Severe Acute PancreatitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7837711
104
Stéphanie Bulyez, Bruno Pereira, Elodie Caumon, Etienne Imhoff, Laurence Roszyk, Lise Bernard, Leo Bühler, Claudia Heidegger, Samir Jaber, Jean-Yves Lefrant, Russell Chabanne, Pierre-Marie Bertrand, Pierre-François Laterre, Philippe Guerci, Pierre-Eric Danin, Etienne Escudier, Achille Sossou, Dominique Morand, Vincent Sapin, Jean-Michel Constantin, Matthieu Jabaudon. Epidural analgesia in critically ill patients with acute pancreatitis: the multicentre randomised controlled EPIPAN study protocolBMJ Open 2017; 7(5): e015280 doi: 10.1136/bmjopen-2016-015280
105
Yin-Cui Lu, Ying-Ying Zheng. Institute-based nurse-led care versus home-based resistance training for patients with acute pancreatitis: Clinical outcomes analysisMedicine 2023; 102(16): e32851 doi: 10.1097/MD.0000000000032851
106
Şener BALAS, Nurhak Cihangir ÇINKIL, Muhammed APAYDIN. Şiddetli pankreatiti öngörmede yeni biyobelirteç; Sistemik immün-inflamasyon indeksiTurkish Journal of Clinics and Laboratory 2023; 14(3): 464 doi: 10.18663/tjcl.1333413
107
Mark B. Wiley, Kunaal Mehrotra, Jessica Bauer, Cemal Yazici, Agnieszka B. Bialkowska, Barbara Jung. Acute PancreatitisPancreas 2023; 52(6): e335 doi: 10.1097/MPA.0000000000002259
108
Roopa Kumari, FNU Sadarat, Sindhu Luhana, Om Parkash, Abhi Chand Lohana, Zubair Rahaman, Hong Yu Wang, Yaqub N Mohammed, Sanjay Kirshan Kumar, Subhash Chander. Evaluating the efficacy of different volume resuscitation strategies in acute pancreatitis patients: a systematic review and meta-analysisBMC Gastroenterology 2024; 24(1) doi: 10.1186/s12876-024-03205-y
109
Wenyi Guo, Shihong Chen, Chengqing Li, Jianwei Xu, Lei Wang. Application of Disulfiram and its Metabolites in Treatment of Inflammatory DisordersFrontiers in Pharmacology 2022; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.795078
110
Enver Zerem, Predrag Jovanović, Mirza Omerović, Dženan Jahić, Dina Zerem, Omar Zerem. Is Transcutaneous Endoscopic Necrosectomy Appropriate Method In Managing All Patients With Walled-off Pancreatic Necrosis That Extend Into the Paracolic GutterJournal of Clinical Gastroenterology 2019; 53(8): 623 doi: 10.1097/MCG.0000000000000920
111
Shih-Yi Kao, Tien-Hua Chen, Chien-Ying Wang, Chen-Yuan Hsiao, Ching-Shu Chiang, Shu-Cheng Chou, Jui-Yu Chen, Pei-Jiun Tsai. Surgical Intervention Strategies of Necrotizing Pancreatitis With Abdominal Compartment SyndromePancreas 2021; 50(10): 1415 doi: 10.1097/MPA.0000000000001949
112
Lan Ling, Yan Li, Hong Li, Wen Li, Hong-Bo Zhang. MMP-2 and MMP-9 gene polymorphisms act as biological indicators for ulinastatin efficacy in patients with severe acute pancreatitisMedicine 2019; 98(24): e15831 doi: 10.1097/MD.0000000000015831
113
Rosa M Jimenez Rodriguez, Juan Jos&eacute; Segura-Sampedro, Mercedes Flores-Cort&eacute;s, Francisco L&oacute;pez-Bernal, Cristobalina Mart&iacute;n, Ver&oacute;nica Pino Diaz, Felipe Pareja Ciuro, Javier Padillo Ruiz. Laparoscopic approach in gastrointestinal emergenciesWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(9): 2701-2710 doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2701
114
Cheng Lv, Zi-Xiong Zhang, Lu Ke. Early prediction and prevention of infected pancreatic necrosisWorld Journal of Gastroenterology 2024; 30(9): 1005-1010 doi: 10.3748/wjg.v30.i9.1005
115
Daniel Selin, Bei Yang, Mats Lindblad, Urban Arnelo, Magnus Nilsson, Omid Sadr-Azodi, John Maret-Ouda. Cohort profile: the Swedish Pancreatitis Cohort (SwePan)BMJ Open 2022; 12(5): e059877 doi: 10.1136/bmjopen-2021-059877
116
Enver Zerem, Goran Hauser, Svjetlana Loga-Zec, Suad Kunosić, Predrag Jovanović, Dino Crnkić. Minimally invasive treatment of pancreatic pseudocystsWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(22): 6850-6860 doi: 10.3748/wjg.v21.i22.6850
117
M. M. Minnullin, R. A. Zefirov, R. F. Shavaliev, R. N. Akhundov, A. Zh. Bayalieva, Sh. D. Gardanov. Features of salt enteral solution application in the treatment of various forms of acute pancreatitisWounds and wound infections. The prof. B.M. Kostyuchenok journal 2020; 7(1): 58 doi: 10.25199/2408-9613-2020-7-1-58-66
118
V. N. Belorusets, A. S. Karpitski. EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF USING THE DEVICE FOR DRAINAGE INSTALLATION IN LAPAROSCOPIC INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH ACUTE NECROTIZING PANCREATITISJournal of the Grodno State Medical University 2019; 17(4): 377 doi: 10.25298/2221-8785-2019-17-4-377-383
119
Yibing Hu, Jin Ding, Yanping Chen, Qunying Wang, Xiaoyun Yang, Hongjun Hua, Xiaohua Ye. Soluble Fibrinogen–Like Protein 2 Downregulation and Th17/Treg Imbalance in a Taurocholate‐Induced Murine Experimental Model of Severe Acute PancreatitisJournal of Clinical Laboratory Analysis 2024;  doi: 10.1002/jcla.25076
120
Jian-hui Yao, Wei-min Li. Efficacy of ulinastatin for the treatment of patients with severe acute pancreatitisMedicine 2019; 98(43): e17644 doi: 10.1097/MD.0000000000017644
121
Nan Liu, Yidong Wan, Yifan Tong, Jie He, Shufeng Xu, Xi Hu, Chen Luo, Lei Xu, Feng Guo, Bo Shen, Hong Yu, Tatsuya Toyokawa. A Clinic-Radiomics Model for Predicting the Incidence of Persistent Organ Failure in Patients with Acute Necrotizing PancreatitisGastroenterology Research and Practice 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/2831024
122
Nikola M. Stojanović, Katarina V. Mitić, Pavle Randjelović, Milica Stevanović, Nenad Stojiljković, Sonja Ilić, Dragana Tričković Vukić, Dušan Sokolović, Tatjana Jevtović-Stoimenov, Niko S. Radulović. Thymol regulates the functions of immune cells in the rat peritoneal cavity after l-arginine-induced pancreatitisLife Sciences 2021; 280: 119704 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119704
123
Yang Liu, Xiaojiang Zhou, Huifang Xiong, Conghua Song, Yong Xie. Emerging Trends in Intestinal Knowledge Structure Associated With Acute Pancreatitis From 1981 to 2021Pancreas 2022; 51(8): 957 doi: 10.1097/MPA.0000000000002140
124
Guotao Lu, Zhihui Tong, Yanbing Ding, Jinjiao Liu, Yiyuan Pan, Lin Gao, Jianfeng Tu, Yuhui Wang, George Liu, Weiqin Li. Aspirin Protects against Acinar Cells Necrosis in Severe Acute Pancreatitis in MiceBioMed Research International 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/6089430
125
Pan-Yang Zhang, Bin Yu, Wei-Jie Men, Ru-Yu Bai, Meng-Ying Chen, Zhao-Xin Wang, Tao Zeng, Kun Zhou. Acetyl-α-boswellic acid and Acetyl-β-boswellic acid protects against caerulein-induced pancreatitis via down-regulating MAPKs in miceInternational Immunopharmacology 2020; 86: 106682 doi: 10.1016/j.intimp.2020.106682
126
Usman Barlass, Brett Wiliams, Klodian Dhana, Darbaz Adnan, Shahab R. Khan, Mahboobeh Mahdavinia, Faraz Bishehsari. Marked Elevation of Lipase in COVID-19 Disease: A Cohort StudyClinical and Translational Gastroenterology 2020; 11(7): e00215 doi: 10.14309/ctg.0000000000000215
127
Chuanjiang Wang, Jun Zhang, Liyao Liu, Weisheng Qin, Na Luo. EARLY PREDICTIVE VALUE OF PRESEPSIN FOR SECONDARY SEPSIS AND MORTALITY IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS WITH SEVERE ACUTE PANCREATITISShock 2023; 59(4): 560 doi: 10.1097/SHK.0000000000002088
128
Zhiwei Huang, Xiaodong Guo, Peng Tan, Min Wang, Hao Chen, Yan Peng, Xianming Xia, Xiaowei Tang, Qiu Li, Wenguang Fu. Luzhou‐Feier powder reduces inflammatory response and improves intestinal immune barrier in rats with severe acute pancreatitisJournal of Food Biochemistry 2021; 45(10) doi: 10.1111/jfbc.13905
129
Olga Morató, Ignasi Poves, Lucas Ilzarbe, Aleksandar Radosevic, Antonia Vázquez-Sánchez, Juan Sánchez-Parrilla, Fernando Burdío, Luís Grande. Minimally invasive surgery in the era of step-up approach for treatment of severe acute pancreatitisInternational Journal of Surgery 2018; 51: 164 doi: 10.1016/j.ijsu.2018.01.017
130
Zhaolei Qiu, Feng Xu, Zhenjie Wang, Peng Yang, Zhang Bu, Feng Cheng, Hai Jiang, Lei Li, Fulong Zhang. Blockade of JAK2 signaling produces immunomodulatory effect to preserve pancreatic homeostasis in severe acute pancreatitisBiochemistry and Biophysics Reports 2021; 28: 101133 doi: 10.1016/j.bbrep.2021.101133
131
Shanker Kundumadam, Evan L. Fogel, Mark Andrew Gromski. Gallstone pancreatitis: general clinical approach and the role of endoscopic retrograde cholangiopancreatographyThe Korean Journal of Internal Medicine 2021; 36(1): 25 doi: 10.3904/kjim.2020.537
132
Mihaela Mocan, Robert Szabo, Cătălin Constantinescu, Ciprian Cucoreanu, Romeo Ioan Chira. Association between Severe SARS-CoV-2 Infection and Severe Acute Pancreatitis in Pregnancy and PostpartumJournal of Clinical Medicine 2022; 11(9): 2554 doi: 10.3390/jcm11092554
133
Pooja Saiganesh, Alexander J Kaye, Shivani J Patel, Sarah R Meyers, Anna G Mathew, Weizheng Wang. Outcomes of Acute Pancreatitis in Hospitalized Patients With Generalized Anxiety DisorderCureus 2023;  doi: 10.7759/cureus.43795
134
Charlotte Garret, Matthieu Péron, Jean Reignier, Aurélie Le Thuaut, Jean-Baptiste Lascarrou, Frédéric Douane, Marc Lerhun, Isabelle Archambeaud, Noëlle Brulé, Cédric Bretonnière, Olivier Zambon, Laurent Nicolet, Nicolas Regenet, Christophe Guitton, Emmanuel Coron. Risk factors and outcomes of infected pancreatic necrosis: Retrospective cohort of 148 patients admitted to the ICU for acute pancreatitisUnited European Gastroenterology Journal 2018; 6(6): 910 doi: 10.1177/2050640618764049
135
Hong-Li Xiao, Guo-Xing Wang, Yan Wang, Zhi-Min Tan, Jie Zhou, Han Yu, Miao-Rong Xie, Chun-Sheng Li. Dynamic blood presepsin levels are associated with severity and outcome of acute pancreatitis: A prospective cohort studyWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(35): 5203-5216 doi: 10.3748/wjg.v28.i35.5203
136
Vaibhav Wadhwa, Soumil Patwardhan, Sushil K. Garg, Yash Jobanputra, Rocio Lopez, Madhusudhan R. Sanaka. Health Care Utilization and Costs Associated With Acute PancreatitisPancreas 2017; 46(3): 410 doi: 10.1097/MPA.0000000000000755
137
Yao Meng, Xiaojie Zheng, Fangbo Gao, Lan Chen, Jing Qiu, Hongyu Li, Xingshun Qi. Incidence and outcomes of pancreatic encephalopathy in patients with acute pancreatitis: a systematic review and meta-analysisInternal and Emergency Medicine 2023; 18(4): 1203 doi: 10.1007/s11739-023-03243-6
138
Sunny Dhadlie, Sujith Ratnayake. A rare case report of ascending colon perforation secondary to acute pancreatitisInternational Journal of Surgery Case Reports 2019; 55: 62 doi: 10.1016/j.ijscr.2018.12.010
139
Enver Zerem, Admir Kurtcehajic, Suad Kunosić, Dina Zerem Malkočević, Omar Zerem. Current trends in acute pancreatitis: Diagnostic and therapeutic challengesWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(18): 2747-2763 doi: 10.3748/wjg.v29.i18.2747
140
Baiqiang Li, Lu Ke, Xiao Shen, Zhihui Tong, Gang Li, Jing Zhou, Dongliang Yang, Xianghong Ye, Jieshou Li, Weiqin Li. Successful cardiopulmonary cerebral resuscitation in patient with severe acute pancreatitisThe American Journal of Emergency Medicine 2015; 33(8): 1108.e5 doi: 10.1016/j.ajem.2015.01.004
141
A. J. Fischer, F. Andreottola, P. Lenz, P. Lebiedz. Akute Pankreatitis in der IntensivmedizinMedizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 2017; 112(8): 717 doi: 10.1007/s00063-017-0260-6
142
Sung Kyun Yim, Seong Hun Kim, Seung Young Seo, Hee Chan Yang, Seung Ok Lee. Feasibility of Adopting the “Step-up Approach” in Managing Necrotizing Pancreatitis-induced Pancreatic-colonic FistulaThe Korean Journal of Gastroenterology 2019; 73(6): 365 doi: 10.4166/kjg.2019.73.6.365
143
Jie Huang, Lei Li, Ying Chen, Enqiang Mao, Hongping Qu. Early short-term abdominal paracentesis drainage in moderately severe and severe acute pancreatitis with pelvic ascitesBMC Surgery 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12893-023-02269-z
144
Xiaojuan Wang, Jinbu Xu, Jiguang Li, Yajuan Cheng, Lu Liu, Zhiqiang Du. Effect of regional arterial infusion combined with early enteral nutrition on severe acute pancreatitisJournal of International Medical Research 2019; 47(12): 6235 doi: 10.1177/0300060519880760
145
Baiqiang Li, Na Yang, Chuling Li, Chuwei Li, Kun Gao, Xiaochun Xie, Xiaowu Dong, Jing Yang, Qi Yang, Zhihui Tong, Guotao Lu, Weiqin Li. INT-777, a bile acid receptor agonist, extenuates pancreatic acinar cells necrosis in a mouse model of acute pancreatitisBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 503(1): 38 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.05.120
146
Malini Ahuja, Daniella M. Schwartz, Mayank Tandon, Aran Son, Mei Zeng, William Swaim, Michael Eckhaus, Victoria Hoffman, Yiyuan Cui, Bo Xiao, Paul F. Worley, Shmuel Muallem. Orai1-Mediated Antimicrobial Secretion from Pancreatic Acini Shapes the Gut Microbiome and Regulates Gut Innate ImmunityCell Metabolism 2017; 25(3): 635 doi: 10.1016/j.cmet.2017.02.007
147
Marie de Tersant, Thérésa Kwon, Marie-Alice Macher, Anne Maisin, Georges Deschênes, Olivier Niel. Hypernatremia and acute pancreatitis in chronic kidney disease: back to the salt mines. AnswersPediatric Nephrology 2018; 33(7): 1157 doi: 10.1007/s00467-017-3824-z
148
Wei Qiang Yang, Qian Yang, Wan Jun Chen, Xiao Bin Zhang, Qing Qing Xu, Yun Qiao, Xin Hui Xu, Li Liu, Xiao Ye Lu, Chang Qing Zhu. Low FT3 is a valuable predictor of severe acute pancreatitis in the emergency departmentJournal of Digestive Diseases 2018; 19(7): 431 doi: 10.1111/1751-2980.12609
149
Ola Winsö, Josef Kral, Wanzhong Wang, Ivana Kralova, Pernilla Abrahamsson, Göran Johansson, Per-Jonas Blind. Thoracic epidural anaesthesia reduces insulin resistance and inflammatory response in experimental acute pancreatitisUpsala Journal of Medical Sciences 2018; 123(4): 207 doi: 10.1080/03009734.2018.1539054
150
Jun Li, Xiaofen Bu, Xuanlan Chen, Peng Xiong, Zhen Chen, Li Yu. Predictive value of long non‐coding RNA intersectin 1‐2 for occurrence and in‐hospital mortality of severe acute pancreatitisJournal of Clinical Laboratory Analysis 2020; 34(5) doi: 10.1002/jcla.23170
151
Stephanie D. Colvin, Elainea N. Smith, Desiree E. Morgan, Kristin K. Porter. Acute pancreatitis: an update on the revised Atlanta classificationAbdominal Radiology 2020; 45(5): 1222 doi: 10.1007/s00261-019-02214-w
152
Yongkang Zhang, Yingjian Jiang, Hongbo Li, Jiang Wang, Chang Li, Dianliang Zhang. Effect of STING signaling on intestinal barrier damage in severe acute pancreatitisExperimental Cell Research 2023; 428(2): 113630 doi: 10.1016/j.yexcr.2023.113630
153
Dzhamshed Saidakhmadovich Salimov, Ashur Radzhabovich Dostiev, Sukhrob Gaffarovich Ali-Zade, Ali Rakhmon Umari, Alidzhon Madzhidovich Karimov. SURGICAL METHODS AND POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN SEVERE ACUTE PANCREATITISAVICENNA BULLETIN 2019; 21(2): 314 doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-2-314-320
154
Seung Kook Cho, Jae Woo Kim, Ji Hye Huh, Kyong Joo Lee. Atherogenic Index of Plasma Is a Potential Biomarker for Severe Acute Pancreatitis: A Prospective Observational StudyJournal of Clinical Medicine 2020; 9(9): 2982 doi: 10.3390/jcm9092982
155
Joanna Pieńkowska, Katarzyna Gwoździewicz, Katarzyna Skrobisz, Monika Czarnowska-Cubała, Oliwia Kozak, Stanisław Hać, Michał Studniarek, Edyta Szurowska. Can Disturbed Liver Perfusion Revealed in p-CT on the First Day of Acute Pancreatitis Provide Information about the Expected Severity of the Disease?Gastroenterology Research and Practice 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/6590729
156
Arun Minupuri, Roshni Patel, Fahad Alam, Manzoor Rather, Riaz Baba. Steroid-Induced Pancreatitis: Establishing an Accurate Association Poses a ChallengeCureus 2020;  doi: 10.7759/cureus.9589
157
Zhi‐Peng Chen, Hai‐Ping Huang, Xiao‐Yan He, Bao‐Zhen Wu, Yong Liu. Early continuous blood purification affects TNF‐α, IL‐1β, and IL‐6 in patients with severe acute pancreatitis via inhibiting TLR4 signaling pathwayThe Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2022; 38(5): 479 doi: 10.1002/kjm2.12497
158
Chengcheng Sheng, Zongxu Xu, Jun Wang. Nomogram for Predicting Persistent Organ Failure With Acute Pancreatitis in PregnancyFrontiers in Endocrinology 2022; 13 doi: 10.3389/fendo.2022.863037
159
Xiaojuan Yang, Jia Hu, Chao Zhong, Song Xu, Shiyao Hua, Peng Liu, Ling He. Total flavonoids of Chrysanthemum indicum L inhibit colonic barrier injury induced by acute pancreatitis by affecting gut microorganismsAging 2024;  doi: 10.18632/aging.205924
160
Zhu Huang, Sun-Hong Yu, Hong-Yin Liang, Jing Zhou, Hong-Tao Yan, Tao Chen, Long Cheng, Lin Ning, Tao Wang, Zhu-Lin Luo, Kui-Ying Wang, Wei-Hui Liu, Li-Jun Tang. Outcome benefit of abdominal paracentesis drainage for severe acute pancreatitis patients with serum triglyceride elevation by decreasing serum lipid metabolitesLipids in Health and Disease 2016; 15(1) doi: 10.1186/s12944-016-0276-6
161
Joanna Pieńkowska, Katarzyna Gwoździewicz, Katarzyna Skrobisz-Balandowska, Iwona Marek, Justyna Kostro, Edyta Szurowska, Michał Studniarek, Aldo Scarpa. Perfusion-CT - Can We Predict Acute Pancreatitis Outcome within the First 24 Hours from the Onset of Symptoms?PLOS ONE 2016; 11(1): e0146965 doi: 10.1371/journal.pone.0146965
162
Xinrui Jin, Zixuan Ding, Tao Li, Jie Xiong, Gang Tian, Jinbo Liu. Comparison of MPL-ANN and PLS-DA models for predicting the severity of patients with acute pancreatitis: An exploratory studyThe American Journal of Emergency Medicine 2021; 44: 85 doi: 10.1016/j.ajem.2021.01.044
163
Qinhao Shen, Xiaolei Shi, Lide Tao, Qingtian Zhu, Weiming Xiao, Yanbing Ding, Weijuan Gong, Guotao Lu, Mei Wang, Guanghuai Yao. Inhibition of hypoxia-inducible factor-1α alleviates acinar cell necrosis in a mouse model of acute pancreatitisBiochemical and Biophysical Research Communications 2021; 572: 72 doi: 10.1016/j.bbrc.2021.07.043
164
Yu Zhang, Feifei Shao, Zhihui Guan, Jinming Luo, Xiaorong Xiao, Lingmin Zhou. Overexpression of miR-99a Alleviates Intestinal Mucosal Barrier Injury in Rats with Severe Acute PancreatitisJournal of Interferon & Cytokine Research 2021; 41(2): 72 doi: 10.1089/jir.2020.0085
165
Yangying Li, Yuda Zhu, Shiyi Li, Yuman Dong, Chengyu Wan, Xiuxian Yu, Guang Xin, Zeliang Wei, Fan Li, Yilan Wang, Kun Zhang, Qingqiu Chen, Cuicui Zhang, E. Wen, Hai Niu, Wen Huang. Deoxyarbutin attenuates severe acute pancreatitis via the HtrA2/PGC-1α pathwayFree Radical Research 2022; 56(9-10): 651 doi: 10.1080/10715762.2022.2163244
166
Ying-Jie Chen, Ming-Zhi Chen, Hong-Wei Zhang, Gui-Song Wu, Sen-Ren Guo. Effect of Guo Qing Yi Tang combined with Western medicine cluster therapy on acute pancreatitisThe American Journal of Emergency Medicine 2021; 50: 66 doi: 10.1016/j.ajem.2021.07.004
167
Raul E. Sanchez, Colleen B. Flahive, Ethan A. Mezoff, Cheryl Gariepy, W. Garrett Hunt, Karla K.H. Vaz. Case Report: Acute Abdominal Pain as Presentation of Pneumonia and Acute Pancreatitis in a Pediatric Patient With COVID-19JPGN Reports 2021; 2(1): e011 doi: 10.1097/PG9.0000000000000011
168
Zhimin He, Cuimin Liu, Lin Lin, Guowen Feng, Gang Wu. Real-world safety of Levetiracetam: Mining and analysis of its adverse drug reactions based on FAERS databaseSeizure: European Journal of Epilepsy 2024; 117: 253 doi: 10.1016/j.seizure.2024.03.009
169
Enver Zerem, Bilal Imširović, Svjetlana Loga-Zec, Suad Kunosić, Ahmed Hujdurović, Omar Zerem. Treatment of Recurrent Pancreatic Pseudocysts with Proven Communication between Pseudocyst and Pancreatic Duct by Long-term Percutaneous DrainageAnnals of the Academy of Medicine, Singapore 2015; 44(11): 542 doi: 10.47102/annals-acadmedsg.V44N11p542
170
Ervin Alibegovic, Admir Kurtcehajic, Ismar Hasukic, Ahmed Hujdurovic, Jasmin A Fejzic, Dzenita Kurtcehajic. Silence pancreatitis in systemic lupus erythematosusIntractable & Rare Diseases Research 2017; 6(2): 141 doi: 10.5582/irdr.2017.01000
171
Linlin Feng, Jintao Guo, Sheng Wang, Xiang Liu, Nan Ge, Guoxin Wang, Siyu Sun. Endoscopic transmural drainage and necrosectomy in acute necrotizing pancreatitis: A reviewJournal of Translational Internal Medicine 2021; 9(3): 168 doi: 10.2478/jtim-2021-0031
172
Lili Zhou, Jinjin Yu, Siqi Wang, Yajing Ma, Xinyao Liu, Xinya Zhang, Yuzhi Luo, Sha Wen, Lingli Li, Weifeng Li, Xiaofeng Niu. Tectoridin alleviates caerulein-induced severe acute pancreatitis by targeting ERK2 to promote macrophage M2 polarizationArchives of Biochemistry and Biophysics 2024; 752: 109873 doi: 10.1016/j.abb.2023.109873
173
Eija Nukarinen, Outi Lindström, Krista Kuuliala, Leena Kylänpää, Ville Pettilä, Pauli Puolakkainen, Antti Kuuliala, Mari Hämäläinen, Eeva Moilanen, Heikki Repo, Johanna Hästbacka, Bart O. Williams. Association of Matrix Metalloproteinases -7, -8 and -9 and TIMP -1 with Disease Severity in Acute Pancreatitis. A Cohort StudyPLOS ONE 2016; 11(8): e0161480 doi: 10.1371/journal.pone.0161480
174
Yihan Fu, Hong Sun. Biogenesis, cellular effects, and biomarker value of circHIPK3Cancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-01956-2
175
Christopher G. Chapman, Irving Waxman, Vivek N. Prachand. Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, 2 Volume Set2019; : 1113 doi: 10.1016/B978-0-323-40232-3.00094-7
176
Dina Zerem, Omar Zerema, Enver Zerem. Role of Clinical, Biochemical, and Imaging Parameters in predicting the Severity of Acute PancreatitisEuroasian Journal of Hepato-Gastroenterology 2017; 7(1): 1 doi: 10.5005/jp-journals-10018-1202
177
Konstantin Mayer, Stanislaw Klek, Abelardo García‐de‐Lorenzo, Martin D. Rosenthal, Ang Li, David C. Evans, Maurizio Muscaritoli, Robert G. Martindale. Lipid Use in Hospitalized Adults Requiring Parenteral NutritionJournal of Parenteral and Enteral Nutrition 2020; 44(S1) doi: 10.1002/jpen.1733
178
Berat EBİK. Akut Pankreatitli Hastalarda Asit Gelişimi Neden Önemli; Hangi Faktörler Predispozan Rol Oynuyor?Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2022; 36(2): 175 doi: 10.18614/deutip.1174625
179
Manli Zhang, Lili Ding, Xinrui Wang, Jie Hou, Man Li, Yanfang Jiang, Xiuting He, Meizi Cui, Feng Hu, Xiuna Zhang, Jingyuan Yang, Xiaohe Guo, Huiying Zhao, Pujun Gao. Circulating CD14 + CD163 + CD115 + M2 monocytes are associated with the severity of new onset severe acute pancreatitis in Chinese patientsInternational Immunopharmacology 2018; 57: 181 doi: 10.1016/j.intimp.2018.02.018
180
Chaoqun Hou, Xiaole Zhu, Chenyuan Shi, Yunpeng Peng, Dongya Huang, Qiang Li, Yi Miao. Iguratimod (T-614) attenuates severe acute pancreatitis by inhibiting the NLRP3 inflammasome and NF-κB pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 119: 109455 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109455
181
Victoria Glebovna Firsova. Surgical Treatment of Patients with Acute Pancreatitis in Sterile Stage and in Biliary Etiology of the DiseaseJournal of Experimental and Clinical Surgery 2022; 15(1): 74 doi: 10.18499/2070-478X-2022-15-1-74-84
182
Qiang Liu, Lingyun Li, Dongchao Xu, Jianpeng Zhu, Zhicheng Huang, Jianfeng Yang, Sile Cheng, Ye Gu, Liyun Zheng, Xiaofeng Zhang, Hongzhang Shen. Identification of novel immune-related targets mediating disease progression in acute pancreatitisFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.1052466
183
Jiang Li, Saiqun Luo, Chaochao Tan, Ting Shi, Yupeng Wang, Hongbo Wang. Hyperhomocysteinemia Associated with Multiple Organ Failure in Acute Pancreatitis PatientsBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/6960497
184
Charlotte Garret, Emmanuel Canet, Stéphane Corvec, David Boutoille, Matthieu Péron, Isabelle Archambeaud, Aurélie Le Thuaut, Jean-Baptiste Lascarrou, Frédéric Douane, Marc Lerhun, Nicolas Regenet, Emmanuel Coron, Jean Reignier. Impact of prior antibiotics on infected pancreatic necrosis microbiology in ICU patients: a retrospective cohort studyAnnals of Intensive Care 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13613-020-00698-0
185
Manika Chhabra, Pankaj Gupta, Jimil Shah, Jayanta Samanta, Harshal Mandavdhare, Vishal Sharma, Saroj K. Sinha, Usha Dutta, Rakesh Kochhar. Imaging Diagnosis and Management of Fistulas in PancreatitisDigestive Diseases and Sciences 2024; 69(2): 335 doi: 10.1007/s10620-023-08173-z
186
Qing Song, Hanjing Gao, Wen Wu, Yu Gao, Jihua Yang, Ziyu Jiao, Yukun Luo. Gabexate Mesylate-Poloxamer 407 Conjugate Alleviates Sodium Taurocholate-Induced Severe Acute Pancreatitis in an Optimized Rat ModelDigestive Diseases and Sciences 2023; 68(1): 138 doi: 10.1007/s10620-022-07497-6
187
Xin Ling, Chi Nie, Li Ping Sheng, Chao Qun Han, Zhen Ding. Disulfiram relieves severe acute pancreatitis by inhibiting GSDMD‐dependent NETs formationJournal of Digestive Diseases 2023; 24(5): 359 doi: 10.1111/1751-2980.13211
188
Kihoon Choi, David E Flynn, Anitha Karunairajah, Andrew Hughes, Ambika Bhasin, Benedict Devereaux, Manju D Chandrasegaram. Management of infected pancreatic necrosis in the setting of concomitant rectal cancer: A case report and review of literatureWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2019; 11(4): 237-246 doi: 10.4240/wjgs.v11.i4.237
189
Birte Purschke, Louisa Bolm, Max Nikolaus Meyer, Hiroki Sato. Interventional strategies in infected necrotizing pancreatitis: Indications, timing, and outcomesWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(27): 3383-3397 doi: 10.3748/wjg.v28.i27.3383
190
Monika Ołdakowska, Milena Ściskalska, Marta Kepinska, Grzegorz Marek, Halina Milnerowicz. Association of Genetic Variants in IL6 Gene (rs1800795) with the Concentration of Inflammatory Markers (IL-6, hs-CRP) and Superoxide Dismutase in the Blood of Patients with Acute Pancreatitis—Preliminary FindingsGenes 2022; 13(2): 290 doi: 10.3390/genes13020290
191
Hüseyin ÖZDEN, Asuman KİLİTCİ, Yaşar ŞAHİN, Gökhan KARACA, Haldun UMUDUM, Ahmet YILDIZ, Erkan DULKADİROĞLU. Healing Effects of Single-Dose Triptolide in Rats with Severe Acute PancreatitisDüzce Tıp Fakültesi Dergisi 2020; 22(2): 105 doi: 10.18678/dtfd.728067
192
Junxiang Yin, Zhi Chen, Wei Niu, Lili Feng, Bing Fan, Longfei Zhou, Bingliang Zeng, Jun Zhang, Hui Chen, Bo Tong, Lingfei Tong, Xiaoliang Chen. Using a multidisciplinary team for the staged management and optimally minimally invasive treatment of severe acute pancreatitisBioScience Trends 2021; 15(3): 180 doi: 10.5582/bst.2021.01075
193
Jiajia Guo, Xuesong Li, Donghong Wang, Yuekun Guo, Ting Cao. Exploring metabolic biomarkers and regulation pathways of acute pancreatitis using ultra-performance liquid chromatography combined with a mass spectrometry-based metabolomics strategyRSC Advances 2019; 9(21): 12162 doi: 10.1039/C9RA02186H
194
Dong‐Mei Wu, Shan Wang, Min Shen, Yong‐Jian Wang, Bo Zhang, Zi‐Qi Wu, Jun Lu, Yuan‐Lin Zheng. Retracted: S100A9 gene silencing inhibits the release of pro‐inflammatory cytokines by blocking the IL‐17 signalling pathway in mice with acute pancreatitisJournal of Cellular and Molecular Medicine 2018; 22(4): 2378 doi: 10.1111/jcmm.13532
195
Jakub Bukowczan, Zygmunt Warzecha, Piotr Ceranowicz, Beata Kuśnierz-Cabala, Romana Tomaszewska, Zoltán Rakonczay. Obestatin Accelerates the Recovery in the Course of Ischemia/Reperfusion-Induced Acute Pancreatitis in RatsPLOS ONE 2015; 10(7): e0134380 doi: 10.1371/journal.pone.0134380
196
Qiao Yu, Tao Xu, Feifei Ding, Zhen Ding, Rong Lin. Decreased infiltration of adipose tissue macrophages and amplified inflammation of adipose tissue in obese mice with severe acute pancreatitisPancreatology 2021; 21(6): 1173 doi: 10.1016/j.pan.2021.05.005
197
M. B. Gilani, T. Akcan, M. Peterson, A. Zahid, Marcel Cerqueira Cesar Machado. Retroperitoneal Fat Necrosis in Response to an Episode of Acute PancreatitisCase Reports in Gastrointestinal Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/1051077
198
Huiping Wei, Hui Zhao, Dongliang Cheng, Zhenni Zhu, Zhi Xia, Dan Lu, Jing Yu, Ran Dong, Jing Yue. miR-148a and miR-551b-5p regulate inflammatory responses via regulating autophagy in acute pancreatitisInternational Immunopharmacology 2024; 127: 111438 doi: 10.1016/j.intimp.2023.111438
199
Yong Hu, Xun Jiang, Chunyan Li, Yunfeng Cui. Outcomes from different minimally invasive approaches for infected necrotizing pancreatitisMedicine 2019; 98(24): e16111 doi: 10.1097/MD.0000000000016111
200
Ying Li, Yu Ye, Mei Yang, Haiying Ruan, Yuan Yu. Application of semi-automated ultrasonography on nutritional support for severe acute pancreatitisComputerized Medical Imaging and Graphics 2018; 67: 40 doi: 10.1016/j.compmedimag.2018.04.006
201
Shijie Ye, Chenli Si, Jie Deng, Xiaohu Chen, Lingming Kong, Xiang Zhou, Weiming Wang, Wei Lei. Understanding the Effects of Metabolites on the Gut Microbiome and Severe Acute PancreatitisBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/1516855
202
S. A. Sovtsov. Optimization of the surgical management of the patients with sterile necrotizing pancreatitis by means of endosurgical technologiesEndoskopicheskaya khirurgiya 2019; 25(2): 21 doi: 10.17116/endoskop20192502121