BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu P, Zhou XJ, Chen LQ, Chen J, Xie Y, Lv LH, Hou XH. Pioglitazone attenuates the severity of sodium taurocholate-induced severe acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2007; 13(13): 1983-1988 [PMID: 17461502 DOI: 10.3748/wjg.v13.i13.1983]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v13/i13/1983.htm
Number Citing Articles
1
Xiao-Hua Zhang, Min-Li Li, Bin Wang, Mei-Xia Guo, Ren-Min Zhu. Caspase-1 inhibition alleviates acute renal injury in rats with severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(30): 10457-10463 doi: 10.3748/wjg.v20.i30.10457
2
Maria Pini, Davina H. Rhodes, Karla J. Castellanos, Robert J. Cabay, Eileen F. Grady, Giamila Fantuzzi, Marcia B. Aguila. Rosiglitazone Improves Survival and Hastens Recovery from Pancreatic Inflammation in Obese MicePLoS ONE 2012; 7(7): e40944 doi: 10.1371/journal.pone.0040944
3
Yu-Ting Fan, Guo-Jian Yin, Wen-Qin Xiao, Lei Qiu, Ge Yu, Yan-Ling Hu, Miao Xing, De-Qing Wu, Xiao-Feng Cang, Rong Wan, Xing-Peng Wang, Guo-Yong Hu. Rosmarinic Acid Attenuates Sodium Taurocholate-Induced Acute Pancreatitis in Rats by Inhibiting Nuclear Factor-κB ActivationThe American Journal of Chinese Medicine 2015; 43(06): 1117 doi: 10.1142/S0192415X15500640
4
Cristiano R. Jesse, Cristiani F. Bortolatto, Ethel A. Wilhelm, Silvane Souza Roman, Marina Prigol, Cristina W. Nogueira. The peroxisome proliferator-activated receptor-γ agonist pioglitazone protects against cisplatin-induced renal damage in miceJournal of Applied Toxicology 2014; 34(1): 25 doi: 10.1002/jat.2818
5
Jun-Jun Sun, Zhi-Jie Chu, Yu-Ming Zhang, Shi-Fang Qi, Yong-Chao Chang, Shi-Yong Xin, Wei-Feng Liu, Yan-Hui Yang, Xiao-Hui Zhang, Cheng Yang, Tian-Bao Yang. Beneficial Effect of Splanchnic Nerve Transection and Harmful Effect of Vagotomy on Acute Necrotizing Pancreatitis in the DogDigestive Diseases and Sciences 2015; 60(1): 118 doi: 10.1007/s10620-014-3315-z
6
Wang Hai, Xu Ping, Yang Zhi-wen, Zhang Chun. [RETRACTED ARTICLE] Therapeutic effect and potential mechanism of pioglitazone in rats with severe acute pancreatitisBrazilian Journal of Medical and Biological Research 2018; 51(2) doi: 10.1590/1414-431x20176812
7
Ping Xu, Xiao-Li Lou, Cheng Chen, Zhi-Wen Yang. Effects of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ Activation on Apoptosis in Rats with Acute PancreatitisDigestive Diseases and Sciences 2013; 58(12): 3516 doi: 10.1007/s10620-013-2842-3
8
M.H. Somi, B. Hajipour, N.A. Asl, R. Estakhri, A.N. Azar, M.N. Zade, A.G. Haghjou, A.M. Vatankhah. Pioglitazone Attenuates Ischemia/Reperfusion–Induced Liver Injury in RatsTransplantation Proceedings 2009; 41(10): 4105 doi: 10.1016/j.transproceed.2009.09.075
9
Ping Xu, Kai Xu, Jing Wang, Jin-Ping Jiang, Ling-Quan Chen. Pioglitazone: A Promising Therapeutic Tool in Sodium Taurocholate-Induced Severe Acute PancreatitisDigestive Diseases and Sciences 2011; 56(4): 1082 doi: 10.1007/s10620-010-1393-0
10
Wei Huang, Peter Szatmary, Meihua Wan, Shameena Bharucha, Muhammad Awais, Wenfu Tang, David N. Criddle, Qing Xia, Robert Sutton. Translational Insights Into Peroxisome Proliferator-Activated Receptors in Experimental Acute PancreatitisPancreas 2016; 45(2): 167 doi: 10.1097/MPA.0000000000000472
11
Yanyan Cen, Chao Liu, Xiaoli Li, Zifei Yan, Mei Kuang, Yujie Su, Xichun Pan, Rongxin Qin, Xin Liu, Jiang Zheng, Hong Zhou. Artesunate ameliorates severe acute pancreatitis (SAP) in rats by inhibiting expression of pro-inflammatory cytokines and Toll-like receptor 4International Immunopharmacology 2016; 38: 252 doi: 10.1016/j.intimp.2016.06.007
12
Jing-min Ou, Xi-ping Zhang, Cheng-jun Wu, Di-jiong Wu, Ping Yan. Effects of dexamethasone and Salvia miltiorrhiza on multiple organs in rats with severe acute pancreatitisJournal of Zhejiang University SCIENCE B 2012; 13(11): 919 doi: 10.1631/jzus.B1100351
13
Jing Wang, Chun Zhang, Ping Xu, Zhi‑Wen Yang, Cheng‑Zhao Weng, Yue‑Xing Lai. Phosphoinositide 3‑kinase/protein kinase B regulates inflammation severity via signaling of Toll‑like receptor 4 in severe acute pancreatitisMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.8819
14
Ping Xu, Xiao-Li Lou, Cheng Chen. Apoptotic Mechanisms of Peroxisome Proliferator–Activated Receptor-γ Activation in Acinar Cells During Acute PancreatitisPancreas 2016; 45(2): 179 doi: 10.1097/MPA.0000000000000495
15
Junjun Sun, Shifang Qi, Weifeng Liu, Shiyong Xin, Yongchao Chang, Yanhui Yang, Liqing Zhou, Yuming Zhang, Zhijie Chu. Pathophysiological Effects of Pancreatic Sympathetic Denervation in Acute Necrotizing Pancreatitis in DogsPancreas 2015; 44(7): 1083 doi: 10.1097/MPA.0000000000000410
16
Jing Wang, Ping Xu, Yan-Qiang Hou, Kai Xu, Qing-Hua Li, Ling Huang. Pancreatitis-Associated Ascitic Fluid Induces Proinflammatory Cytokine Expression in THP-1 Cells by Inhibiting Anti-inflammatory SignalingPancreas 2013; 42(5): 855 doi: 10.1097/MPA.0b013e318279fe5c