BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Harris PS, Hansen RM, Gray ME, Massoud OI, McGuire BM, Shoreibah MG. Hepatocellular carcinoma surveillance: An evidence-based approach. World J Gastroenterol 2019; 25(13): 1550-1559 [PMID: 30983815 DOI: 10.3748/wjg.v25.i13.1550]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v25/i13/1550.htm
Number Citing Articles
1
Pengfei Ren, Keyan Wang, Jie Ma, Xiaoqin Cao, Jiuzhou Zhao, Chengzhi Zhao, Yongjun Guo, Hua Ye. Autoantibody Against Ferritin Light Chain is a Serum Biomarker for the Detection of Liver Cirrhosis but Not Liver CancerJournal of Hepatocellular Carcinoma 2022; : 221 doi: 10.2147/JHC.S352057
2
Nathan Bryan, Arash Zandieh, Bhaskar Kallakury, Stuart Kaufman, Nada Yazigi, Rafaele Girlanda, Jason Hawksworth, Thomas Fishbein, Cal Matsumoto, Alexander Kroemer, Khalid Khan. De novo hepatocellular carcinoma 18 years after liver and small bowel transplantation in a one‐year‐old pediatric patientPediatric Transplantation 2021; 25(2) doi: 10.1111/petr.13820
3
Hideki Fujii, Hiroyuki Kimura, Chitomi Hasebe, Takehiro Akahane, Takashi Satou, Atsunori Kusakabe, Yuji Kojima, Masahiko Kondo, Hiroyuki Marusawa, Haruhiko Kobashi, Keiji Tsuji, Chikara Ogawa, Yasushi Uchida, Kouji Joko, Akeri Mitsuda, Masayuki Kurosaki, Namiki Izumi. Real‐world long‐term analysis of daclatasvir plus asunaprevir in patients with hepatitis C virus infectionJGH Open 2022; 6(5): 344 doi: 10.1002/jgh3.12749
4
Huan Deng, Xiude Fan, Xiaoyun Wang, Lu Zeng, Kun Zhang, Xiaoge Zhang, Na Li, Qunying Han, Yi Lv, Zhengwen Liu. Serum pentraxin 3 as a biomarker of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B virus infectionScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-77332-3
5
Xinyi Wang, Jianyong Lei, Zhihui Li, Lunan Yan. Potential Effects of Coronaviruses on the Liver: An UpdateFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.651658
6
Raquel Ríos León, Eugenia Sánchez Rodríguez , Antonio Martínez Ortega, Enrique Rodríguez de Santiago, Natalia Marcos Carrasco, Javier Graus Morales, Miguel Ángel Rodríguez Gandía, Jose Luis Lledó Navarro, Francisco Gea Rodríguez, Javier María Nuño Vázquez Garza, Agustín Albillos Martínez, Miguel García González . Characteristics and outcome of incidental hepatocellular carcinoma after liver transplantation: a cohort studyRevista Española de Enfermedades Digestivas 2021;  doi: 10.17235/reed.2021.7744/2020
7
Qisthina Syifa Setiawan, Zuherman Rustam, Sri Hartini, Afifah Rofi Laeli, Ilsya Wirasati. Comparison of Naive Bayes and Decision Tree for Classifying Hepatocellular Carcinoma (HCC)2020 International Conference on Innovation and Intelligence for Informatics, Computing and Technologies (3ICT) 2020; : 1 doi: 10.1109/3ICT51146.2020.9312022
8
Qian Ding, Dongdong Lin, Yajing Zhou, Feng Li, Jianming  Lai, Jianping Duan, Jing Chen, Caihua Jiang. Downregulation of amine oxidase copper containing 1 inhibits tumor progression by suppressing IL‑6/JAK/STAT3 pathway activation in hepatocellular carcinomaOncology Letters 2021; 22(6) doi: 10.3892/ol.2021.13118
9
Nan Zhang, Hui Xu, A‐Hong Ren, Qian Zhang, Da‐Wei Yang, Te Ba, Zhen‐Chang Wang, Zheng‐Han Yang. Does Training in LI‐RADS Version 2018 Improve Readers' Agreement with the Expert Consensus and Inter‐reader Agreement in MRI Interpretation? Journal of Magnetic Resonance Imaging 2021; 54(6): 1922 doi: 10.1002/jmri.27688
10
Zhuolin Li, Yao Lin, Bizhen Cheng, Qiaoxin Zhang, Yingmu Cai. Identification and Analysis of Potential Key Genes Associated With Hepatocellular Carcinoma Based on Integrated Bioinformatics MethodsFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.571231
11
Xiao-Fei Zhao, Ning Li, Dong-Dong Lin, Li-Bo Sun. Circulating MicroRNA-122 for the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma: A Meta-AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5353695
12
Wei Zhang, Zhong Chen, Chengjun Xue, Yao Zhang, Lipei Wu, Jichao Zhu, Shihai Xuan, Jiale Tian, Zhi Pang. The Applicability of ADA, AFU, and LAC in the Early Diagnosis and Disease Risk Assessment of Hepatitis B-Associated Liver Cirrhosis and Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.740029
13
Averill Guo, Sydney Pomenti, Julia Wattacheril. Health Disparities in Screening, Diagnosis, and Treatment of Hepatocellular CarcinomaClinical Liver Disease 2021; 17(5): 353 doi: 10.1002/cld.1057
14
Kelly Casler, Amanda Chaney. CirrhosisThe Nurse Practitioner 2020; 45(8): 16 doi: 10.1097/01.NPR.0000681772.39310.d0
15
Yoshio Sumida, Masashi Yoneda, Yuya Seko, Hiroshi Ishiba, Tasuku Hara, Hidenori Toyoda, Satoshi Yasuda, Takashi Kumada, Hideki Hayashi, Takashi Kobayashi, Kento Imajo, Masato Yoneda, Toshifumi Tada, Takumi Kawaguchi, Yuichiro Eguchi, Satoshi Oeda, Hirokazu Takahashi, Eiichi Tomita, Takeshi Okanoue, Atsushi Nakajima. Surveillance of Hepatocellular Carcinoma in Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseDiagnostics 2020; 10(8): 579 doi: 10.3390/diagnostics10080579
16
Eva A. van Aalen, Simone F. A. Wouters, Dennis Verzijl, Maarten Merkx. Bioluminescent RAPPID Sensors for the Single-Step Detection of Soluble Axl and Multiplex Analysis of Cell Surface Cancer BiomarkersAnalytical Chemistry 2022; 94(17): 6548 doi: 10.1021/acs.analchem.2c00297
17
Chuanzong Zhao, Ben Wang, Enyu Liu, Zongli Zhang. Loss of PTEN expression is associated with PI3K pathway-dependent metabolic reprogramming in hepatocellular carcinomaCell Communication and Signaling 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12964-020-00622-w
18
Peng Deng, Mi Li, Yuni Wu, Enas Abdulhay. The Predictive Efficacy of Serum Exosomal microRNA-122 and microRNA-148a for Hepatocellular Carcinoma Based on Smart HealthcareJournal of Healthcare Engineering 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5914541
19
Xiao Wang, Keyan Wang, Cuipeng Qiu, Bofei Wang, Xiaojun Zhang, Yangcheng Ma, Liping Dai, Jian-Ying Zhang. Autoantibody to GNAS in Early Detection of Hepatocellular Carcinoma: A Large-Scale Sample Study Combined with Verification in Serial Sera from HCC PatientsBiomedicines 2022; 10(1): 97 doi: 10.3390/biomedicines10010097
20
Prasanna Ramachandran, Gege Xu, Hector H. Huang, Rachel Rice, Bo Zhou, Klaus Lindpaintner, Daniel Serie. Serum Glycoprotein Markers in Nonalcoholic Steatohepatitis and Hepatocellular CarcinomaJournal of Proteome Research 2022; 21(4): 1083 doi: 10.1021/acs.jproteome.1c00965
21
Hongmei Jin, Hui Wang, Guanghao Li, Qingshun Hou, Wei Wu, Fuhui Liu. Risk factors for early postoperative recurrence in single and small hepatitis B virus-associated primary hepatocellular carcinomaJournal of International Medical Research 2020; 48(10): 030006052096126 doi: 10.1177/0300060520961260
22
Jelena Djokic Kovac, Aleksandar Ivanovic, Tamara Milovanovic, Marjan Micev, Francesco Alessandrino, Richard M. Gore. An overview of hepatocellular carcinoma with atypical enhancement pattern: spectrum of magnetic resonance imaging findings with pathologic correlationRadiology and Oncology 2021; 55(2): 130 doi: 10.2478/raon-2021-0004
23
Hua Liu, Jing Cheng, Heng Xu, Zhenzhen Wan. Lidocaine has antitumor effect on hepatocellular carcinoma via the circ_DYNC1H1/miR-520a-3p/USP14 axisOpen Life Sciences 2021; 16(1): 766 doi: 10.1515/biol-2021-0072
24
Zhiwen Lai, Tianning Wei, Qingming Li, Xianglong Wang, Yang Zhang, Shengliang Zhang. Exosomal circFBLIM1 Promotes Hepatocellular Carcinoma Progression and Glycolysis by Regulating the miR-338/LRP6 AxisCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2020;  doi: 10.1089/cbr.2020.3564
25
Ahila Manivannan, Samia Mazumder, Nabil Al-Kourainy. The Role of Hepatocellular Carcinoma Surveillance in Autoimmune HepatitisCureus 2020;  doi: 10.7759/cureus.11269
26
Rui Gaspar, Catarina Castelo Branco, Guilherme Macedo. Liver and COVID-19: From care of patients with liver diseases to liver injuryWorld Journal of Hepatology 2021; 13(10): 1367-1377 doi: 10.4254/wjh.v13.i10.1367
27
Alexander Villalobos, William Wagstaff, Mian Guo, James Zhang, Zachary Bercu, Morgan J. Whitmore, Mircea M Cristescu, Bill S. Majdalany, Joel Wedd, Mehmet Akce, Joseph Magliocca, Marty T. Sellers, Nima Kokabi, Alessandro Granito. Predictors of Successful Yttrium-90 Radioembolization Bridging or Downstaging in Patients with Hepatocellular CarcinomaCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9926704
28
Qinfan Yao, Xiuyuan Zhang, Dajin Chen. Emerging Roles and Mechanisms of lncRNA FOXD3-AS1 in Human DiseasesFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.848296
29
Shen Li, Antonio Saviano, Derek J. Erstad, Yujin Hoshida, Bryan C. Fuchs, Thomas Baumert, Kenneth K. Tanabe. Risk Factors, Pathogenesis, and Strategies for Hepatocellular Carcinoma Prevention: Emphasis on Secondary Prevention and Its Translational ChallengesJournal of Clinical Medicine 2020; 9(12): 3817 doi: 10.3390/jcm9123817
30
Seung Baek Hong, Dong Hwan Kim, Sang Hyun Choi, So Yeon Kim, Ji Sung Lee, Nam Kyung Lee, Joon-Il Choi. Inadequate Ultrasound Examination in Hepatocellular Carcinoma Surveillance: A Systematic Review and Meta-AnalysisJournal of Clinical Medicine 2021; 10(16): 3535 doi: 10.3390/jcm10163535
31
Satoyoshi Yamashita, Akira Kato, Toshitaka Akatsuka, Takashi Sawada, Tomohide Asai, Noriyuki Koyama, Kiwamu Okita. Clinical relevance of increased serum preneoplastic antigen in hepatitis C-related hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(13): 1463-1473 doi: 10.3748/wjg.v26.i13.1463
32
Yungang Zhu, Baoguo Li, Guoping Xu, Changrui Han, Gang Xing. lncRNA MIR4435‑2HG promotes the progression of liver cancer by upregulating B3GNT5 expressionMolecular Medicine Reports 2021; 25(1) doi: 10.3892/mmr.2021.12554
33
Aisling Barry, Smith Apisarnthanarax, Grainne M O'Kane, Gonzalo Sapisochin, Robert Beecroft, Riad Salem, Sang Min Yoon, Young-Suk Lim, John Bridgewater, Brian Davidson, Marta Scorsetti, Luigi Solbiati, Adam Diehl, Pablo Munoz Schuffenegger, Jonathan G Sham, David Cavallucci, Zita Galvin, Laura A Dawson, Maria A Hawkins. Management of primary hepatic malignancies during the COVID-19 pandemic: recommendations for risk mitigation from a multidisciplinary perspectiveThe Lancet Gastroenterology & Hepatology 2020; 5(8): 765 doi: 10.1016/S2468-1253(20)30182-5
34
Atsushi Kudo, Masahiro Shinoda, Shunichi Ariizumi, Takafumi Kumamoto, Masafumi Katayama, Takehito Otsubo, Itaru Endo, Yuko Kitagawa, Minoru Tanabe, Masakazu Yamamoto. Des-gamma-carboxy prothrombin affects the survival of HCC patients with marginal liver function and curative treatment: ACRoS1402Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 2020; 146(11): 2949 doi: 10.1007/s00432-020-03270-2
35
Nicole C. Panarelli. Frozen Section Pathology2021; : 49 doi: 10.1007/978-3-030-71308-9_4
36
C.A. Marschner, L. Zhang, V. Schwarze, W. Völckers, M.F. Froelich, N. von Münchhausen, M.L. Schnitzer, T. Geyer, M.P. Fabritius, J. Rübenthaler, D.-A. Clevert. The diagnostic value of contrast-enhanced ultrasound (CEUS) for assessing hepatocellular carcinoma compared to histopathology; a retrospective single-center analysis of 119 patients1Clinical Hemorheology and Microcirculation 2021; 76(4): 453 doi: 10.3233/CH-209221
37
Bo Li, Youyun Zhao, Wangxi Cai, Anping Ming, Hanmin Li. Validation and update of a multivariable prediction model for the identification and management of patients at risk for hepatocellular carcinomaClinical Proteomics 2021; 18(1) doi: 10.1186/s12014-021-09326-w
38
Wenhao Li, Polychronis Kemos, Justin D. Salciccioli, Dominic C. Marshall, Joseph Shalhoub, William Alazawi. Socioeconomic Factors Associated With Liver-Related Mortality From 1985 to 2015 in 36 Developed CountriesClinical Gastroenterology and Hepatology 2021; 19(8): 1698 doi: 10.1016/j.cgh.2020.08.047
39
Rong Fan, George Papatheodoridis, Jian Sun, Hamish Innes, Hidenori Toyoda, Qing Xie, Shuyuan Mo, Vana Sypsa, Indra Neil Guha, Takashi Kumada, Junqi Niu, George Dalekos, Satoshi Yasuda, Eleanor Barnes, Jianqi Lian, Vithika Suri, Ramazan Idilman, Stephen T. Barclay, Xiaoguang Dou, Thomas Berg, Peter C. Hayes, John F. Flaherty, Yuanping Zhou, Zhengang Zhang, Maria Buti, Sharon J. Hutchinson, Yabing Guo, Jose Luis Calleja, Lanjia Lin, Longfeng Zhao, Yongpeng Chen, Harry L.A. Janssen, Chaonan Zhu, Lei Shi, Xiaoping Tang, Anuj Gaggar, Lai Wei, Jidong Jia, William L. Irving, Philip J. Johnson, Pietro Lampertico, Jinlin Hou. aMAP risk score predicts hepatocellular carcinoma development in patients with chronic hepatitisJournal of Hepatology 2020; 73(6): 1368 doi: 10.1016/j.jhep.2020.07.025
40
Joshua P. Kronenfeld, Emily L. Ryon, David Goldberg, Rachel M. Lee, Adam Yopp, Annie Wang, Ann Y. Lee, Sommer Luu, Cary Hsu, Eric Silberfein, Maria C. Russell, Alan S. Livingstone, Nipun B. Merchant, Neha Goel. Disparities in Presentation at Time of Hepatocellular Carcinoma Diagnosis: A United States Safety-Net Collaborative StudyAnnals of Surgical Oncology 2021; 28(4): 1929 doi: 10.1245/s10434-020-09156-4
41
Monica Lupsor-Platon, Teodora Serban, Alexandra Iulia Silion, George Razvan Tirpe, Alexandru Tirpe, Mira Florea. Performance of Ultrasound Techniques and the Potential of Artificial Intelligence in the Evaluation of Hepatocellular Carcinoma and Non-Alcoholic Fatty Liver DiseaseCancers 2021; 13(4): 790 doi: 10.3390/cancers13040790
42
Puo-Hsien Le, Chia-Jung Kuo, Yi-Chung Hsieh, Tsung-Hsing Chen, Chih-Lang Lin, Chau-Ting Yeh, Kung-Hao Liang. Ages of hepatocellular carcinoma occurrence and life expectancy are associated with a UGT2B28 genomic variationBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-6409-3
43
Kelly Casler, Amanda Chaney. CirrhosisNursing 2021; 51(2): 24 doi: 10.1097/01.NURSE.0000731828.24893.bb
44
Paul Smereka, Ankur M. Doshi, Lisa P. Lavelle, Krishna Shanbhogue. New Arterial Phase Enhancing Nodules on MRI of Cirrhotic Liver: Risk of Progression to Hepatocellular Carcinoma and Implications for LI-RADS ClassificationAmerican Journal of Roentgenology 2020; 215(2): 382 doi: 10.2214/AJR.19.22033
45
Guangxin Yan, Zhihui Chang, Chuanzhuo Wang, Zheng Gong, He Xin, Zhaoyu Liu. LncRNA ILF3-AS1 promotes cell migration, invasion and EMT process in hepatocellular carcinoma via the miR-628–5p/MEIS2 axis to activate the Notch pathwayDigestive and Liver Disease 2022; 54(1): 125 doi: 10.1016/j.dld.2021.04.036
46
Hui Li, Yan Wang, Shizhao Ma, Chaoqun Zhang, Hua Liu, Dianxing Sun. Clinical significance of small molecule metabolites in the blood of patients with different types of liver injuryScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-91164-9
47
Joshua P Kronenfeld, Neha Goel. An Analysis of Individual and Contextual-Level Disparities in Screening, Treatment, and Outcomes for Hepatocellular CarcinomaJournal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 1209 doi: 10.2147/JHC.S284430
48
Young S. Rho, Ian Pagano, Linda L. Wong, Sandi A. Kwee, Jared D. Acoba. Factors and Survival Implications associated with biopsy of hepatocellular carcinomaHPB 2021; 23(7): 1054 doi: 10.1016/j.hpb.2020.11.001
49
Ashraf Khalil, Ashraf Elfert, Samar Ghanem, Marwa Helal, Shymaa Abdelsattar, Gamalate Elgedawy, Manar Obada, Mohamed Abdel-Samiee, Hala El-Said. The role of metabolomics in hepatocellular carcinomaEgyptian Liver Journal 2021; 11(1) doi: 10.1186/s43066-021-00085-9
50
Raoul C Reulen, Kwok F Wong, Chloe J Bright, David L Winter, Daniela Alessi, Rodrigue M Allodji, Francesca Bagnasco, Edit Bárdi, Andrea Bautz, Julianne Byrne, Elizabeth AM Feijen, Miranda M Fidler-Benaoudia, Ibrahim Diallo, Stanislaw Garwicz, Desiree Grabow, Thorgerdur Gudmundsdottir, Joyeeta Guha, Nadia Haddy, Stine Høgsholt, Moncilo Jankovic, Peter Kaatsch, Melanie Kaiser, Rahel Kuonen, Helena Linge, Hilde Øfstaas, Cecile M Ronckers, Eva-Maria Hau, Roderick Skinner, Flora E van Leeuwen, Jop C Teepen, Cristina Veres, Wael Zrafi, Ghazi Debiche, Damien Llanas, Monica Terenziani, Giao Vu-Bezin, Finn Wesenberg, Thomas Wiebe, Carlotta Sacerdote, Zsuzsanna Jakab, Riccardo Haupt, Päivi M Lähteenmäki, Lorna Zadravec Zaletel, Claudia E Kuehni, Jeanette F Winther, Florent de Vathaire, Leontien C Kremer, Lars Hjorth, Michael M Hawkins. Risk of digestive cancers in a cohort of 69 460 five-year survivors of childhood cancer in Europe: the PanCareSurFup studyGut 2021; 70(8): 1520 doi: 10.1136/gutjnl-2020-322237
51
Priscila Henriques Silva, Matheus Menezes Gomes, Carla Adriana Loureiro Matos, Ivonete Sandra Souza e Silva, Adriano Miziara Gonzalez, Ulysses S. Torres, Gloria Maria Martinez Salazar, Giuseppe D'Ippolito. HCC Detection on Surveillance US Journal of Ultrasound in Medicine 2021; 40(11): 2487 doi: 10.1002/jum.15637
52
Qimeng Chang, Yayun Xu, Jianfa Wang, Hui Jing, Longhua Rao, Weiguo Tang, Ziping Zhang, Xubo Wu, Jianxin Shi. SLC41A3 Exhibits as a Carcinoma Biomarker and Promoter in Liver Hepatocellular CarcinomaComputational and Mathematical Methods in Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8556888
53
Yue Cai, Deng Wu, Lei Zhan. CCT6A expression in hepatocellular carcinoma and its correlation with clinical characteristics, liver function indexes, tumor markers and prognosisClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2022; 46(3): 101796 doi: 10.1016/j.clinre.2021.101796