BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cheng YH, Dong JC, Bian Q. Small molecules for mesenchymal stem cell fate determination. World J Stem Cells 2019; 11(12): 1084-1103 [PMID: 31875870 DOI: 10.4252/wjsc.v11.i12.1084]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-0210/full/v11/i12/1084.htm
Number Citing Articles
1
Huan Sun, Chenxi Zhang, Boqing Zhang, Ping Song, Xiujuan Xu, Xingyu Gui, Xinyue Chen, Gonggong Lu, Xiang Li, Jie Liang, Jianxun Sun, Qing Jiang, Changchun Zhou, Yujiang Fan, Xuedong Zhou, Xingdong Zhang. 3D printed calcium phosphate scaffolds with controlled release of osteogenic drugs for bone regenerationChemical Engineering Journal 2022; 427: 130961 doi: 10.1016/j.cej.2021.130961
2
Shuyi Li, Qian Yuan, Minghui Yang, Xinyi Long, Jianwu Sun, Xin Yuan, Lang Liu, Wanting Zhang, Quanjiang Li, Zhujie Deng, Rui Tian, Renhao Xu, Lingna Xie, Jingna Yuan, Yue He, Yi Liu, Hongmei Liu, Zhengqiang Yuan. Enhanced cartilage regeneration by icariin and mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles combined in alginate-hyaluronic acid hydrogelNanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 2024; 55: 102723 doi: 10.1016/j.nano.2023.102723
3
Ying Zhou, Yanfeng Zhu, Xinghui Jin, Yongfeng Zhang, Jiyu Song, Zhina Wu, Yutong Li, Jingzheng Yi, Di Wang, Min Hu. Chroogomphus rutilus Regulates Bone Metabolism to Prevent Periodontal Bone Loss during Orthodontic Tooth Movement in Osteoporotic RatsNutrients 2023; 15(23): 4906 doi: 10.3390/nu15234906
4
Xin Zhang, Xingnan Lin, Mingjie Wang, Liquan Deng, Lingfei Wei, Yuelian Liu. Icariin Has a Synergistic Effect on the Osteoinductivity of Bone Morphogenetic Protein 2 at Ectopic SitesOrthopaedic Surgery 2023; 15(2): 540 doi: 10.1111/os.13597
5
Guleid Awale, Ho-Man Kan, Cato T. Laurencin, Kevin W.-H. Lo. Molecular Mechanisms Underlying the Short-Term Intervention of Forskolin-Mediated Bone RegenerationRegenerative Engineering and Translational Medicine 2023; 9(3): 375 doi: 10.1007/s40883-022-00285-8
6
Wen Song, Qingyuan Ye, Zhe Li, Yajie Hou, Lina Niu, Zhiwei Ma, Chuanxu Yang. Disregarded determinant role of transfection medium in chitosan mediated siRNA deliveryMaterials & Design 2022; 219: 110748 doi: 10.1016/j.matdes.2022.110748
7
Wenzhen Zhang, Sayed Haidar Abbas Raza, Bingzhi Li, Bing Sun, Sihu Wang, Sameer D. Pant, Nouf S. Al-Abbas, Nehad A. Shaer, Linsen Zan. miR-33a Inhibits the Differentiation of Bovine Preadipocytes through the IRS2–Akt PathwayGenes 2023; 14(2): 529 doi: 10.3390/genes14020529
8
Xu Wei, Baoyu Qi, Ruyun Ma, Yili Zhang, Ning Liu, Shengjie Fang, Yanning Zhu, Yanming Xie, Jianye Dai, Liguo Zhu. Quantitative Proteomics Revealed the Pharmacodynamic Network of Bugu Shengsui Decoction Promoting Osteoblast ProliferationFrontiers in Endocrinology 2022; 12 doi: 10.3389/fendo.2021.833474
9
X. Lin, Q. Li, L. Hu, C. Jiang, S. Wang, X. Wu. Apical Papilla Regulates Dental Follicle Fate via the OGN-Hh PathwayJournal of Dental Research 2023; 102(4): 431 doi: 10.1177/00220345221138517
10
Kevin W.-H. Lo. Effects on bone regeneration of single-dose treatment with osteogenic small moleculesDrug Discovery Today 2022; 27(6): 1538 doi: 10.1016/j.drudis.2022.02.020
11
Jin Wang, Wubo He, Wen-Song Tan, Haibo Cai. The chitosan/carboxymethyl cellulose/montmorillonite scaffolds incorporated with epigallocatechin-3-gallate-loaded chitosan microspheres for promoting osteogenesis of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cellBioresources and Bioprocessing 2022; 9(1) doi: 10.1186/s40643-022-00513-7
12
Wen Du, Daimo Guo, Wei Du. ATP-Dependent Chromatin Remodeling Complex in the Lineage Specification of Mesenchymal Stem CellsStem Cells International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8839703
13
Faezeh Ebrahimi, Farzaneh Pirouzmand, Renzon Daniel Cosme Pecho, Mariam Alwan, Mohammed Yassen Mohamed, Mohammed Shnain Ali, Arezoo Hormozi, Sajedeh Hasanzadeh, Narges Daei, Zahra Hajimortezayi, Majid Zamani. Application of mesenchymal stem cells in regenerative medicine: A new approach in modern medical scienceBiotechnology Progress 2023;  doi: 10.1002/btpr.3374
14
Yanyan Xing, Binbin Yang, Yun He, Bingqing Xie, Tianqi Zhao, Junliang Chen. Effects of mechanosensitive ion channel Piezo1 on proliferation and osteogenic differentiation of human dental follicle cellsAnnals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 2022; 239: 151847 doi: 10.1016/j.aanat.2021.151847
15
Sihan Lin, Shi Yin, Junfeng Shi, Guangzheng Yang, Xutao Wen, Wenjie Zhang, Mingliang Zhou, Xinquan Jiang. Orchestration of energy metabolism and osteogenesis by Mg2+ facilitates low-dose BMP-2-driven regenerationBioactive Materials 2022; 18: 116 doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.03.024
16
Erik P. Beadle, Natalie E. Bennett, Julie A. Rhoades. Bioinformatics Screen Reveals Gli-Mediated Hedgehog Signaling as an Associated Pathway to Poor Immune Infiltration of Dedifferentiated LiposarcomaCancers 2023; 15(13): 3360 doi: 10.3390/cancers15133360
17
Dimitrios I. Zeugolis. Bioinspired in vitro microenvironments to control cell fate: focus on macromolecular crowdingAmerican Journal of Physiology-Cell Physiology 2021; 320(5): C842 doi: 10.1152/ajpcell.00380.2020
18
Huan Zhou, Lei Zhang, Yue Chen, Chun‐Hui Zhu, Fa‐Ming Chen, Ang Li. Research progress on the hedgehog signalling pathway in regulating bone formation and homeostasisCell Proliferation 2022; 55(1) doi: 10.1111/cpr.13162
19
Delan Huang, Runze Li, Jianhan Ren, Haotian Luo, Weicai Wang, Chen Zhou. Temporal induction of Lhx8 by optogenetic control system for efficient bone regenerationStem Cell Research & Therapy 2021; 12(1) doi: 10.1186/s13287-021-02412-8
20
Iratxe Macías, Natividad Alcorta-Sevillano, Clara I. Rodríguez, Arantza Infante. Osteoporosis and the Potential of Cell-Based Therapeutic StrategiesInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(5): 1653 doi: 10.3390/ijms21051653
21
Rida-e-Maria Qazi, Irfan Khan, Kanwal Haneef, Tuba Shakil Malick, Nadia Naeem, Waqas Ahmad, Asmat Salim, Sadia Mohsin. Combination of mesenchymal stem cells and three-dimensional collagen scaffold preserves ventricular remodeling in rat myocardial infarction modelWorld Journal of Stem Cells 2022; 14(8): 633-657 doi: 10.4252/wjsc.v14.i8.633
22
Jia-ming Chen, Qiao-yi Huang, Yun-xia Zhao, Wei-hong Chen, Shu Lin, Qi-yang Shi. The Latest Developments in Immunomodulation of Mesenchymal Stem Cells in the Treatment of Intrauterine Adhesions, Both Allogeneic and AutologousFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.785717
23
Kun Xiao, Li‐Xin Xie. Advances in mesenchymal stem cell‐mediated tissue repair of lung injuryChronic Diseases and Translational Medicine 2021; 7(2): 75 doi: 10.1016/j.cdtm.2021.02.002
24
Ruoxi Wang, Yu Wang, Yuting Niu, Danqing He, Shanshan Jin, Zixin Li, Lisha Zhu, Liyuan Chen, Xiaolan Wu, Chengye Ding, Tianhao Wu, Xinmeng Shi, He Zhang, Chang Li, Xin Wang, Zhengwei Xie, Weiran Li, Yan Liu. Deep Learning-Predicted Dihydroartemisinin Rescues Osteoporosis by Maintaining Mesenchymal Stem Cell Stemness through Activating Histone 3 Lys 9 AcetylationACS Central Science 2023; 9(10): 1927 doi: 10.1021/acscentsci.3c00794
25
Erick Breathwaite, Jessica Weaver, Justin Odanga, Myra dela Pena-Ponce, Jung Bok Lee. 3D Bioprinted Osteogenic Tissue Models for In Vitro Drug ScreeningMolecules 2020; 25(15): 3442 doi: 10.3390/molecules25153442
26
Liping Tan, Xuan Liu, Huan Dou, Yayi Hou. Characteristics and regulation of mesenchymal stem cell plasticity by the microenvironment — specific factors involved in the regulation of MSC plasticityGenes & Diseases 2022; 9(2): 296 doi: 10.1016/j.gendis.2020.10.006
27
Christian Bailly. Atractylenolides, essential components of Atractylodes-based traditional herbal medicines: Antioxidant, anti-inflammatory and anticancer propertiesEuropean Journal of Pharmacology 2021; 891: 173735 doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173735
28
Xianning Zhang, Lulu Liu, Xin Liu, Qian Huang, Lei Liu, Haihui Liu, Saisai Ren, Peng Wei, Panpan Cheng, Mingkang Yao, Wenjun Song, Hao Zhang, Mingtai Chen. Chidamide suppresses adipogenic differentiation of bone marrow derived mesenchymal stem cells via increasing REEP2 expressioniScience 2023; 26(3): 106221 doi: 10.1016/j.isci.2023.106221
29
Mikayla R. Erdelsky, Sarah A. Groves, Charmi Shah, Samantha B. Delios, M. Bibiana Umana, Donald H. Maurice. Phosphodiesterase 4 activity uniquely regulates ciliary cAMP-dependent 3T3-L1 adipogenesisCellular Signalling 2024; 113: 110981 doi: 10.1016/j.cellsig.2023.110981
30
Anaclet Ngezahayo, Frederike A. Ruhe. Connexins in the development and physiology of stem cellsTissue Barriers 2021; 9(4) doi: 10.1080/21688370.2021.1949242
31
Yuanhang Kong, Xinnan Ma, Xin Zhang, Leilei Wu, Dechun Chen, Bo Su, Daqian Liu, Xintao Wang. The potential mechanism of Fructus Ligustri Lucidi promoting osteogenetic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells based on network pharmacology, molecular docking and experimental identificationBioengineered 2022; 13(4): 10640 doi: 10.1080/21655979.2022.2065753
32
Xinyun Xu, Ling Zhao, Paul D. Terry, Jiangang Chen. Reciprocal Effect of Environmental Stimuli to Regulate the Adipogenesis and Osteogenesis Fate Decision in Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells (BM-MSCs)Cells 2023; 12(10): 1400 doi: 10.3390/cells12101400