BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Caterina Anania, Francesco Massimo Perla, Francesca Olivero, Lucia Pacifico, Claudio Chiesa 
World J Gastroenterol 24(19):2083-2094. Published online May 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i19.2083
Basic Study
Carolina González, David Tabernero, Maria Francesca Cortese, Josep Gregori, Rosario Casillas, Mar Riveiro-Barciela, Cristina Godoy, Sara Sopena, Ariadna Rando, Marçal Yll, Rosa Lopez-Martinez, Josep Quer, Rafael Esteban, Maria Buti, Francisco Rodríguez-Frías 
World J Gastroenterol 24(19):2095-2107. Published online May 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i19.2095
Prospective Study
Amanda D Rice, Kimberley Patterson, Evette D Reed, Belinda F Wurn, Kristen Robles, Bernhard Klingenberg, Leonard B Weinstock, Janey SA Pratt, C Richard King, Lawrence J Wurn 
World J Gastroenterol 24(19):2108-2119. Published online May 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i19.2108
Meta-Analysis
Wei-Yu Xu, Xiao-Bo Yang, Wen-Qin Wang, Yi Bai, Jun-Yu Long, Jian-Zhen Lin, Jian-Ping Xiong, Yong-Chang Zheng, Xiao-Dong He, Hai-Tao Zhao, Xin-Ting Sang 
World J Gastroenterol 24(19):2120-2129. Published online May 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i19.2120
Case Report