BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Tao HQ, Zou SC. Effect of preoperative regional artery chemotherapy on proliferation and apoptosis of gastric carcinoma cells. World J Gastroenterol 2002; 8(3): 451-454 [PMID: 12046068 DOI: 10.3748/wjg.v8.i3.451]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i3/451.htm
Number Citing Articles
1
Jianmin Xu, Yunshi Zhong, Dexiang Zhu, Qingyang Feng. Multidisciplinary Management of Liver Metastases in Colorectal Cancer2017; : 253 doi: 10.1007/978-94-017-7755-1_19
2
Jian-Hua Zhang, Ming-Xi Wan, Jia-Ying Yuan, Bo-Rong Pan. Construction and identification of recombinant vectors carrying herpes simplex virus thymidine kinase and cytokine genes expressed in gastric carcinoma cell line SGC7901World Journal of Gastroenterology 2004; 10(1): 26-30 doi: 10.3748/wjg.v10.i1.26
3
Kun Wu, Yan Zhao, Gui-Chang Li, Wei-Ping Yu. c-Jun N-terminal kinase is required for vitamin E succinate-induced apoptosis in human gastric cancer cellsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1110-1114 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1110
4
Jinfeng Wang, Huacun Shi, Guang Yang, Guangjie Han, Man Zhao, Xiaoling Duan, Lili Mi, Xin Han, Ning Li, Jianfei Shi, Xiaolei Yin, Fei Yin. Combined intra-arterial and intravenous chemotherapy for unresectable, advanced gastric cancer has an improved curative effect compared with intravenous chemotherapy onlyOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.8068
5
Wenpeng Huang, Jiaming Wu, Gui Liu, Yongchang Lv, Jinqiu Huang, Wanlang Li. Chemoradiotherapy with Concurrent Regional Arterial Chemotherapy for Locally Bulky Unresectable Rectal Cancer: A Case SeriesOncology Research and Treatment 2019; 42(12): 678 doi: 10.1159/000502802
6
Ting Zhang, Xiaolan Chen, Lingbo Qu, Jinglan Wu, Ran Cui, Yufen Zhao. Chrysin and its phosphate ester inhibit cell proliferation and induce apoptosis in Hela cellsBioorganic & Medicinal Chemistry 2004; 12(23): 6097 doi: 10.1016/j.bmc.2004.09.013
7
Jianguo Yang, Juncai Li, Qican Deng, Zhenzhou Chen, Kuan He, Yajun Chen, Zhongxue Fu. Effect of neoadjuvant chemotherapy combined with arterial chemoembolization on short-term clinical outcome of locally advanced gastric cancerBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-10712-w
8
Jin Gu, Zhao-Lai Ma, Ying Li, Ming Li, Guang-Wei Xu. Angiography for diagnosis and treatment of colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 288-290 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.288
9
AW Wu, GW Xu, HY Wang, JF Ji, JL Tang, Evan Wu. The Cochrane Database of Systematic Reviews2007;  doi: 10.1002/14651858.CD005047.pub2
10
Yan Zhao, Kun Wu, Wei Xia, Yu-Juan Shan, Li-Jie Wu, Wei-Ping Yu. The effects of vitamin E succinate on the expression of <italic>c-jun</italic> gene and protein in human gastric cancer SGC-7901 cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 782-786 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.782
11
Jian-Kun Hu, Zhi-Xin Chen, Zong-Guang Zhou, Bo Zhang, Jing Tian, Jia-Ping Chen, Li Wang, Chao-Hua Wang, Hong-Yan Chen, You-Ping Li. Intravenous chemotherapy for resected gastric cancer: meta-analysis of randomized controlled trialsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1023-1028 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1023
12
Yuan-Gen Fu, Yao-Jun Qu, Kai-Chun Wu, Hui-Hong Zhai, Zhi-Guo Liu, Dai-Ming Fan. Apoptosis-inducing effect of recombinant Caspase-3 expressed by constructed eukaryotic vector on gastric cancer cell line SGC7901World Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1935-1939 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1935
13
Evan Wu, Guangwei Xu, Hongyuan Wang, Ji Jiafu, Tang Jinling. Neoadjuvant chemotherapy versus none for resectable gastric cancerCochrane Database of Systematic Reviews 2007; 2010(1) doi: 10.1002/14651858.CD005047.pub3
14
Cheng-Wu Zhang, Shou-Chun Zou, Dun Shi, Da-Jian Zhao. Clinical significance of preoperative regional intra-arterial infusion chemotherapy for advanced gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(20): 3070-3072 doi: 10.3748/wjg.v10.i20.3070
15
Xin-Han Zhao, Shan-Zhi Gu, Shan-Xi Liu, Bo-Rong Pan. Expression of estrogen receptor and estrogen receptor messenger RNA in gastric carcinoma tissuesWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 665-669 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.665
16
Qun Chen, Gui-Wen Yang, Li-Guo An. Apoptosis of hepatoma cells SMMC-7721 induced by <italic>Ginkgo biloba</italic> seed polysaccharideWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 832-836 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.832
17
Rui Tang, Guo-Feng Chen, Kai Jin, Guang-Qiang Zhang, Jian-Jun Wu, Shu-Gao Han, Bin Li, Ming Chao. Efficacy of continuous gastric artery infusion chemotherapy in relieving digestive obstruction in advanced gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2023; 15(7): 1283-1294 doi: 10.4251/wjgo.v15.i7.1283
18
Zhi-Su Liu, Sheng-Li Tang, Zhong-Li Ai. Effects of hydroxyapatite nanoparticles on proliferation and apoptosis of human hepatoma BEL-7402 cellsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1968-1971 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1968