BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yao LY, Shao BL, Tian F, Ye M, Li YQ, Wang XL, Wang L, Yang SQ, Lv XP, Jia Y, Wang XH, Zhang XQ, Wei YL, Cao Q. Trends in medication use and treatment patterns in Chinese patients with inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2022; 28(30): 4102-4119 [PMID: 36157116 DOI: 10.3748/wjg.v28.i30.4102]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v28/i30/4102.htm
Number Citing Articles
1
Wei Liu, Xiaolong Ge, Zhaoqi Shi, Weilin Qi, Ziyao Wei, Qian Cao, Liping Cao, Wei Zhou. Temporal trends in surgery for Crohn’s disease: a ten-year single-center retrospective studyInternational Journal of Colorectal Disease 2023; 38(1) doi: 10.1007/s00384-023-04514-6
2
Xiaojun Song, Wei Wang, Li Liu, Zitong Zhao, Xuebin Shen, Lingyun Zhou, Yuanxiang Zhang, Daiyin Peng, Sihui Nian. Poria cocos Attenuated DSS-Induced Ulcerative Colitis via NF-κB Signaling Pathway and Regulating Gut MicrobiotaMolecules 2024; 29(9): 2154 doi: 10.3390/molecules29092154
3
Luis Eduardo Miani Gomes, Livia Moreira Genaro, Marina Moreira de Castro, Renato Lazarin Ricci, Livia Bitencourt Pascoal, Filipe Botto Crispim Silva, Pedro Henrique Leite Bonfitto, Michel Gardere Camargo, Ligiana Pires Corona, Maria de Lourdes Setsuko Ayrizono, Anibal Tavares de Azevedo, Raquel Franco Leal. Infliximab monitoring in Crohn’s disease: a neural network approach for evaluating disease activity and immunogenicityTherapeutic Advances in Gastroenterology 2024; 17 doi: 10.1177/17562848241251949
4
Jian Wan, Jun Shen, Xiaoping Wu, Jie Zhong, Yan Chen, Lanxiang Zhu, Yinglei Miao, Naizhong Hu, Jie Chen, Jie Liang, Kaichun Wu. Geographical heterogeneity in the disease characteristics and management of patients with inflammatory bowel disease, the preliminary results of a Chinese database for IBD (CHASE-IBD)Therapeutic Advances in Gastroenterology 2023; 16 doi: 10.1177/17562848231210367
5
Lin-Kong Gong, Xiaodong Yang, Juan Yang, Shu Wu, Yue Chen, Jiang-Tao Zhang, Zhi-Hong Wang, Li-Hua Chen, Chungen Xing, Tong Liu. Low-dose ganciclovir ameliorates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis through inhibiting macrophage STING activation in miceFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1020670
6
Xinyue Ma, Liyan Li, Dezhi Deng, Yinfeng Tan, Yuhuang Wu, Guxu Ming, Qiaoling Zhang, Xiaoning He, Yonghui Li, Kai Wang. Protective Effect of Alpinia oxyphylla Fructus Polysaccharides Extracted with Different Solvents on Dextran Sulfate Sodium-Induced Ulcerative Colitis in MiceJournal of Food Biochemistry 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/8622745
7
Tian Ma, Meng Wan, Guanqun Liu, Xiuli Zuo, Xiaorong Yang, Xiaoyun Yang. Temporal Trends of Inflammatory Bowel Disease Burden in China from 1990 to 2030 with Comparisons to Japan, South Korea, the European Union, the United States of America, and the WorldClinical Epidemiology 2023; : 583 doi: 10.2147/CLEP.S402718