BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cui Y, Xu HF, Liu MY, Xu YJ, He JC, Zhou Y, Cang SD. Mechanism of exosomal microRNA-224 in development of hepatocellular carcinoma and its diagnostic and prognostic value. World J Gastroenterol 2019; 25(15): 1890-1898 [PMID: 31057302 DOI: 10.3748/wjg.v25.i15.1890]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i15/1890.htm
Number Citing Articles
1
Chengyu Mao, Dongjiu Li, En Zhou, Erhe Gao, Tiantian Zhang, Shufang Sun, Lin Gao, Yuqi Fan, Changqian Wang. Extracellular vesicles from anoxia preconditioned mesenchymal stem cells alleviate myocardial ischemia/reperfusion injuryAging 2021; 13(4): 6156 doi: 10.18632/aging.202611
2
Dongjie Xu, Kaili Di, Boyue Fan, Jie Wu, Xinrui Gu, Yifan Sun, Adeel Khan, Peng Li, Zhiyang Li. MicroRNAs in extracellular vesicles: Sorting mechanisms, diagnostic value, isolation, and detection technologyFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2022; 10 doi: 10.3389/fbioe.2022.948959
3
Juliana Müller Bark, Arutha Kulasinghe, José Miguel Amenábar, Chamindie Punyadeera. Advances in Clinical Chemistry 2021; 101: 1 doi: 10.1016/bs.acc.2020.06.006
4
Gang Liu, Xiao-Ming Yin. The Role of Extracellular Vesicles in Liver PathogenesisThe American Journal of Pathology 2022; 192(10): 1358 doi: 10.1016/j.ajpath.2022.06.007
5
Miaoguo Cai, Wei Shao, Huijun Yu, Ye Hong, Lili Shi. <p>Paeonol Inhibits Cell Proliferation, Migration and Invasion and Induces Apoptosis in Hepatocellular Carcinoma by Regulating miR-21-5p/KLF6 Axis</p>Cancer Management and Research 2020; : 5931 doi: 10.2147/CMAR.S254485
6
Malgorzata Czystowska-Kuzmicz, Theresa L. Whiteside. The potential role of tumor-derived exosomes in diagnosis, prognosis, and response to therapy in cancerExpert Opinion on Biological Therapy 2021; 21(2): 241 doi: 10.1080/14712598.2020.1813276
7
Wenbin Ji, Qunfeng Wang, Jian Yang. LncRNA HOXD-AS1 promotes the metastasis of human hepatocellular carcinoma via modulating miR-326/SLC27A4Cancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01217-8
8
Ana Špilak, Andreas Brachner, Ulrike Kegler, Winfried Neuhaus, Christa Noehammer. Implications and pitfalls for cancer diagnostics exploiting extracellular vesiclesAdvanced Drug Delivery Reviews 2021; 175: 113819 doi: 10.1016/j.addr.2021.05.029
9
Qin Han, Mengchen Wang, Xi Dong, Fei Wei, Yun Luo, Xiaobo Sun. Non-coding RNAs in hepatocellular carcinoma: Insights into regulatory mechanisms, clinical significance, and therapeutic potentialFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.985815
10
Shuyue Yang, Jiaxin Wang, Shidong Wang, Anni Zhou, Guiping Zhao, Peng Li. Roles of small extracellular vesicles in the development, diagnosis and possible treatment strategies for hepatocellular carcinoma (Review)International Journal of Oncology 2022; 61(2) doi: 10.3892/ijo.2022.5381
11
Sara Thietart, Pierre-Emmanuel Rautou. Extracellular vesicles as biomarkers in liver diseases: A clinician's point of viewJournal of Hepatology 2020; 73(6): 1507 doi: 10.1016/j.jhep.2020.07.014
12
Xiaona Lu, Yuyao Li, Yue Li, Xuemei Zhang, Jia Shi, Hai Feng, Yueqiu Gao, Zhuo Yu. Advances of multi-omics applications in hepatic precancerous lesions and hepatocellular carcinoma: The role of extracellular vesiclesFrontiers in Molecular Biosciences 2023; 10 doi: 10.3389/fmolb.2023.1114594
13
Minhua Wu, Xubin Deng, Yu Zhong, Li Hu, Xiujuan Zhang, Yanqin Liang, Xiaofang Li, Xiaoxia Ye. MafF Is Regulated via the circ-ITCH/miR-224-5p Axis and Acts as a Tumor Suppressor in Hepatocellular CarcinomaOncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics 2020; 28(3): 299 doi: 10.3727/096504020X15796890809840
14
Manica Negahdaripour, Hajar Owji, Sedigheh Eskandari, Mozhdeh Zamani, Bahareh Vakili, Navid Nezafat. Small extracellular vesicles (sEVs): discovery, functions, applications, detection methods and various engineered formsExpert Opinion on Biological Therapy 2021; 21(3): 371 doi: 10.1080/14712598.2021.1825677
15
Bahare Niknam, Kaveh Baghaei, Seyed Mahmoud Hashemi, Behzad Hatami, Mohammad Reza Zali, Davar Amani. Human Wharton’s jelly mesenchymal stem cells derived-exosomes enriched by miR-124 promote an anti-fibrotic response in an experimental model of liver fibrosisInternational Immunopharmacology 2023; 119: 110294 doi: 10.1016/j.intimp.2023.110294
16
Devis Pascut, Muhammad Yogi Pratama, Niem V.T. Vo, Rina Masadah, Claudio Tiribelli. The Crosstalk between Tumor Cells and the Microenvironment in Hepatocellular Carcinoma: The Role of Exosomal microRNAs and Their Clinical ImplicationsCancers 2020; 12(4): 823 doi: 10.3390/cancers12040823
17
Shweta Gupta, P.B. Mazumder. Advances in Clinical Chemistry 2022; 110: 117 doi: 10.1016/bs.acc.2022.06.004
18
Lin Li, Lili Zhang, Katelynn C. Montgomery, Li Jiang, Christopher J. Lyon, Tony Y. Hu. Advanced technologies for molecular diagnosis of cancer: State of pre-clinical tumor-derived exosome liquid biopsiesMaterials Today Bio 2023; 18: 100538 doi: 10.1016/j.mtbio.2022.100538
19
Qian Zhang, Hanlin Li, Yang Liu, Jian Li, Chunling Wu, Hua Tang. Exosomal Non-Coding RNAs: New Insights into the Biology of Hepatocellular CarcinomaCurrent Oncology 2022; 29(8): 5383 doi: 10.3390/curroncol29080427
20
Lauren A. Newman, Kate Muller, Andrew Rowland. Circulating cell-specific extracellular vesicles as biomarkers for the diagnosis and monitoring of chronic liver diseasesCellular and Molecular Life Sciences 2022; 79(5) doi: 10.1007/s00018-022-04256-8
21
Chen Wang, Jinwen Liu, Yongmin Yan, Youwen Tan, Liu Jinhui. Role of Exosomes in Chronic Liver Disease Development and Their Potential Clinical ApplicationsJournal of Immunology Research 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1695802
22
Sandeep Sisodiya, Vishakha Kasherwal, Asiya Khan, Bishnudeo Roy, Anjana Goel, Sandeep Kumar, Nazneen Arif, Pranay Tanwar, Showket Hussain. Liquid Biopsies: Emerging role and clinical applications in solid tumoursTranslational Oncology 2023; 35: 101716 doi: 10.1016/j.tranon.2023.101716
23
Chen Li, Yu-Qing Ni, Hui Xu, Qun-Yan Xiang, Yan Zhao, Jun-Kun Zhan, Jie-Yu He, Shuang Li, You-Shuo Liu. Roles and mechanisms of exosomal non-coding RNAs in human health and diseasesSignal Transduction and Targeted Therapy 2021; 6(1) doi: 10.1038/s41392-021-00779-x
24
Zhen Fang, Yixuan Ding, Zhigang Xue, Peijuan Li, Jia Li, Fei Li. Roles of exosomes as drug delivery systems in cancer immunotherapy: a mini-reviewDiscover Oncology 2022; 13(1) doi: 10.1007/s12672-022-00539-5
25
Sophie Schlosser, Deniz Tümen, Barbara Volz, Katja Neumeyer, Niklas Egler, Claudia Kunst, Hauke Christian Tews, Stephan Schmid, Arne Kandulski, Martina Müller, Karsten Gülow. HCC biomarkers – state of the old and outlook to future promising biomarkers and their potential in everyday clinical practiceFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.1016952
26
Xiaomei Yi, Jie Chen, Defa Huang, Shuo Feng, Tong Yang, Zhengzhe Li, Xiaoxing Wang, Minghong Zhao, Jiyang Wu, Tianyu Zhong. Current perspectives on clinical use of exosomes as novel biomarkers for cancer diagnosisFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.966981
27
Deniz Tümen, Philipp Heumann, Karsten Gülow, Cagla-Nur Demirci, Lidia-Sabina Cosma, Martina Müller, Arne Kandulski. Pathogenesis and Current Treatment Strategies of Hepatocellular CarcinomaBiomedicines 2022; 10(12): 3202 doi: 10.3390/biomedicines10123202
28
Sana Khurshid Baba, Sadaf Khursheed Baba, Rashid Mir, Imadeldin Elfaki, Naseh Algehainy, Mohammad Fahad Ullah, Jameel Barnawi, Faisal H. Altemani, Mohammad Alanazi, Syed Khalid Mustafa, Tariq Masoodi, Ammira S. Alshabeeb Akil, Ajaz A. Bhat, Muzafar A. Macha. Long non-coding RNAs modulate tumor microenvironment to promote metastasis: novel avenue for therapeutic interventionFrontiers in Cell and Developmental Biology 2023; 11 doi: 10.3389/fcell.2023.1164301
29
Serena Lucotti, Candia M Kenific, Haiying Zhang, David Lyden. Extracellular vesicles and particles impact the systemic landscape of cancerThe EMBO Journal 2022; 41(18) doi: 10.15252/embj.2021109288
30
Duo Zuo, Jiawei Xiao, Haohua An, Yongzi Chen, Jianhua Li, Xiaohui Yang, Xia Wang, Li Ren. Screening for Lipid-Metabolism-Related Genes and Identifying the Diagnostic Potential of ANGPTL6 for HBV-Related Early-Stage Hepatocellular CarcinomaBiomolecules 2022; 12(11): 1700 doi: 10.3390/biom12111700
31
Dongdong Xue, Jingzhao Han, Yifan Liu, Hongfang Tuo, Yanhui Peng. Current perspectives on exosomes in the diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma (review)Cancer Biology & Therapy 2021; 22(4): 279 doi: 10.1080/15384047.2021.1898728
32
Qing Fan, Yue Yu, Yueling Zhou, Sheng Zhang, Chunli Wu. An emerging role of radiation‑induced exosomes in hepatocellular carcinoma progression and radioresistance (Review)International Journal of Oncology 2022; 60(4) doi: 10.3892/ijo.2022.5336
33
Soudeh Ghafouri-Fard, Kasra Honarmand Tamizkar, Bashdar Mahmud Hussen, Mohammad Taheri. MicroRNA signature in liver cancerPathology - Research and Practice 2021; 219: 153369 doi: 10.1016/j.prp.2021.153369
34
Yi Lv, Xiujuan Sun. Role of miRNA in pathogenesis, diagnosis, and prognosis in hepatocellular carcinomaChemical Biology & Drug Design 2023;  doi: 10.1111/cbdd.14352
35
Xiaochun Jin, Ying Zhang, Hui Wang, Youtao Zhang. Expression and Clinical Values of Serum miR-155 and miR-224 in Chinese Patients with HCV InfectionInternational Journal of General Medicine 2022; : 1393 doi: 10.2147/IJGM.S344345
36
Ming-Cheng Guan, Wei Ouyang, Ming-Da Wang, Lei Liang, Na Li, Ting-Ting Fu, Feng Shen, Wan-Yee Lau, Qiu-Ran Xu, Dong-Sheng Huang, Hong Zhu, Tian Yang. Biomarkers for hepatocellular carcinoma based on body fluids and fecesWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(5): 351-365 doi: 10.4251/wjgo.v13.i5.351
37
Ezhilarasan Devaraj, Elumalai Perumal, Raghunandhakumar Subramaniyan, Najimi Mustapha. Liver fibrosis: Extracellular vesicles mediated intercellular communication in perisinusoidal spaceHepatology 2022; 76(1): 275 doi: 10.1002/hep.32239
38
Chantell Payton, Lisa Y. Pang, Mark Gray, David J. Argyle. Exosomes Derived from Radioresistant Breast Cancer Cells Promote Therapeutic Resistance in Naïve Recipient CellsJournal of Personalized Medicine 2021; 11(12): 1310 doi: 10.3390/jpm11121310
39
Khalid Otmani, Redouane Rouas, Philippe Lewalle. OncomiRs as noncoding RNAs having functions in cancer: Their role in immune suppression and clinical implicationsFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.913951
40
Yi-Te Lee, Benjamin V. Tran, Jasmine J. Wang, Icy Y. Liang, Sungyong You, Yazhen Zhu, Vatche G. Agopian, Hsian-Rong Tseng, Ju Dong Yang. The Role of Extracellular Vesicles in Disease Progression and Detection of Hepatocellular CarcinomaCancers 2021; 13(12): 3076 doi: 10.3390/cancers13123076
41
Yi Gong, Xiaoyuan Wei, Wanwei Sun, Xin Ren, Jiao Chen, Jude Juventus Aweya, Hongyu Ma, Kok-Gan Chan, Yueling Zhang, Shengkang Li, Nuno Miguel Simões dos Santos. Exosomal miR-224 contributes to hemolymph microbiota homeostasis during bacterial infection in crustaceanPLOS Pathogens 2021; 17(8): e1009837 doi: 10.1371/journal.ppat.1009837
42
Veronica Zelli, Chiara Compagnoni, Roberta Capelli, Alessandra Corrente, Mauro Di Vito Nolfi, Francesca Zazzeroni, Edoardo Alesse, Alessandra Tessitore. Role of exosomal microRNAs in cancer therapy and drug resistance mechanisms: focus on hepatocellular carcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.940056
43
Jinbao Zhou, Hongshu Wang, Qiangling Sun, Xiaomin Liu, Zong Wu, Xianyi Wang, Wentao Fang, Zhongliang Ma. miR-224-5p-enriched exosomes promote tumorigenesis by directly targeting androgen receptor in non-small cell lung cancerMolecular Therapy - Nucleic Acids 2021; 23: 1217 doi: 10.1016/j.omtn.2021.01.028
44
Yudong Wu, Qian Li, Renshuai Zhang, Xiaoli Dai, Wujun Chen, Dongming Xing. Circulating microRNAs: Biomarkers of diseaseClinica Chimica Acta 2021; 516: 46 doi: 10.1016/j.cca.2021.01.008
45
Xiao-Cui Wei, Li-Juan Liu, Fan Zhu. Exosomes as potential diagnosis and treatment for liver cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(1): 334-347 doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.334
46
Lichao Yang, Chunmeng Wei, Yasi Li, Xiao He, Min He. miR-224 is an early-stage biomarker of hepatocellular carcinoma with miR-224 and miR-125b as prognostic biomarkersBiomarkers in Medicine 2020; 14(15): 1485 doi: 10.2217/bmm-2020-0099
47
Woo Ryung Kim, Eun Gyung Park, Yun Ju Lee, Woo Hyeon Bae, Du Hyeong Lee, Heui-Soo Kim. Integration of TE Induces Cancer Specific Alternative Splicing EventsInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(18): 10918 doi: 10.3390/ijms231810918
48
Man Yao, Shufang Liang, Binbin Cheng. Role of exosomes in hepatocellular carcinoma and the regulation of traditional Chinese medicineFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1110922
49
Eva Costanzi, Carolina Simioni, Gabriele Varano, Cinzia Brenna, Ilaria Conti, Luca Maria Neri. The Role of Extracellular Vesicles as Shuttles of RNA and Their Clinical Significance as Biomarkers in Hepatocellular CarcinomaGenes 2021; 12(6): 902 doi: 10.3390/genes12060902
50
Xiao-Na Liu, Dan-Ni Cui, Yu-Fang Li, Yun-He Liu, Gang Liu, Lei Liu. Multiple “Omics” data-based biomarker screening for hepatocellular carcinoma diagnosisWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(29): 4199 doi: 10.3748/wjg.v25.i29.4199
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
51
Wei Wang, Li-Ping Hao, Haizhu Song, Xiao-Yuan Chu, Rui Wang. The Potential Roles of Exosomal Non-Coding RNAs in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.790916
52
Jacek Baj, Łukasz Bryliński, Filip Woliński, Michał Granat, Katarzyna Kostelecka, Piotr Duda, Jolanta Flieger, Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz, Marzena Furtak-Niczyporuk, Piero Portincasa. Biomarkers and Genetic Markers of Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma—What Do We Already KnowCancers 2022; 14(6): 1493 doi: 10.3390/cancers14061493
53
Elmira Gheytanchi, Fatemeh Tajik, Mahdieh Razmi, Sadegh Babashah, William Chi Shing Cho, Kiarash Tanha, Maryam Sahlolbei, Roya Ghods, Zahra Madjd. Circulating exosomal microRNAs as potential prognostic biomarkers in gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysisCancer Cell International 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12935-023-02851-8
54
Raheleh Heydari, Meghdad Abdollahpour‐Alitappeh, Faezeh Shekari, Anna Meyfour. Emerging Role of Extracellular Vesicles in Biomarking the Gastrointestinal DiseasesExpert Review of Molecular Diagnostics 2021; 21(9): 939 doi: 10.1080/14737159.2021.1954909
55
Ting Song, Li Li, Shaobo Wu, Yan Liu, Caiping Guo, Wen Wang, Lili Dai, Tong Zhang, Hao Wu, Bin Su. Peripheral Blood Genetic Biomarkers for the Early Diagnosis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.583714
56
Expert consensus on the role of hematological markers in the early clinical screening of hepatocellular carcinomaLiver Research 2022; 6(2): 66 doi: 10.1016/j.livres.2022.04.001
57
Atsunori Tsuchiya, Kazuki Natsui, Yui Ishii, Yohei Koseki, Nobutaka Takeda, Kei Tomiyoshi, Fusako Yamazaki, Yuki Yoshida, Shuji Terai. Small extracellular vesicles and liver diseases: From diagnosis to therapyWorld Journal of Hepatology 2022; 14(7): 1307-1318 doi: 10.4254/wjh.v14.i7.1307
58
Xiao-Na Liu, Dan-Ni Cui, Yu-Fang Li, Yun-He Liu, Gang Liu, Lei Liu. Multiple “Omics” data-based biomarker screening for hepatocellular carcinoma diagnosisWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(30): 4199-4212 doi: 10.3748/wjg.v25.i30.4199
59
Karmele Valencia, Luis M. Montuenga. Exosomes in Liquid Biopsy: The Nanometric World in the Pursuit of Precision OncologyCancers 2021; 13(9): 2147 doi: 10.3390/cancers13092147
60
Andrei Sorop, Diana Constantinescu, Florentina Cojocaru, Anca Dinischiotu, Dana Cucu, Simona Olimpia Dima. Exosomal microRNAs as Biomarkers and Therapeutic Targets for Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(9): 4997 doi: 10.3390/ijms22094997