BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhong Q, Sun Q, Xu GF, Fan XQ, Xu YY, Liu F, Song SY, Peng CY, Wang L. Differential analysis of lymph node metastasis in histological mixed-type early gastric carcinoma in the mucosa and submucosa. World J Gastroenterol 2018; 24(1): 87-95 [PMID: 29358885 DOI: 10.3748/wjg.v24.i1.87]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i1/87.htm
Number Citing Articles
1
Feng Sun, Song Zhang, Xingzhou Wang, Ming Yao, Chen Zhang, Zhijian Liu, Shichao Ai, Wenxian Guan, Meng Wang. Mixed Histologic Type is a Risk Factor for Lymph Node Metastasis in Submucosal Invasive Early Gastric CancerJournal of Surgical Research 2023; 282: 160 doi: 10.1016/j.jss.2022.09.013
2
Shufan Yang, Xin Gu, Rui Tao, Jiahui Huo, Zhen Hu, Fei Sun, Jinbin Ni, Xiaoyun Wang, Girijesh Kumar Patel. Relationship between histological mixed-type early gastric cancer and lymph node metastasis: A systematic review and meta-analysisPLOS ONE 2022; 17(4): e0266952 doi: 10.1371/journal.pone.0266952
3
Hongyu Wu, Wen Liu, Minyue Yin, Lu Liu, Shuting Qu, Wei Xu, Chunfang Xu. A nomogram based on platelet-to-lymphocyte ratio for predicting lymph node metastasis in patients with early gastric cancerFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1201499
4
Fei Teng, Yu-Fei Fu, An-Le Wu, Yu-Tao Xian, Jia Lin, Rui Han, Yong-Fang Yin. Computed Tomography–Based Predictive Model for the Probability of Lymph Node Metastasis in Gastric Cancer: A Meta-analysisJournal of Computer Assisted Tomography 2024; 48(1): 19 doi: 10.1097/RCT.0000000000001530
5
Peng Yang, Xiang-Dong Zheng, Jun-Mei Wang, Wen-Bin Geng, Xiaoyong Wang. Undifferentiated-predominant mixed-type early gastric cancer is more aggressive than pure undifferentiated type: a systematic review and meta-analysisBMJ Open 2022; 12(4): e054473 doi: 10.1136/bmjopen-2021-054473
6
Chenyu Li, Suling Xie, Dan Chen, Jingwen Zhang, Ning Zhang, Jinchao Mu, Aixia Gong. Clinicopathological characteristics of early gastric cancer with different level of undifferentiated component and nomogram to predict lymph node metastasisFrontiers in Surgery 2023; 10 doi: 10.3389/fsurg.2023.1097927
7
Zitao Liu, Huakai Tian, Yongshan Huang, Yu Liu, Feilong Zou, Chao Huang. Construction of a nomogram for preoperative prediction of the risk of lymph node metastasis in early gastric cancerFrontiers in Surgery 2023; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.986806
8
Yuichiro Ozeki, Kingo Hirasawa, Ryosuke Kobayashi, Chiko Sato, Yoko Tateishi, Atsushi Sawada, Ryosuke Ikeda, Masafumi Nishio, Takehide Fukuchi, Makomo Makazu, Masataka Taguri, Shin Maeda. Histopathological validation of magnifying endoscopy for diagnosis of mixed-histological-type early gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(36): 5450-5462 doi: 10.3748/wjg.v26.i36.5450
9
Chang Seok Bang, Young Joo Yang, Jae Jun Lee, Gwang Ho Baik. Endoscopic Submucosal Dissection of Early Gastric Cancer with Mixed-Type Histology: A Systematic ReviewDigestive Diseases and Sciences 2020; 65(1): 276 doi: 10.1007/s10620-019-05761-w
10
Zhen Yang, Jin Yan, Hai-Sheng Qian, Zi-Hang Zhong, Ruo-Yun Yang, Ke-Dong Li, Han Chen, Yu-Han Zhao, Xin Gao, Zi-Hao Kong, Guo-Xin Zhang, Yun Wang. Endoscopic Submucosal Dissection Criteria for Differentiated-type Early Gastric Cancer Are Applicable to Mixed-type Differentiated PredominantJournal of Clinical Gastroenterology 2024;  doi: 10.1097/MCG.0000000000001997
11
Bochao Zhao, Rui Huang, Huiwen Lu, Di Mei, Shiyang Bao, Huimian Xu, Baojun Huang. Risk of lymph node metastasis and prognostic outcome in early gastric cancer patients with mixed histologic typeCurrent Problems in Cancer 2020; 44(6): 100579 doi: 10.1016/j.currproblcancer.2020.100579
12
Jin-Nan Chen, Qi-Wen Wang, Qing-Wei Zhang, Zhao-Rong Tang, Xiao-Bo Li. Poorly differentiated is more significant than signet ring cell component for lymph node metastasis in mixed-type early gastric cancer: a retrospective study from a large-volume hospitalSurgical Endoscopy 2021; 35(4): 1558 doi: 10.1007/s00464-020-07532-5
13
Luigi Marano, Maria Raffaella Ambrosio, Luca Resca, Ludovico Carbone, Osvaldo Carpineto Samorani, Roberto Petrioli, Vinno Savelli, Maurizio Costantini, Lara Malaspina, Karol Polom, Ivano Biviano, Daniele Marrelli, Franco Roviello. The Percentage of Signet Ring Cells Is Inversely Related to Aggressive Behavior and Poor Prognosis in Mixed-Type Gastric CancerFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.897218