BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Sukocheva OA. Estrogen, estrogen receptors, and hepatocellular carcinoma: Are we there yet? World J Gastroenterol 2018; 24(1): 1-4 [PMID: 29358876 DOI: 10.3748/wjg.v24.i1.1]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i1/1.htm
Number Citing Articles
1
Maryam Nazarieh, Hema Sekhar Reddy Rajula, Volkhard Helms. Topology Consistency of Disease-specific Differential Co-regulatory NetworksBMC Bioinformatics 2019; 20(1) doi: 10.1186/s12859-019-3107-8
2
Sungryong Oh, Kiheon Choi, Kyoung Mee Kim, Joohee Jung. Sex-dependent effects of estrogen pellets in human liver cancer xenograft modelsToxicological Research 2020; 36(2): 109 doi: 10.1007/s43188-019-00020-6
3
Nicole E. Rich, Caitlin C. Murphy, Adam C. Yopp, Jasmin Tiro, Jorge A. Marrero, Amit G. Singal. Sex disparities in presentation and prognosis of 1110 patients with hepatocellular carcinomaAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2020; 52(4): 701 doi: 10.1111/apt.15917
4
Wentao Wang, Yaxun Guo, Jingtao Zhong, Qi Wang, Xin Wang, Honglong Wei, Jie Li, Peng Xiu. The clinical significance of microvascular invasion in the surgical planning and postoperative sequential treatment in hepatocellular carcinomaScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-82058-x
5
Caglar Berkel, Ercan Cacan. Estrogen- and estrogen receptor (ER)-mediated cisplatin chemoresistance in cancerLife Sciences 2021; 286: 120029 doi: 10.1016/j.lfs.2021.120029
6
Yu-an Qiu, Jianping Xiong, Qin Fu, Yun Dong, Manran Liu, Meixi Peng, Wenjian Jin, Lixia Zhou, Xue Xu, Xianming Huang, Airong Fu, Guohui Xu, Gang Tu, Tenghua Yu. GPER-Induced ERK Signaling Decreases Cell Viability of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.638171
7
Xinmiao Wang, Luchang Cao, Jingyuan Wu, Guanghui Zhu, Xiaoyu Zhu, Xiaoxiao Zhang, Duoduo Han, Ning Shui, Baoyi Ni, Jie Li, Jie Liu. Exploring the Mechanisms of Arsenic Trioxide (Pishuang) in Hepatocellular Carcinoma Based on Network PharmacologyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5773802
8
Sattar Khashkhashi Moghadam, Babak Bakhshinejad, Ali Khalafizadeh, Bashdar Mahmud Hussen, Sadegh Babashah. Non‐coding RNA‐associated competitive endogenous RNA regulatory networks: Novel diagnostic and therapeutic opportunities for hepatocellular carcinomaJournal of Cellular and Molecular Medicine 2022; 26(2): 287 doi: 10.1111/jcmm.17126
9
Maria Pia Costa-Santos, Afonso Gonçalves, Alexandre Oliveira Ferreira, Joana Nunes. Spontaneous regression of hepatocellular carcinoma: myth or reality?BMJ Case Reports 2020; 13(2): e233509 doi: 10.1136/bcr-2019-233509
10
Kuo‐Kuan Chang, Lein‐Ray Mo, Chun‐Hsiang Wang, Chia‐Chi Hsieh, Hua‐Yin Hsu, Yi‐Chen Tseng, Yuan‐Tsung Tseng. Long‐term effects of hormone replacement therapy on hepatocellular carcinoma risk and overall survival rate in women with chronic hepatitis C: A population‐based cohort study in TaiwanAdvances in Digestive Medicine 2020;  doi: 10.1002/aid2.13250
11
Hui Hua, Hongying Zhang, Qingbin Kong, Yangfu Jiang. Mechanisms for estrogen receptor expression in human cancerExperimental Hematology & Oncology 2018; 7(1) doi: 10.1186/s40164-018-0116-7
12
Andrea Magali González-Mora, Patricia Garcia-Lopez. Estrogen Receptors as Molecular Targets of Endocrine Therapy for GlioblastomaInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(22): 12404 doi: 10.3390/ijms222212404
13
Alessandro Federico, Marcello Dallio, Antonietta Gerarda Gravina, Nadia Diano, Sonia Errico, Mario Masarone, Mario Romeo, Concetta Tuccillo, Paola Stiuso, Filomena Morisco, Marcello Persico, Carmelina Loguercio. The Bisphenol A Induced Oxidative Stress in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Male Patients: A Clinical Strategy to Antagonize the Progression of the DiseaseInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2020; 17(10): 3369 doi: 10.3390/ijerph17103369
14
Yu-an Qiu, Jianping Xiong, Tenghua Yu. Role of G Protein-Coupled Estrogen Receptor in Digestive System Carcinomas: A MinireviewOncoTargets and Therapy 2021; : 2611 doi: 10.2147/OTT.S291896
15
Michael Darden, Geoffrey Parker, Dominique Monlezun, Edward Anderson, Joseph F. Buell. Race and Gender Disparity in the Surgical Management of Hepatocellular Cancer: Analysis of the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program RegistryWorld Journal of Surgery 2021; 45(8): 2538 doi: 10.1007/s00268-021-06091-7
16
Chaozhi Tang, Jiakang Ma, Xiuli Liu, Zhengchun Liu. Identification of a prognostic signature of nine metabolism-related genes for hepatocellular carcinomaPeerJ 2020; 8: e9774 doi: 10.7717/peerj.9774
17
Zsuzsanna Suba. Understanding the Molecular Crosstalk in Biological Processes2020;  doi: 10.5772/intechopen.85995
18
Hiroshi Matsushita, Akinobu Takaki. Alcohol and hepatocellular carcinomaBMJ Open Gastroenterology 2019; 6(1): e000260 doi: 10.1136/bmjgast-2018-000260
19
Guan-Woei Tseng, Mei-Chen Lin, Shih-Wei Lai, Cheng-Yuan Peng, Po-Heng Chuang, Wen-Pang Su, Jung-Ta Kao, Hsueh-Chou Lai. Do peripartum and postmenopausal women with primary liver cancer have a worse prognosis? A nationwide cohort in TaiwanWorld Journal of Hepatology 2021; 13(11): 1766-1776 doi: 10.4254/wjh.v13.i11.1766
20
Lara Costantini, Romina Molinari, Barbara Farinon, Nicolò Merendino. Retinoic Acids in the Treatment of Most Lethal Solid CancersJournal of Clinical Medicine 2020; 9(2): 360 doi: 10.3390/jcm9020360
21
Devaraj Ezhilarasan. Critical role of estrogen in the progression of chronic liver diseasesHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2020; 19(5): 429 doi: 10.1016/j.hbpd.2020.03.011
22
Aliaa Atef, Mohamed A. El-Rashidy, Saad Elzayat, Ahmed M. Kabel. The prognostic value of sex hormone receptors expression in laryngeal carcinomaTissue and Cell 2019; 57: 84 doi: 10.1016/j.tice.2019.02.007
23
Guangtao Sun, Kejian Sun, Chao Shen. Human nuclear receptors (NRs) genes have prognostic significance in hepatocellular carcinoma patientsWorld Journal of Surgical Oncology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12957-021-02246-x
24
Zongqian Wu, Hong Lu, Qiao Xie, Jie Cheng, Kuansheng Ma, Xiaofei Hu, Liang Tan, Huarong Zhang, Chen Liu, Xiaoming Li, Ping Cai. Preoperative Assessment of Abdominal Adipose Tissue to Predict Microvascular Invasion in Small Hepatocellular CarcinomaJournal of Clinical and Translational Hepatology 2021; 0(000): 000 doi: 10.14218/JCTH.2021.00126
25
Fedora Grande, Bruno Rizzuti, Maria A. Occhiuzzi, Giuseppina Ioele, Teresa Casacchia, Fabrizio Gelmini, Rita Guzzi, Antonio Garofalo. Identification by Molecular Docking ofHomoisoflavones from Leopoldia comosa as Ligands of Estrogen ReceptorsMolecules 2018; 23(4): 894 doi: 10.3390/molecules23040894