BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Feng LM, Wang PQ, Yu H, Chen RT, Wang J, Sheng X, Yuan ZL, Shi PM, Xie WF, Zeng X. New formula for predicting standard liver volume in Chinese adults. World J Gastroenterol 2017; 23(27): 4968-4977 [PMID: 28785151 DOI: 10.3748/wjg.v23.i27.4968]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i27/4968.htm
Number Citing Articles
1
Xin Lin, Min Xiao, Yangjun Gu, Hengkai Zhu, Li Zhuang, Jianfang Lu, Shusen Zheng, Qiyong Li. Shulan Estimation Model: A New Formula for Estimation of Standard Liver Volume In Chinese AdultsTransplantation Proceedings 2022; 54(8): 2236 doi: 10.1016/j.transproceed.2022.08.005
2
Long-Bao Yang, Jing-Yuan Xu, Xin-Xing Tantai, Hong Li, Cai-Lan Xiao, Cai-Feng Yang, Huan Zhang, Lei Dong, Gang Zhao. Non-invasive prediction model for high-risk esophageal varices in the Chinese populationWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(21): 2839-2851 doi: 10.3748/wjg.v26.i21.2839
3
Bo Li, Pan-Yu Chen, Yi-Fei Tan, He Huang, Min Jiang, Zhen-Ru Wu, Chen-Hao Jiang, Dao-Feng Zheng, Diao He, Yu-Jun Shi, Yan Luo, Jia-Yin Yang. Standard liver weight model in adult deceased donors with fatty liver: A prospective cohort studyWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(39): 6701-6714 doi: 10.3748/wjg.v27.i39.6701
4
Tianying Zheng, Yali Qu, Jie Chen, Jie Yang, Hualin Yan, Hanyu Jiang, Bin Song. Noninvasive diagnosis of liver cirrhosis: qualitative and quantitative imaging biomarkersAbdominal Radiology 2024;  doi: 10.1007/s00261-024-04225-8
5
Neele Dellschaft, Caroline Hoad, Luca Marciani, Penny Gowland, Robin Spiller. Small bowel water content assessed by MRI in health and disease: a collation of single‐centre studiesAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2022; 55(3): 327 doi: 10.1111/apt.16673
6
Alberto A. Perez, Victoria Noe-Kim, Meghan G. Lubner, Peter M. Graffy, John W. Garrett, Daniel C. Elton, Ronald M. Summers, Perry J. Pickhardt. Deep Learning CT-based Quantitative Visualization Tool for Liver Volume Estimation: Defining Normal and HepatomegalyRadiology 2022; 302(2): 336 doi: 10.1148/radiol.2021210531
7
Fritz Schick. Automatic segmentation and volumetric assessment of internal organs and fatty tissue: what are the benefits?Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine 2022; 35(2): 187 doi: 10.1007/s10334-021-00986-1
8
Zhi-Qiang Yue, Peng Zhang, Shuai Yan, Lin-Ling Ju, Hui-Xuan Wang, Liu-Xia Yuan, Lin Chen, Jin-Zhu Wu, Ya-Li Cao. Clinical study of standard residual liver volume and transient elastography in predicting poor prognosis of patients after hemihepatectomyWorld Journal of Clinical Oncology 2023; 14(11): 459-470 doi: 10.5306/wjco.v14.i11.459
9
Ioannis D. Kostakis, Dimitri Aristotle Raptis, Brian R. Davidson, Satheesh Iype, David Nasralla, Charles Imber, Dinesh Sharma, Theodora Pissanou, Joerg Matthias Pollok. Donor-Recipient Body Surface Area Mismatch and the Outcome of Liver Transplantation in the UKProgress in Transplantation 2023; 33(1): 61 doi: 10.1177/15269248221145035
10
Han Ding, Zhi-Guo Ding, Wen-Jing Xiao, Xu-Nan Mao, Qi Wang, Yi-Chi Zhang, Hao Cai, Wei Gong. Role of intelligent/interactive qualitative and quantitative analysis-three-dimensional estimated model in donor-recipient size mismatch following deceased donor liver transplantationWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(44): 5894-5906 doi: 10.3748/wjg.v29.i44.5894
11
Chunhua Hu, Na Jiang, Jie Zheng, Chenxia Li, Huihong Huang, Juan Li, Hongbing Li, Zhijie Gao, Nan Yang, Qi Xi, Jing Wang, Zitong Liu, Kemeng Rao, Heping Zhou, Tianhui Li, Yi Chen, Yuelang Zhang, Jian Yang, Yingren Zhao, Yingli He. Liver volume based prediction model for patients with hepatitis B virus‐related acute‐on‐chronic liver failureJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2022; 29(12): 1253 doi: 10.1002/jhbp.1112
12
Sung-Min Kim, Amro Hasan Ageel, Shin Hwang, Dong-Hwan Jung, Tae-Yong Ha, Gi-Won Song, Gil-Chun Park, Chul-Soo Ahn, Deok-Bog Moon. Preoperative estimation of hemi-liver volume using standard liver volume and portal vein diameter ratio in living donor liver transplantationAnnals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery 2022; 26(4): 308 doi: 10.14701/ahbps.22-030
13
Liang Chen, Lele Zhang, Guanghui Jin, Yasong Liu, Na Guo, Haobin Sun, Yong Jiang, Xiaomei Zhang, Guobin He, Guo Lv, Jinghong Yang, Xuanjun Tu, Tao Dong, Huanyi Liu, Jianhong An, Ge Si, Zhuang Kang, Hua Li, Shuhong Yi, Guihua Chen, Wei Liu, Yang Yang, Jingxing Ou. Synergy of 5-aminolevulinate supplement and CX3CR1 suppression promotes liver regeneration via elevated IGF-1 signalingCell Reports 2023; 42(8): 112984 doi: 10.1016/j.celrep.2023.112984
14
Ling Mei Feng, Shu Juan Lei, Xin Zeng, Pei Qin Wang, Ru Tan Chen, Jian Wang, Xia Sheng, Pei Mei Shi, Zong Li Yuan, Wei Fen Xie. The evaluation of non‐invasive multi‐slice spiral computed tomography‐based indices for the diagnosis and prognosis prediction of liver cirrhosisJournal of Digestive Diseases 2017; 18(8): 472 doi: 10.1111/1751-2980.12506
15
Atsushi Nanashima, Yukinori Tanoue, Koichi Yano, Masahide Hiyoshi, Naoya Imamura, Takeomi Hamada, Kengo Kai, Eiji Kitamura, Yasuto Suzuki, Kousei Tahira, Fumiya Kawano, Takeshi Nagayasu. Relationship of immunonutritional factor with changes in liver volume after portal vein embolizationSurgery Open Science 2022; 9: 117 doi: 10.1016/j.sopen.2022.05.012
16
Linan Dong, Zhigang Cheng, Fangyi Liu, Xiaoling Yu, Zhiyu Han, Yanchun Luo, Hongli Xu, Rendong Chen, Chongfei Huang, Jie Yu, Ping Liang. Dynamic changes in liver volume calculated using a three‐dimensional visualisation system after microwave ablation of hepatocellular carcinomasMedical Physics 2022; 49(7): 4613 doi: 10.1002/mp.15641
17
M.L. Kromrey, T. Ittermann, C. vWahsen, V. Plodeck, D. Seppelt, R.T. Hoffmann, P. Heiss, J.P. Kühn. Reference values of liver volume in Caucasian population and factors influencing liver sizeEuropean Journal of Radiology 2018; 106: 32 doi: 10.1016/j.ejrad.2018.07.005
18
Vinicius de Padua V. Alves, Jonathan R. Dillman, Elanchezhian Somasundaram, Zachary P. Taylor, Samuel L. Brady, Bin Zhang, Andrew T. Trout. Computed tomography-based measurements of normative liver and spleen volumes in childrenPediatric Radiology 2022; 53(3): 378 doi: 10.1007/s00247-022-05551-z