BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Tsuchiya N, Sawada Y, Endo I, Saito K, Uemura Y, Nakatsura T. Biomarkers for the early diagnosis of hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2015; 21(37): 10573-10583 [PMID: 26457017 DOI: 10.3748/wjg.v21.i37.10573]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i37/10573.htm
Number Citing Articles
1
Weizhen Huang, Jun Li, Xiaohong Guo, Yingchu Zhao, Xia Yuan. miR-663a inhibits hepatocellular carcinoma cell proliferation and invasion by targeting HMGA2Biomedicine & Pharmacotherapy 2016; 81: 431 doi: 10.1016/j.biopha.2016.04.034
2
Ting Wang, Wen-Xue Chen, Guo-Feng Xu, Bei Zhang, Shu-Qin Wei, Jia Hu, Kun-He Zhang. A universal strategy designed for selecting bench-to-bedside aptamers to serum and validated in hepatocellular carcinoma diagnosisMicrochemical Journal 2019; 150: 104152 doi: 10.1016/j.microc.2019.104152
3
Shun Tamaki, Hiromasa Imaishi. Inhibitory effects of type 2 diabetes serum components in P450 inhibition assays can potential diagnose asymptomatic diabetic miceDrug Metabolism and Pharmacokinetics 2020; 35(6): 497 doi: 10.1016/j.dmpk.2020.07.003
4
Lin Xiang, La-Mei Chen, Yu-Jia Zhai, Wei-Juan Sun, Jie-Ru Yang, Yu-Chen Fan, Kai Wang. Hypermethylation of secreted frizzled related protein 2 gene promoter serves as a noninvasive biomarker for HBV-associated hepatocellular carcinomaLife Sciences 2021; 270: 119061 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119061
5
Guanlin Zhou, Yijun Zeng, Yingmin Luo, Sheng Guo, Longyuan Bao, Qiong Zhang. Urine miR-93-5p is a promising biomarker for early detection of HBV-related hepatocellular carcinomaEuropean Journal of Surgical Oncology 2022; 48(1): 95 doi: 10.1016/j.ejso.2021.06.015
6
Laura Guerrero, Alberto Paradela, Fernando J. Corrales. Targeted Proteomics for Monitoring One-Carbon Metabolism in Liver DiseasesMetabolites 2022; 12(9): 779 doi: 10.3390/metabo12090779
7
Lavinia Alice Balaceanu. Biomarkers <i>vs</i> imaging in the early detection of hepatocellular carcinoma and prognosisWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(12): 1367-1382 doi: 10.12998/wjcc.v7.i12.1367
8
Jihan Wang, Yangyang Wang, Jing Xu, Qiying Song, Jingbo Shangguan, Mengju Xue, Hanghui Wang, Jingyi Gan, Wenjie Gao. Global analysis of gene expression signature and diagnostic/prognostic biomarker identification of hepatocellular carcinomaScience Progress 2021; 104(3): 003685042110294 doi: 10.1177/00368504211029429
9
Xiaojing Ren, Yuanyuan Ji, Xuhua Jiang, Xun Qi. Down-regulation of siglec-2 (CD22) predicts worse overall survival from HBV-related early-stage hepatocellular carcinoma: a preliminary analysis from Gene Expression OmnibusBioscience Reports 2018; 38(6) doi: 10.1042/BSR20181423
10
John-Alexander Preuß, Peggy Reich, Nicole Bahner, Janina Bahnemann. Aptamers in BiotechnologyAdvances in Biochemical Engineering/Biotechnology 2020; 174: 43 doi: 10.1007/10_2020_125
11
Vaneet Jearth, Prachi S. Patil, Shaesta Mehta, Sridhar Sundaram, Vishal Seth, Mahesh Goel, Shraddha Patkar, Munita Bal, Vidya Rao. Correlation of Clinicopathological Profile, Prognostic Factors, and Survival Outcomes with Baseline Alfa-Fetoprotein Levels in Patients With Hepatocellular Carcinoma: A Biomarker that is Bruised but Not BrokenJournal of Clinical and Experimental Hepatology 2022; 12(3): 841 doi: 10.1016/j.jceh.2021.11.006
12
María Lola Espejo-Cruz, Sandra González-Rubio, Javier Zamora-Olaya, Víctor Amado-Torres, Rafael Alejandre, Marina Sánchez-Frías, Rubén Ciria, Manuel De la Mata, Manuel Rodríguez-Perálvarez, Gustavo Ferrín. Circulating Tumor Cells in Hepatocellular Carcinoma: A Comprehensive Review and Critical AppraisalInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(23): 13073 doi: 10.3390/ijms222313073
13
Xue-Min Wu, Zhi-Feng Xi, Pinhu Liao, Hong-Dong Huang, Xiao-Ying Huang, Chao Wang, Yun Ma, Qiang Xia, Jin-Guang Yao, Xi-Dai Long. Diagnostic and prognostic potential of serum microRNA-4651 for patients with hepatocellular carcinoma related to aflatoxin B1Oncotarget 2017; 8(46): 81235 doi: 10.18632/oncotarget.16027
14
Steven Alexander Mann, Romil Saxena. Predictive Biomarkers in Oncology2019; : 437 doi: 10.1007/978-3-319-95228-4_40
15
Diana Julie Leeming, Signe Holm Nielsen, Roslyn Vongsuvanh, Pruthviraj Uchila, Mette Juul Nielsen, Alexander L Reese-Petersen, David van der Poorten, Mohammed Eslam, Detlef Schuppan, Morten Asser Karsdal, Jacob George. Endotrophin, a pro-peptide of Type VI collagen, is a biomarker of survival in cirrhotic patients with hepatocellular carcinomaHepatic Oncology 2021; 8(2) doi: 10.2217/hep-2020-0030
16
Xiao-Ying Huang, Chun-Ying Luo, Xue-Ming Wu, Jin-Guang Yao, Chao Wang, Bing-Chen Huang, Jun Lu, Xing-Zhizi Wang, Tian-Qi Zhang, Qiang Xia, Xi-Dai Long. Aflatoxin-Control, Analysis, Detection and Health Risks2017;  doi: 10.5772/intechopen.68419
17
Shouzhang Yang, Huajie Cai, Bingren Hu, Jinfu Tu. LncRNA SAMMSON negatively regulates miR-9-3p in hepatocellular carcinoma cells and has prognostic valuesBioscience Reports 2019; 39(7) doi: 10.1042/BSR20190615
18
Jing Zhen, Jingying Pan, Xuanrui Zhou, Zichuan Yu, Yike Jiang, Yiyang Gong, Yongqi Ding, Yue Liu, Liangyun Guo. FARSB serves as a novel hypomethylated and immune cell infiltration related prognostic biomarker in hepatocellular carcinomaAging 2023;  doi: 10.18632/aging.204619
19
Furong Liu, Zhibin Liao, Jia Song, Chaoyi Yuan, Yachong Liu, Hongwei Zhang, Yonglong Pan, Zhanguo Zhang, Bixiang Zhang. Genome‐wide screening diagnostic biomarkers and the construction of prognostic model of hepatocellular carcinomaJournal of Cellular Biochemistry 2020; 121(3): 2582 doi: 10.1002/jcb.29480
20
Yan Jiao, Yanqing Li, Peiqiang Jiang, Zhuo Fu, Yahui Liu. High MAST2 mRNA expression and its role in diagnosis and prognosis of liver cancerScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-56476-x
21
Arely Rosas-Cruz, Nohemí Salinas-Jazmín, Marco A. Velasco- Velázquez. Dopamine Receptors in Cancer: Are They Valid Therapeutic Targets?Technology in Cancer Research & Treatment 2021; 20: 153303382110279 doi: 10.1177/15330338211027913
22
Sinem Nalbantoglu, Abdullah Karadag. Metabolomics bridging proteomics along metabolites/oncometabolites and protein modifications: Paving the way toward integrative multiomicsJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2021; 199: 114031 doi: 10.1016/j.jpba.2021.114031
23
Shuji Akimoto, Hiroyuki Tahara, Senichiro Yanagawa, Kentaro Ide, Yuka Tanaka, Tsuyoshi Kobayashi, Hideki Ohdan. Heterophile carbohydrate antigen N‐glycolylneuraminic acid as a potential biomarker in patients with hepatocellular carcinomaCancer Reports 2023; 6(8) doi: 10.1002/cnr2.1831
24
Miner Hu, Xiaojun Xia, Lichao Chen, Yunpeng Jin, Zhenhua Hu, Shudong Xia, Xudong Yao. Emerging biomolecules for practical theranostics of liver hepatocellular carcinomaAnnals of Hepatology 2023; 28(6): 101137 doi: 10.1016/j.aohep.2023.101137
25
Yating Xu, Xiao Yu, Zongzong Sun, Yuting He, Wenzhi Guo. Roles of lncRNAs Mediating Wnt/β-Catenin Signaling in HCCFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.831366
26
Zachary J. Brown, Tim F. Greten. Hepatocellular CarcinomaMolecular and Translational Medicine 2019; : 239 doi: 10.1007/978-3-030-21540-8_12
27
Hongxi Ma, Chunchun Huang, Qiuhuan Huang, Guangzhi Li, Jun Li, Bin Huang, Qiuhong Zhong, Cong Cao. Circular RNA circ_0014717 Suppresses Hepatocellular Carcinoma Tumorigenesis Through Regulating miR-668-3p/BTG2 AxisFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.592884
28
Nicole Golob-Schwarzl, Sonja Kessler, Johannes Haybaeck. Mechanisms of Molecular Carcinogenesis – Volume 22017; : 119 doi: 10.1007/978-3-319-53661-3_6
29
Olfat Al-Harazi, Ibrahim H. Kaya, Maha Al-Eid, Lina Alfantoukh, Ali Saeed Al Zahrani, Mohammed Al Sebayel, Namik Kaya, Dilek Colak. Identification of Gene Signature as Diagnostic and Prognostic Blood Biomarker for Early Hepatocellular Carcinoma Using Integrated Cross-Species Transcriptomic and Network AnalysesFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.710049
30
Dan Wang, Xiaojing Zhang, Yapeng Lu, Xueting Wang, Li Zhu. Hypoxia inducible factor 1α in hepatocellular carcinoma with cirrhosis: Association with prognosisPathology - Research and Practice 2018; 214(12): 1987 doi: 10.1016/j.prp.2018.09.007
31
Bita Moudi, Zahra Heidari, Hamidreza Mahmoudzadeh-Sagheb. The Study of Menin Expression as a Diagnostic Factor in HBV-Related Hepatocellular CarcinomaArchives of Clinical Infectious Diseases 2020; 14(6) doi: 10.5812/archcid.88188
32
Hasan Çağrı Yıldırım, Gozde Kavgaci, Elvin Chalabiyev, Omer Dizdar. Advances in the Early Detection of Hepatobiliary CancersCancers 2023; 15(15): 3880 doi: 10.3390/cancers15153880
33
Zheng Li, Haijie Xu, Jiaming Yu, Cantong Liu, Chunwen Zheng, Ruijie Zeng, Liyan Xu, Enmin Li, Yuhui Peng, Yiwei Xu. The Early Diagnostic Value of Serum Interleukin-8 in Esophagogastric Junction AdenocarcinomaCancer Control 2021; 28: 107327482110048 doi: 10.1177/10732748211004883
34
Selin Oncul, Gulsah Karakaya, Mutlu Dilsiz Aytemir, Ayse Ercan. A kojic acid derivative promotes intrinsic apoptotic pathway of hepatocellular carcinoma cells without incurring drug resistanceChemical Biology & Drug Design 2019; 94(6): 2084 doi: 10.1111/cbdd.13615
35
Shan Lu, Xinkui Liu, Chao Wu, Jingyuan Zhang, Antony Stalin, Zhihong Huang, Yingying Tan, Zhishan Wu, Leiming You, Peizhi Ye, Changgeng Fu, Xiaomeng Zhang, Jiarui Wu. Identification of an immune-related 6-lncRNA panel with a good performance for prognostic prediction in hepatocellular carcinoma by integrated bioinformatics analysisMedicine 2023; 102(29): e33990 doi: 10.1097/MD.0000000000033990
36
Thomas Karlas, Valentin Blank, Albrecht Böhlig. Diagnostic Value of Ultrasound in Fatty Liver DiseaseUltraschall in der Medizin - European Journal of Ultrasound 2021; 42(02): 128 doi: 10.1055/a-1352-4313
37
Benjamin Koh, Pojsakorn Danpanichkul, Meng Wang, Darren Jun Hao Tan, Cheng Han Ng. Application of artificial intelligence in the diagnosis of hepatocellular carcinomaeGastroenterology 2023; 1(2): e100002 doi: 10.1136/egastro-2023-100002
38
Manuela Cabiati, Melania Gaggini, Paolo De Simone, Silvia Del Ry. Data mining of key genes expression in hepatocellular carcinoma: novel potential biomarkers of diagnosis prognosis or progressionClinical & Experimental Metastasis 2022; 39(4): 589 doi: 10.1007/s10585-022-10164-9
39
Yin-Qiao Liu, Ling-Yu Chu, Tian Yang, Biao Zhang, Zheng-Tan Zheng, Jian-Jun Xie, Yi-Wei Xu, Wang-Kai Fang. Serum DSG2 as a potential biomarker for diagnosis of esophageal squamous cell carcinoma and esophagogastric junction adenocarcinomaBioscience Reports 2022; 42(5) doi: 10.1042/BSR20212612
40
Haidong Zhang, Xuanlong Du, Hui Dong, Wenjing Xu, Pengcheng Zhou, Shiwei Liu, Xin Qing, Yu Zhang, Meng Yang, Yewei Zhang. Risk factors and predictive nomograms for early death of patients with advanced hepatocellular carcinoma: a large retrospective study based on the SEER databaseBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02424-5
41
Jun Zhou, Gonghao Ling, Jia Cao, Xun Ding, Xingnan Liao, Meng Wu, Xinyu Zhou, Haibo Xu, QingYun Long. <p>Transcatheter Intra-Arterial Infusion Combined with Interventional Photothermal Therapy for the Treatment of Hepatocellular Carcinoma</p>International Journal of Nanomedicine 2020; : 1373 doi: 10.2147/IJN.S233989
42
Lei Yao, Jun Li, Bo Jiang, Zeyu Zhang, Xinying Li, Xiwu Ouyang, Yao Xiao, Guodong Liu, Zhiming Wang, Gewen Zhang. RNF2 inhibits E-Cadherin transcription to promote hepatocellular carcinoma metastasis via inducing histone mono-ubiquitinationCell Death & Disease 2023; 14(4) doi: 10.1038/s41419-023-05785-1
43
Yanping Zhang, Wanwen Lao, Kaming Yang, Xinyi Kong, Yuetong Li, Xin Yu, Xumeng Wang, Yang Liu, Zhenlin Li, Yilin Deng, Shuping Nie, Changlong Bi, Chao Wu, Aixia Zhai. SUV39H1 is a novel biomarker targeting oxidative phosphorylation in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinomaBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-11633-4
44
Jun-feng Sun. Roles of Circular RNAs And Their Interactions With MicroRNAs in Human DisordersClinical surgery research communications 2018; 2(2) doi: 10.31491/CSRC.2018.6.012
45
Heng Liang Tan, Andre Choo. Opportunities for Antibody Discovery Using Human Pluripotent Stem Cells: Conservation of Oncofetal TargetsInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(22): 5752 doi: 10.3390/ijms20225752
46
Lucas Trevisan França de Lima, Daniel Broszczak, Xi Zhang, Kim Bridle, Darrell Crawford, Chamindie Punyadeera. The use of minimally invasive biomarkers for the diagnosis and prognosis of hepatocellular carcinomaBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2020; 1874(2): 188451 doi: 10.1016/j.bbcan.2020.188451
47
Meiying Long, Zihan Zhou, Xueyan Wei, Qiuling Lin, Moqin Qiu, Yunxiang Zhou, Peiqin Chen, Yanji Jiang, Qiuping Wen, Yingchun Liu, Runwei Li, Xianguo Zhou, Hongping Yu. A novel risk score based on immune-related genes for hepatocellular carcinoma as a reliable prognostic biomarker and correlated with immune infiltrationFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1023349
48
Jiyun Zhang, Zhizhen Lai, Rui Ding, Jinyu zhou, Zhonghao Yuan, Dan Li, Xuzhen Qin, Jiang Zhou, Zhili li. Diagnostic potential of site-specific serotransferrin N-glycosylation in discriminating different liver diseasesClinica Chimica Acta 2023; 539: 175 doi: 10.1016/j.cca.2022.12.015
49
Hiroaki Takaya, Tadashi Namisaki, Mitsuteru Kitade, Naotaka Shimozato, Kosuke Kaji, Yuki Tsuji, Keisuke Nakanishi, Ryuichi Noguchi, Yukihisa Fujinaga, Yasuhiko Sawada, Soichiro Saikawa, Shinya Sato, Hideto Kawaratani, Kei Moriya, Takemi Akahane, Hitoshi Yoshiji. Acylcarnitine: Useful biomarker for early diagnosis of hepatocellular carcinoma in non-steatohepatitis patientsWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2019; 11(10): 887-897 doi: 10.4251/wjgo.v11.i10.887
50
Quynh Hoa Tran, Van Gio Nguyen, Cong Manh Tran, Minh Nam Nguyen. Down-regulation of solute carrier family 10 member 1 is associated with early recurrence and poorer prognosis of hepatocellular carcinomaHeliyon 2021; 7(3): e06463 doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e06463
51
An‐Li Jin, Yi‐Hui Yang, Xi Su, Wen‐Jing Yang, Te Liu, Wei Chen, Tong Li, Lin Ding, Hao Wang, Bei‐Li Wang, Bai‐Shen Pan, Jian Zhou, Jia Fan, Xin‐Rong Yang, Wei Guo. High serum soluble CD155 level predicts poor prognosis and correlates with an immunosuppressive tumor microenvironment in hepatocellular carcinomaJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(3) doi: 10.1002/jcla.24259
52
Ema Elvira Herrera-López, Dafne Guerrero-Escalera, Isaac Aguirre-Maldonado, Arely López-Hernández, Hilda Montero, María Angélica Gutiérrez‐Nava, Luis del Pozo-Yauner, Jaime Arellanes-Robledo, Javier Camacho, Julio Isael Pérez-Carreón. Annexins A2 and A5 are potential early biomarkers of hepatocarcinogenesisScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-34117-8
53
Craig C Teerlink, Chad Huff, Jeff Stevens, Yao Yu, Sheri L Holmen, Mark R Silvis, Kirby Trombetti, Hua Zhao, Douglas Grossman, James M Farnham, Jingran Wen, Julio C Facelli, Alun Thomas, Markus Babst, Scott R Florell, Laurence Meyer, John J Zone, Sancy Leachman, Lisa A Cannon-Albright. A Nonsynonymous Variant in the GOLM1 Gene in Cutaneous Malignant MelanomaJNCI: Journal of the National Cancer Institute 2018;  doi: 10.1093/jnci/djy058
54
Jung-Chen Ho, Meng-Lun Hsieh, Po-Heng Chuang, Vivian Chia-Rong Hsieh. Cost-Effectiveness of Sorafenib Monotherapy and Selected Combination Therapy with Sorafenib in Patients with Advanced Hepatocellular CarcinomaValue in Health Regional Issues 2018; 15: 120 doi: 10.1016/j.vhri.2017.12.012
55
Chuanwen Yu, Chuang Sun, Shangxiang Chen. Diagnostic Value of Multislice Spiral Computed Tomography Combined with Serum AFP, TSGF, and GP73 Assay in the Diagnosis of Primary Liver CancerEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6581127
56
Xiaogang Dong, Wei Ding, Jianwei Ye, Dong Yan, Feng Xue, Lin Xu, Jiwei Yin, Wenjia Guo. MiR‐24‐3p enhances cell growth in hepatocellular carcinoma by targeting metallothionein 1MCell Biochemistry and Function 2016; 34(7): 491 doi: 10.1002/cbf.3213
57
Abdel Hady A. Abdel Wahab, Medhat S. El-Halawany, Ahmad A. Emam, Ammar Elfiky, Zakaria Y. Abd Elmageed. Identification of circulating protein biomarkers in patients with hepatocellular carcinoma concomitantly infected with chronic hepatitis C virusBiomarkers 2016; : 1 doi: 10.1080/1354750X.2016.1252966
58
Mengtao Xing, Xinzhi Wang, Robert Kirken, Ling He, Jian-Ying Zhang. Immunodiagnostic Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma (HCC): The First Step in Detection and TreatmentInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(11): 6139 doi: 10.3390/ijms22116139
59
Simona Cernea, Danusia Onișor. Screening and interventions to prevent nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis-associated hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(2): 286-309 doi: 10.3748/wjg.v29.i2.286
60
Felice De Stefano, Eduardo Chacon, Lilia Turcios, Francesc Marti, Roberto Gedaly. Novel biomarkers in hepatocellular carcinomaDigestive and Liver Disease 2018; 50(11): 1115 doi: 10.1016/j.dld.2018.08.019
61
Chang‐Hai Liu, Antonio Gil‐Gómez, Javier Ampuero, Manuel Romero‐Gómez. Diagnostic accuracy of SCCA and SCCA‐IgM for hepatocellular carcinoma: A meta‐analysisLiver International 2018; 38(10): 1820 doi: 10.1111/liv.13867
62
Shuai Chen, Liming Tang, Adrien Guillot, Hanyang Liu. Bariatric Surgery Associates with Nonalcoholic Steatohepatitis/Hepatocellular Carcinoma Amelioration via SPP1 SuppressionMetabolites 2022; 13(1): 11 doi: 10.3390/metabo13010011
63
Philip M. Hemken, Lori J. Sokoll, Xiaoqing Yang, Jianliang Dai, Debra Elliott, Susan H. Gawel, Michael Lucht, Ziding Feng, Jorge A. Marrero, Sudhir Srivastava, Daniel W. Chan, Gerard J. Davis. Validation of a novel model for the early detection of hepatocellular carcinomaClinical Proteomics 2019; 16(1) doi: 10.1186/s12014-018-9222-0
64
Mu-Sheng Zeng. The Long and Short Non-coding RNAs in Cancer BiologyAdvances in Experimental Medicine and Biology 2016; 927: 391 doi: 10.1007/978-981-10-1498-7_15
65
N Hasan, M Mukim, P Sharma, U. S. Baghel, M. Khalid. CURRENT UPDATES ON DIAGNOSTIC BIOMARKERS OF HEPATOCELLULAR CARCINOMAINDIAN DRUGS 2019; 56(06): 7 doi: 10.53879/id.56.06.11625
66
Manuela Cabiati, Nicoletta Di Giorgi, Costanza Salvadori, Francesco Finamore, Serena Del Turco, Antonella Cecchettini, Silvia Rocchiccioli, Silvia Del Ry. Transcriptional level evaluation of osteopontin/miRNA-181a axis in hepatocellular carcinoma cell line-secreted extracellular vesiclesPathology - Research and Practice 2022; 238: 154088 doi: 10.1016/j.prp.2022.154088
67
Jung Woo Eun, Jeong Won Jang, Hee Doo Yang, Jooyoung Kim, Sang Yean Kim, Min Jeong Na, Eunbi Shin, Jin Woong Ha, Soyoung Jeon, Young Min Ahn, Won Sang Park, Suk Woo Nam. Serum Proteins, HMMR, NXPH4, PITX1 and THBS4; A Panel of Biomarkers for Early Diagnosis of Hepatocellular CarcinomaJournal of Clinical Medicine 2022; 11(8): 2128 doi: 10.3390/jcm11082128
68
Daniel F Lyman, Amanda Bell, Alyson Black, Hayley Dingerdissen, Edmund Cauley, Nikhita Gogate, David Liu, Ashia Joseph, Robel Kahsay, Daniel J Crichton, Anand Mehta, Raja Mazumder. Modeling and integration of N-glycan biomarkers in a comprehensive biomarker data modelGlycobiology 2022;  doi: 10.1093/glycob/cwac046
69
Prognostic and Therapeutic Potentials of OncomiRs Modulating mTOR Pathways in Virus-Associated Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.604540
70
Zhenjie Li, Lisha Mou, Haibin Gao, Yi Zeng, Xueyi Tang, Xuesong Deng, Zuhui Pu, Yong Ni, Yongqiang Zhan. Diagnostic accuracy of serum dickkopf-1 protein in diagnosis hepatocellular carcinomaMedicine 2019; 98(32): e16725 doi: 10.1097/MD.0000000000016725
71
Dalia H. Abou-Elela, Eman Abdel Sameea, Tamer Fakhry. Assessment of the diagnostic role of annexin A2 (ANXA2) and insulin-like growth factor-1 as serum markers for hepatocellular carcinomaEgyptian Liver Journal 2016; 6(1): 1 doi: 10.1097/01.ELX.0000481901.80695.e7
72
Tao Li, Yuanzi Yu, Juan Liu, Xiangguo Tian, Meng Kong, Lei Wu, Shaocan Tang, Shengqing Gu, Jingfang Zhao, Yi Cui, Jinhua Hu. PIVKA-II level is correlated to development of portal vein tumor thrombus in patients with HBV-related hepatocellular carcinomaInfectious Agents and Cancer 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13027-019-0229-6
73
Xiaojun Luo, Yang Wang, Xi Zhang, Wenbin Liu, Zhongjie Shi. The Clinical Value of Long Noncoding RNA DDX11-AS1 as a Biomarker for the Diagnosis and Prognosis of Hepatocellular CarcinomaJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5735462
74
Anping Song, Tingting Ding, Na Wei, Jieren Yang, Mingyue Ma, Shuguo Zheng, Huanhuan Jin. Schisandrin B induces HepG2 cells pyroptosis by activating NK cells mediated anti-tumor immunityToxicology and Applied Pharmacology 2023; 472: 116574 doi: 10.1016/j.taap.2023.116574
75
Dongxu Zhao, Jian Cao, Lei Zhang, Shaohua Zhang, Song Wu. Targeted Molecular Imaging Probes Based on Magnetic Resonance Imaging for Hepatocellular Carcinoma Diagnosis and TreatmentBiosensors 2022; 12(5): 342 doi: 10.3390/bios12050342
76
Badriya Baig, Sulafa Abdel Halim, Aaminah Farrukh, Yaser Greish, Amr Amin. Current status of nanomaterial-based treatment for hepatocellular carcinomaBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 116: 108852 doi: 10.1016/j.biopha.2019.108852
77
Jun Ho Lee, Jae Hee Suh, Soo Youn Choi, Hyun Je Kang, Hwan Hee Lee, Byeong Jin Ye, Gap Ryol Lee, Seok Won Jung, Chang Jae Kim, Whaseon Lee-Kwon, Jiyoung Park, Kyungjae Myung, Neung Hwa Park, Hyug Moo Kwon. Tonicity-responsive enhancer-binding protein promotes hepatocellular carcinogenesis, recurrence and metastasisGut 2019; 68(2): 347 doi: 10.1136/gutjnl-2017-315348
78
Muthaiyan Ahalliya Rathi, Elliangal Kunhappa Girisan, Velliyur Kanniappan Gopalakrishnan, Periasamy Meenakshi, Dugganaboyana Guru Kumar. Nanomaterials for Energy Conversion, Biomedical and Environmental ApplicationsMaterials Horizons: From Nature to Nanomaterials 2022; : 255 doi: 10.1007/978-981-19-2639-6_11
79
Chao Han, Lanzhu Gao, Han Bai, Xiaoguang Dou. Identification of a role for serum aldo‑keto reductase family 1 member B10 in early detection of hepatocellular carcinomaOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9547
80
Li Huang, Zhuning Mo, Zuojian Hu, Linyan Zhang, Shanzi Qin, Xue Qin, Shan Li. Diagnostic value of fibrinogen to prealbumin ratio and gamma-glutamyl transpeptidase to platelet ratio in the progression of AFP-negative hepatocellular carcinomaCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-1161-y
81
Changzheng Li, Jie Chen, Yishan Li, Binghuo Wu, Zhitao Ye, Xiaobin Tian, Yan Wei, Zechen Hao, Yuan Pan, Hongli Zhou, Keyue Yang, Zhiqiang Fu, Jingbo Xu, Yanan Lu. 6-Phosphogluconolactonase Promotes Hepatocellular Carcinogenesis by Activating Pentose Phosphate PathwayFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.753196
82
Hu Liang, Ji Ai-Jun, Zhang Ji-Zong, Han Jian-Bo, Zhao Liang, Yi Yong-Xiang, Yu Chen. Clinicopathological significance of miR-27b targeting Golgi protein 73 in patients with hepatocellular carcinomaAnti-Cancer Drugs 2019; 30(2): 186 doi: 10.1097/CAD.0000000000000711
83
Ye Xu, Qinglong Guo, Libin Wei. The Emerging Influences of Alpha-Fetoprotein in the Tumorigenesis and Progression of Hepatocellular CarcinomaCancers 2021; 13(20): 5096 doi: 10.3390/cancers13205096
84
Zhipeng Tang, Pei Zhao, Wanxing Zhang, Qian Zhang, Ming Zhao, He Tan. SALL4 activates PI3K/AKT signaling pathway through targeting PTEN, thus facilitating migration, invasion and proliferation of hepatocellular carcinoma cellsAging 2022; 14(24): 10081 doi: 10.18632/aging.204446
85
Jingnuo Ding, Weifeng Zhao. The Application of Liquid Biopsy Techniques in High-Risk Population for Hepatocellular CarcinomaCancer Management and Research 2022; : 2735 doi: 10.2147/CMAR.S373165
86
Abdulrahman Al-Shami, Rami Joseph Oweis, Mohamed Ghazi Al-Fandi. Developing an electrochemical immunosensor for early diagnosis of hepatocellular carcinomaSensor Review 2021; 41(2): 125 doi: 10.1108/SR-02-2020-0030
87
Duan Xie, Dongxia Li, Fangrong Hu, Zhiyou Wang, Longhui Zhang, Mingzhu Jiang, Yuanli Wang. Terahertz Metamaterial Biosensor With Double Resonant Frequencies for Specific Detection of Early-Stage Hepatocellular CarcinomaIEEE Sensors Journal 2023; 23(2): 1124 doi: 10.1109/JSEN.2022.3225344
88
Ting Wang, Kun-He Zhang, Piao-Ping Hu, Zeng-Yong Huang, Pan Zhang, Qin-Si Wan, De-Qiang Huang, Nong-Hua Lv. Simple and robust diagnosis of early, small and AFP-negative primary hepatic carcinomas: an integrative approach of serum fluorescence and conventional blood testsOncotarget 2016; 7(39): 64053 doi: 10.18632/oncotarget.11771
89
Egisto Boschetti, Alfonsina D'Amato, Giovanni Candiano, Pier Giorgio Righetti. Protein biomarkers for early detection of diseases: The decisive contribution of combinatorial peptide ligand librariesJournal of Proteomics 2018; 188: 1 doi: 10.1016/j.jprot.2017.08.009
90
Andem Effiong, Prerna Kumari. Pharmacotherapies for fatigue in chronic liver disease (CLD): a systematic review and meta-analysis (protocol)Systematic Reviews 2018; 7(1) doi: 10.1186/s13643-018-0688-7
91
Mona Moussa, Noha Helal, Enas Elnahas, Samar El-Sheikh, Dalal Alwi. Correlation of hepatic expression of Ki-67 and metallothionein with iron load in chronic hepatitis C and hepatocellular carcinomaCurrent Medicine Research and Practice 2018; 8(6): 209 doi: 10.1016/j.cmrp.2018.10.002
92
Xiumei Wang, Weiwei Zhang, Youde Liu, Wenjing Gong, Ping Sun, Xiangshuo Kong, Miaomiao Yang, Zhihua Wang. Diagnostic value of prothrombin induced by the absence of vitamin K or antagonist-II (PIVKA-II) for early stage HBV related hepatocellular carcinomaInfectious Agents and Cancer 2017; 12(1) doi: 10.1186/s13027-017-0153-6
93
天柱 吴. Research Trends of Artificial Intelligence in Liver Cancer: A Bibliometric AnalysisAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(04): 6457 doi: 10.12677/ACM.2023.134907
94
Lorella Maniscalco, Katia Varello, Simona Zoppi, Giuseppina Abbamonte, Marta Ferrero, Elena Torres, Federica Ostorero, Francesca Rossi, Elena Bozzetta. Abnormal Prothrombin (PIVKA-II) Expression in Canine Tissues as an Indicator of Anticoagulant PoisoningAnimals 2021; 11(9): 2612 doi: 10.3390/ani11092612
95
Teerha Piratvisuth, Tawesak Tanwandee, Satawat Thongsawat, Wattana Sukeepaisarnjaroen, Juan Ignacio Esteban, Marta Bes, Bruno Köhler, Ying He, Magdalena Swiatek‐de Lange, David Morgenstern, Henry Lik‐Yuen Chan. Multimarker Panels for Detection of Early Stage Hepatocellular Carcinoma: A Prospective, Multicenter, Case‐Control StudyHepatology Communications 2022; 6(4): 679 doi: 10.1002/hep4.1847
96
Andrew DelaCourt, Alyson Black, Peggi Angel, Richard Drake, Yujin Hoshida, Amit Singal, David Lewin, Bachir Taouli, Sara Lewis, Myron Schwarz, M. Isabel Fiel, Anand S. Mehta. N-Glycosylation Patterns Correlate with Hepatocellular Carcinoma Genetic SubtypesMolecular Cancer Research 2021; 19(11): 1868 doi: 10.1158/1541-7786.MCR-21-0348
97
Peter Murphy, David Glynn, Sofia Dias, Robert Hodgson, Lindsay Claxton, Lucy Beresford, Katy Cooper, Paul Tappenden, Kate Ennis, Alessandro Grosso, Kath Wright, Anna Cantrell, Matt Stevenson, Stephen Palmer. Modelling approaches for histology-independent cancer drugs to inform NICE appraisals: a systematic review and decision-frameworkHealth Technology Assessment 2021; 25(76): 1 doi: 10.3310/hta25760
98
Xi-wu Zhang, Qiu-han Li, Zuo-di Xu, Jin-jin Dou. STAT1-induced regulation of lncRNA ZFPM2-AS1 predicts poor prognosis and contributes to hepatocellular carcinoma progression via the miR-653/GOLM1 axisCell Death & Disease 2021; 12(1) doi: 10.1038/s41419-020-03300-4
99
Yanlin Jin, Yi Zhang, Xiaoming Luo. circRNA_PTPRA functions as a sponge of miR‑582‑3p to regulate hepatocellular carcinoma cell proliferation, migration, invasion and apoptosisExperimental and Therapeutic Medicine 2021; 22(5) doi: 10.3892/etm.2021.10711
100
Lei Cao, Yu-Qin Zhu, Zhi-Xian Wu, Gao-Xiong Wang, Hong-Wei Cheng. Engineering nanotheranostic strategies for liver cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(10): 1213-1228 doi: 10.4251/wjgo.v13.i10.1213
101
Takako Inoue, Yasuhito Tanaka. Novel biomarkers for the management of chronic hepatitis BClinical and Molecular Hepatology 2020; 26(3): 261 doi: 10.3350/cmh.2020.0032
102
Jingjing Zong, Zhe Fan, Yewei Zhang. <p>Serum Tumor Markers for Early Diagnosis of Primary Hepatocellular Carcinoma</p>Journal of Hepatocellular Carcinoma 2020; : 413 doi: 10.2147/JHC.S272762
103
Xiaoting Song, Ailu Wu, Zhixiao Ding, Shixiong Liang, Chunyan Zhang. Soluble Axl Is a Novel Diagnostic Biomarker of Hepatocellular Carcinoma in Chinese Patients with Chronic Hepatitis B Virus InfectionCancer Research and Treatment 2020; 52(3): 789 doi: 10.4143/crt.2019.749
104
Jinping Li, Sheng Zhao, Zaisheng Ling, Daqing Li, Guangsheng Jia, Chenglei Zhao, Xue Lin, Yanmei Dai, Huijie Jiang, Song Wang, Yuvaraja Teekaraman. Dual-Energy Computed Tomography Imaging in Early-Stage Hepatocellular Carcinoma: A Preliminary StudyContrast Media & Molecular Imaging 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2146343
105
Xueying Wang, Yangyu Zhang, Na Yang, Hua He, Xuerong Tao, Changgui Kou, Jing Jiang. Evaluation of the Combined Application of AFP, AFP-L3%, and DCP for Hepatocellular Carcinoma Diagnosis: A Meta-analysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5087643
106
Akiko Eguchi, Motoh Iwasa, Yasuyuki Tamai, Minori Yamada, Koji Okuno, Ryuta Shigefuku, Kyoko Yoshikawa, Mina Tempaku, Koji Sakaguchi, Hideaki Tanaka, Kazushi Sugimoto, Yoshinao Kobayashi, Tetsuji Yamaguchi, Hayato Nakagawa. The prognostic potential of fragmented CK18 serum levels in HCC patients reflecting disease progression and overall hepatocyte damageFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.993705
107
Annalisa Cespiati, Felice Cinque, Marica Meroni, Rosa Lombardi, Paola Dongiovanni, Anna Ludovica Fracanzani. An Overview of Hepatocellular Carcinoma Surveillance Focusing on Non-Cirrhotic NAFLD Patients: A Challenge for PhysiciansBiomedicines 2023; 11(2): 586 doi: 10.3390/biomedicines11020586
108
Mingshuang Lai, Deyuan Li, Meiliang Liu, Ruirui Zhang, Lijun Wang, Wenyi Peng, Haotian Xu, Siqian Wu, Si Liang, Ye Gu, Aruo Nan, Xiaoyun Zeng. CircFAM114A2 inhibits the progression of hepatocellular carcinoma via miR‐630/HHIP axisCancer Medicine 2023; 12(11): 12553 doi: 10.1002/cam4.5894
109
Shuping Zhou, Juan Wei, Yeliu Wang, Xinkuang Liu. Cisplatin resistance‑associated circRNA_101237 serves as a prognostic biomarker in hepatocellular carcinomaExperimental and Therapeutic Medicine 2020;  doi: 10.3892/etm.2020.8526
110
Mi Zhang, Wei Zhao, Shanshan Liu, Haichuan Liu, Liang Liu, Qiling Peng, Chengyou Du, Ning Jiang. H/ACA snoRNP Gene Family as Diagnostic and Prognostic Biomarkers for Hepatocellular CarcinomaPharmacogenomics and Personalized Medicine 2021; : 1331 doi: 10.2147/PGPM.S333838
111
Ayman F. El-Shayeb, Nihal M. El-Habachi, Amal R. Mansour, Mariam S. Zaghloul. Serum midkine is a more sensitive predictor for hepatocellular carcinoma than Dickkopf-1 and alpha-L-fucosidase in cirrhotic HCV patientsMedicine 2021; 100(17): e25112 doi: 10.1097/MD.0000000000025112
112
Connor A. West, Alyson P. Black, Anand S. Mehta. Hepatocellular CarcinomaMolecular and Translational Medicine 2019; : 93 doi: 10.1007/978-3-030-21540-8_5
113
Yingshi Zhang, Jiayue Gao, Yu Bao, Yang Liu, Yimeng Tong, Shuqing Jin, Qingchun Zhao. Diagnostic accuracy and prognostic significance of osteopontin in liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma: a Meta-analysisBiomarkers 2022; 27(1): 13 doi: 10.1080/1354750X.2021.2008009
114
Ke Su, Weihong Huang, Xueting Li, Ke Xu, Tao Gu, Yanlin Liu, Juan Song, Keyi Qian, Yaoyang Xu, Hao Zeng, Yipei Yang, Lu Guo, Yunwei Han. Evaluation of Lactate Dehydrogenase and Alkaline Phosphatase as Predictive Biomarkers in the Prognosis of Hepatocellular Carcinoma and Development of a New NomogramJournal of Hepatocellular Carcinoma 2023; : 69 doi: 10.2147/JHC.S398632
115
James Yu, Robin Park, Richard Kim. Promising Novel Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma: Diagnostic and Prognostic InsightsJournal of Hepatocellular Carcinoma 2023; : 1105 doi: 10.2147/JHC.S341195
116
Yongchang Zheng, Qianqian Huang, Zijian Ding, Tingting Liu, Chenghai Xue, Xinting Sang, Jin Gu. Genome-wide DNA methylation analysis identifies candidate epigenetic markers and drivers of hepatocellular carcinomaBriefings in Bioinformatics 2016; : bbw094 doi: 10.1093/bib/bbw094
117
Ying Zhao, Jinmei Yao. The Biological Functions and Clinical Values of Exosomal Circular RNAs in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.885214
118
Yu Wang, Bin-hui Xie, Wei-hao Lin, Yong-hui Huang, Jia-yan Ni, Jie Hu, Wei Cui, Jun Zhou, Long Shen, Lin-feng Xu, Fan Lian, He-ping Li. Amplification of SMYD3 promotes tumorigenicity and intrahepatic metastasis of hepatocellular carcinoma via upregulation of CDK2 and MMP2Oncogene 2019; 38(25): 4948 doi: 10.1038/s41388-019-0766-x
119
Muhammad Afzal, Muhammad Imran, Samen Fatima, Muhammad Iqbal, Farkhanda Gillani, Nayyar Rubab, Owais Gill, Muhammad Naeem. 99mTc-MDP renal parenchymal retention on bone scan in hepatocellular carcinoma patientsPakistan Journal of Nuclear Medicine 2020; : 31 doi: 10.24911/PJNMed.175-1574674085
120
Raghda Saad Zaghloul Taleb, Ahmed Elsayed Zeid, Maha Ahmed Nabil, Pacint Elsayed Moez. Plasma Long Non-Coding RNA ZFAS1 as a Potential Diagnostic Biomarker for HCV-Related Hepatocellular CarcinomaMolecular Genetics, Microbiology and Virology 2022; 37(4): 242 doi: 10.3103/S0891416822040061
121
Qian-Hui Xu, Qing Yuan, Yu-Qing Zhang, Biao Li, You-Lan Min, Qian-Min Ge, Rong-Bin Liang, Yi Shao. Ocular Metastasis in Elderly Male Bladder Cancer Patients: Potential Risk FactorsAmerican Journal of Men's Health 2020; 14(2): 155798832090899 doi: 10.1177/1557988320908998
122
Longqiu Yang, Pengcheng Luo, Qiong Song, Xuejie Fei. DNMT1/miR-200a/GOLM1 signaling pathway regulates lung adenocarcinoma cells proliferationBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 99: 839 doi: 10.1016/j.biopha.2018.01.161
123
Wenbiao Chen, Minglin Ou, Donge Tang, Yong Dai, Weibo Du. Identification and Validation of Immune-Related Gene Prognostic Signature for Hepatocellular CarcinomaJournal of Immunology Research 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5494858
124
Moustafa A. Sakr, Mahmood A. Al-Azzawi, Anis Anis, Amal A. Abd El-Aziz, Mohamed E. Ebeid, Mahmoud A. Shokeer, Aysam fayed. The correlation between P53 and COX-2 expression and the pathological alteration in hepatocellular carcinomaEgyptian Journal of Medical Human Genetics 2022; 23(1) doi: 10.1186/s43042-022-00230-y
125
AM Attallah, MS Albannan, MS El-Deen, K Farid, FM Khedr, KA Attallah, SO Abdallah. Diagnostic role of collagen-III and matrix metalloproteinase-1 for early detection of hepatocellular carcinomaBritish Journal of Biomedical Science 2020; 77(2): 58 doi: 10.1080/09674845.2019.1708534
126
Tian Yang, Hao Xing, Guoqiang Wang, Nianyue Wang, Miaoxia Liu, Cunling Yan, Huijun Li, Lianhua Wei, Shunjun Li, Zhuping Fan, Ming Shi, Wei Chen, Shangli Cai, Timothy M Pawlik, Andrew Soh, Agim Beshiri, Wan Yee Lau, Mengchao Wu, Yijie Zheng, Feng Shen. A Novel Online Calculator Based on Serum Biomarkers to Detect Hepatocellular Carcinoma among Patients with Hepatitis BClinical Chemistry 2019; 65(12): 1543 doi: 10.1373/clinchem.2019.308965
127
Zeribe C. Nwosu, Nadia Battello, Melanie Rothley, Weronika Piorońska, Barbara Sitek, Matthias P. Ebert, Ute Hofmann, Jonathan Sleeman, Stefan Wölfl, Christoph Meyer, Dominik A. Megger, Steven Dooley. Liver cancer cell lines distinctly mimic the metabolic gene expression pattern of the corresponding human tumoursJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2018; 37(1) doi: 10.1186/s13046-018-0872-6
128
Besnik Muqaku, Martin Eisinger, Samuel M. Meier, Ammar Tahir, Tobias Pukrop, Sebastian Haferkamp, Astrid Slany, Albrecht Reichle, Christopher Gerner. Multi-omics Analysis of Serum Samples Demonstrates Reprogramming of Organ Functions Via Systemic Calcium Mobilization and Platelet Activation in Metastatic MelanomaMolecular & Cellular Proteomics 2017; 16(1): 86 doi: 10.1074/mcp.M116.063313
129
Mo Cheng, Xiufeng Zheng, Jing Wei, Ming Liu. Current state and challenges of emerging biomarkers for immunotherapy in hepatocellular carcinoma (Review)Experimental and Therapeutic Medicine 2023; 26(6) doi: 10.3892/etm.2023.12285
130
Zifei Wang, Yu Zhong, Zefan Zhang, Kaiqian Zhou, Zhihao Huang, Hao Yu, Longqi Liu, Shiping Liu, Huanming Yang, Jian Zhou, Jia Fan, Liang Wu, Yunfan Sun. Characteristics and Clinical Significance of T-Cell Receptor Repertoire in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.847263
131
Mingfang Ji, Zhiwei Liu, Ellen T. Chang, Xia Yu, Biaohua Wu, Li Deng, Qianjin Feng, Kuangrong Wei, Xuejun Liang, Shifeng Lian, Wen Quan, Panpan Wang, Yun Du, Zhiheng Liang, Shenglin Xia, Hai Lin, Fugui Li, Weimin Cheng, Weiqiang Chen, Yong Yuan, Weimin Ye. Mass screening for liver cancer: results from a demonstration screening project in Zhongshan City, ChinaScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-31119-9
132
Tony El Jabbour, Stephen M Lagana, Hwajeong Lee. Update on hepatocellular carcinoma: Pathologists’ reviewWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(14): 1653-1665 doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1653
133
Shu An, Xiaoxia Zhan, Min Liu, Laisheng Li, Jian Wu. Diagnostic and Prognostic Nomograms for Hepatocellular Carcinoma Based on PIVKA-II and Serum BiomarkersDiagnostics 2023; 13(8): 1442 doi: 10.3390/diagnostics13081442
134
Identification of Candidate Biomarkers in Malignant Ascites from Patients with Hepatocellular Carcinoma by iTRAQ-Based Quantitative Proteomic AnalysisBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/5484976
135
Maria Papanastasatou, Mihalis Verykokakis. Innate-like T lymphocytes in chronic liver diseaseFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1114605
136
Hyunsoo Kim, Areum Sohn, Injoon Yeo, Su Jong Yu, Jung-Hwan Yoon, Youngsoo Kim. Clinical Assay for AFP-L3 by Using Multiple Reaction Monitoring–Mass Spectrometry for Diagnosing Hepatocellular CarcinomaClinical Chemistry 2018; 64(8): 1230 doi: 10.1373/clinchem.2018.289702
137
Ting Wang, Kun-He Zhang, Piao-Ping Hu, Qin-Si Wan, Fang-Li Han, Jian-Ming Zhou, De-Qiang Huang, Nong-Hua Lv. Combination of dual serum fluorescence, AFP and hepatic function tests is valuable to identify HCC in AFP-elevated liver diseasesOncotarget 2017; 8(58): 97758 doi: 10.18632/oncotarget.22050
138
Xinhe Zhang, Lin Guan, Haoyu Tian, Zilu Zeng, Jiayu Chen, Die Huang, Ji Sun, Jiaqi Guo, Huipeng Cui, Yiling Li. Risk Factors and Prevention of Viral Hepatitis-Related Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.686962
139
Manuela Cabiati, Melania Gaggini, Maria Michela Cesare, Chiara Caselli, Paolo De Simone, Franco Filipponi, Giuseppina Basta, Amalia Gastaldelli, Silvia Del Ry. Osteopontin in hepatocellular carcinoma: A possible biomarker for diagnosis and follow-upCytokine 2017; 99: 59 doi: 10.1016/j.cyto.2017.07.004
140
Bashdar Mahmud Hussen, Kasra Honarmand Tamizkar, Hazha Jamal Hidayat, Mohammad Taheri, Soudeh Ghafouri-Fard. The role of circular RNAs in the development of hepatocellular carcinomaPathology - Research and Practice 2021; 223: 153495 doi: 10.1016/j.prp.2021.153495
141
Yanhong Chen, Jiao Zhang, Jia Liu, Jianguo Wang, Chao Shi, Lu Lu, Xing Cheng, Guoping Niu, Shuangshuang Zhang, Dawei Cui. The Expression and Clinical Significance of PCNAP1 in Hepatocellular Carcinoma PatientsJournal of Immunology Research 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1817694
142
Juanjun Huang, Xiaoli Chen, Wei Zhu. MRGBP is a potential novel prognostic biomarker and is correlated with immune infiltrates in hepatocellular carcinomaMedicine 2021; 100(12): e25234 doi: 10.1097/MD.0000000000025234
143
Peng Liu, Jinhong Wei, Feiyu Mao, Zechang Xin, Heng Duan, Yan Du, Xiaodong Wang, Zhennan Li, Jianjun Qian, Jie Yao. Establishment of a Prognostic Model for Hepatocellular Carcinoma Based on Endoplasmic Reticulum Stress-Related Gene AnalysisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.641487
144
Na Sun, Yi-Te Lee, Ryan Y. Zhang, Rueihung Kao, Pai-Chi Teng, Yingying Yang, Peng Yang, Jasmine J. Wang, Matthew Smalley, Pin-Jung Chen, Minhyung Kim, Shih-Jie Chou, Lirong Bao, Jing Wang, Xinyue Zhang, Dongping Qi, Juvelyn Palomique, Nicolas Nissen, Steven-Huy B. Han, Saeed Sadeghi, Richard S. Finn, Sammy Saab, Ronald W. Busuttil, Daniela Markovic, David Elashoff, Hsiao-hua Yu, Huiying Li, Anthony P. Heaney, Edwin Posadas, Sungyong You, Ju Dong Yang, Renjun Pei, Vatche G. Agopian, Hsian-Rong Tseng, Yazhen Zhu. Purification of HCC-specific extracellular vesicles on nanosubstrates for early HCC detection by digital scoringNature Communications 2020; 11(1) doi: 10.1038/s41467-020-18311-0
145
David Sooik Kim, Beom Kyung Kim, Jae Seung Lee, Hye Won Lee, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Seung Up Kim. Validation of Pre-/Post-TACE-Predict Models among Patients with Hepatocellular Carcinoma Receiving Transarterial ChemoembolizationCancers 2021; 14(1): 67 doi: 10.3390/cancers14010067
146
Lucia Cerrito, Maria Elena Ainora, Carolina Mosoni, Raffaele Borriello, Antonio Gasbarrini, Maria Assunta Zocco. Prognostic Role of Molecular and Imaging Biomarkers for Predicting Advanced Hepatocellular Carcinoma Treatment EfficacyCancers 2022; 14(19): 4647 doi: 10.3390/cancers14194647
147
Po-Shuan Huang, Cheng-Chih Chang, Chia-Siu Wang, Kwang-Huei Lin. Functional roles of non-coding RNAs regulated by thyroid hormones in liver cancerBiomedical Journal 2021; 44(3): 272 doi: 10.1016/j.bj.2020.08.009
148
Wentao Zhu, Pei Shi, An Liang, Ying Zhu, Jiwei Fu, Songsong Yuan, Xiaoping Wu. The combination of serum oligosaccharide chain (G-test), alpha-fetoprotein, and aspartate aminotransferase to alanine aminotransferase ratio provides the optimal diagnostic value for early detection of hepatocellular carcinomaBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-10139-9
149
Hua-guo Feng, Chuan-xin Wu, Guo-chao Zhong, Jian-ping Gong, Chun-mu Miao, Bin Xiong. Integrative analysis reveals that SLC38A1 promotes hepatocellular carcinoma development via PI3K/AKT/mTOR signaling via glutamine mediated energy metabolismJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2023; 149(17): 15879 doi: 10.1007/s00432-023-05360-3
150
Yinying Chen, Wei Yang, Qilong Chen, Qiong Liu, Jun Liu, Yingying Zhang, Bing Li, Dongfeng Li, Jingyi Nan, Xiaodong Li, Huikun Wu, Xinghua Xiang, Yehui Peng, Jie Wang, Shibing Su, Zhong Wang. Prediction of hepatocellular carcinoma risk in patients with chronic liver disease from dynamic modular networksJournal of Translational Medicine 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12967-021-02791-9
151
Francesco Dituri, Gianluigi Gigante, Rosanna Scialpi, Serena Mancarella, Isabel Fabregat, Gianluigi Giannelli. Proteoglycans in Cancer: Friends or Enemies? A Special Focus on Hepatocellular CarcinomaCancers 2022; 14(8): 1902 doi: 10.3390/cancers14081902
152
Ahmed Musa Hago Bakheet, Chang Zhao, Jian-Ning Chen, Jing-Yue Zhang, Jun-Ting Huang, Yu Du, Li-Ping Gong, Yuan-Hua Bi, Chun-Kui Shao. Improving pathological early diagnosis and differential biomarker value for hepatocellular carcinoma via RNAscope technologyHepatology International 2020; 14(1): 96 doi: 10.1007/s12072-019-10006-z
153
Tomonari Shimagaki, Sachiyo Yoshio, Hironari Kawai, Yuzuru Sakamoto, Hiroyoshi Doi, Michitaka Matsuda, Taizo Mori, Yosuke Osawa, Moto Fukai, Takeshi Yoshida, Yunfei Ma, Tomoyuki Akita, Junko Tanaka, Akinobu Taketomi, Rikinari Hanayama, Tomoharu Yoshizumi, Masaki Mori, Tatsuya Kanto. Serum milk fat globule-EGF factor 8 (MFG-E8) as a diagnostic and prognostic biomarker in patients with hepatocellular carcinomaScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-52356-6
154
Wen‐Yin Ko, Shin‐Chwen Yeh, Yun‐Chen Hsu, Hsiao‐Wen Chu, Kuan‐Jiuh Lin. A Flexible Broadband Visible Light Plasmon‐Absorber Based on a 2D Monolayer of Au‐Nanoparticle/TiO2‐Nanowire Core–Shell HeterostructuresAdvanced Materials Interfaces 2023;  doi: 10.1002/admi.202300415
155
Binglin Cheng, Peitao Zhou, Yuhan Chen. Machine-learning algorithms based on personalized pathways for a novel predictive model for the diagnosis of hepatocellular carcinomaBMC Bioinformatics 2022; 23(1) doi: 10.1186/s12859-022-04805-9
156
Audrey Payancé, Marco Dioguardi Burgio, Katell Peoc’h, Mohamed Achahboun, Miguel Albuquerque, Julie Devictor, Hélène Chor, Hana Manceau, Olivier Soubrane, François Durand, Laurent Castera, Mohamed Bouattour, Valérie Paradis. Biological response under treatment and prognostic value of protein induced by vitamin K absence or antagonist-II in a French cohort of patients with hepatocellular carcinomaEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2020; 32(10): 1364 doi: 10.1097/MEG.0000000000001652
157
Lihua Lyu, Wenjing Yang, Jiayi Yao, Hao Wang, Jie Zhu, Anli Jin, Te Liu, Beili Wang, Jian Zhou, Jia Fan, Xinrong Yang, Wei Guo. The diagnostic value of plasma exosomal hsa_circ_0070396 for hepatocellular carcinomaBiomarkers in Medicine 2021; 15(5): 359 doi: 10.2217/bmm-2020-0476
158
Anthony Pellicano, Stephanie Mullan, Itzhak Goldberg, Prakash Narayan. Hepatic mRNA Expression Levels of the Oncogenes Alpha-Fetoprotein and Osteopontin as Diagnostics for Liver Cancer in a Murine Model of Diet-Induced Non-Alcoholic SteatohepatitisProcesses 2021; 9(9): 1516 doi: 10.3390/pr9091516
159
AA Mohamed, D Omran, S El-Feky, H Darwish, AEL Kassas, A Farouk, O Ezzat, SM Abdo, FE Zahran, A El-Demery, MM Omran. Toll-like receptor 7 mRNA is reduced in hepatitis C-based liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma, out-performs alpha-fetoprotein levels, and with age and serum aspartate aminotransferase is a new diagnostic indexBritish Journal of Biomedical Science 2021; 78(1): 18 doi: 10.1080/09674845.2020.1778842
160
Won-Suk Song, Han-Gyu Park, Da-Hee Ann, Yoon-Yi Jeong, Mi-Young Koo, Yun-Gon Kim. Quantitative Analysis of Core-Fucosylated N-glycome according to Serum AFP Level for the Diagnosis of Hepatocellular CarcinomaKSBB Journal 2017; 32(4): 279 doi: 10.7841/ksbbj.2017.32.4.279
161
Xitian Liang, Bolin Wu, Haitao Shang, Xue Han, Hui Jing, Yixin Sun, Wen Cheng. VTIQ evaluates antitumor effects of NET‑1 siRNA by UTMD in HCC xenograft modelsOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.8994
162
Asma Sindhoo, Saima Sipy, Abbas Khan, Gurudeeban Selvaraj, Abdulrahman Alshammari, Mark Earl Casida, Dong-Qing Wei. ESOMIR: a curated database of biomarker genes and miRNAs associated with esophageal cancerDatabase 2023; 2023 doi: 10.1093/database/baad063
163
Kaida Huang, Yubiao Lin, Keyin Wang, Jianfen Shen, Dahai Wei. ARFIP2 Regulates EMT and Autophagy in Hepatocellular Carcinoma in Part Through the PI3K/Akt Signalling PathwayJournal of Hepatocellular Carcinoma 2022; : 1323 doi: 10.2147/JHC.S392056
164
Lijie Zhang, Joyman Makamure, Dan Zhao, Yiming Liu, Xiaopeng Guo, Chuansheng Zheng, Bin Liang. Bioinformatics analysis reveals meaningful markers and outcome predictors in HBV‑associated hepatocellular carcinomaExperimental and Therapeutic Medicine 2020; 20(1): 427 doi: 10.3892/etm.2020.8722
165
Yifan Wang, Linling Ju, Feng Xiao, Hui Liu, Xi Luo, Lin Chen, Zhonghua Lu, Zhaolian Bian. Downregulation of nucleolar and spindle‑associated protein 1 expression suppresses liver cancer cell functionExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.7314
166
Anne Hwang, Christopher Shi, Edward Zhu, Farha Naaz, Ping Zhou, Zainab Rasheed, Michelle Liu, Lindsey S. Jung, Bin Duan, Jingsong Li, Kai Jiang, Latha Paka, Satishkumar V. Gadhiya, Dibyendu Dana, Quaisar Ali, Michael A. Yamin, Itzhak D. Goldberg, Prakash Narayan, Mahesh Narayan. Supervised learning reveals circulating biomarker levels diagnostic of hepatocellular carcinoma in a clinically relevant model of non-alcoholic steatohepatitis; An OAD to NASHPLOS ONE 2018; 13(6): e0198937 doi: 10.1371/journal.pone.0198937
167
Mira Anne C. dela Rosa, Wei-Chun Chen, Yi-Ju Chen, Rofeamor P. Obena, Chih-Hsiang Chang, Rey Y. Capangpangan, Tung-Hung Su, Chi-Ling Chen, Pei-Jer Chen, Yu-Ju Chen. One-Pot Two-Nanoprobe Assay Uncovers Targeted Glycoprotein BiosignatureAnalytical Chemistry 2017; 89(7): 3973 doi: 10.1021/acs.analchem.6b04396
168
Feng Gao, Rui Zhang, Fang Ma, Bo Liu, Meng Zhang, Jihong Yang. Synthesis, characterization and application of ZnO and Ag-doped ZnO nanostructures against human liver cells (HepG2). A suitable candidate for valproateChemical Papers 2021; 75(5): 2191 doi: 10.1007/s11696-020-01456-z
169
Guitian He, Juntao Ding, Yong’e Zhang, Mengting Cai, Jing Yang, William C. Cho, Yadong Zheng. microRNA-21: a key modulator in oncogenic viral infectionsRNA Biology 2021; 18(5): 809 doi: 10.1080/15476286.2021.1880756
170
Lanjing Zhang. Precision Molecular Pathology of Liver CancerMolecular Pathology Library 2018; : 95 doi: 10.1007/978-3-319-68082-8_6
171
Shao-hua Chen, Xu Wang. A high preoperative serum IL-25 level is a negative prognosis predictor after liver resection for HBV-HCCFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.858151
172
Qinggong Yuan, Yan Zhang, Junhui Li, Di Zhang, Wenbin Yang. Circ_TEX2 Functions as a Tumor Suppressor in Hepatoma via miR-96-5p/SPRED1 AxisMolecular Biotechnology 2023; 65(10): 1679 doi: 10.1007/s12033-023-00669-3
173
Jiatao Lou, LingFei Zhang, Shaogang Lv, Chenzi Zhang, Shuai Jiang. Biomarkers for Hepatocellular CarcinomaBiomarkers in Cancer 2017; 9: 1179299X1668464 doi: 10.1177/1179299X16684640
174
Yang Han, Zhe Li, Qi Wu, Hui Liu, Zhiqiang Sun, Yong Wu, Judong Luo. B4GALT5 high expression associated with poor prognosis of hepatocellular carcinomaBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-09442-2
175
Satoyoshi Yamashita, Akira Kato, Toshitaka Akatsuka, Takashi Sawada, Tomohide Asai, Noriyuki Koyama, Kiwamu Okita. Clinical relevance of increased serum preneoplastic antigen in hepatitis C-related hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(13): 1463-1473 doi: 10.3748/wjg.v26.i13.1463
176
P. Gunasekhar, S. Vijayalakshmi. Optimal biomarker selection using adaptive Social Ski-Driver optimization for liver cancer detectionBiocybernetics and Biomedical Engineering 2020; 40(4): 1611 doi: 10.1016/j.bbe.2020.10.005
177
Qingqing Lu, Jie Li, Hui Cao, Chenlu Lv, Xiaolin Wang, Shiqiong Cao. Comparison of diagnostic accuracy of Midkine and AFP for detecting hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisBioscience Reports 2020; 40(3) doi: 10.1042/BSR20192424
178
Mohamed S. Attia, Amal A. Mohamed, Mostafa M. El-Saady, Mona N. Abou-Omar, Hisham G. Afify, Tarek A. Amin, Ahmed H. Hosny, Ahmed O. Youssef, Mohamed S. Mohy-Eldin. A new method for early diagnosis of liver cancer using a biosensor embedded in an alginate polymer thin filmJournal of Materials Chemistry C 2022; 10(16): 6464 doi: 10.1039/D2TC00209D
179
Dejun Li, Shengnan Jia, Shuyue Wang, Lianghai Hu. Glycoproteomic Analysis of Urinary Extracellular Vesicles for Biomarkers of Hepatocellular CarcinomaMolecules 2023; 28(3): 1293 doi: 10.3390/molecules28031293
180
Jacek Baj, Łukasz Bryliński, Filip Woliński, Michał Granat, Katarzyna Kostelecka, Piotr Duda, Jolanta Flieger, Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz, Marzena Furtak-Niczyporuk, Piero Portincasa. Biomarkers and Genetic Markers of Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma—What Do We Already KnowCancers 2022; 14(6): 1493 doi: 10.3390/cancers14061493
181
Erick Thokerunga, Peter Kisembo, Huang FangFang, Wang Zi, Zhang Yu, Christian Cedrick Bongolo, Jiancheng Tu. Serum Midkine for AFP-negative hepatocellular carcinoma diagnosis: a systematic review and meta-analysisEgyptian Liver Journal 2023; 13(1) doi: 10.1186/s43066-023-00259-7
182
Rishila Ghosh, Rakin Ahmed, Hafiz Ahmed, Bishnu P. Chatterjee. Phosphorylated Proteins from Serum: A Promising Potential Diagnostic Biomarker of CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(20): 12359 doi: 10.3390/ijms232012359
183
Rui Duan, Caiyan Li, Fan Wang, Fei Han, Ling Zhu. <p>The Long Noncoding RNA ZFAS1 Potentiates the Development of Hepatocellular Carcinoma via the microRNA-624/MDK/ERK/JNK/P38 Signaling Pathway</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 4431 doi: 10.2147/OTT.S246278
184
Sivesh K. Kamarajah, Timothy L. Frankel, Christopher Sonnenday, Clifford S. Cho, Hari Nathan. Critical evaluation of the American Joint Commission on Cancer (AJCC) 8th edition staging system for patients with Hepatocellular Carcinoma (HCC): A Surveillance, Epidemiology, End Results (SEER) analysisJournal of Surgical Oncology 2018; 117(4): 644 doi: 10.1002/jso.24908
185
Marco Cagnin, Alessandra Biasiolo, Andrea Martini, Mariagrazia Ruvoletto, Santina Quarta, Silvano Fasolato, Paolo Angeli, Giorgio Fassina, Patrizia Pontisso. Serum Squamous Cell Carcinoma Antigen-Immunoglobulin M complex levels predict survival in patients with cirrhosisScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-56633-2
186
Kwadwo Apeadu Danso, Rosemary Sefakor Akuaku, Rebekah Ruth Taylor, Emmanuella Amoako, Kofi Ulzen‐Appiah, Bashiru Babatunde Jimah, Lily Gloria Tagoe. A case report of a teenager with hepatitis B surface antigen‐positive multifocal hepatocellular carcinoma in a noncirrhotic liverClinical Case Reports 2022; 10(3) doi: 10.1002/ccr3.5622
187
Hang Tuo, Yufeng Wang, Liang Wang, Bowen Yao, Qing Li, Cong Wang, Zhikui Liu, Shaoshan Han, Guozhi Yin, Kangsheng Tu, Qingguang Liu. MiR-324-3p promotes tumor growth through targeting DACT1 and activation of Wnt/β-catenin pathway in hepatocellular carcinomaOncotarget 2017; 8(39): 65687 doi: 10.18632/oncotarget.20058
188
Dongdong Zhou, Xiaoli Liu, Xinhui Wang, Fengna Yan, Peng Wang, Huiwen Yan, Yuyong Jiang, Zhiyun Yang. A prognostic nomogram based on LASSO Cox regression in patients with alpha-fetoprotein-negative hepatocellular carcinoma following non-surgical therapyBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-07916-3
189
Ran Xue, Jiliang Feng, Qinghua Meng, Fudong Lv, Yueke Zhu, Hongwei Yu, Shijie Zhang, Chenzhao Song, Lin Sun, Zhujun Yue, Shuai Feng, Ruiwen Che, Qian Xiang, Xiaodan Jing. The significance of glypican‐3 expression profiling in the tumor cellular origin theoretical system for hepatocellular carcinoma progressionJournal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32(8): 1503 doi: 10.1111/jgh.13736
190
Yu Akazawa, Toshihiro Suzuki, Toshiaki Yoshikawa, Shoichi Mizuno, Yasunari Nakamoto, Tetsuya Nakatsura. Prospects for immunotherapy as a novel therapeutic strategy against hepatocellular carcinomaWorld Journal of Meta-Analysis 2019; 7(3): 80-95 doi: 10.13105/wjma.v7.i3.80
191
Muhammad Kamran, Aimun Raees, Wasim Jafri. Updates on the Diagnosis and Management of Hepatocellular CarcinomaEuroasian Journal of Hepato-Gastroenterology 2021; 11(1): 32 doi: 10.5005/jp-journals-10018-1335
192
Shuo Zhu, Shengya Cao, Weibin Yang, Jinhui Che, Deqiang Li, Ruifeng Pei, Yiren Ding. The Maturation of Tumor Suppressor miR-497 in Hepatocellular Carcinoma is Inhibited by Oncogenic circRNA SCARB1Cancer Management and Research 2021; : 5751 doi: 10.2147/CMAR.S304125
193
Haixiang Xie, Chongjiu Qin, Xin Zhou, Junqi Liu, Kejian Yang, Jusen Nong, Jianzhu Luo, Tao Peng. Prognostic value and potential molecular mechanism of ITGB superfamily members in hepatocellular carcinomaMedicine 2023; 102(33): e34765 doi: 10.1097/MD.0000000000034765
194
Ying-jie Gao, Shi-rong Li, Yuan Huang. An inflammation-related gene landscape predicts prognosis and response to immunotherapy in virus-associated hepatocellular carcinomaFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1118152
195
Tasneem A. Gameel, Sherine Rady, Khaled A. ElBahnasy, Sanaa M. Kamal. Novel Biomarkers from genes in the apoptotic pathway for Prediction of HCC Progression using Association Rule MiningProceedings of the 2019 8th International Conference on Software and Information Engineering 2019; : 217 doi: 10.1145/3328833.3328863
196
Xiaoyun Bin, Yu Luo, Zefeng Sun, Chaoqun Lin, Peng Huang, Zhenbo Tu, Ling Li, Cong Qu, Jiamin Long, Sufang Zhou. The Role of H2-Calponin Antigen in Cancer Metastasis: Presence of Autoantibodies in Liver Cancer PatientsInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(12): 9864 doi: 10.3390/ijms24129864
197
Weiyi Wang, Chao Wei. Advances in the early diagnosis of hepatocellular carcinomaGenes & Diseases 2020; 7(3): 308 doi: 10.1016/j.gendis.2020.01.014
198
Kailiang Zhao, Xiaoquan Zhou, Yuchun Xiao, Yanni Wang, Lu Wen. Research Progress in Alpha-fetoprotein-induced Immunosuppression of Liver CancerMini-Reviews in Medicinal Chemistry 2022; 22(17): 2237 doi: 10.2174/1389557522666220218124816
199
Naoki Yagi, Toshihiro Suzuki, Shoichi Mizuno, Motohiro Kojima, Masashi Kudo, Motokazu Sugimoto, Shin Kobayashi, Naoto Gotohda, Genichiro Ishii, Tetsuya Nakatsura. Component with abundant immune‐related cells in combined hepatocellular cholangiocarcinoma identified by cluster analysisCancer Science 2022; 113(5): 1564 doi: 10.1111/cas.15313
200
Ting Song, Lili Wang, Bin Su, Weiping Zeng, Taiyi Jiang, Tong Zhang, Guizhen Sun, Hao Wu. Diagnostic value of alpha-fetoprotein, Lens culinaris agglutinin-reactive alpha-fetoprotein, and des-gamma-carboxyprothrombin in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinomaJournal of International Medical Research 2020; 48(3): 030006051988927 doi: 10.1177/0300060519889270
201
Hassnaa M. Ibrahim, Magdy Z. Elghannam, Om Ali Y. Elkhawaga, Ahmed M.A. El-Sokkary. Evaluation of serum alpha fetoprotein-L3 as an accuracy novel biomarker for the early diagnosis of hepatocellular carcinoma in Egyptian patientsSaudi Journal of Biological Sciences 2021; 28(10): 5760 doi: 10.1016/j.sjbs.2021.06.020
202
De-Ling Wu, Zhen-Dong Liao, Fang-Fang Chen, Wei Zhang, Ya-Shuo Ren, Can-Can Wang, Xiao-Xiao Chen, Dai-Yin Peng, Ling-Yi Kong. Benzophenones from Anemarrhena asphodeloides Bge. Exhibit Anticancer Activity in HepG2 Cells via the NF-κB Signaling PathwayMolecules 2019; 24(12): 2246 doi: 10.3390/molecules24122246
203
Iuliana Nenu, Teodora Maria Toadere, Ioan Topor, Andra Țichindeleanu, Daniela Andreea Bondor, Șerban Ellias Trella, Zeno Sparchez, Gabriela Adriana Filip. Interleukin-6 in Hepatocellular Carcinoma: A Dualistic Point of ViewBiomedicines 2023; 11(10): 2623 doi: 10.3390/biomedicines11102623
204
Xiaoming Dai, Ruixue Huang, Sai Hu, Yao Zhou, Xiaoya Sun, Pucheng Gui, Zijian Yu, Pingkun Zhou. A novel miR-0308-3p revealed by miRNA-seq of HBV-positive hepatocellular carcinoma suppresses cell proliferation and promotes G1/S arrest by targeting double CDK6/Cyclin D1 genesCell & Bioscience 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13578-020-00382-7
205
Bingbing Shang, Ruohan Wang, Haiyan Qiao, Xixi Zhao, Liang Wang, Shaoguang Sui. Multi-omics analysis of pyroptosis regulation patterns and characterization of tumor microenvironment in patients with hepatocellular carcinomaPeerJ 2023; 11: e15340 doi: 10.7717/peerj.15340
206
Yilong Zhou, Fan Liu, Chunyang Ma, Qiong Cheng. Involvement of microRNAs and their potential diagnostic, therapeutic, and prognostic role in hepatocellular carcinomaJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(10) doi: 10.1002/jcla.24673
207
Hao Xing, Cunling Yan, Liming Cheng, Nianyue Wang, Shuyang Dai, Jianyong Yuan, Wenfeng Lu, Zhouchong Wang, Jun Han, Yijie Zheng, Tian Yang. Clinical application of protein induced by vitamin K antagonist-II as a biomarker in hepatocellular carcinomaTumor Biology 2016; 37(12): 15447 doi: 10.1007/s13277-016-5443-x
208
Liyan Wang, Bin Li, Xiaotong Bo, Xiaoyuan Yi, Xuhua Xiao, Qinghua Zheng. Hypoxia-induced LncRNA DACT3-AS1 upregulates PKM2 to promote metastasis in hepatocellular carcinoma through the HDAC2/FOXA3 pathwayExperimental & Molecular Medicine 2022; 54(6): 848 doi: 10.1038/s12276-022-00767-3
209
Chaokun Yan, Mengyuan Li, Zhihao Suo, Jun Zhang, Jianlin Wang, Ge Zhang, Wenjuan Liang, Huimin Luo. Biomarkers Identification of Hepatocellular Carcinoma Based on Multiomics Data Integration and Graph-embedded Deep Neural NetworkCurrent Bioinformatics 2023; 18(6): 459 doi: 10.2174/1574893618666230227122331
210
Katarzyna Lubecka, Kirsty Flower, Megan Beetch, Jay Qiu, Lucinda Kurzava, Hannah Buvala, Adam Ruhayel, Samer Gawrieh, Suthat Liangpunsakul, Tracy Gonzalez, George McCabe, Naga Chalasani, James M Flanagan, Barbara Stefanska. Loci-specific differences in blood DNA methylation in HBV-negative populations at risk for hepatocellular carcinoma developmentEpigenetics 2018; 13(6): 605 doi: 10.1080/15592294.2018.1481706
211
Lei Zhang, Rong Hu, Yanyong Cheng, Xiaoyang Wu, Siwei Xi, Yu Sun, Hong Jiang. Lidocaine inhibits the proliferation of lung cancer by regulating the expression of GOLT1ACell Proliferation 2017; 50(5) doi: 10.1111/cpr.12364
212
Nurbubu Moldogazieva, Innokenty Mokhosoev, Sergey Zavadskiy, Alexander Terentiev. Proteomic Profiling and Artificial Intelligence for Hepatocellular Carcinoma Translational MedicineBiomedicines 2021; 9(2): 159 doi: 10.3390/biomedicines9020159
213
Xuan-Hai Do, Mai Thi Le, Thu Huyen Nguyen, Thanh Thien Le, Xuan-Hung Nguyen, Thanh Binh Mai, Thi My Nhung Hoang, Uyen Thi Trang Than. Detection of sFas, sCD137, and IL-27 Cytokines as Potential Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma DiagnosisJournal of Hepatocellular Carcinoma 2023; : 783 doi: 10.2147/JHC.S409649
214
Wei-bin Zhang, Si-ze Hou, Yan-ling Chen, Feng Mao, Yi Dong, Jian-gang Chen, Wen-ping Wang. Deep Learning for Approaching Hepatocellular Carcinoma Ultrasound Screening Dilemma: Identification of α-Fetoprotein-Negative Hepatocellular Carcinoma From Focal Liver Lesion Found in High-Risk PatientsFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.862297
215
Pengfei Li, Jilei Pang, Shuxin Xu, Hui He, Yanyan Ma, Zhen Liu. A Glycoform‐Resolved Dual‐Modal Ratiometric Immunoassay Improves the Diagnostic Precision for Hepatocellular CarcinomaAngewandte Chemie International Edition 2022; 61(21) doi: 10.1002/anie.202113528
216
José M. Mato, Félix Elortza, Shelly C. Lu, Virginie Brun, Alberto Paradela, Fernando J. Corrales. Liver cancer-associated changes to the proteome: what deserves clinical focus?Expert Review of Proteomics 2018; 15(9): 749 doi: 10.1080/14789450.2018.1521277
217
Rahul Agarwal, Jitendra Narayan, Amitava Bhattacharyya, Mayank Saraswat, Anil Kumar Tomar. Gene expression profiling, pathway analysis and subtype classification reveal molecular heterogeneity in hepatocellular carcinoma and suggest subtype specific therapeutic targetsCancer Genetics 2017; : 37 doi: 10.1016/j.cancergen.2017.06.002
218
Hanyao Sun, Wei Yang, Weizhong Zhou, Chungao Zhou, Sheng Liu, Haibin Shi, Wei Tian. Prognostic value of des‑γ‑carboxyprothrombin in patients with AFP‑negative HCC treated with TACEOncology Letters 2022; 25(2) doi: 10.3892/ol.2022.13655
219
Qi Liu, Yue Sun, Xiuwen Lan, Yue Zhu, Senqiu Qiao, Jingzeng Cai, Ziwei Zhang. Absence of Txnrd3 and its Interact Protein Anxa2 Promotes the Process of Liver Fibrosis and Development of Liver CancerSSRN Electronic Journal 2021;  doi: 10.2139/ssrn.3928954
220
Jun Hyuek Yang, Hyun Soo Kim, Bon Kon Koo, Cheol Min Lee, Jong-Hyeon Jung, Young Rok Seo. Considerations of Human Health Risk Assessment in Chemical Accident: Suggestions from a Toxicogenomic ApproachToxicology and Environmental Health Sciences 2018; 10(2): 79 doi: 10.1007/s13530-018-0350-8
221
Nanni Hua, Anxian Chen, Chen Yang, Hui Dong, Xianglei He, Guoqing Ru, Xiangmin Tong, Feifei Zhou, Shibing Wang. The correlation of fibrinogen-like protein-1 expression with the progression and prognosis of hepatocellular carcinomaMolecular Biology Reports 2022; 49(8): 7911 doi: 10.1007/s11033-022-07624-6
222
Zhongjian Pu, Fei Ge, Yajun Wang, Ziyu Jiang, Shilin Zhu, Shukui Qin, Qijun Dai, Hua Liu, Haiqing Hua. Ginsenoside-Rg3 inhibits the proliferation and invasion of hepatoma carcinoma cells via regulating long non-coding RNA HOX antisense intergenicBioengineered 2021; 12(1): 2398 doi: 10.1080/21655979.2021.1932211
223
Thanh Hai Phan, Van Thien Chi Nguyen, Thu Thuy Thi Pham, Van-Chu Nguyen, Tan Dat Ho, Thi Mong Quynh Pham, Thanh-Huong Tran, Thanh Dat Nguyen, Nguyen Duy Khang Le, Trong-Hieu Nguyen, Minh-Long Duong, Hoai-Phuong Thi Bach, Van-Vu Kim, The-Anh Pham, Bao Toan Nguyen, Thanh Nhan Vo Nguyen, Thanh Dang Nguyen, Dung Thai Bieu Phu, Boi Hoan Huu Phan, Duy-Sinh Nguyen, Dinh-Kiet Truong, Thanh-Thuy Thi Do, Hoa Giang, Hoai-Nghia Nguyen, Minh-Duy Phan, Le Son Tran. Circulating DNA methylation profile improves the accuracy of serum biomarkers for the detection of nonmetastatic hepatocellular carcinomaFuture Oncology 2022; 18(39): 4399 doi: 10.2217/fon-2022-1218
224
De‑Yong Gao, Yun Ling, Xiao‑Li Lou, Ying‑Ying Wang, Liang‑Ming Liu. GTSF1 gene may serve as a novel potential diagnostic biomarker for liver cancerOncology Letters 2017;  doi: 10.3892/ol.2017.7695
225
Petra Grbčić, Elitza Petkova Markova Car, Mirela Sedić. Targeting Ceramide Metabolism in Hepatocellular Carcinoma: New Points for Therapeutic InterventionCurrent Medicinal Chemistry 2020; 27(39): 6611 doi: 10.2174/0929867326666190911115722
226
Salsabeel S. AL-Mosht, Mohamed G. Al-Fandi, Lina M. K. Al-Ebbini. Nanoarchitectonics of composite biosensor for early detection of hepatocellular carcinomaApplied Physics A 2022; 128(6) doi: 10.1007/s00339-022-05673-z
227
Yameng Zhang, Yufei Gao, Youhe Gao. Early changes in the urine proteome in a rat liver tumour modelPeerJ 2020; 8: e8462 doi: 10.7717/peerj.8462
228
Run-tian Ma, Xiao-bo Zhao, Xiao-yu Sun, Jia Liu, Wei Ha, Yan-ping Shi. A fluorescent molecularly imprinted device for the on-line analysis of AFP in human serumJournal of Materials Chemistry B 2019; 7(40): 6187 doi: 10.1039/C9TB01331H
229
Yong Wang, Rongfen Gao, Jinpeng Li, Shaotao Tang, Shuai Li, Qiangsong Tong, Shiwang Li. Downregulation of hsa_circ_0074854 Suppresses the Migration and Invasion in Hepatocellular Carcinoma via Interacting with HuR and via Suppressing Exosomes-Mediated Macrophage M2 PolarizationInternational Journal of Nanomedicine 2021; : 2803 doi: 10.2147/IJN.S284560
230
Gayathri Chalikonda, Sekani Allen, Ramakrishna Vadde, Ganji Purnachandra Nagaraju. Theranostics and Precision Medicine for the Management of Hepatocellular Carcinoma, Volume 22022; : 1 doi: 10.1016/B978-0-323-98807-0.00008-9
231
Zhenhua Zhang, Qingchao Li, Xin Du, Min Liu. Application of electrochemical biosensors in tumor cell detectionThoracic Cancer 2020; 11(4): 840 doi: 10.1111/1759-7714.13353
232
Kalyani Dasari. Theranostics and Precision Medicine for the Management of Hepatocellular Carcinoma2022; : 327 doi: 10.1016/B978-0-323-98806-3.00012-X
233
Jian-Yao Wang, Xiang-Kun Wang, Guang-Zhi Zhu, Xin Zhou, Jun Yao, Xiao-Peng Ma, Bin Wang, Tao Peng. Distinct diagnostic and prognostic values of Glypicans gene expression in patients with hepatocellular carcinomaBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08104-z
234
Shan Gao, Wei Hu, Xin Huang, Xingyue Huang, Wenwei Chen, Lidan Hao, Zubing Chen, Jian Wang, Hailiang Wei. Circ_0001178 regulates miR-382/VEGFA axis to facilitate hepatocellular carcinoma progressionCellular Signalling 2020; 72: 109621 doi: 10.1016/j.cellsig.2020.109621
235
Pengfei Li, Jilei Pang, Shuxin Xu, Hui He, Yanyan Ma, Zhen Liu. A Glycoform‐Resolved Dual‐Modal Ratiometric Immunoassay Improves the Diagnostic Precision for Hepatocellular CarcinomaAngewandte Chemie 2022; 134(21) doi: 10.1002/ange.202113528
236
W.B. Coleman, G.J. Tsongalis. Diagnostic Molecular Pathology2017; : 3 doi: 10.1016/B978-0-12-800886-7.00001-7
237
Jiu Chen, Guolin Wu, Youdi Li. Evaluation of Serum Des-Gamma-Carboxy Prothrombin for the Diagnosis of Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma: A Meta-AnalysisDisease Markers 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/8906023
238
Kuntay Kaplan, Yavuzalp Solak. Evaluation of YouTube Videos on Hepatocellular CarcinomaJournal of Korean Medical Science 2023; 38(7) doi: 10.3346/jkms.2023.38.e50
239
Xiao-Hong Ma, Kun Chen, Shuang Wang, Si-Yun Liu, Deng-Feng Li, Yong-Tao Mi, Zhi-Yuan Wu, Chun-Feng Qu, Xin-Ming Zhao. Bi-specific T1 positive-contrast-enhanced magnetic resonance imaging molecular probe for hepatocellular carcinoma in an orthotopic mouse modelWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(4): 858-871 doi: 10.4251/wjgo.v14.i4.858
240
Seyed Mohammad Mahdi Dadfar, Sylwia Sekula-Neuner, Vanessa Trouillet, Hui-Yu Liu, Ravi Kumar, Annie K Powell, Michael Hirtz. Evaluation of click chemistry microarrays for immunosensing of alpha-fetoprotein (AFP)Beilstein Journal of Nanotechnology 2019; 10: 2505 doi: 10.3762/bjnano.10.241
241
Weiwei Qin, He Huang, Yuting Dai, Wei Han, Youhe Gao. Proteome analysis of urinary biomarkers in a cigarette smoke-induced COPD rat modelRespiratory Research 2022; 23(1) doi: 10.1186/s12931-022-02070-1
242
Andrew T. DelaCourt, Anand S. Mehta. Comprehensive Pharmacology2022; : 112 doi: 10.1016/B978-0-12-820472-6.00007-4
243
Arezoo Gowhari Shabgah, Fatemeh Ezzatifar, Surendar Aravindhan, Angelina Olegovna Zekiy, Majid Ahmadi, Seyed Mohammad Gheibihayat, Jamshid Gholizadeh Navashenaq. Shedding more light on the role of Midkine in hepatocellular carcinoma: New perspectives on diagnosis and therapyIUBMB Life 2021; 73(4): 659 doi: 10.1002/iub.2458
244
Long Zhao, Chao Xie, Danqing Liu, Tong Li, Yu Zhang, Chidan Wan. Early Detection of Hepatocellular Carcinoma in Patients with Hepatocirrhosis by Soluble B7-H3Journal of Gastrointestinal Surgery 2017; 21(5): 807 doi: 10.1007/s11605-017-3386-1
245
Qingwen Deng, Junhong Lu, Zhichao Zeng, Yuhang Zheng, Wenbin Liu. Dynamics of Health Technology Diffusion in the Integrated Care System (DHTDICS): A Development and Validation Study in ChinaRisk Management and Healthcare Policy 2021; : 331 doi: 10.2147/RMHP.S293144
246
Han Ah Lee, Yoo Ra Lee, Young-Sun Lee, Young Kul Jung, Ji Hoon Kim, Hyunggin An, Hyung Joon Yim, Yoon Tae Jeen, Jong Eun Yeon, Kwan Soo Byun, Yeon Seok Seo. <i>Lens culinaris</i> agglutinin-reactive fraction of alpha-fetoprotein improves diagnostic accuracy for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(28): 4687-4696 doi: 10.3748/wjg.v27.i28.4687
247
Yongjun Zhang, Mingyu Cheng, Yaxin Wang, Jian Zhang, Zhong Hua. A SERS biosensor regulated by tilt angle: an immunochip for α-fetoproteinJournal of Materials Science 2021; 56(32): 18248 doi: 10.1007/s10853-021-06490-0
248
Johanna K. DiStefano. Long noncoding RNAs in the initiation, progression, and metastasis of hepatocellular carcinomaNon-coding RNA Research 2017; 2(3-4): 129 doi: 10.1016/j.ncrna.2017.11.001
249
Mohamed Eissa, Selmy Awad, Somaya Barakat, Ahmed Saleh, Salah Rozaik. Serum Golgi protein 73 as a sensitive biomarker for early detection of hepatocellular carcinoma among Egyptian patients with hepatitis C virus-related cirrhosisMedical Journal Armed Forces India 2021; 77(3): 331 doi: 10.1016/j.mjafi.2020.11.013
250
William B. Coleman, Gregory J. Tsongalis. Diagnostic Molecular Pathology2024; : 1 doi: 10.1016/B978-0-12-822824-1.00047-X
251
Chenfang Sun, Yi-Xuan Wang, Mingyuan Sun, Ye Zou, Congcong Zhang, Shanshan Cheng, Wenping Hu. Facile and cost-effective liver cancer diagnosis by water-gated organic field-effect transistorsBiosensors and Bioelectronics 2020; 164: 112251 doi: 10.1016/j.bios.2020.112251
252
Abeer Mohsin, Kanwal Haneef, Amber Ilyas, Shamshad Zarina, Zehra Hashim. Oxidative Stress Induced Cell Cycle Arrest: Potential Role of PRX-2 and GSTP-1 as Therapeutic Targets in Hepatocellular CarcinomaProtein & Peptide Letters 2021; 28(12): 1323 doi: 10.2174/0929866528666211105105953
253
Yunxun Liu, Bingbing Shen, Ting Huang, Jianguo Wang, Jianxin Jiang, Muhammad Tarek Abdel Ghafar. Construction and validation of 3-genes hypoxia-related prognostic signature to predict the prognosis and therapeutic response of hepatocellular carcinoma patientsPLOS ONE 2023; 18(7): e0288013 doi: 10.1371/journal.pone.0288013
254
维康 伍. Study on the Application Value of α-Fetoprotein Household Test Paper (Aifupei) in a High Risk Group of Liver CancerAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(01): 94 doi: 10.12677/ACM.2023.131015
255
Guo-Xin Zhang, Xiao-Sheng Ding, You-Li Wang. Prognostic model of hepatocellular carcinoma based on cancer gradeWorld Journal of Clinical Cases 2023; 11(27): 6383-6397 doi: 10.12998/wjcc.v11.i27.6383
256
Yichen Yang, Yuequn Ma, Meng Yuan, Yonglin Peng, Zhonghai Fang, Ju Wang. Identifying the biomarkers and pathways associated with hepatocellular carcinoma based on an integrated analysis approachLiver International 2021; 41(10): 2485 doi: 10.1111/liv.14972
257
Merricka C. Livingstone, Natalie M. Johnson, Bill D. Roebuck, Thomas W. Kensler, John D. Groopman. Serum miR‐182 is a predictive biomarker for dichotomization of risk of hepatocellular carcinoma in ratsMolecular Carcinogenesis 2019; 58(11): 2017 doi: 10.1002/mc.23093
258
Na Hu, Yuhui Wu, Maowen Tang, Tianyong Luo, Shengmei Yuan, Cai Li, Pinggui Lei. Case report: Hepatic tuberculosis mimicking hepatocellular carcinoma in a patient with cirrhosis induced by hepatitis B virusFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.1005680
259
H. M. M. T. B. Herath, Aruna Kulatunga. Large hepatocellular carcinoma in a non-cirrhotic liver with peritoneal and omental metastasis in a healthy man: a case reportJournal of Medical Case Reports 2017; 11(1) doi: 10.1186/s13256-017-1203-9
260
Sufang Wang, Michael Gribskov. Transcriptome analysis identifies metallothionein as biomarkers to predict recurrence in hepatocellular cacinomaMolecular Genetics & Genomic Medicine 2019; 7(6) doi: 10.1002/mgg3.693
261
Mahdokht Kohansal-Nodehi, Magdalena Swiatek-de Lange, Konstantin Kroeniger, Vinzent Rolny, Glòria Tabarés, Teerha Piratvisuth, Tawesak Tanwandee, Satawat Thongsawat, Wattana Sukeepaisarnjaroen, Juan Ignacio Esteban, Marta Bes, Bruno Köhler, Henry Lik-Yuen Chan, Holger Busskamp. Discovery of a haptoglobin glycopeptides biomarker panel for early diagnosis of hepatocellular carcinomaFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1213898
262
Jing Tang, Bo Yan, Gao-Feng Li, Qiu-Yu Li, Wen-Feng Liu, Rong-Bin Liang, Qian-Min Ge, Yi Shao. Carbohydrate antigen 125, carbohydrate antigen 15–3 and low-density lipoprotein as risk factors for intraocular metastases in postmenopausal breast cancerMedicine 2021; 100(43): e27693 doi: 10.1097/MD.0000000000027693
263
ZHONGBAO ZHANG, GUANGJU MENG, LIANG WANG, YINGYING MA, ZHONGZHENG GUAN. The prognostic role and reduced expression of FOXJ2 in human hepatocellular carcinomaMolecular Medicine Reports 2016; 14(1): 254 doi: 10.3892/mmr.2016.5261
264
Samuel Achilefu, Ramesh Raghavachari, Qi Zhang, Zhihao Han, Wancun Zhang, Zhiyu Qian, Yueqing Gu. In vivo imaging of hepatocellular carcinoma using a glypican-3-binding peptide based probe Reporters, Markers, Dyes, Nanoparticles, and Molecular Probes for Biomedical Applications IX 2017; 10079: 100790T doi: 10.1117/12.2251310
265
Yukun Bai, Ping Wang, Yanwei Qi, Yang Li, Weidong Liu, Lei Gao, Hanliang Jiao, Yanxiao An, Yingxin Gong. Diagnostic value of HA, PC-III, IV-C, and LN in infants with congenital biliary atresiaMedicine 2022; 101(32): e29752 doi: 10.1097/MD.0000000000029752
266
Jia-Mei Dong, Rui-Qi Wang, Ning-Ning Yuan, Jia-Hao Guo, Xin-Yang Yu, Ang-Hui Peng, Jia-Yi Cai, Lei Xue, Zhi-Ling Zhou, Yi-Hao Sun, Ying-Yin Chen. Recent advances in optical aptasensors for biomarkers in early diagnosis and prognosis monitoring of hepatocellular carcinomaFrontiers in Cell and Developmental Biology 2023; 11 doi: 10.3389/fcell.2023.1160544
267
M. S. Chesnokov, O. M. Krivtsova, P. A. Skovorodnikova, A. S. Makarova, I. F. Kustova, M. D. Logacheva, A. A. Penin, A. V. Klepikova, D. A. Shavochkina, N. E. Kudashkin, E. A. Moroz, Y. I. Patyutko, E. A. Kotelnikova, N. L. Lazarevich. Transcriptome-based identification of PDGFA as a candidate secreted biomarker for hepatocellular carcinomaBiopolymers and Cell 2016; 32(6): 418 doi: 10.7124/bc.000939
268
Xi-Dai Long, Wei-Zhong Tang, Jun Lu, Xiao-Ying Huang, Jin-Guang Yao, Tian-Qi Zhang, Xing-Zhizi Wang, Qun-Ying Su, Chun-Ying Luo, Xue-Ming Wu, Chao Wang, Li-Xia Zeng, Qiang Xia, Yun Ma. Hepatocellular Carcinoma - Advances in Diagnosis and Treatment2018;  doi: 10.5772/intechopen.72276
269
Sven H. Loosen, Mirco Castoldi, Markus S. Jördens, Sanchary Roy, Mihael Vucur, Jennis Kandler, Linda Hammerich, Raphael Mohr, Frank Tacke, Tom F. Ulmer, Ulf P. Neumann, Tom Luedde, Christoph Roderburg, Matias A. Avila. Serum levels of circulating microRNA-107 are elevated in patients with early-stage HCCPLOS ONE 2021; 16(3): e0247917 doi: 10.1371/journal.pone.0247917
270
Olga Y. Burenina, Natalia L. Lazarevich, Inna F. Kustova, Daria A. Shavochkina, Ekaterina A. Moroz, Nikolay E. Kudashkin, Yuriy I. Patyutko, Alexey V. Metelin, Eduard F. Kim, Dmitry A. Skvortsov, Timofei S. Zatsepin, Maria P. Rubtsova, Olga A. Dontsova. Panel of potential lncRNA biomarkers can distinguish various types of liver malignant and benign tumorsJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2021; 147(1): 49 doi: 10.1007/s00432-020-03378-5
271
Archu Singh, Sadat Shafi, Tanya Upadhyay, Abul Kalam Najmi, Kanchan Kohli, Faheem Hyder Pottoo. Insights into Nanotherapeutic Strategies as an Impending Approach to Liver Cancer TreatmentCurrent Topics in Medicinal Chemistry 2020; 20(20): 1839 doi: 10.2174/1568026620666200624161801
272
Soroosh Sabeti, Redouane Ternifi, Nicholas B. Larson, Michael C. Olson, Thomas D. Atwell, Mostafa Fatemi, Azra Alizad. Morphometric analysis of tumor microvessels for detection of hepatocellular carcinoma using contrast-free ultrasound imaging: A feasibility studyFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1121664
273
Takako Inoue, Yasuhito Tanaka. Comprehensive Guide to Hepatitis Advances2023; : 31 doi: 10.1016/B978-0-323-98368-6.00009-4
274
Fatah Ben Moussa. Molecularly imprinted polymers meet electrochemical cancer chemosensors: A critical review from a clinical and economic perspectiveMicrochemical Journal 2023; 191: 108838 doi: 10.1016/j.microc.2023.108838
275
Hebatalla Said Ali, Mariam Sameh Boshra, Mahmoud Shawky El Meteini, Ayman El-Sayed Shafei, Marwa Matboli. lncRNA- RP11-156p1.3, novel diagnostic and therapeutic targeting via CRISPR/Cas9 editing in hepatocellular carcinomaGenomics 2020; 112(5): 3306 doi: 10.1016/j.ygeno.2020.06.020
276
Hong Kiat Lim, Gary P. Jeffrey, Grant A. Ramm, Carolina Soekmadji. Pathogenesis of Viral Hepatitis-Induced Chronic Liver Disease: Role of Extracellular VesiclesFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2020; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.587628
277
Danli Yang, Mingjie Yao, Ying Yan, Yanna Liu, Xiajie Wen, Xiangmei Chen, Fengmin Lu. Deoxycholic Acid Upregulates Serum Golgi Protein 73 through Activating NF-κB Pathway and Destroying Golgi Structure in Liver DiseaseBiomolecules 2021; 11(2): 205 doi: 10.3390/biom11020205
278
Wenqing Cao, Meenal Sharma, Rami Imam, Jiangzhou Yu. Study on Diagnostic Values of Astrocyte Elevated Gene 1 (AEG-1) and Glypican 3 (GPC-3) in Hepatocellular CarcinomaAmerican Journal of Clinical Pathology 2019; 152(5): 647 doi: 10.1093/ajcp/aqz086
279
Yucel Aydin, Ali Riza Koksal, Paul Thevenot, Srinivas Chava, Zahra Heidari, Dong Lin, Tyler Sandow, Krzysztof Moroz, Mansour A Parsi, John Scott, Ari Cohen, Srikanta Dash. Experimental Validation of Novel Glypican 3 Exosomes for the Detection of Hepatocellular Carcinoma in Liver CirrhosisJournal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 1579 doi: 10.2147/JHC.S327339
280
Dan Wang, Baolan Wan, Xiaojing Zhang, Pingping Sun, Shu Lu, Chenxu Liu, Li Zhu. Nuclear respiratory factor 1 promotes the growth of liver hepatocellular carcinoma cells via E2F1 transcriptional activationBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02260-7
281
Tommaso A. Dragani, Valerie Matarese, Francesca Colombo. Biomarkers for Early Cancer Diagnosis: Prospects for Success through the Lens of Tumor GeneticsBioEssays 2020; 42(4) doi: 10.1002/bies.201900122
282
Wenbiao Chen, Donge Tang, Minglin Ou, Yong Dai. Mining Prognostic Biomarkers of Hepatocellular Carcinoma Based on Immune-Associated GenesDNA and Cell Biology 2020; 39(4): 499 doi: 10.1089/dna.2019.5099
283
Xiao-Hong Ma, Shuang Wang, Si-Yun Liu, Kun Chen, Zhi-Yuan Wu, Deng-Feng Li, Yong-Tao Mi, Long-Bin Hu, Zhong-Wei Chen, Xin-Ming Zhao. Development and <i>in vitro</i> study of a bi-specific magnetic resonance imaging molecular probe for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(24): 3030-3043 doi: 10.3748/wjg.v25.i24.3030
284
Fanghua Chen, Junming Wang, Yingcheng Wu, Qiang Gao, Shu Zhang. Potential Biomarkers for Liver Cancer Diagnosis Based on Multi-Omics StrategyFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.822449
285
Dongxia Li, Lizhen Zeng, Yuanli Wang, Hong-Wen Tang, Wen Xing Lee, Zhencheng Chen, Longhui Zhang, Yingchang Zou, Duan Xie, Fangrong Hu. Terahertz metamaterial biosensor for diagnosis of hepatocellular carcinoma at early stageApplied Optics 2022; 61(16): 4817 doi: 10.1364/AO.459489
286
Jia-Cheng Tang, Yi-Li Feng, Tao Guo, An-Yong Xie, Xiu-Jun Cai. Circulating tumor DNA in hepatocellular carcinoma: trends and challengesCell & Bioscience 2016; 6(1) doi: 10.1186/s13578-016-0100-z
287
Biyuan Luo, Fang Ma, Hao Liu, Jixiong Hu, Le Rao, Chun Liu, Yongfang Jiang, Shuyu Kuangzeng, Xuan Lin, Chenyang Wang, Yiyu Lei, Zhongzhou Si, Guangshun Chen, Ning Zhou, Chengbai Liang, Fangqing Jiang, Fenge Liu, Weidong Dai, Wei Liu, Yawen Gao, Zhihong Li, Xi Li, Guangyu Zhou, Bingsi Li, Zhihong Zhang, Weiqi Nian, Lihua Luo, Xianling Liu. Cell-free DNA methylation markers for differential diagnosis of hepatocellular carcinomaBMC Medicine 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12916-021-02201-3
288
Ying Kong, Hao Chen, Mengyu Chen, Yongshuai Li, Jiarong Li, Qi Liu, Huan Xiong, Tangxi Guo, Yan Xie, Yufeng Yuan, Xiao-Lian Zhang. Abnormal ECA-Binding Membrane Glycans and Galactosylated CAT and P4HB in Lesion Tissues as Potential Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma DiagnosisFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.855952
289
WEN-ZHOU DING, QING-FENG NI, YE-TING LU, LIANG-LIANG KONG, JIAN-JUN YU, LONG-WEI TAN, LIAN-BAO KONG. MicroRNA-497 regulates cell proliferation in hepatocellular carcinomaOncology Letters 2016; 11(2): 1081 doi: 10.3892/ol.2015.3981
290
Endrit Shahini, Giuseppe Pasculli, Antonio Giovanni Solimando, Claudio Tiribelli, Raffaele Cozzolongo, Gianluigi Giannelli. Updating the Clinical Application of Blood Biomarkers and Their Algorithms in the Diagnosis and Surveillance of Hepatocellular Carcinoma: A Critical ReviewInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(5): 4286 doi: 10.3390/ijms24054286
291
Hongwei Wu, Lijing Fan, Haiping Liu, Baozhang Guan, Bo Hu, Fanna Liu, Berthold Hocher, Lianghong Yin. Identification of Key Genes and Prognostic Analysis between Chromophobe Renal Cell Carcinoma and Renal Oncocytoma by Bioinformatic AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/4030915
292
Emma Reungoat, Boyan Grigorov, Fabien Zoulim, Eve-Isabelle Pécheur. Molecular Crosstalk between the Hepatitis C Virus and the Extracellular Matrix in Liver Fibrogenesis and Early CarcinogenesisCancers 2021; 13(9): 2270 doi: 10.3390/cancers13092270
293
Jian Li, Tiezheng Wang, Boxun Jin, Wenlei Li, Zhenshun Wang, Haitao Zhang, Yunjun Song, Ning Li. Diagnosis accuracy of serum glypican-3 level in patients with hepatocellular carcinoma: a systematic review with meta-analysisThe International Journal of Biological Markers 2018; 33(4): 353 doi: 10.1177/1724600818784409
294
Yi Jiang, Lu Guo, Lei Han, Han Li, Changlun Li, Lianbin Wen, Yanqiong Song, Zhaoyang Wang, Pan Wang, Qulian Guo, Wenxi Zhao, Mengxiang Liu, Jiali Chen, Zhenying Wu, Yushan Yan, Ke Xu, Tao Gu, Xue Wu, Kun He, Ke Su, Yunwei Han. Thymidine kinase 1 appears to be a marker for the prognosis of hepatocellular carcinoma based on a large-scale, multicenter studyJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2023; 149(15): 14271 doi: 10.1007/s00432-023-05089-z
295
Bin Sun, Weidan Ji, Chunying Liu, Xuejing Lin, Lei Chen, Haihua Qian, Changqing Su. miR‐2392 functions as tumour suppressor and inhibits malignant progression of hepatocellular carcinoma via directly targeting JAG2Liver International 2022; 42(7): 1658 doi: 10.1111/liv.15284
296
Mona A. Omar, Mohamed M. Omran, Khaled Farid, Ashraf A. Tabll, Yasser E. Shahein, Tarek M. Emran, Ana Petrovic, Nikola R. Lucic, Robert Smolic, Tanja Kovac, Martina Smolic. Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma: From Origin to Clinical DiagnosisBiomedicines 2023; 11(7): 1852 doi: 10.3390/biomedicines11071852
297
Yalei Zhao, Chen Xue, Zhongyang Xie, Xiaoxi Ouyang, Lanjuan Li. Comprehensive analysis of ubiquitin‐specific protease 1 reveals its importance in hepatocellular carcinomaCell Proliferation 2020; 53(10) doi: 10.1111/cpr.12908
298
Alyson P Black, Anand S Mehta. The search for biomarkers of hepatocellular carcinoma and the impact on patient outcomeCurrent Opinion in Pharmacology 2018; 41: 74 doi: 10.1016/j.coph.2018.04.002
299
Xin-Fei Xu, Lei Liang, Hao Xing, Feng Shen, Dong-Sheng Huang, Wan Yee Lau, Tian Yang. Clinical utility of serum biomarkers for hepatocellular carcinomaBiomarkers in Medicine 2021; 15(3): 151 doi: 10.2217/bmm-2020-0474
300
Mohamed M. Omran, Khaled Farid, Mona A. Omar, Tarek M. Emran, Fathy M. El-Taweel, Ashraf A. Tabll. A combination of α-fetoprotein, midkine, thioredoxin and a metabolite for predicting hepatocellular carcinomaAnnals of Hepatology 2020; 19(2): 179 doi: 10.1016/j.aohep.2019.09.002
301
Jing Tang, Yunxia Wang, Yongchao Luo, Jianbo Fu, Yang Zhang, Yi Li, Ziyu Xiao, Yan Lou, Yunqing Qiu, Feng Zhu. Computational advances of tumor marker selection and sample classification in cancer proteomicsComputational and Structural Biotechnology Journal 2020; 18: 2012 doi: 10.1016/j.csbj.2020.07.009
302
Antonio Lacalamita, Grazia Serino, Ester Pantaleo, Alfonso Monaco, Nicola Amoroso, Loredana Bellantuono, Emanuele Piccinno, Viviana Scalavino, Francesco Dituri, Sabina Tangaro, Roberto Bellotti, Gianluigi Giannelli. Artificial Intelligence and Complex Network Approaches Reveal Potential Gene Biomarkers for Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(20): 15286 doi: 10.3390/ijms242015286
303
Manyu Li, Jing Sun, Yan Wang, Jun Ma, Xiaotian Hao, Yan Liu, Cheng Zhou, Haiwei Zhou. Construction of a hepatocellular carcinoma high-risk population rating scale and independent predictors' assessmentThe American Journal of the Medical Sciences 2023;  doi: 10.1016/j.amjms.2023.11.016
304
Lijie Xia, Qiao Teng, Qi Chen, Fuchun Zhang. <p>Preparation and Characterization of Anti-GPC3 Nanobody Against Hepatocellular Carcinoma</p>International Journal of Nanomedicine 2020; : 2197 doi: 10.2147/IJN.S235058
305
Yi Shi, Jingrui Men, Hongliang Sun, Jianjun Tan. The Identification and Analysis of MicroRNAs Combined Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma DiagnosisMedicinal Chemistry 2022; 18(10): 1073 doi: 10.2174/1573406418666220404084532