BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Croagh CM, Lubel JS. Natural history of chronic hepatitis B: Phases in a complex relationship. World J Gastroenterol 2014; 20(30): 10395-10404 [PMID: 25132755 DOI: 10.3748/wjg.v20.i30.10395]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i30/10395.htm
Number Citing Articles
1
Jixia Li, Jinya Xu, Yangui Wang, Qin Li, Xilian Sun, Wen Fu, Bo Zhang. Association of Nucleostemin Polymorphisms with Chronic Hepatitis B Virus Infection in Chinese Han PopulationGenetic Testing and Molecular Biomarkers 2022; 26(5): 255 doi: 10.1089/gtmb.2021.0181
2
Janett Fischer, Eleni Koukoulioti, Eckart Schott, Balazs Fülöp, Renate Heyne, Thomas Berg, Florian van Bömmel. Polymorphisms in the Toll-like receptor 3 (TLR3) gene are associated with the natural course of hepatitis B virus infection in Caucasian populationScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-31065-6
3
Junping Zhu, Tong Zhang, Lina Cao, Aixin Li, Kai Zheng, Nan Zhang, Bin Su, Zhiyun Chen, Ning Chen, Hao Wu, Qiushui He. Toll like receptor7 polymorphisms in relation to disease susceptibility and progression in Chinese patients with chronic HBV infectionScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-12698-5
4
Tawatchai Apidechkul. Seroprevalence and factors associated with hepatitis B virus infection among the hill tribe youths, northern ThailandBMC Infectious Diseases 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12879-019-3747-3
5
Xianbo Wang, Yuxin Li, Fangyuan Gao. Chronic hepatitis B: could a noninvasive scoring model help predict therapy outcomes?Future Virology 2018; 13(3): 155 doi: 10.2217/fvl-2017-0140
6
Yong Kwang Park, Sun Young Lee, Ah Ram Lee, Kyung‐Chang Kim, Kisoon Kim, Kyun‐Hwan Kim, Byeong‐Sun Choi. Antiviral activity of interferon‐stimulated gene 20, as a putative repressor binding to hepatitis B virus enhancer II and core promoterJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(8): 1426 doi: 10.1111/jgh.14986
7
Daniel Castaneda, Adalberto Jose Gonzalez, Mohammad Alomari, Kanwarpreet Tandon, Xaralambos Bobby Zervos. From hepatitis A to E: A critical review of viral hepatitisWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(16): 1691-1715 doi: 10.3748/wjg.v27.i16.1691
8
Derouiche Samir, Hammadi Nour, Chouia Maroua. Assessment of Haematological Complications and Prognostic Value of Oxidative Stress Markers in Viral Hepatitis B PatientsJournal of Medical Sciences 2022; 22(2): 44 doi: 10.3923/jms.2022.44.52
9
Xiongfei Chen, Lishuang Ding, Deshuai Kong, Xiulei Zhao, Lili Liao, Yaomin Zhang, Fengshan Li, Ruhai Liu. FXYD6 overexpression in HBV-related hepatocellular carcinoma with cirrhosisOpen Life Sciences 2020; 15(1): 259 doi: 10.1515/biol-2020-0027
10
Uyen Mui, Christopher Haley, Stephen Tyring. Viral Oncology: Molecular Biology and PathogenesisJournal of Clinical Medicine 2017; 6(12): 111 doi: 10.3390/jcm6120111
11
Orçun Barkay, Serpil Erol, Seniha Senbayrak. Unraveling the Complexity of Atypical Serological Profiles in Chronic Hepatitis B: Insights Into Disease Dynamics and Clinical ImplicationsCureus 2023;  doi: 10.7759/cureus.44899
12
Jianming Hu, You-Yu Lin, Pei-Jer Chen, Koichi Watashi, Takaji Wakita. Cell and Animal Models for Studying Hepatitis B Virus Infection and Drug DevelopmentGastroenterology 2019; 156(2): 338 doi: 10.1053/j.gastro.2018.06.093
13
Nora V. Bergasa. Clinical Cases in Hepatology2022; : 203 doi: 10.1007/978-1-4471-4715-2_7
14
Mamun Al Mahtab, Sheikh Mohammad Fazle Akbar, Julio Cesar Aguilar, Gerardo Guillen, Euduaro Penton, Angela Tuero, Osamu Yoshida, Yoichi Hiasa, Morikazu Onji, Vincent Wong. Treatment of chronic hepatitis B naïve patients with a therapeutic vaccine containing HBs and HBc antigens (a randomized, open and treatment controlled phase III clinical trial)PLOS ONE 2018; 13(8): e0201236 doi: 10.1371/journal.pone.0201236
15
Minghui Li, Yuanjiao Gao, Liu Yang, Yanjie Lin, Wen Deng, Tingting Jiang, Xiaoyue Bi, Yao Lu, Lu Zhang, Ge Shen, Ruyu Liu, Shuling Wu, Min Chang, Mengjiao Xu, Leiping Hu, Rui Song, Yuyong Jiang, Wei Yi, Yao Xie. Dynamic changes of cytokine profiles and virological markers during 48 weeks of entecavir treatment for HBeAg-positive chronic hepatitis BFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1024333
16
Seyed Moayed Alavian, Mohammad Hadi Imanieh, Mohammad Hossein Imanieh. Predictive Factors in the Incidence of Cirrhosis in Chronic Hepatitis B Virus InfectionsHepatitis Monthly 2016; 16(5) doi: 10.5812/hepatmon.34790
17
Forough Golsaz-Shirazi, Fazel Shokri. Hepatitis B immunopathogenesis and immunotherapyImmunotherapy 2016; 8(4): 461 doi: 10.2217/imt.16.3
18
Beatriz Lozano-Ruiz, José M. González-Navajas. The Emerging Relevance of AIM2 in Liver DiseaseInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(18): 6535 doi: 10.3390/ijms21186535
19
Xiaoning Wu, Xiaoqian Xu, Jialing Zhou, Yameng Sun, Huiguo Ding, Wen Xie, Guofeng Chen, Anlin Ma, HongXin Piao, Bingqiong Wang, Shuyan Chen, Tongtong Meng, Xiaojuan Ou, Hwai-I Yang, Jidong Jia, Yuanyuan Kong, Hong You. Hepatocellular carcinoma prediction model performance decreases with long-term antiviral therapy in chronic hepatitis B patientsClinical and Molecular Hepatology 2023; 29(3): 747 doi: 10.3350/cmh.2023.0121
20
RENGANG HUANG, NAN JIANG, RENGUO YANG, XIAOXIA GENG, JIANMEI LIN, GANG XU, DANDAN LIU, JIDOG CHEN, GUO ZHOU, SHUQIANG WANG, TINGTING LUO, JIAZHEN WU, XIAOSHU LIU, KAIJU XU, XINGXIANG YANG. Fibroscan improves the diagnosis sensitivity of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis BExperimental and Therapeutic Medicine 2016; 11(5): 1673 doi: 10.3892/etm.2016.3135
21
F. Higuera-de-la-Tijera, G.E. Castro-Narro, J.A. Velarde-Ruiz Velasco, E. Cerda-Reyes, R. Moreno-Alcántar, I. Aiza-Haddad, M. Castillo-Barradas, L.E. Cisneros-Garza, M. Dehesa-Violante, J. Flores-Calderón, M.S. González-Huezo, E. Márquez-Guillén, L.E. Muñóz-Espinosa, J.L. Pérez-Hernández, M.V. Ramos-Gómez, J. Sierra-Madero, J.F. Sánchez-Ávila, A. Torre-Delgadillo, R. Torres, E.R. Marín-López, D. Kershenobich, E. Wolpert-Barraza. Asociación Mexicana de Hepatología A.C. Clinical guideline on hepatitis BRevista de Gastroenterología de México (English Edition) 2021; 86(4): 403 doi: 10.1016/j.rgmxen.2021.04.002
22
Eun-Jeong Joo, Hae Suk Cheong, Min-Jung Kwon, Won Sohn, Han-Na Kim, Yong Kyun Cho. Relationship between gut microbiome diversity and hepatitis B viral load in patients with chronic hepatitis BGut Pathogens 2021; 13(1) doi: 10.1186/s13099-021-00461-1
23
Ming-hui Li, Yao Lu, Fang-fang Sun, Qi-qi Chen, Lu Zhang, Hui-hui Lu, Zhan Zeng, Wei Yi, Yao Xie. Transforming growth factor β as a possible independent factor in chronic hepatitis BArchives of Virology 2021; 166(7): 1853 doi: 10.1007/s00705-021-05062-6
24
Amina A. Negash, Michael Gale. Hepatitis regulation by the inflammasome signaling pathwayImmunological Reviews 2015; 265(1): 143 doi: 10.1111/imr.12279
25
F. Higuera-de-la-Tijera, G.E. Castro-Narro, J.A. Velarde-Ruiz Velasco, E. Cerda-Reyes, R. Moreno-Alcántar, I. Aiza-Haddad, M. Castillo-Barradas, L.E. Cisneros-Garza, M. Dehesa-Violante, J. Flores-Calderón, M.S. González-Huezo, E. Márquez-Guillén, L.E. Muñóz-Espinosa, J.L. Pérez-Hernández, M.V. Ramos-Gómez, J. Sierra-Madero, J.F. Sánchez-Ávila, A. Torre-Delgadillo, R. Torres, E.R. Marín-López, D. Kershenobich, E. Wolpert-Barraza. Asociación Mexicana de Hepatología A.C. Guía Clínica de Hepatitis BRevista de Gastroenterología de México 2021; 86(4): 403 doi: 10.1016/j.rgmx.2021.04.002
26
Tran Thanh Tung, Jürgen Schmid, Vu Xuan Nghia, Le Chi Cao, Le Thi Kieu Linh, Ikrormi Rungsung, Bui Tien Sy, Truong Nhat My, Nguyen Trong The, Nghiem Xuan Hoan, Christian G. Meyer, Heiner Wedemeyer, Peter G. Kremsner, Nguyen Linh Toan, Le Huu Song, C.-Thomas Bock, Thirumalaisamy P. Velavan. Low Risk of Occult Hepatitis B Infection among Vietnamese Blood DonorsPathogens 2022; 11(12): 1524 doi: 10.3390/pathogens11121524
27
Stanca M Ciupe. Modeling the dynamics of hepatitis B infection, immunity, and drug therapyImmunological Reviews 2018; 285(1): 38 doi: 10.1111/imr.12686
28
Yuqian Luo, Le Zhang, Yimin Dai, Yali Hu, Biyun Xu, Yi-Hua Zhou. Conservative Evolution of Hepatitis B Virus Precore and Core Gene During Immune Tolerant Phase in Intrafamilial TransmissionVirologica Sinica 2020; 35(4): 388 doi: 10.1007/s12250-020-00194-6
29
Fareed Ghulam, Noval Zakaria, Muhammad Ibrahim Majeed, Faisal Ismail. Viral Hepatitis - The Road Traveled and the Journey RemainingHepatic Medicine: Evidence and Research 2022; : 13 doi: 10.2147/HMER.S352568
30
Zhan-Qing Zhang, Wei Lu, Yan-Bing Wang, Qi-Cheng Weng, Zhi-Yong Zhang, Zhi-Qiang Yang, Yan-Ling Feng. Measurement of the hepatitis B core-related antigen is valuable for predicting the pathological status of liver tissues in chronic hepatitis B patientsJournal of Virological Methods 2016; 235: 92 doi: 10.1016/j.jviromet.2016.05.016
31
Krzysztof Domagalski, Małgorzata Pawłowska, Agnieszka Zaleśna, Małgorzata Pilarczyk, Paweł Rajewski, Waldemar Halota, Andrzej Tretyn. Impact of IL28B and <i>OAS</i> gene family polymorphisms on interferon treatment response in Caucasian children chronically infected with hepatitis B virusWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(41): 9186-9195 doi: 10.3748/wjg.v22.i41.9186
32
Edina Amponsah-Dacosta. Hepatitis B virus infection and hepatocellular carcinoma in sub-Saharan Africa: Implications for elimination of viral hepatitis by 2030?World Journal of Gastroenterology 2021; 27(36): 6025-6038 doi: 10.3748/wjg.v27.i36.6025
33
KGHeBTA (King George's Medical University Hepatitis B Therapeutic Algorithm): A New Diagnostic and Therapeutic Algorithm and Clinico-epidemiological Spectrum of Hepatitis BJournal of Clinical and Experimental Hepatology 2023; 13(4): 629 doi: 10.1016/j.jceh.2023.02.007
34
Xiangjun Zhai, Liguo Zhu, Jie Jiang, Ci Song, Hong Peng, Jiao Qian, MingHao Zhou, Yan Zhou, Qungang Wang, Jianfang Xu, Zhijian Wang, Hongjian Liu, Min Fan, Zhibin Hu, Hongbin Shen, Fengcai Zhu. Virological activity in treatment-naïve HBeAg-negative HBV-infected adult patientsMedicine 2020; 99(29): e21179 doi: 10.1097/MD.0000000000021179
35
Dede Sit, Bennur Esen, Ahmet Engin Atay, Hasan Kayabaşı. Is hemodialysis a reason for unresponsiveness to hepatitis B vaccine? Hepatitis B virus and dialysis therapyWorld Journal of Hepatology 2015; 7(5): 761-768 doi: 10.4254/wjh.v7.i5.761
36
Wen-Tao Wang, Xue-Qi Zhao, Gui-Ping Li, Yi-Zhi Chen, Lin Wang, Mei-Fang Han, Wei-Na Li, Tao Chen, Guang Chen, Dong Xu, Qin Ning, Xi-Ping Zhao. Immune response pattern varies with the natural history of chronic hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(16): 1950-1963 doi: 10.3748/wjg.v25.i16.1950
37
Jingyu Zhao, Xinyue Zhang, Liwei Fang, Hong Pan, Jun Shi. Association between IL28B Polymorphisms and Outcomes of Hepatitis B Virus Infection: A meta-analysisBMC Medical Genetics 2020; 21(1) doi: 10.1186/s12881-020-01026-w
38
Ersin AKGÖLLÜ. Effect of FOXP3 gene variants on the immune-active HBV and inactive HBV phasesCukurova Medical Journal 2021; 46(4): 1485 doi: 10.17826/cumj.978353
39
Elfatih Hamida Mohammed, Mohammed Raja Saud, Seyoum Yemane, Elkhidir Isam Mohammed, Tekle Freweini. Serological and virological profile of patients with chronic hepatitis B infection in EritreaInternational Journal of Clinical Virology 2020; 4(1): 095 doi: 10.29328/journal.ijcv.1001022
40
Amie Ceesay, Khaled Bouherrou, Boun Kim Tan, Maud Lemoine, Gibril Ndow, Barbara Testoni, Isabelle Chemin. Viral Diagnosis of Hepatitis B and Delta: What We Know and What Is Still Required? Specific Focus on Low- and Middle-Income CountriesMicroorganisms 2022; 10(11): 2096 doi: 10.3390/microorganisms10112096
41
Michelle R. Paulsen, Nikitha R. Patel, Carol Sulis, Francis A. Farraye, Shubha Bhat. Human Papillomavirus, Herpes Zoster, and Hepatitis B Vaccinations in Immunocompromised Patients: An Update for PharmacistsJournal of Pharmacy Practice 2021; 34(6): 943 doi: 10.1177/0897190020958261
42
Mark K. Webale, Valentine Budambula, Raphael Lihana, Francis O. Musumba, Anthony K. Nyamache, Nancy L. M. Budambula, Aabid A. Ahmed, Collins Ouma, Tom Were. Hepatitis B virus sero-profiles and genotypes in HIV-1 infected and uninfected injection and Non-injection drug users from coastal KenyaBMC Infectious Diseases 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12879-015-1060-3
43
Y. Lv, M. Cui, Z. Lv, J. Lu, X. Zhang, Z. Zhao, Y. Wang, L. Gao, N.M. Tsuji, H. Yan. Expression and significance of peripheral myeloid-derived suppressor cells in chronic hepatitis B patientsClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2018; 42(5): 462 doi: 10.1016/j.clinre.2018.04.002
44
Wen-Chun Liu, I-Chin Wu, Yen-Cheng Chiu, Kuo-Chih Tseng, Chi-Yi Chen, Hung-Chih Chiu, Pin-Nan Cheng, Ting-Tsung Chang. Genotyping of immune-related loci associated with delayed HBeAg seroconversion in immune-active chronic hepatitis B patientsAntiviral Research 2020; 176: 104719 doi: 10.1016/j.antiviral.2020.104719
45
Béatrice Laupèze, Ventzislav Vassilev, Selim Badur. A role for immune modulation in achieving functional cure for chronic hepatitis B among current changes in the landscape of new treatmentsExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2023; 17(11): 1135 doi: 10.1080/17474124.2023.2268503
46
D. V. Tserashkou, V. M. Mitsura. Chronic hepatitis B virus infection: clinical characteristics and antiviral therapyHealth and Ecology Issues 2022; 19(2): 82 doi: 10.51523/2708-6011.2022-19-2-10
47
Taegeun Lee, John Jeongseok Yang, Jinseok Eom, Sohee Kwon, Borae G. Park, Sang-Hyun Hwang, Heung-Bum Oh. A single-center, single-blind study to evaluate the clinical sensitivity, specificity, and agreement between Elecsys Anti-HBc II and Elecsys Anti-HBc in a Korean populationJournal of Clinical Virology 2018; 109: 41 doi: 10.1016/j.jcv.2018.10.009
48
Penglei Ge, Huayu Yang, Jingfen Lu, Wenjun Liao, Shunda Du, Yingli Xu, Haifeng Xu, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Jiefu Huang, Yilei Mao. Albumin Binding Function: The Potential Earliest Indicator for Liver Function DamageGastroenterology Research and Practice 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/5120760
49
Kefang Yao, Jiacheng Liu, Jian Wang, Xiaomin Yan, Juan Xia, Yue Yang, Weihua Wu, Yong Liu, Yuxin Chen, Zhaoping Zhang, Jie Li, Rui Huang, Chao Wu. Distribution and clinical characteristics of patients with chronic hepatitis B virus infection in the grey zoneJournal of Viral Hepatitis 2021; 28(7): 1025 doi: 10.1111/jvh.13511
50
Meilan Cui, Ying Lv, Jianhua Lu, Wei Zhang, Yuanyuan Duan, Yan Huang, Lei Yang, Man Li, Wenxuan Liu, Dianwu Liu, Huimin Yan. Decreased frequency of circulating Th9 cells in patients with chronic hepatitis B infectionJournal of Clinical Laboratory Analysis 2018; 32(2) doi: 10.1002/jcla.22246
51
William R. Treem, Melissa Palmer, Isabelle Lonjon-Domanec, Daniel Seekins, Lara Dimick-Santos, Mark I. Avigan, John F. Marcinak, Ajit Dash, Arie Regev, Eric Maller, Meenal Patwardhan, James H. Lewis, Don C. Rockey, Adrian M. Di Bisceglie, James W. Freston, Raul J. Andrade, Naga Chalasani. Consensus Guidelines: Best Practices for Detection, Assessment and Management of Suspected Acute Drug-Induced Liver Injury During Clinical Trials in Adults with Chronic Viral Hepatitis and Adults with Cirrhosis Secondary to Hepatitis B, C and Nonalcoholic SteatohepatitisDrug Safety 2021; 44(2): 133 doi: 10.1007/s40264-020-01014-2
52
Maya Rosenberg, Maria Poluch, Colin Thomas, Paola Sindaco, Alan Khoo, Pierluigi Porcu. Hepatitis B Virus and B-cell lymphoma: evidence, unmet need, clinical impact, and opportunitiesFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1275800
53
Aya Raed Alheany, Shatha Farouk Abdullah. Status of HBeAg in association with other baseline tests in Iraqi patients with CHBResearch Journal of Pharmacy and Technology 2022; : 3475 doi: 10.52711/0974-360X.2022.00582
54
Kukwah Anthony Tufon, Damian Nota Anong, Henry Dilonga Meriki, Teuwafeu Denis Georges, Mouladje Maurice, Youmbi Sylvain Kouanou, Ayah Flora Bolimo, Nyeke James Tony, Tebit Emmanuel Kwenti, Ndze Henry Wung, Theresa Nkuo-Akenji, Isabelle Chemin. Characterization and assessment of HBV chronically infected patients: Identification of those eligible for treatment in the South West region of CameroonPLOS ONE 2018; 13(9): e0203312 doi: 10.1371/journal.pone.0203312
55
Vahdat Poortahmasebi, Ali Salarian, Mehdi Amiri, Mansour Poorebrahim, Seyed Mohammad Jazayeri, Atousa Ataei, Matin Asghari, Seyed Moayed Alavian. Integrated Analysis of Gene Expression Profiles Reveals Deregulation of the Immune Response Genes during Different Phases of Chronic Hepatitis B InfectionHepatitis Monthly 2017; 17(3) doi: 10.5812/hepatmon.42237
56
Carla S. Coffin, Samuel S. Lee. New paradigms in hepatitis B management: only diamonds are foreverBritish Medical Bulletin 2015; : ldv039 doi: 10.1093/bmb/ldv039
57
Chun-yan Yao, Zhao-suo Hu, Run-lin Yuan, Juan Jin, Zheng-xu Chen. CD32 Expression by CD4+ T and CD8+ T Lymphocytes Is Increased in Patients with Chronic Hepatitis B Virus InfectionViral Immunology 2023; 36(5): 351 doi: 10.1089/vim.2022.0183
58
Hong-Sheng Yu, Hao Jiang, Ming-Kai Li, Bi-Lan Yang, Abdukyamu Smayi, Jian-Ning Chen, Bin Wu, Yi-Dong Yang. Lowering the threshold of alanine aminotransferase for enhanced identification of significant hepatic injury in chronic hepatitis B patientsWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(35): 5166-5177 doi: 10.3748/wjg.v29.i35.5166
59
Keerthana Raja, Sembiyaa Arumugam, Sheik S.S.J. Ahmed, Ramakrishnan Veerabathiran. Oncogenic Viruses2023; : 197 doi: 10.1016/B978-0-12-824152-3.00006-8
60
Ruonan Sun, Jiawei Li, Xianyi Lin, Yidong Yang, Bing Liu, Tianbi Lan, Shuang Xiao, Anyi Deng, Zhinan Yin, Yan Xu, Zheng Xiang, Bin Wu. Peripheral immune characteristics of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinomaFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1079495
61
Marina Manea, Dimitri Apostol, Ileana Constantinescu. A MicroRNA-Based Method for High-Viremia Detection—A New Approach on a Romanian Lot of Chronically Infected Patients with Hepatitis B VirusDiagnostics 2023; 13(22): 3425 doi: 10.3390/diagnostics13223425
62
Simone Lanini, Raffaella Pisapia, Maria Rosaria Capobianchi, Giuseppe Ippolito. Global epidemiology of viral hepatitis and national needs for complete controlExpert Review of Anti-infective Therapy 2018; 16(8): 625 doi: 10.1080/14787210.2018.1505503
63
Oluwadamilola Gideon Osasona, Opeoluwa Adewale-Fashoro, Testimony J. Olumade, Judith Oguzie, Uwem George, Olumuyiwa Elijah Ariyo, Oluwatosin Oluwagbenga Oguntoye. Comparative serologic profiles of hepatitis B Virus (HBV) between HIV/HBV co-infected and Hbv mono-infected patients in Ile-Ife, NigeriaJournal of Immunoassay and Immunochemistry 2021; 42(6): 633 doi: 10.1080/15321819.2021.1924197
64
Shanshan Chen, Xuan Dai, Yueyue Zhao, Jie Li, Xuehan Zou, Haijun Huang, Eiji Sakai. Clinical Distribution Characteristics and Identification for Significant Liver Inflammation of Patients in Chronic Hepatitis B with Indeterminate PhaseGastroenterology Research and Practice 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/7264601
65
Desalegn Weldebrhan, Hailemariam Berhe, Yohannes Tesfay. Risk Factors for Hepatitis B Virus Infection in North Ethiopia: A Case–Control StudyHepatic Medicine: Evidence and Research 2023; : 79 doi: 10.2147/HMER.S407069
66
Si-Biao Su, Shan-Yu Qin, Xiao-Long Xian, Fei-Fei Huang, Qiu-Lan Huang, Han-Jing ZhangDi, Hai-Xing Jiang. Interleukin-22 regulating Kupffer cell polarization through STAT3/Erk/Akt crosstalk pathways to extenuate liver fibrosisLife Sciences 2021; 264: 118677 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118677
67
Ashish Kumar Vyas, Mojahidul lslam, Garima Garg, Anirudh K. Singh, Nirupma Trehanpati. Humoral Immune Responses and Hepatitis B InfectionDigestive Diseases 2021; 39(5): 516 doi: 10.1159/000514274
68
J. Huang, Q. You, D. Song, X. Rong, C. Li, Y. Fu. Update on epidemiology of hepatitis B virus among blood donors in ChinaISBT Science Series 2018; 13(3): 359 doi: 10.1111/voxs.12432
69
Ming Wang, Dong Xi, Qin Ning. Virus-induced hepatocellular carcinoma with special emphasis on HBVHepatology International 2017; 11(2): 171 doi: 10.1007/s12072-016-9779-5
70
Teresa I. Ng, Patrick K. Dorr, Preethi Krishnan, Daniel E. Cohen, Susan Rhee, Stanley X. Wang, Melanie C. Ruzek, Federico J. Mensa, Warren M. Kati. Biomarkers for the clinical development of antiviral therapiesCytometry Part B: Clinical Cytometry 2021; 100(1): 19 doi: 10.1002/cyto.b.21974
71
Mohammed Elfatih Hamida, Saud Mohammed Raja, Yemane Seyoum, Isam Mohammed Elkhidir, Freweini Tekle. Prevalence of chronic hepatitis B phases in Eritrean patients: a laboratory-based cross-sectional studyBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01789-3