BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wu IC, Wu DC, Yu FJ, Wang JY, Kuo CH, Yang SF, Wang CL, Wu MT. Association between Helicobacter pylori seropositivity and digestive tract cancers. World J Gastroenterol 2009; 15(43): 5465-5471 [PMID: 19916178 DOI: 10.3748/wjg.15.5465]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v15/i43/5465.htm
Number Citing Articles
1
Haiying Cheng, Ting Zhang, Weizhong Gu, Xiaoli Shu, Yanyi Zhang, Xuping Zhang, Xiuying Wu, Jie Chen, Mizu Jiang. The Presence of Helicobacter pylori in Colorectal Polyps Detected by Immunohistochemical Methods in ChildrenPediatric Infectious Disease Journal 2012; 31(4): 364 doi: 10.1097/INF.0b013e3182467538
2
Fumihito Sato, Isao Oze, Daisuke Kawakita, Noriyuki Yamamoto, Hidemi Ito, Satoyo Hosono, Takeshi Suzuki, Takakazu Kawase, Hiroki Furue, Miki Watanabe, Shunzo Hatooka, Yasushi Yatabe, Yasuhisa Hasegawa, Masayuki Shinoda, Minoru Ueda, Kazuo Tajima, Hideo Tanaka, Keitaro Matsuo. Inverse association between toothbrushing and upper aerodigestive tract cancer risk in a Japanese populationHead & Neck 2011; 33(11): 1628 doi: 10.1002/hed.21649
3
Fan Yang, Ying-Lu Xu, Ren-Fei Zhu. Helicobacter pylori infection and the risk of colorectal carcinoma: a systematic review and meta-analysisMinerva Medica 2019; 110(5) doi: 10.23736/S0026-4806.19.05942-1
4
Gang Wang, Fei Gao, Weiming Zhang, Jia Chen, Tao Wang, Guoxin Zhang, Lizong Shen, Yoshio Yamaoka. Involvement of Aquaporin 3 in Helicobacter pylori-Related Gastric DiseasesPLoS ONE 2012; 7(11): e49104 doi: 10.1371/journal.pone.0049104
5
Panna A. Codner, Thomas J. Herron. The Shifting Microbiome in Surgical StressCurrent Surgery Reports 2017; 5(4-5) doi: 10.1007/s40137-017-0172-7
6
S. Nie, T. Chen, X. Yang, P. Huai, M. Lu. Association ofHelicobacter pyloriinfection with esophageal adenocarcinoma and squamous cell carcinoma: a meta-analysisDiseases of the Esophagus 2014; 27(7): 645 doi: 10.1111/dote.12194
7
Ousman Secka, Martin Antonio, Mary Tapgun, Douglas E Berg, Christian Bottomley, Vivat Thomas, Robert Walton, Tumani Corrah, Richard A Adegbola, Julian E Thomas. PCR-based genotyping of Helicobacter pylori of Gambian children and adults directly from biopsy specimens and bacterial culturesGut Pathogens 2011; 3(1): 5 doi: 10.1186/1757-4749-3-5
8
Lijuan Ma, Wentao Guo, Zhihui Zeng, Fei Yang, Shufang Tang, Yarui Ling. Colorectal cancer risk in East Asian patients with Helicobacter pylori infection: A systematic review and meta-analysisMedicine 2023; 102(10): e33177 doi: 10.1097/MD.0000000000033177
9
Huiqin Gao, Lunan Li, Chenjing Zhang, Jiangfeng Tu, Xiaoge Geng, Jingya Wang, Xiaolu Zhou, Jiyong Jing, Wensheng Pan. Systematic Review with Meta-analysis: Association of Helicobacter pylori Infection with Esophageal CancerGastroenterology Research and Practice 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/1953497
10
Christine P. J. Caygill, Piers A. C. Gatenby. Bacteria and Cancer2012; : 1 doi: 10.1007/978-94-007-2585-0_1
11
Anil K. Sharma, Varruchi Sharma, Ankur Kaushal, Talha Bin. Emran, Kuldeep Dhama. Understanding microbiome finetuning the preventive and treatment regimens of a wide-array of surgical conditions paving a way towards personalized medicines: CorrespondenceInternational Journal of Surgery: Global Health 2023; 6(5) doi: 10.1097/GH9.0000000000000283
12
Michael J. Morowitz, Trissa Babrowski, Erica M. Carlisle, Andrea Olivas, Kathleen S. Romanowski, John B. Seal, Donald C. Liu, John C. Alverdy. The Human Microbiome and Surgical DiseaseAnnals of Surgery 2011; 253(6): 1094 doi: 10.1097/SLA.0b013e31821175d7
13
Aynaz Khademian, Ramazan Rajabnia, Elaheh Ferdosi-Shahandashti, Soraya Khafri, Javad Shokri Shirvani, Farzin Sadeghi, Yousef Yahyapour. Presence of the Helicobacter pylori in Esophageal Squamous Cell Carcinoma SamplesInternational Journal of Enteric Pathogens 2016; (In Press) doi: 10.17795/ijep37902
14
Principles and Practice of Fertility Preservation2011; : 35 doi: 10.1017/CBO9780511921896.007
15
Shuanghua Xie, Shaoming Wang, Liyan Xue, Daniel R. S. Middleton, Chentao Guan, Changqing Hao, Jinwu Wang, Bianyun Li, Ru Chen, Xinqing Li, Wenqiang Wei. Helicobacter pylori Is Associated With Precancerous and Cancerous Lesions of the Gastric Cardia Mucosa: Results of a Large Population-Based Study in ChinaFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.00205
16
Yu Imamura, Masayuki Watanabe, Eiji Oki, Masaru Morita, Hideo Baba. Esophagogastric junction adenocarcinoma shares characteristics with gastric adenocarcinoma: Literature review and retrospective multicenter cohort studyAnnals of Gastroenterological Surgery 2021; 5(1): 46 doi: 10.1002/ags3.12406
17
Omer Bilgehan Poyrazoglu, Ahmet Cumhur Dulger, Bilge Sumbul Gultepe. Helicobacter Pylory infection in patients with esophageal squamous cell carcinomaClinics 2017; 72(3): 150 doi: 10.6061/clinics/2017(03)04
18
Ali Soroush, Arash Etemadi, Julian A. Abrams. Non-Acid Fluid Exposure and Esophageal Squamous Cell CarcinomaDigestive Diseases and Sciences 2022; 67(7): 2754 doi: 10.1007/s10620-021-07127-7
19
Julia Butt, Meira Epplein, John M Leong. Helicobacter pylori and colorectal cancer—A bacterium going abroad?PLOS Pathogens 2019; 15(8): e1007861 doi: 10.1371/journal.ppat.1007861
20
Yoku Hayakawa, Nilay Sethi, Antonia R. Sepulveda, Adam J. Bass, Timothy C. Wang. Oesophageal adenocarcinoma and gastric cancer: should we mind the gap?Nature Reviews Cancer 2016; 16(5): 305 doi: 10.1038/nrc.2016.24
21
Kelly A. Whelan, Hiroshi Nakagawa. Microbiome and CancerCurrent Cancer Research 2019; : 39 doi: 10.1007/978-3-030-04155-7_3
22
Xue Meng, Qiuxu Wang, Caiyun He, Moye Chen, Jingwei Liu, Weixian Liu, Yuan Yuan. An inverse association of Helicobacter pylori infection with oral squamous cell carcinomaJournal of Oral Pathology & Medicine 2016; 45(1): 17 doi: 10.1111/jop.12324
23
Yao-Sheng Chen, Song-Xin Xu, Yan-Bing Ding, Xin-En Huang, Bin Deng. Helicobacter pylori Infection and the Risk of Colorectal Adenoma and Adenocarcinoma: an Updated Meta-analysis of Different Testing MethodsAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2013; 14(12): 7613 doi: 10.7314/APJCP.2013.14.12.7613
24
Q. Wu, Z.‐P. Yang, P. Xu, L.‐C. Gao, D.‐M. Fan. Association between Helicobacter pylori infection and the risk of colorectal neoplasia: a systematic review and meta‐analysisColorectal Disease 2013; 15(7) doi: 10.1111/codi.12284
25
Kuo Ching Yee, M.H. Wei, Hsian Ching Yee, Karin D.E. Everett, Hsian Pei Yee, Noriko Hazeki-Talor. A Screening Trial of <b><i>Helicobacter pylori</i></b>-Specific Antigen Tests in Saliva to Identify an Oral InfectionDigestion 2013; 87(3): 163 doi: 10.1159/000350432
26
Da Sol Choi, Seung In Seo, Woon Geon Shin, Chan Hyuk Park. Risk for Colorectal Neoplasia in Patients With Helicobacter pylori Infection: A Systematic Review and Meta-analysisClinical and Translational Gastroenterology 2020; 11(2): e00127 doi: 10.14309/ctg.0000000000000127
27
Wen‐sheng Li, Dong‐ping Tian, Xiao‐ying Guan, Hailong Yun, Hong‐tao Wang, Yinping Xiao, Chao Bi, Songmin Ying, Min Su. Esophageal intraepithelial invasion of Helicobacter pylori correlates with atypical hyperplasiaInternational Journal of Cancer 2014; 134(11): 2626 doi: 10.1002/ijc.28588