BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lin D, Suwantarat N, Kwee S, Miyashiro M. Cushing’s syndrome caused by an ACTH-producing large cell neuroendocrine carcinoma of the gallbladder. World J Gastrointest Oncol 2010; 2(1): 56-58 [PMID: 21160818 DOI: 10.4251/wjgo.v2.i1.56]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v2/i1/56.htm
Number Citing Articles
1
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2016; : 1 doi: 10.1007/978-3-319-26587-2_155-1
2
Masami Yuda, Teruyuki Usuba, Shin Hagiwara, Masahisa Okuma, Hisatoshi Asano, Hitoshi Sakuda, Hiroaki Katagi, Yoshiyuki Furukawa. Large Cell Neuroendocrine Carcinoma Coexisting with Adenocarcinoma in the Extrahepatic Bile DuctThe Japanese Journal of Gastroenterological Surgery 2018; 51(3): 187 doi: 10.5833/jjgs.2016.0114
3
Kimihide Kusafuka, Alfio Ferlito, James S. Lewis, Julia A. Woolgar, Alessandra Rinaldo, Pieter J. Slootweg, Douglas R. Gnepp, Kenneth O. Devaney, William D. Travis, Leon Barnes. Large cell neuroendocrine carcinoma of the head and neckOral Oncology 2012; 48(3): 211 doi: 10.1016/j.oraloncology.2011.09.016
4
Zhiwei Zhang, Tong Guo, Xiaorui Huang, Peng Xie, Lu Wang, Yahong Yu. Age‐specific clinicopathological characteristics and prognostic analysis of neuroendocrine carcinomas of the gallbladderCancer Medicine 2022; 11(3): 641 doi: 10.1002/cam4.4463
5
Ankita Mehta, Mona Bargotya, Ashish Sachan. Primary neuroendocrine tumors of the gall bladder: Morphology with corroborative immunohistochemistry is the key to diagnosisIP Journal of Diagnostic Pathology and Oncology 2020; 5(1): 1 doi: 10.18231/j.jdpo.2020.001
6
Xiaofang Zhang, Dihua Huang, Xiaojie Pan, Qiya Si, Qiaoying You. ACTH-producing small cell neuroendocrine carcinoma from the gallbladder: a case report and literature reviewFrontiers in Endocrinology 2023; 14 doi: 10.3389/fendo.2023.1224381
7
Masakuni Fujii, Hiroaki Saito, Junji Shiode. Rare case of a gallbladder neuroendocrine carcinomaClinical Journal of Gastroenterology 2019; 12(1): 38 doi: 10.1007/s12328-018-0883-z
8
Hideto Kawaratani, Tatsuhiro Tsujimoto, Masaaki Yoshikawa, Fumi Kawanami, Yusaku Shirai, Hitoshi Yoshiji, Kousaku Morita, Hiroshi Fukui. Large cell neuroendocrine carcinoma presenting with neck swelling in the submandibular gland: a case reportJournal of Medical Case Reports 2013; 7(1) doi: 10.1186/1752-1947-7-81
9
Ming Jin, Bo Zhou, Xiong-Ling Jiang, Qi-Yi Zhang, Xiang Zheng, Yuan-Cong Jiang, Sheng Yan. Flushing as atypical initial presentation of functional gallbladder neuroendocrine carcinoma: A case reportWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(6): 686-695 doi: 10.3748/wjg.v26.i6.686
10
Xing-Chen Cai, Sheng-Dong Wu. Gallbladder neuroendocrine carcinoma diagnosis, treatment and prognosis based on the SEER database: A literature reviewWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(23): 8212-8223 doi: 10.12998/wjcc.v10.i23.8212
11
Ryoichi Miyamoto, Kazunori Kikuchi, Atsushi Uchida, Masayoshi Ozawa, Kentaro Nagai, Michihiro Maeda, Akira Kemmochi, Satoshi Inagawa, Masayoshi Yamamoto. Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Gallbladder: A Case Report and Literature ReviewInternational Surgery 2016; 101(9-10): 458 doi: 10.9738/INTSURG-D-16-00122.1
12
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2017; : 2765 doi: 10.1007/978-3-319-26956-6_155
13
Virginia Corbett, Susanne Arnold, Lowell Anthony, Aman Chauhan. Management of Large Cell Neuroendocrine CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.653162
14
Wei Liu, Lei Wang, Xiao-dong He, Cheng Feng, Xiao-yan Chang, Zhao-hui Lu. Mixed large cell neuroendocrine carcinoma and adenocarcinoma of the gallbladder: a case report and brief review of the literatureWorld Journal of Surgical Oncology 2015; 13(1) doi: 10.1186/s12957-015-0533-6
15
Arbaz Samad, Alesia Kaplan, Mustafa Arain, Rajeev Attam, Jose Jessurun, J. Carlos Manivel, Stefan E. Pambuccian. Endoscopic ultrasound‐guided fine‐needle aspiration diagnosis of large cell neuroendocrine carcinoma of the gallbladder and common bile duct: Report of a caseDiagnostic Cytopathology 2013; 41(12): 1091 doi: 10.1002/dc.22872
16
Sangwoo Park, Myung-Hwan Kim, Jin Hee Kim, Tae-Oh Kim, Tae Hyung Kim, Hoonsub So, Sung Koo Lee. Cushing's Syndrome Caused by an ACTH-Producing Neuroendocrine Carcinoma of the GallbladderKorean Journal of Medicine 2014; 87(1): 67 doi: 10.3904/kjm.2014.87.1.67
17
Wei Wang, Chuan Xin Yang, Xin Zhe Yu, Shi Lei Zhang, Jie Wang, Jian Wang. Clinicopathological characteristics and prognostic factors of patients with primary gallbladder neuroendocrine carcinomasJournal of Digestive Diseases 2022; 23(3): 166 doi: 10.1111/1751-2980.13088
18
Anurag Singh, Rashmi Kushwaha, Pragati Chauhan, Gulshan Kumar. Primary neuroendocrine carcinoma of cervical lymph node masquerading as non-Hodgkin lymphoma: A diagnostic challengeJournal of Cancer Research and Therapeutics 2023;  doi: 10.4103/jcrt.jcrt_2572_22
19
Shida Yan, Yingyi Wang, Xiao Chen, Yefan Zhang, Zhen Huang, Jianjun Zhao, Jianguo Zhou, Zhiyu Li, Xinyu Bi, Zhiwen Luo, Jianqiang Cai, Hong Zhao. <p>Clinical Analysis of 15 Cases of Gallbladder Neuroendocrine Carcinoma and Comparison with Gallbladder Adenocarcinoma Using a Propensity Score Matching</p>Cancer Management and Research 2020; : 1437 doi: 10.2147/CMAR.S227501
20
Billy Y. Lan, Sandi A. Kwee, Linda L. Wong. Positron emission tomography in hepatobiliary and pancreatic malignancies: a reviewThe American Journal of Surgery 2012; 204(2): 232 doi: 10.1016/j.amjsurg.2011.07.025