BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang XZ, Zeng ZY, Ye X, Sun J, Zhang ZM, Kang WM. Interpretation of the development of neoadjuvant therapy for gastric cancer based on the vicissitudes of the NCCN guidelines. World J Gastrointest Oncol 2020; 12(1): 37-53 [PMID: 31966912 DOI: 10.4251/wjgo.v12.i1.37]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v12/i1/37.htm
Number Citing Articles
1
Yonglei Zhang, Bin Zhang, Jinpo Yang, Jindai Zhang, Wei Zhang. Perioperative Safety and Effectiveness of Neoadjuvant Therapy with Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatin, and Docetaxel Plus Apatinib in Locally Advanced Gastric CancerCancer Management and Research 2021; : 2279 doi: 10.2147/CMAR.S304093
2
Katarzyna Sędłak, Karol Rawicz-Pruszyński, Radosław Mlak, Katarzyna Gęca, Magdalena Skórzewska, Zuzanna Pelc, Teresa Małecka-Massalska, Wojciech P. Polkowski. Union is strength: Textbook outcome with perioperative chemotherapy compliance decreases the risk of death in advanced gastric cancer patientsEuropean Journal of Surgical Oncology 2022; 48(2): 356 doi: 10.1016/j.ejso.2021.08.005
3
Marlena Janiczek-Polewska, Łukasz Szylberg, Julian Malicki, Andrzej Marszałek. Role of Interleukins and New Perspectives in Mechanisms of Resistance to Chemotherapy in Gastric CancerBiomedicines 2022; 10(7): 1600 doi: 10.3390/biomedicines10071600
4
Saleh Azadbakht, Parastoo Baharvand, Mojgan Saki, Alireza Moayyedkazemi. Gastric Cancer: A Review of Risk Factors and New Insights into TreatmentCurrent Cancer Therapy Reviews 2023; 19(1): 19 doi: 10.2174/1573394718666220428105301
5
Jianzheng Wang, Jinxi Huang, Hui Wang, Wei Yang, Qiwen Bai, Zhentao Yao, Qingli Li, Huifang Lv, Beibei Chen, Caiyun Nie, Weifeng Xu, Shuiping Tu, Hongle Li, Xiaobing Chen, Dong-Hua Yang. Personalized Treatment of Advanced Gastric Cancer Guided by the MiniPDX ModelJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1987705
6
Xuesong Yang, Anqiang Wang, Jialin Li, Kai Zhou, Ke Ji, Xin Ji, Ji Zhang, Xiaojiang Wu, Zhaode Bu. Prognostic significance of preoperative serum tumor markers in hepatoid adenocarcinoma of stomach (HAS)BMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-10516-y
7
Mohamed Fawzi Kabil, Osama A. Badary, Frank Bier, Shaker A. Mousa, Ibrahim M. El-Sherbiny. A comprehensive review on lipid nanocarrier systems for cancer treatment: fabrication, future prospects and clinical trialsJournal of Liposome Research 2024; 34(1): 135 doi: 10.1080/08982104.2023.2204372
8
Jingjing Zhang, Qiang Zhang, Bo Zhao, Gaofeng Shi. Deep learning nomogram for predicting neoadjuvant chemotherapy response in locally advanced gastric cancer patientsAbdominal Radiology 2024;  doi: 10.1007/s00261-024-04331-7
9
Menglong Zhou, Wang Yang, Yan Xuan, Wei Zou, Yaqi Wang, Zhiyuan Zhang, Jing Zhang, Miao Mo, Changming Zhou, Yuan Liu, Wenming Zhang, Zhaozhen Zhang, Yiping He, Weiwei Weng, Cong Tan, Lei Wang, Dan Huang, Weiqi Sheng, Huanhuan Li, Hui Zhu, Yan Wang, Lijun Shen, Hui Zhang, Juefeng Wan, Guichao Li, Hua Huang, Yanong Wang, Zhen Zhang, Xiaowen Liu, Fan Xia. A study protocol of a randomized phase II trial of perioperative chemoimmunotherapy verses perioperative chemoimmunotherapy plus preoperative chemoradiation for locally advanced gastric (G) or gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma: the NeoRacing studyBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-09786-9
10
Jiayi Zhang, Yanfen Cui, Kaikai Wei, Zhenhui Li, Dandan Li, Ruirui Song, Jialiang Ren, Xin Gao, Xiaotang Yang. Deep learning predicts resistance to neoadjuvant chemotherapy for locally advanced gastric cancer: a multicenter studyGastric Cancer 2022; 25(6): 1050 doi: 10.1007/s10120-022-01328-3
11
Yasushi Sato, Koichi Okamoto, Tomoyuki Kawaguchi, Fumika Nakamura, Hiroshi Miyamoto, Tetsuji Takayama. Treatment Response Predictors of Neoadjuvant Therapy for Locally Advanced Gastric Cancer: Current Status and Future PerspectivesBiomedicines 2022; 10(7): 1614 doi: 10.3390/biomedicines10071614
12
Julie B. Siegel, Rupak Mukherjee, Bryce DeChamplain, Jeffrey M. Sutton, David M. Mahvi, William P. Lancaster. Neoadjuvant Chemotherapy is Associated With Decreased Survival in Early-Stage Gastric CancerThe American Surgeon™ 2024; 90(1): 28 doi: 10.1177/00031348231191182
13
Pengfei Su, Yingjing Zhang, Tian Yu, Lin Jiang, Weiming Kang, Yuqin Liu, Jianchun Yu. Comparison of the predictive value of pathological response at primary tumor and lymph node status after neoadjuvant chemotherapy in locally advanced gastric cancerClinical and Translational Oncology 2023; 25(8): 2462 doi: 10.1007/s12094-023-03130-8
14
Jie Li, Juan Sun, Zhen Liu, Ziyang Zeng, Siwen Ouyang, Zimu Zhang, Mingwei Ma, Weiming Kang. The Roles of Non-Coding RNAs in Radiotherapy of Gastrointestinal CarcinomaFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.862563
15
Rachid Jabi, Nassira Karich, Mouad Ouryemchi, Amal Bennani, Mohammed Bouziane. Hematemesis: An Exceptional Method of Revealing Gastric Metastasis From an Unknown Breast CancerCureus 2021;  doi: 10.7759/cureus.18987
16
Xin-Yi Xu, Xiao-Man Jiang, Qin Xu, Hao Xu, Jin-Hua Luo, Cui Yao, Ling-Yu Ding, Shu-Qin Zhu. Skeletal Muscle Change During Neoadjuvant Therapy and Its Impact on Prognosis in Patients With Gastrointestinal Cancers: A Systematic Review and Meta-AnalysisFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.892935
17
Wojciech Piotr Polkowski, Katarzyna Sędłak, Karol Rawicz-Pruszyński. <p>Treatment of Gastric Cancer Patients During COVID-19 Pandemic: The West is More Vulnerable</p>Cancer Management and Research 2020; : 6467 doi: 10.2147/CMAR.S260842
18
Zhe-Han Bao, Can Hu, Yan-Qiang Zhang, Peng-Cheng Yu, Yi Wang, Zhi-Yuan Xu, Huan-Ying Fu, Xiang-Dong Cheng. Safety and efficacy of a programmed cell death 1 inhibitor combined with oxaliplatin plus S-1 in patients with Borrmann large type III and IV gastric cancersWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2024; 16(4): 1281-1295 doi: 10.4251/wjgo.v16.i4.1281
19
Feng Sun, Song Zhang, Xingzhou Wang, Ming Yao, Chen Zhang, Zhijian Liu, Shichao Ai, Wenxian Guan, Meng Wang. Mixed Histologic Type is a Risk Factor for Lymph Node Metastasis in Submucosal Invasive Early Gastric CancerJournal of Surgical Research 2023; 282: 160 doi: 10.1016/j.jss.2022.09.013
20
Pengjie Yu, Shengmao Zhu, Yongqiang Pu, Baojia Cai, Xiaoming Ma, Chengwu Zhang. Efficacy and Safety Evaluation of PSOX, DOF and SOX Regimens as Neoadjuvant Chemotherapy for Advanced Gastric CancerFuture Oncology 2022; 18(40): 4483 doi: 10.2217/fon-2022-0337
21
Juan Sun, Xianze Wang, Zimu Zhang, Ziyang Zeng, Siwen Ouyang, Weiming Kang. The Sensitivity Prediction of Neoadjuvant Chemotherapy for Gastric CancerFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.641304
22
Fuli Wang, Aizhong Qu, Yinping Sun, Jifeng Zhang, Benzun Wei, Yong Cui, Xiao Liu, Wei Tian, Yan Li. Neoadjuvant chemoradiotherapy plus postoperative adjuvant XELOX chemotherapy versus postoperative adjuvant chemotherapy with XELOX regimen for local advanced gastric cancer-A randomized, controlled studyThe British Journal of Radiology 2021; 94(1124): 20201088 doi: 10.1259/bjr.20201088
23
Feiyu Meng, Yang Yang, Xinyu Wang, Fenglin Cai, Han Liang, Rupeng Zhang, Jingyu Deng. Imaging lymph node regression can predict the pathological tumor regression grade in gastric cancer after neoadjuvant treatmentSurgery 2023; 174(4): 836 doi: 10.1016/j.surg.2023.07.003
24
Xiaoqi Guan, Ke Zhang, Xianghuang Mei, Zhipeng He, Shi Su, Jingcheng Yang, Jiake Lv, Li Yuan, Xiao Duan, Wei Guo. Recent progress of nano-drug delivery systems in gastrointestinal cancerMaterials Express 2023; 13(10): 1631 doi: 10.1166/mex.2023.2519
25
Zining Liu, Yinkui Wang, Fei Shan, Xiangji Ying, Yan Zhang, Shuangxi Li, Yongning Jia, Ziyu Li, Jiafu Ji. 5-Fu-Based Doublet Regimen in Patients Receiving Perioperative or Postoperative Chemotherapy for Locally Advanced Gastric Cancer: When to Start and How Long Should the Regimen Last?Cancer Management and Research 2021; : 147 doi: 10.2147/CMAR.S285361
26
Siwen Ouyang, Ziyang Zeng, Zhen Liu, Zimu Zhang, Juan Sun, Xianze Wang, Mingwei Ma, Xin Ye, Jianchun Yu, Weiming Kang. OTUB2 regulates KRT80 stability via deubiquitination and promotes tumour proliferation in gastric cancerCell Death Discovery 2022; 8(1) doi: 10.1038/s41420-022-00839-3
27
Xin Wang, Dong-Bing Zhao, Lin Yang, Yihebali Chi, Hong Zhao, Li-Ming Jiang, Jun Jiang, Yuan Tang, Ning Li, Wen-Yang Liu, Li-Zhou Dou, Shuang-Mei Zou, Li-Yan Xue, Jian-Song Ren, Yan-Tao Tian, Xu Che, Chun-Guang Guo, Xiao-Feng Bai, Yue-Min Sun, Shu-Lian Wang, Yong-Wen Song, Yue-Ping Liu, Hui Fang, Ye-Xiong Li, Jing Jin. Preoperative Concurrent Chemoradiotherapy Versus Neoadjuvant Chemotherapy for Locally Advanced Gastric Cancer: Phase II Randomized StudyFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.870741
28
Yuhang Zhou, Yuchen Zhou, Xiaojun Lin, Shengtao Lin, Weihua Li. New strategy in hemorrhagic gastric cancer: A case report of complete pathological remission after neoadjuvant chemotherapyMedicine 2023; 102(6): e32789 doi: 10.1097/MD.0000000000032789
29
Masato Kondo, Shogo Nishino, Daisuke Yamashita, Satoshi Kaihara. Complete Response of Locally Advanced Gastric Cancer with Pancreatic Invasion and Gastric Outlet Obstruction after Neoadjuvant Chemotherapy with S-1 and OxaliplatinCase Reports in Oncology 2020; 13(2): 716 doi: 10.1159/000507983
30
Zi-Ning Liu, Yin-Kui Wang, Zi-Yu Li. Neoadjuvant chemoradiotherapy followed by laparoscopic distal gastrectomy in advanced gastric cancer: A case report and review of literatureWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(11): 2542-2554 doi: 10.12998/wjcc.v9.i11.2542
31
Teng Ma, Xiaojiao Li, Tong Zhang, Mingguang Duan, Qianli Ma, Lin Cong, Zhaoqin Huang, Ximing Wang, Yunchao Chen. Effect of visceral adipose tissue on the accuracy of preoperative T-staging of gastric cancerEuropean Journal of Radiology 2022; 155: 110488 doi: 10.1016/j.ejrad.2022.110488
32
Jing Shen, Xin Lian, Qiu Guan, Lei He, Fuquan Zhang, Jie Shen. Neoadjuvant Chemo-Radiation Using IGRT in Patients with Locally Advanced Gastric CancerCurrent Oncology 2022; 29(10): 7450 doi: 10.3390/curroncol29100586
33
Qing Zhong, Qi-Yue Chen, Amilcare Parisi, Yu-Bin Ma, Guang-Tan Lin, Jacopo Desiderio, Su Yan, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jun-Fang Hou, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Ze-Ning Huang, Ju-Li Lin, Zhi-Yu Liu, Si-Jin Que, Ping Li, Chao-Hui Zheng, Chang-Ming Huang. Modified ypTNM Staging Classification for Gastric Cancer after Neoadjuvant Therapy: A Multi-Institutional StudyThe Oncologist 2021; 26(1): e99 doi: 10.1634/theoncologist.2020-0022
34
Chenchen Liu, Liming Li, Xingzhi Chen, Chencui Huang, Rui Wang, Yiyang Liu, Jianbo Gao. Intratumoral and peritumoral radiomics predict pathological response after neoadjuvant chemotherapy against advanced gastric cancerInsights into Imaging 2024; 15(1) doi: 10.1186/s13244-023-01584-6
35
Pengfei Su, Yingjing Zhang, Tian Yu, Lin Jiang, Weiming Kang, Yuqin Liu, Jianchun Yu. Does postoperative chemotherapy improve overall survival of patients with ypT1-2N0 cancer?World Journal of Surgical Oncology 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12957-022-02881-y
36
Ruirui Song, Yanfen Cui, Jialiang Ren, Junjie Zhang, Zhao Yang, Dandan Li, Zhenhui Li, Xiaotang Yang. CT-based radiomics analysis in the prediction of response to neoadjuvant chemotherapy in locally advanced gastric cancer: A dual-center studyRadiotherapy and Oncology 2022; 171: 155 doi: 10.1016/j.radonc.2022.04.023
37
Zehua Zhao, Yanmei Zhu. FAP, CD10, and GPR77-labeled CAFs cause neoadjuvant chemotherapy resistance by inducing EMT and CSC in gastric cancerBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-11011-0
38
Wei Xu, Qianchen Ma, Lingquan Wang, Changyu He, Sheng Lu, Zhentian Ni, Zichen Hua, Zhenglun Zhu, Zhongyin Yang, Yanan Zheng, Runhua Feng, Chao Yan, Chen Li, Xuexin Yao, Mingmin Chen, Wentao Liu, Min Yan, Zhenggang Zhu. Prediction Model of Tumor Regression Grade for Advanced Gastric Cancer After Preoperative ChemotherapyFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.607640
39
Li-Hua Li, Wen-Chao Chen, Gang Wu, Yuanwei Zhang. Feasibility and Tolerance of Apatinib plus PD-1 Inhibitors for Previously Treated Advanced Gastric Cancer: A Real-World Exploratory StudyDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4322404