BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yu H, Rong L. Emerging role of long non-coding RNA in the development of gastric cancer. World J Gastrointest Oncol 2018; 10(9): 260-270 [PMID: 30254721 DOI: 10.4251/wjgo.v10.i9.260]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v10/i9/260.htm
Number Citing Articles
1
Man Wang, Xinzhe Chen, Fei Yu, Lei Zhang, Yuan Zhang, Wenguang Chang, Gabriele Saretzki. The Targeting of Noncoding RNAs by Quercetin in Cancer Prevention and TherapyOxidative Medicine and Cellular Longevity 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4330681
2
Zhen Li, Zhiqiang Lang, Ting Wang, Guimei Qu, Wu Sui, Jing Liu. LncRNA SNHG22 promotes gastric cancer progression by regulating the miR-101-3p/e2f2 axisCell Cycle 2023; 22(3): 347 doi: 10.1080/15384101.2022.2119515
3
Shen-Shuo Gao, Zhi-Kai Zhang, Xu-Bin Wang, Yan Ma, Guo-Qing Yin, Xiao-Bo Guo. Role of transcribed ultraconserved regions in gastric cancer and therapeutic perspectivesWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(25): 2900-2909 doi: 10.3748/wjg.v28.i25.2900
4
Zhifu Gui, Zhenguo Zhao, Qi Sun, Guoyi Shao, Jianming Huang, Wei Zhao, Yuting Kuang. LncRNA FEZF1-AS1 Promotes Multi-Drug Resistance of Gastric Cancer Cells via Upregulating ATG5Frontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.749129
5
Zhijie Xu, Bi Peng, Yuan Cai, Geting Wu, Jinzhou Huang, Ming Gao, Guijie Guo, Shuangshuang Zeng, Zhicheng Gong, Yuanliang Yan. N6-methyladenosine RNA modification in cancer therapeutic resistance: Current status and perspectivesBiochemical Pharmacology 2020; 182: 114258 doi: 10.1016/j.bcp.2020.114258
6
Ke-Shu Shan, Wei-Wei Li, Wang Ren, Shuai Kong, Li-Pan Peng, Hong-Qing Zhuo, Shu-Bo Tian. LncRNA cancer susceptibility 20 regulates the metastasis of human gastric cancer cells <i>via</i> the miR-143-5p/MEMO1 molecular axisWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(16): 1656-1670 doi: 10.3748/wjg.v28.i16.1656
7
Nabila Berabez, Sébastien Durand, Mathieu Gabut. Post-transcriptional regulations of cancer stem cell homeostasisCurrent Opinion in Oncology 2019; 31(2): 100 doi: 10.1097/CCO.0000000000000503
8
Roya Ramezankhani, Roya Solhi, Hamidreza Aboulkheyr Es, Massoud Vosough, Moustapha Hassan. Novel molecular targets in gastric adenocarcinomaPharmacology & Therapeutics 2021; 220: 107714 doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107714
9
Shiva Behzadi, Behzad Baradaran, Mohammad Ali Hosseinpourfeizi, Narges Dastmalchi, Ali Rajabi, Milad Asadi, Reza Safaralizadeh. BC032913 as a Novel Antisense Non-coding RNA is Downregulated in Gastric CancerJournal of Gastrointestinal Cancer 2021; 52(3): 928 doi: 10.1007/s12029-020-00517-6
10
Mahima Raval, Sarita Mishra, Anand Krishna Tiwari. Epigenetics in Health and Disease - Part BProgress in Molecular Biology and Translational Science 2023; 198: 185 doi: 10.1016/bs.pmbts.2023.01.012
11
Wenjun Du, Juan Sun, Jundong Gu, Shiwu Zhang, Tao Zhang. Bioinformatics analysis of LINC00426 expression in lung cancer and its correlation with patients' prognosisThoracic Cancer 2020; 11(1): 150 doi: 10.1111/1759-7714.13228
12
Morteza Ghanadpour, Nezhad Kazemi, Hamid Galehdari, Mohammadreza Hajjari. HOTAIR/miR1 axis acts as a potential chemotherapy target in gastric cancerGenetika 2023; 55(1): 71 doi: 10.2298/GENSR2301071G
13
Weiwei Yuan, Jinxi Huang, Shanshan Hou, Huahua Li, Liangyu Bie, Beibei Chen, Gaofeng Li, Yang Zhou, Xiaobing Chen. The Antigastric Cancer Effect of Triptolide is Associated With H19/NF-κB/FLIP AxisFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.918588
14
Jing Xu, Xin-Yuan Liu, Qi Zhang, Hua Liu, Peng Zhang, Zi-Bin Tian, Cui-Ping Zhang, Xiao-Yu Li. Crosstalk Among YAP, LncRNA, and Tumor-Associated Macrophages in Tumorigenesis DevelopmentFrontiers in Oncology 2022; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.810893
15
Samaneh Tayefeh-Gholami, Mohammad Ghanbari, Aida Aghazadeh, Ali Rajabi, Ali Saber, Bashdar Mahmud Hussen, Nader Farsad-Akhtar, Reza Safaralizadeh. Prognostic Value of LncRNA KRT18P55 in Patients with Intestinal Type of Gastric CancerJournal of Gastrointestinal Cancer 2022; 53(4): 1014 doi: 10.1007/s12029-021-00744-5
16
Xiangbin Kong, Qianjin Fei, Chengshuang Pan, Jianyuan Jin, Jiujia Zheng, Didi Wu, Honggang Li, Xuefeng Huang. LncRNA HOTAIR promotes proliferation and suppresses apoptosis of mouse spermatogonium GC-1 cells by sponging miR-761 to modulate NANOS2 expressionIn Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal 2022; 58(4): 295 doi: 10.1007/s11626-022-00657-y
17
Heresh Moridi, Jamshid Karimi, Heidar Tavilani, Iraj Khodadadi, Amir Nader Emami Razavi. Overexpression of PURPL and downregulation of NONHSAT062994 as potential biomarkers in gastric cancerLife Sciences 2019; 237: 116904 doi: 10.1016/j.lfs.2019.116904
18
XUFU QIN, ZIYE JIANG, YONGCUI ZHU, HONGPENG XUE, CHENGQUN WEI. Long noncoding RNA TMEM147-AS1 serves as a microRNA-326 sponge to aggravate the malignancy of gastric cancer by upregulating SMAD5Oncology Research 2021; 29(4): 263 doi: 10.32604/or.2022.03568
19
Qiuhui Hu, Sheng Tai, Jicai Wang. Oncogenicity of lncRNA FOXD2-AS1 and its molecular mechanisms in human cancersPathology - Research and Practice 2019; 215(5): 843 doi: 10.1016/j.prp.2019.01.033