BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Retrospective Study
Yasuto Takeuchi, Fusao Ikeda, Toshiya Osawa, Yasuyuki Araki, Kouichi Takaguchi, Youichi Morimoto, Noriaki Hashimoto, Kousaku Sakaguchi, Tatsuro Sakata, Masaharu Ando, Yasuhiro Makino, Shuji Matsumura, Hiroki Takayama, Hiroyuki Seki, Shintarou Nanba, Yuki Moritou, Tetsuya Yasunaka, Hideki Ohnishi, Akinobu Takaki, Kazuhiro Nouso, Yoshiaki Iwasaki, Kazuhide Yamamoto 
World J Hepatol 7(19):2220-2228. Published online Sep 8, 2015. doi: 10.4254/wjh.v7.i19.2220
Case Report