BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kamiyama T, Kakisaka T, Orimo T, Wakayama K. Hepatectomy for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus. World J Hepatol 2017; 9(36): 1296-1304 [PMID: 29359012 DOI: 10.4254/wjh.v9.i36.1296]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v9/i36/1296.htm
Number Citing Articles
1
Jixiong Hu, Weidong Dai, Zhongkun Zuo, Chun Liu. Atlas of Anatomic Hepatic Resection for Hepatocellular Carcinoma2019; : 49 doi: 10.1007/978-981-13-0668-6_4
2
Ahmed Shehta, Ahmed Farouk, Ahmed Nabieh Elghawalby, Mohamed Elshobary, Ahmed Aboelenin, Amgad Fouad, Mahmoud Abdelwahab Ali. Outcomes of Hepatic Resection for Hepatocellular Carcinoma Associated with Portal Vein InvasionJournal of Surgical Research 2021; 266: 269 doi: 10.1016/j.jss.2021.04.011
3
Jian Zhao, Yu Xie. Progress in research of hepatocellular carcinoma with tumor thrombusWorld Chinese Journal of Digestology 2019; 27(20): 1239 doi: 10.11569/wcjd.v27.i20.1239
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
4
Saravana Kumar Kailasam Mani, Ourania Andrisani. Interferon signaling during Hepatitis B Virus (HBV) infection and HBV-associated hepatocellular carcinomaCytokine 2019; 124: 154518 doi: 10.1016/j.cyto.2018.08.012
5
Zhen-Hua Chen, Xiu-Ping Zhang, Yu-Gang Lu, Le-Qun Li, Min-Shan Chen, Tian-Fu Wen, Wei-Dong Jia, Dong Zhou, Jing Li, Ding-Hua Yang, Zuo-Jun Zhen, Yi-Jun Xia, Rui-Fang Fan, Yang-Qing Huang, Yu Zhang, Xiao-Jing Wu, Yi-Ren Hu, Yu-Fu Tang, Jian-Hua Lin, Fan Zhang, Cheng-Qian Zhong, Wei-Xing Guo, Jie Shi, Joseph Lau, Shu-Qun Cheng. Actual long-term survival in HCC patients with portal vein tumor thrombus after liver resection: a nationwide studyHepatology International 2020; 14(5): 754 doi: 10.1007/s12072-020-10032-2
6
Lucia Cerrito, Brigida Eleonora Annicchiarico, Roberto Iezzi, Antonio Gasbarrini, Maurizio Pompili, Francesca Romana Ponziani. Treatment of hepatocellular carcinoma in patients with portal vein tumor thrombosis: Beyond the known frontiersWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(31): 4360-4382 doi: 10.3748/wjg.v25.i31.4360
7
Miao Chen, Duo Wang, Yuan Zhao, Dan‑Mei Lu, Hong‑Xue Li, Jun‑Jie Liu, Hang Li. Preoperative color Doppler ultrasonography predicts early recurrence in AFP‑positive hepatocellular carcinomaOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10825
8
Motaz Qadan, Nishita Kothary, Bruno Sangro, Manisha Palta. The Treatment of Hepatocellular Carcinoma With Portal Vein Tumor ThrombosisAmerican Society of Clinical Oncology Educational Book 2020; (40): 174 doi: 10.1200/EDBK_280811
9
Tetsuya Mochizuki, Tomoyuki Abe, Hironobu Amano, Kenji Nishida, Takuya Yano, Hiroshi Okuda, Tsuyoshi Kobayashi, Hideki Ohdan, Shuji Yonehara, Toshio Noriyuki, Masahiro Nakahara. Characteristics of the portal vein thrombosis recurrence pattern without liver parenchymal invasion from colorectal cancer: a case reportSurgical Case Reports 2018; 4(1) doi: 10.1186/s40792-018-0518-0